Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Statistika evroobmočja

Posebni standardi objavljanja statističnih podatkov - SDDS

Prva objava podatkov – hitra informacija

Bilance MFI

Ekonomski odnosi s tujino

Devizni tečaji in plemenite kovine

Obrestne mere

Neto finančna sredstva Banke Slovenije

Publikacije in informacije

Podatkovne serije

Raziskava o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev (HFCS)

Seznam kontaktnih oseb

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Statistika  > Prva objava podatkov – hitra informacija  > Ekonomski odnosi s tujino

Neposredne naložbe – po smeri naložbe

Za časovno serijo podatkov o neposrednih naložbah tujcev v Sloveniji ali slovenskih neposrednih naložbah v tujini po državah od leta 1993 naprej (lastniški kapital ter terjatve in obveznosti med povezanimi družbami) pišite na elektronski naslov: fs@bsi.si.

Neposredne naložbe tujcev v Sloveniji po državah po BPM6

Neposredne naložbe tujcev v Sloveniji po državah 2014 - 2015
Stanje konec leta v miljonih EUR
Datum preseka: 20.6.2016

    31.12.2014 31.12.2015
    Skupaj Lastniški kapital Dolžniški instrumenti Skupaj Lastniški kapital Dolžniški instrumenti
Koda Naziv države tujega partnerja Imetja Obveznosti Imetja Obveznosti
    1=2-3+4 2 3 4 1=2-3+4 2 3 4
036 Avstralija 35,8 33,7 0,2 2,3 38,7 36,4 0,1 2,4
040 Avstrija 3.381,8 2.261,3 271,4 1.391,8 3.545,2 3.108,0 389,1 826,3
044 Bahami -0,2 0,1 0,3 0,0 -0,2 0,1 0,3 0,0
056 Belgija 147,5 119,4 11,7 39,8 155,3 121,1 5,1 39,4
084 Belize 1,6 0,5 0,0 1,1 1,7 0,6 0,0 1,1
112 Belorusija 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
100 Bolgarija 0,3 2,4 3,8 1,7 4,0 3,6 1,6 2,0
070 Bosna in Hercegovina 25,6 32,6 7,4 0,4 31,6 38,6 8,5 1,5
076 Brazilija 1,3 0,0 0,2 1,5 1,6 0,0 0,1 1,7
196 Ciper 149,9 197,6 62,2 14,6 159,0 204,4 65,3 19,9
203 Češka republika 136,1 169,3 46,9 13,7 223,1 147,0 6,8 82,9
499 Črna gora 7,9 8,2 0,4 0,1 7,0 7,0 0,0 0,0
208 Danska 57,1 54,9 17,0 19,1 57,4 52,4 17,6 22,5
092 Deviški otoki (britanski) 25,3 -21,0 1,9 48,2 32,6 -22,4 1,9 56,9
818 Egipt -0,5 0,1 1,0 0,4 0,9 1,2 1,4 1,1
5F Evropska banka za obnovo in razvoj 4,2 4,2 0,0 0,0 4,1 4,1 0,0 0,0
246 Finska 18,4 20,7 4,5 2,2 31,0 24,6 12,3 18,8
250 Francija 638,0 604,1 106,7 140,6 634,2 595,7 105,9 144,3
292 Gibraltar 0,2 0,2 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0
300 Grčija 7,6 9,5 2,2 0,3 6,2 9,6 3,5 0,2
344 Hongkong 3,3 2,6 0,0 0,7 12,7 -0,1 0,1 12,9
191 Hrvaška 776,2 721,5 80,0 134,7 938,3 902,2 93,1 129,2
356 Indija -9,6 0,2 10,1 0,3 -12,8 0,2 13,4 0,5
372 Irska -0,5 4,2 10,9 6,2 13,0 4,8 8,7 17,0
380 Italija 809,0 671,2 65,7 203,5 842,0 722,6 76,3 195,7
392 Japonska 34,0 33,2 0,3 1,1 71,1 50,1 0,3 21,3
400 Jordanija 1,6 2,5 0,9 0,0 2,3 2,5 0,1 0,0
136 Kajmanski otoki 18,2 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
124 Kanada 0,5 0,0 0,1 0,6 0,3 0,0 0,0 0,4
398 Kazahstan -0,1 -0,1 0,0 0,0 -1,0 -0,1 0,9 0,0
156 Kitajska 0,3 0,1 1,9 2,1 2,8 0,2 1,3 3,8
410 Koreja, Republika 2,1 4,3 2,3 0,1 0,6 4,4 3,8 0,1
414 Kuvajt 2,3 0,4 0,0 1,9 1,9 0,0 0,0 1,9
428 Latvija 2,9 1,6 0,0 1,3 3,3 1,6 0,0 1,7
438 Lihtenštajn 37,1 33,8 0,0 3,4 35,0 32,2 0,0 2,9
442 Luksemburg 423,9 184,4 21,2 260,7 559,3 264,5 40,8 335,6
348 Madžarska 58,9 58,7 8,6 8,8 25,7 22,0 6,4 10,1
807 Makedonija 2,2 1,4 3,2 4,0 5,7 4,4 3,6 5,0
470 Malta 37,5 36,6 0,1 0,9 41,9 39,9 0,1 2,1
1M Mednarodna finančna korporacija 30,5 16,2 0,0 14,3 20,7 13,3 0,0 7,4
492 Monako 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0
276 Nemčija 1.053,4 962,3 169,5 260,6 1.083,1 977,9 181,6 286,8
528 Nizozemska 625,7 547,9 70,5 148,3 1.019,4 730,9 64,1 352,6
578 Norveška 1,8 1,8 0,0 0,0 1,6 1,6 0,0 0,0
554 Nova Zelandija 0,2 0,2 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 0,1
833 Otok Man 1,6 0,0 0,0 1,7 3,4 3,4 0,0 0,0
591 Panama 15,5 7,5 0,0 8,0 14,9 6,9 0,0 8,0
616 Poljska 6,8 4,4 0,9 3,2 14,3 11,9 1,6 4,0
620 Portugalska 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,0
642 Romunija 1,9 0,1 4,9 6,8 2,2 -0,4 4,6 7,2
643 Ruska federacija 62,5 50,4 4,4 16,6 64,3 42,8 6,3 27,8
670 Saint Vincent in Grenadine 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0
682 Saudova Arabija 0,5 0,5 0,0 0,0 0,6 0,6 0,0 0,0
702 Singapur 7,5 5,4 0,3 2,3 11,4 5,2 0,6 6,7
703 Slovaška 14,3 13,6 3,5 4,2 9,8 9,5 1,8 2,0
688 Srbija 46,0 56,5 18,4 7,9 59,3 73,2 22,9 9,0
724 Španija 1,8 1,1 1,4 2,1 1,2 0,3 0,7 1,5
752 Švedska 53,2 44,8 5,7 14,1 83,9 62,6 3,2 24,5
756 Švica 1.150,6 833,9 84,3 401,0 1.313,3 1.029,3 88,3 372,3
788 Tunizija -0,5 -0,2 0,3 0,0 0,7 -0,4 0,1 1,2
792 Turčija -0,7 -0,3 2,5 2,2 -3,7 -0,6 4,7 1,6
804 Ukrajina -5,0 2,0 7,3 0,2 1,7 6,3 4,7 0,0
840 Združene države 21,4 28,9 38,5 31,1 38,7 56,3 51,3 33,8
784 Združeni arabski emirati 16,5 14,5 0,7 2,8 18,2 15,6 1,6 4,2
826 Združeno kraljestvo 229,1 291,4 113,9 51,6 297,1 308,1 72,9 62,0
  Nerazvrščeno 27,4 27,4 0,0 0,0 29,6 29,6 0,0 0,0
  Ostalo 1,6 3,2 2,1 0,6 2,2 4,1 2,9 1,1
  Skupaj 10.201,6 8.186,3 1.272,2 3.287,6 11.564,5 9.772,4 1.382,6 3.174,7

Neposredne naložbe tujcev v Sloveniji po dejavnostih po BPM6

Neposredne naložbe tujcev v Sloveniji po dejavnostih domačih družb 2014-2015
Stanja konec leta v milijonih EUR
Datum preseka: 20.6.2016

 
  31.12.2014 31.12.2015
Skupaj Lastniški kapital Dolžniški instrumenti Skupaj Lastniški kapital Dolžniški instrumenti
Šifra Naziv področja dejavnosti (SKD 2008) Imetja Obveznosti Imetja Obveznosti
    1=2-3+4 2 3 4 1=2-3+4 2 3 4
A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 15,8 13,0 0,0 2,8 16,1 13,1 0,0 2,9
B Rudarstvo 41,7 -15,0 0,0 56,7 43,1 -17,6 0,0 60,7
C Predelovalne dejavnosti 3305,0 3084,9 580,4 800,5 3967,7 3532,6 539,1 974,2
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 334,1 284,2 9,6 59,5 349,3 300,4 6,7 55,6
E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja 57,3 48,0 0,4 9,7 57,5 49,1 0,2 8,6
F Gradbeništvo 85,6 58,9 51,0 77,6 86,6 45,9 53,7 94,4
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 2329,9 2092,1 474,4 712,1 2476,9 2277,4 566,1 765,6
H Promet in skladiščenje 376,4 348,9 14,4 41,8 265,5 258,0 23,9 31,4
I Gostinstvo 28,3 27,4 0,2 1,1 88,2 87,1 0,0 1,2
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 555,5 330,9 63,6 288,2 685,5 423,6 98,4 360,2
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 1587,4 1438,5 52,6 201,6 2058,0 1833,0 36,7 261,7
L Poslovanje z nepremičninami 749,6 -151,2 11,2 912,0 686,8 329,1 37,0 394,8
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 382,5 353,7 14,2 43,0 394,7 347,4 20,0 67,3
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 110,1 32,6 0,1 77,6 112,7 24,3 0,8 89,2
O Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
P Izobraževanje -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,3 -0,3 0,0 0,0
Q Zdravstvo in socialno varstvo 1,7 0,4 0,0 1,3 7,3 6,0 0,0 1,3
R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 3,6 2,1 0,0 1,5 11,9 6,4 0,0 5,5
S Druge dejavnosti 17,3 16,7 0,0 0,5 19,0 19,0 0,0 0,0
  Ni podatka 220,1 220,1 0,0 0,0 237,8 237,8 0,0 0,0
  Skupaj 10.201,6 8.186,3 1.272,2 3.287,6 11.564,5 9.772,4 1.382,6 3.174,7

Neposredne naložbe Slovenije v tujini po državah po BPM6

Neposredne naložbe Slovenije v tujini po državah 2014-2015
Stanja konec leta v milijonih EUR
Datum preseka: 20.6.2016

  31.12.2014 31.12.2015
Skupaj Lastniški kapital Dolžniški instrumenti Skupaj Lastniški kapital Dolžniški instrumenti
Šifra Naziv države tujega partnerja Imetja Obveznosti Imetja Obveznosti
    1=2+3-4 2 3 4 1=2+3-4 2 3 4
008 Albanija 0,9 3,7 1,6 4,5 21,2 4,5 18,0 1,3
024 Angola 0,3 0,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0
036 Avstralija 9,4 -2,1 11,5 0,0 16,3 -3,6 20,2 0,3
040 Avstrija 159,3 112,3 56,4 9,4 165,0 75,9 100,0 10,9
056 Belgija 2,5 0,6 2,1 0,3 2,6 0,1 2,8 0,3
112 Belorusija 2,6 1,4 1,3 0,1 1,6 0,6 1,2 0,2
100 Bolgarija 5,3 2,2 4,2 1,2 11,1 3,4 9,0 1,3
070 Bosna in Hercegovina 457,4 344,8 154,2 41,6 480,5 370,6 162,6 52,7
076 Brazilija 2,2 0,4 1,8 0,0 2,2 -0,2 2,4 0,0
196 Ciper 27,3 30,5 0,0 3,2 29,9 31,0 0,0 1,1
203 Češka republika 67,0 56,1 15,5 4,6 61,4 59,2 12,0 9,8
499 Črna gora 167,2 150,5 28,2 11,5 156,6 134,2 31,0 8,5
208 Danska 11,6 1,3 10,6 0,3 14,4 1,4 13,6 0,7
218 Ekvador 0,2 1,0 0,0 0,8 0,2 1,0 0,0 0,7
246 Finska 0,6 0,4 0,2 0,0 0,8 0,2 0,8 0,2
250 Francija 17,5 5,6 12,4 0,5 14,1 2,4 12,3 0,6
300 Grčija 5,2 0,4 16,3 11,6 6,0 0,6 6,4 1,1
831 Guernsey 0,1 -0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
624 Gvineja Bissau 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
344 Hongkong 2,0 2,0 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0 0,0
191 Hrvaška 1.498,1 1.175,2 391,7 68,8 1.448,8 1.158,5 358,8 68,6
356 Indija 0,4 0,3 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0
364 Iran (Islamska republika) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
372 Irska 1,0 0,3 1,1 0,4 1,1 1,0 1,2 1,0
380 Italija 61,5 29,0 34,1 1,6 57,0 26,6 32,3 2,0
392 Japonska 2,0 1,0 1,0 0,0 2,3 1,1 1,2 0,0
710 Južna Afrika 21,4 21,9 0,2 0,6 20,3 20,2 0,1 0,0
124 Kanada 6,5 4,7 4,1 2,2 5,6 4,3 3,6 2,3
398 Kazahstan 3,6 0,8 3,5 0,6 5,7 -0,7 6,8 0,4
156 Kitajska 24,4 26,8 7,8 10,2 34,7 35,4 7,2 7,8
410 Koreja, Republika 4,5 4,5 0,0 0,0 4,4 4,4 0,0 0,1
901 Kosovo* 197,5 73,9 126,9 3,2
428 Latvija 0,5 0,2 0,3 0,0 0,4 0,3 0,3 0,2
430 Liberija 192,1 189,5 2,7 0,0 198,3 195,0 3,4 0,0
434 Libija 3,7 3,5 0,2 0,0 4,9 4,8 0,2 0,0
438 Lihtenštajn 2,7 1,4 1,3 0,0 2,3 2,2 0,1 0,0
440 Litva 0,3 0,8 0,0 0,5 0,1 0,9 0,0 0,8
442 Luksemburg 2,7 2,7 0,0 0,0 1,9 0,9 1,1 0,0
348 Madžarska 17,8 6,5 15,0 3,7 18,5 8,5 13,9 3,9
807 Makedonija 402,0 274,4 131,4 3,8 396,4 330,1 70,6 4,3
458 Malezija 0,5 -0,3 1,1 0,3 0,5 -0,3 1,0 0,2
484 Mehika 6,2 4,1 2,1 0,0 7,6 4,8 2,9 0,0
498 Moldavija, Republika 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
276 Nemčija 118,9 119,0 67,5 67,6 76,8 105,0 39,7 67,9
528 Nizozemska 202,8 143,1 83,4 23,7 215,0 143,7 92,7 21,4
591 Panama 2,4 2,4 0,0 0,0 2,5 2,5 0,0 0,0
616 Poljska 64,5 55,0 22,0 12,5 63,4 54,6 19,0 10,2
620 Portugalska 3,3 0,4 5,1 2,2 4,2 0,7 4,1 0,7
642 Romunija 28,2 12,3 21,4 5,5 24,0 13,1 14,1 3,2
643 Ruska federacija 307,9 105,0 212,7 9,9 305,3 98,2 226,8 19,7
682 Saudova Arabija 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2
703 Slovaška 16,9 9,4 9,9 2,4 15,1 6,7 10,5 2,1
688 Srbija 1.185,4 745,1 474,7 34,4 996,1 658,9 374,1 36,9
724 Španija 22,8 5,4 19,6 2,2 26,6 7,7 19,5 0,6
752 Švedska 1,9 2,9 11,6 12,6 10,9 3,4 13,4 5,8
756 Švica -97,0 -103,3 8,2 1,8 21,4 18,1 5,4 2,0
764 Tajska 1,2 1,2 0,0 0,0 1,2 1,2 0,0 0,0
792 Turčija 12,9 4,7 8,7 0,5 9,5 4,4 6,6 1,5
804 Ukrajina 18,6 9,2 12,7 3,4 29,7 21,1 11,7 3,1
860 Uzbekistan 1,4 1,4 0,1 0,0 1,9 1,7 0,2 0,0
840 Združene države 47,6 11,9 37,1 1,4 44,9 17,3 27,9 0,4
784 Združeni arabski emirati 1,9 -4,9 6,8 0,0 3,0 -6,6 9,6 0,1
826 Združeno kraljestvo 21,9 9,5 13,0 0,5 22,7 11,1 12,2 0,6
  Nerazvrščeno 180,1 180,1 0,0 363,2 189,1 189,1 1.911,7 361,0
  Ostalo 0,2 0,1 0,1 0,0 0,5 0,2 0,4 0,1
  Skupaj 5.335,0 3.768,9 1.929,3 363,2 5.460,6 3.909,6 1.912,1 361,1

*Kosovo je možno ločeno prikazovati od leta 2015 dalje.

Neposredne naložbe Slovenije v tujini po dejavnostih po BPM6

Neposredne naložbe Slovenije v tujini po dejavnostih domačih podjetij 2014-2015
Stanja konec leta v milijonih EUR
Datum preseka: 20.6.2016

    31.12.2014 31.12.2015
    Skupaj Lastniški kapital Dolžniški instrumenti Skupaj Lastniški kapital Dolžniški instrumenti
Šifra Naziv področja dejavnosti (SKD 2008) Imetja Obveznosti Imetja Obveznosti
    1=2+3-4 2 3 4 1=2+3-4 2 3 4
A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 2,0 1,4 0,5 0,0 1,6 1,1 0,6 0,1
B Rudarstvo 8,5 4,3 4,2 0,0 8,2 4,0 4,3 0,0
C Predelovalne dejavnosti 1.619,1 842,2 991,6 214,7 1.628,6 834,8 1.029,1 235,4
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 92,7 38,5 82,4 28,2 112,1 36,6 105,3 29,9
E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja 12,0 8,6 3,4 0,0 7,9 7,6 0,5 0,2
F Gradbeništvo 21,5 1,0 21,4 0,9 12,2 -4,3 17,4 0,9
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 1.033,5 849,8 282,0 98,2 1.072,4 846,5 302,5 76,6
H Promet in skladiščenje 283,6 276,0 7,8 0,2 286,0 279,2 7,1 0,3
I Gostinstvo 38,6 10,3 28,3 0,0 18,6 13,5 5,2 0,0
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 247,6 78,6 177,5 8,5 263,6 139,4 131,6 7,4
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 669,5 542,9 130,8 4,1 770,0 676,9 94,7 1,5
L Poslovanje z nepremičninami 61,2 26,0 35,8 0,6 67,3 24,1 43,8 0,6
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 408,4 281,5 133,0 6,0 387,7 256,2 138,2 6,7
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 19,0 8,2 12,5 1,7 -20,0 -31,8 13,2 1,4
O Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti 5,5 5,5 0,0 0,0 5,1 5,1 0,0 0,0
P Izobraževanje 0,3 0,3 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0
Q Zdravstvo in socialno varstvo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 30,2 12,1 18,2 0,0 9,5 -9,0 18,6 0,0
S Druge dejavnosti 1,4 1,4 0,0 0,0 1,4 1,4 0,0 0,0
  Ni podatka 780,2 780,2 0,0 0,0 828,0 828,0 0,0 0,0
  Skupaj 5.335,0 3.768,9 1.929,3 363,2 5.460,6 3.909,6 1.912,1 361,1

Neposredne naložbe tujcev v Sloveniji po oddelkih dejavnosti /2-mestne/ po BPM6

Neposredne naložbe tujcev v Sloveniji po oddelkih dejavnosti /2-mestne/ domačih družb 1994-2015

Stanja konec leta v milijonih EUR

Datum preseka: 20.6.2016

 
Šifra Naziv dejavnosti 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
  Skupaj 1.069,4 1.330,6 1.538,1 1.867,4 2.155,9 2.336,3 2.567,4 2.861,8 3.788,0 4.869,7 5.295,3 5.981,0 6.724,6 7.430,7 8.598,0 78.27,8 7.982,9 8.880,1 9.248,6 88.96,5 10.201,6 11.564,5
01 Kmet. proizv. in lov ter povez. storitve 0,2 0,3 0,4 1,5 0,6 0,9 0,5 0,8 1,1 1,9 2,5 2,5 8,0 12,4 11,6 8,0 8,1 10,3 12,7 13,8 14,3 13,9
08 Pridobivanje rudnin in kamnin 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 -0,1 4,0 2,1 3,0 2,8 9,0 10,5 11,4 10,2 8,8 14,2 15,0 18,8 14,2 13,4
10 Proizv. živil 8,3 7,4 21,2 19,5 25,0 33,1 35,2 36,1 36,4 32,6 17,1 18,6 18,2 11,3 16,2 23,4 16,4 20,2 93,4 158,4 168,8 215,5
11 Proizv. pijač 4,6 6,2 13,3 19,8 18,7 15,6 9,3 28,5 40,1 38,7 34,6 0,4 -0,8 3,2 4,6 7,3 8,4 0,3 0,3 0,3 0,2 312,5
13 Proizv. tekstilij 5,5 22,2 13,6 19,7 22,5 32,1 52,5 32,2 39,1 43,8 46,1 46,7 30,6 37,1 37,5 46,6 36,4 39,8 46,0 32,5 28,9 23,5
14 Proizv. oblačil 5,2 5,4 5,7 5,1 5,3 3,5 2,3 2,7 2,9 4,3 5,8 3,3 4,1 6,7 8,5 2,2 2,0 7,1 10,8 12,1 13,7 13,8
15 Proizv. usnja, usnjenih in sorodnih izd. 0,1 0,1 0,3 1,0 4,7 14,9 14,0 9,4 35,8 37,7 25,6 45,1 27,3 24,8 20,1 1,2 -3,2 5,5 8,3 18,9 29,7 22,6
16 Obdel., predel. lesa, izdelki, razen poh. 0,4 0,6 6,0 7,8 12,3 13,6 6,4 16,0 22,2 30,6 39,7 45,5 39,2 59,7 73,2 77,6 72,8 80,3 85,2 79,2 68,4 84,3
17 Proizv. papirja in izdelkov iz papirja 97,8 99,5 121,1 115,5 221,8 180,7 192,1 199,6 244,6 238,8 306,2 289,4 255,6 265,7 260,0 236,7 237,0 251,7 262,0 261,1 258,8 250,7
18 Tiskar. in razmnož. posn. nosilcev zap. 5,0 8,1 10,1 10,8 12,6 12,9 12,9 14,1 11,3 9,0 9,6 7,5 6,9 17,6 20,6 19,1 18,4 13,8 13,7 14,7 17,1 18,2
20 Proizv. kemikalij, kemičnih izdelkov 57,3 82,7 87,8 142,8 158,1 174,0 176,4 207,0 192,0 179,3 160,4 137,2 138,9 143,4 153,4 129,9 142,3 174,0 211,9 237,7 267,7 304,5
21 Proizv. farmac. surovin in preparatov 8,4 8,2 8,4 8,3 33,8 7,9 9,4 0,7 340,5 905,1 832,6 802,3 765,6 817,2 951,4 649,7 561,4 571,0 665,7 674,1 692,9 736,0
22 Proizv. izdelkov iz gume in plast. mas 12,2 17,6 19,4 38,0 137,0 149,7 146,6 145,1 218,3 260,5 295,6 300,8 332,2 264,2 253,8 244,6 241,0 219,8 270,9 231,1 257,0 346,1
23 Proizv. nekovinskih mineralnih izdelkov 21,7 36,5 40,7 60,3 77,6 87,7 85,5 97,9 130,3 135,8 140,8 166,8 170,6 174,5 209,0 182,6 237,0 238,5 243,1 243,2 300,1 340,7
24 Proizv. kovin 5,5 8,1 15,1 25,1 35,1 51,3 59,0 60,9 54,7 60,7 75,6 48,0 22,6 30,8 39,8 12,3 -16,8 21,2 22,0 22,6 24,7 25,6
25 Proizv. kovin. izd., razen strojev in napr. 3,7 5,0 6,1 10,5 19,0 28,3 36,2 34,1 42,6 45,5 51,8 71,6 81,8 94,1 126,8 121,7 117,1 136,5 131,0 131,7 143,0 157,0
26 Proizv. računalnikov, elektron. in opt. izd. 17,7 27,3 28,5 33,4 38,0 45,3 52,9 57,3 64,7 73,7 82,5 85,6 85,2 98,2 107,7 70,9 68,0 70,0 79,7 83,3 93,4 123,3
27 Proizv. električnih naprav 75,1 76,3 86,5 106,8 118,1 141,1 156,4 136,0 144,7 164,8 197,4 223,9 178,0 183,3 143,2 140,9 231,6 232,7 218,8 203,3 180,2 186,3
28 Proizv. drugih strojev in naprav 10,3 20,4 23,1 26,0 31,9 28,8 34,6 51,5 44,5 46,1 59,6 68,7 60,8 108,6 183,1 230,3 166,8 181,5 163,9 166,1 214,6 235,9
29 Proizv. motor. vozil, prikolic in polprik. 1,9 2,5 2,6 22,1 28,4 39,2 48,0 47,5 51,6 31,8 22,0 27,7 21,9 36,1 286,3 236,2 190,4 210,1 231,3 356,1 495,5 470,7
30 Proizv. drugih vozil in plovil 114,2 105,3 109,5 113,6 151,4 124,9 117,2 104,0 25,9 92,8 179,0 232,9 247,0 180,5 -4,3 -0,8 -0,9 -0,9 11,3 5,2 0,0 -0,2
31 Proizv. pohištva 3,0 3,3 6,2 6,9 5,1 4,8 4,7 8,2 4,9 4,5 3,8 4,6 3,0 16,1 5,8 5,2 3,0 2,3 3,0 2,9 4,2 3,4
32 Druge raznovrstne predel. dej. 0,8 0,7 0,7 0,7 35,5 25,2 0,9 1,1 1,2 0,3 1,0 3,5 2,4 2,1 2,3 1,8 3,7 4,1 4,7 4,9 21,0 60,4
33 Popravila in montaža strojev in naprav 0,3 9,4 12,2 15,5 17,7 19,9 21,7 17,4 18,8 22,4 22,6 22,7 33,5 42,7 25,9 20,2 17,4 30,2 23,4 25,0 25,9 36,9
35 Oskrba z elektr. energijo, plinom in paro 241,8 236,2 213,3 203,9 10,2 19,3 18,5 28,6 25,3 251,1 250,0 253,9 251,2 270,1 280,1 282,0 281,8 297,6 309,3 317,1 334,1 349,3
36 Zbiranje, prečišč. in distribucija vode 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 6,0 3,1 3,9 12,5 15,5 15,4 16,5 16,8 19,7 13,4 13,5 14,3 15,2 15,6 15,2 15,8 16,0
37 Ravnanje z odplakami 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 -0,1 -0,3 0,8 0,8 0,1 0,3 0,2 0,3 0,8 1,1 1,0 1,6 3,9 4,0
38 Zbir. in odvoz odpadkov, prid. sek. sur. 0,2 0,2 0,1 0,0 2,2 2,4 2,3 2,7 3,1 2,0 2,1 11,5 14,8 17,3 24,1 26,3 26,3 37,0 34,7 36,9 36,6 36,3
41 Gradnja stavb 0,9 1,7 1,7 1,9 1,5 5,0 1,0 -4,5 0,2 -7,1 -5,6 9,8 11,6 87,8 49,3 71,4 82,0 80,7 80,0 99,7 45,6 60,7
42 Gradnja inženirskih objektov 0,4 0,1 0,5 1,4 0,9 1,2 1,4 3,8 4,1 4,8 5,1 5,7 7,1 8,3 25,4 32,6 26,5 41,3 31,4 35,1 28,1 13,0
43 Specializirana gradbena dela 0,3 0,4 0,6 0,5 1,3 1,4 2,6 2,5 3,4 3,0 3,8 7,1 7,2 8,6 15,5 16,7 11,0 11,8 15,5 14,3 11,9 12,9
45 Trg. z motor. vozili in popr. motor. vozil 16,5 35,3 52,7 75,8 86,2 80,0 92,2 121,6 146,7 164,2 158,8 148,8 163,1 192,3 220,9 170,7 179,2 212,7 192,0 167,6 175,8 213,3
46 Posr. in trg. na debelo, razen z mot. voz. 74,0 100,0 128,5 182,7 191,6 222,2 276,4 382,5 391,8 427,9 474,9 545,3 596,9 601,8 810,2 845,3 864,7 909,8 921,7 805,9 820,1 874,0
47 Trg. na drobno, razen z mot. vozili 70,1 53,2 69,0 84,1 95,5 97,5 102,7 89,0 90,3 120,8 132,4 330,2 384,3 482,3 642,9 685,7 771,7 722,9 825,4 806,4 1.334,0 1.389,6
49 Kopenski promet, cevovodni transport 6,0 7,1 4,8 4,5 4,8 5,4 7,7 7,7 9,6 8,3 34,8 36,9 39,1 48,2 50,6 44,7 29,4 25,6 27,9 34,9 45,0 67,7
50 Vodni promet 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 4,3 8,8 14,0 20,0 16,9 17,1 18,4 25,5 36,6 36,9 26,4
51 Zračni promet 0,1 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,6 1,5 1,9 2,5 5,6 6,5 6,8 5,0 -2,1 3,5 -0,1 2,6 6,8 5,9
52 Sklad. in spremljajoče promet. dej. 7,6 7,8 8,5 35,7 32,4 27,6 30,1 24,6 36,2 34,5 36,0 28,4 37,7 49,5 52,0 44,1 50,3 48,9 59,2 62,9 281,6 158,4
53 Poštna in kurirska dejavnost 0,9 0,8 0,8 1,0 0,8 1,0 1,2 0,5 -0,1 -1,6 1,4 0,2 1,5 1,6 2,3 4,3 4,0 4,5 5,0 5,9 6,0 7,0
55 Gostinske nastanitvene dejavnosti 1,7 1,8 1,7 1,8 2,4 1,8 2,0 5,5 5,2 2,9 5,1 10,9 7,3 9,7 24,2 10,8 11,8 11,5 11,7 7,0 20,8 78,6
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač 5,3 8,7 2,2 12,1 14,1 15,6 16,9 14,9 13,9 12,3 12,3 14,7 14,5 14,2 14,7 16,8 17,9 18,5 19,7 20,7 7,4 9,6
58 Založništvo 0,6 0,2 0,7 0,6 0,7 0,9 0,9 -0,3 -1,8 -1,4 -0,3 0,2 3,3 3,5 12,9 7,7 7,0 14,1 19,7 22,4 29,9 29,7
59 Dej. v zvezi s filmi, video- in zvoč. zapisi 0,1 11,3 17,6 20,8 19,2 20,0 20,3 33,8 37,8 49,0 51,3 40,7 39,6 23,2 59,4 41,6 62,8 67,0 71,2 63,5 88,1 74,4
60 Radijska in televizijska dejavnost 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 -1,7 -2,2 -3,9 4,7 3,9 1,5 5,3 -2,1 -3,3 -4,8 -10,9 -0,6
61 Telekomunikacijske dejavnosti 0,1 0,0 0,1 0,3 5,0 8,1 13,8 99,8 121,1 116,1 117,8 136,8 213,7 205,4 228,0 150,0 134,0 132,4 142,9 186,6 366,6 477,8
62 Računal. prog., svetov. in dr. povez. dej. 1,9 2,4 8,0 4,1 6,3 14,1 17,2 18,1 27,2 36,7 39,5 45,9 37,5 39,2 55,3 58,7 57,6 62,8 68,0 70,6 72,8 94,6
63 Druge informacijske dejavnosti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,4 0,4 0,5 1,3 4,8 7,1 7,6 7,6 9,6 8,7 16,8 8,9 9,6
64 Dej. finan. storitev, razen zav. in pok. skl. 101,8 226,7 273,5 247,6 251,8 331,5 392,5 501,8 758,3 846,1 961,0 1.191,4 1.741,6 1.909,0 2.206,6 1.858,7 1.989,9 2.002,4 1.979,4 1.475,6 1.373,7 1.831,6
65 Dej. zavarovanja, pozav. in pok. skladov 8,7 7,1 5,3 7,4 7,5 10,4 11,5 24,0 26,6 39,9 46,8 62,3 92,3 104,2 67,2 123,6 141,2 145,4 169,2 170,7 208,0 219,9
66 Pomož. dej. za finan. in zavar. storitve 2,2 -3,5 -1,2 -0,7 0,8 0,7 0,9 1,8 1,7 1,4 1,2 2,9 2,7 2,5 5,6 -5,9 -0,5 -5,6 -9,6 6,2 5,8 6,5
68 Poslovanje z nepremičninami 0,6 3,7 6,0 12,2 34,3 38,6 31,9 33,7 53,8 62,8 71,4 179,6 232,8 351,6 227,4 266,5 257,4 798,7 741,5 739,5 749,6 686,8
69 Pravne in računovodske dejavnosti 0,5 0,7 0,6 1,0 2,0 1,6 2,2 4,4 4,0 4,6 6,1 4,8 4,9 4,2 -0,5 2,3 8,5 20,5 6,6 9,7 13,0 11,1
70 Dej. uprav podjetij, podj. in posl. svetov. 12,4 25,3 49,6 80,4 79,8 93,6 130,5 107,6 205,4 168,2 204,2 145,8 152,5 166,5 128,9 166,6 159,5 181,8 200,9 209,7 257,9 266,9
71 Arhit. in tehn. projekt., tehn. preiz., anal. 12,7 8,1 9,6 20,7 23,1 13,8 20,7 11,6 11,8 18,1 18,7 19,4 20,4 21,3 23,3 13,6 13,4 14,8 16,8 21,3 42,8 44,6
72 Znanstvena raziskoval. in razv. dej. 0,0 0,3 0,3 0,8 0,7 0,7 0,4 -0,3 0,2 0,0 0,8 0,7 1,0 4,8 5,9 7,5 10,8 17,4 19,2 15,3 14,3 14,1
73 Oglaševanje in raziskovanje trga 1,1 1,2 1,2 2,5 2,8 4,4 6,5 9,0 11,6 11,8 12,6 18,2 34,9 40,6 42,1 40,6 35,4 39,0 40,4 52,5 52,7 54,6
74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 3,7 4,9 12,9 8,7 10,7 13,6 33,3 23,5 30,1 17,4 15,0 13,1 1,0 0,9 1,5 1,8 3,3
77 Dajanje v najem in zakup 3,1 4,5 2,7 2,9 3,1 3,6 4,0 3,1 1,4 1,9 2,7 2,9 2,8 7,8 10,2 23,3 21,3 23,1 19,4 19,8 23,3 26,2
78 Zaposlovalne dejavnosti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,1 0,3 1,5 1,5 2,2 4,2 5,4 6,0 7,2 8,6 8,6 7,2 14,4 22,6
79 Dej. potov. agencij, organiz. potovanj 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,7 0,6 1,6 2,0 2,1 1,4 4,9 4,7 2,8 -6,5 -2,8 15,2 46,8 50,0 50,7 50,5 56,7
81 Dej. oskrbe stavb in okolice 2,7 3,6 4,0 4,1 2,6 2,2 2,2 2,2 1,7 2,1 3,0 4,1 2,3 6,3 8,1 5,9 6,6 5,8 5,2 4,4 4,6 0,2
82 Pisarniške in spremlj. poslov. storit. dej. 3,9 0,9 0,3 3,8 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 11,0 9,3 10,6 13,5 17,4 17,0 15,6 6,9
85 Izobraževanje 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,5 0,3 0,2 -0,1 -0,3
86 Zdravstvo 0,1 0,1 0,5 1,1 1,0 0,7 1,4 0,7 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,2 1,1 1,3 1,2 -0,8 -0,8 -0,7 1,7 7,3
93 Športne in druge dej. za prosti čas 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 2,3 1,6 -0,8 -3,0 -3,0 -1,9 -1,2 -2,3 2,7 10,9
96 Druge storitvene dejavnosti 1,0 3,1 3,5 3,8 3,8 3,1 1,2 -0,5 -1,0 -1,4 -1,3 2,8 4,7 8,5 7,5 13,7 14,2 14,4 15,4 16,0 17,2 19,0
  Ostalo 29,9 27,2 31,6 36,5 47,7 61,5 69,9 4,7 0,2 -3,1 -2,9 -2,7 -2,8 9,8 8,3 11,7 10,3 29,3 33,4 32,8 31,9 34,0
  Nerazporejeno - nepremičnine 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 262,0 240,8 242,1 246,1 224,5 226,9 220,1 237,8
 

Neposredne naložbe Slovenije v tujini po oddelkih dejavnosti /2-mestne/ po BPM6

Neposredne naložbe Slovenije v tujini po oddelkih dejavnosti /2-mestne/ po BPM6 1994-2015

Stanja konec leta v milijonih EUR

Datum preseka: 20.6.2016

 
Šifra Naziv dejavnosti 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
  Skupaj 315,6 398,1 371,2 414,1 541,5 625,1 829,3 1.119,1 1.439,2 1.874,0 2.216,4 2.777,0 3.430,7 5.089,5 6.085,1 6.143,3 6.097,4 6.048,8 5.709,9 5.178,5 5.335,0 5.460,6
1 Kmet. proizv. in lov ter povez. storitve 1,6 1,7 2,5 2,4 1,5 0,5 0,5 1,0 0,9 1,2 0,9 1,0 1,0 1,7 2,3 2,9 1,7 0,8 0,8 1,4 1,3 1,1
2 Gozdarstvo 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,3 1,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,2 0,7 0,7 0,8 0,6 0,5
10 Proizv. živil 22,0 24,7 24,9 26,7 29,6 36,5 46,7 59,0 67,2 76,9 76,6 164,9 202,5 249,9 270,0 254,2 168,5 167,9 160,7 168,2 165,1 183,2
11 Proizv. pijač 2,7 2,8 2,4 2,5 2,0 2,8 22,0 26,4 31,2 33,1 31,7 31,0 26,8 17,8 19,9 25,6 25,3 26,2 27,7 29,0 10,3 8,0
13 Proizv. tekstilij -4,1 -2,8 0,9 4,9 -5,2 -2,2 3,0 50,7 59,1 79,8 62,6 72,6 61,1 63,2 63,8 48,9 25,6 13,2 20,0 12,0 7,2 5,8
14 Proizv. oblačil 4,2 4,8 6,6 10,5 11,6 13,5 14,9 15,0 16,4 22,5 25,2 24,2 23,8 25,3 31,5 25,5 25,7 23,4 22,2 17,1 15,3 16,4
15 Proizv. usnja, usnjenih in sorodnih izd. 20,2 15,6 11,5 9,3 10,1 8,0 9,9 16,4 22,9 30,7 27,8 29,2 33,7 27,5 28,2 23,6 21,3 29,2 25,5 24,2 14,4 10,9
16 Obdel., predel. lesa, izdelki, razen poh. 9,1 27,4 13,1 10,9 10,7 10,1 7,9 7,2 3,0 5,1 3,7 3,7 1,2 1,0 0,8 1,5 2,0 2,6 2,8 1,4 1,4 2,7
17 Proizv. papirja in izdelkov iz papirja 6,4 2,0 1,6 2,5 2,1 2,9 8,1 5,1 10,2 18,9 4,3 5,0 5,3 14,5 3,3 5,3 3,8 2,8 2,1 2,8 1,1 1,1
18 Tiskar. in razmnož. posn. nosilcev zap. 1,5 1,9 2,1 1,7 2,1 2,0 2,1 2,2 3,8 1,7 1,8 3,6 6,7 5,1 7,4 7,2 5,3 7,7 7,6 7,7 3,8 3,6
20 Proizv. kemikalij, kemičnih izdelkov 7,3 7,8 6,1 8,4 9,2 17,9 21,6 26,6 32,2 39,2 51,3 54,9 53,3 66,6 41,0 39,3 44,2 32,0 54,3 53,9 53,9 57,5
21 Proizv. farmac. surovin in preparatov 27,9 39,3 36,1 43,5 65,0 87,0 112,6 164,9 215,3 307,1 297,7 294,0 346,5 387,0 498,3 371,7 439,5 387,1 413,5 405,8 441,2 371,8
22 Proizv. izdelkov iz gume in plast. mas 3,1 7,1 4,1 6,7 5,6 5,7 7,8 3,3 4,8 7,3 16,8 18,5 15,4 48,9 67,4 84,4 93,8 81,6 86,5 91,5 84,6 86,7
23 Proizv. nekovinskih mineralnih izdelkov -1,6 -0,5 0,8 4,2 6,3 14,5 14,3 16,7 20,4 12,7 25,9 33,7 38,8 35,7 42,4 25,2 34,2 31,8 31,3 23,6 21,9 26,1
24 Proizv. kovin -5,0 -5,5 -5,7 1,9 -0,1 -0,7 -0,4 0,1 2,4 29,7 41,6 61,0 69,3 102,2 84,6 76,3 74,8 47,9 53,5 47,5 48,0 59,2
25 Proizv. kovin. izd., razen strojev in napr. 5,8 7,0 7,2 5,5 7,5 8,5 12,0 15,1 24,3 30,7 34,0 47,0 60,5 72,4 115,1 104,0 98,1 80,4 73,1 80,1 78,9 70,7
26 Proizv. računalnikov, elektron. in opt. izd. 6,0 8,5 7,0 9,4 14,6 16,2 18,4 25,0 43,5 52,9 58,8 69,1 64,9 43,3 44,9 33,9 38,4 35,3 33,7 31,6 42,7 49,2
27 Proizv. električnih naprav 8,7 14,6 32,6 43,2 57,4 64,3 94,6 110,9 119,6 116,7 149,9 167,7 166,9 203,7 245,2 323,2 381,6 428,8 450,6 440,3 487,7 514,1
28 Proizv. drugih strojev in naprav 1,6 2,3 1,0 2,2 3,1 3,3 3,4 3,9 5,6 20,4 10,3 14,5 20,3 26,4 32,8 40,6 35,9 39,2 40,4 34,2 25,4 31,2
29 Proizv. motor. vozil, prikolic in polprik. 2,7 3,5 10,2 9,7 35,3 26,2 27,7 53,7 57,4 73,2 82,0 96,8 121,8 165,2 202,1 204,8 204,6 220,6 194,1 126,5 89,1 103,8
30 Proizv. drugih vozil in plovil -9,1 3,5 0,1 0,0 1,0 0,0 0,0 2,6 1,9 6,2 8,1 7,2 6,5 12,9 16,1 9,8 7,3 4,2 6,7 8,7 7,9 6,2
31 Proizv. pohištva 0,7 -0,2 -0,4 -0,9 1,0 1,4 0,2 -1,1 -1,4 -0,8 0,4 0,7 0,1 3,8 3,5 2,1 0,6 1,3 2,3 0,2 1,7 1,3
32 Druge raznovrstne predel. dej. -0,1 0,1 0,0 0,0 10,8 2,0 22,6 22,5 23,6 23,7 27,2 33,3 34,5 32,0 32,7 28,7 9,8 21,8 18,7 16,7 16,7 18,5
33 Popravila in montaža strojev in naprav 1,1 1,3 1,8 2,3 3,7 4,1 5,7 7,9 8,7 9,3 9,8 10,5 9,3 21,5 0,5 0,6 0,4 0,8 -0,1 0,6 0,7 0,6
35 Oskrba z elektr. energijo, plinom in paro 40,5 42,4 41,3 42,2 47,1 47,5 45,8 5,0 14,7 14,0 13,6 13,5 13,5 27,9 33,9 63,7 59,4 118,8 81,7 97,2 92,7 112,1
36 Zbiranje, prečišč. in distribucija vode 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3
38 Zbir. in odvoz odpadkov, prid. sek. sur. 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 1,1 2,0 1,3 3,8 5,1 5,1 5,8 9,0 11,4 11,7 7,2
41 Gradnja stavb 1,4 3,1 3,7 2,2 1,5 1,5 0,9 1,7 2,2 7,9 7,4 8,4 12,6 28,5 27,5 19,9 12,8 8,0 1,3 2,3 4,0 2,9
42 Gradnja inženirskih objektov 3,5 6,8 5,0 4,8 7,1 6,0 7,4 5,4 -0,1 -5,2 -4,2 6,7 -1,5 11,7 17,1 36,0 32,5 32,7 21,1 13,8 13,4 7,0
43 Specializirana gradbena dela 2,2 2,3 0,5 0,4 -0,3 -0,5 -0,4 -0,5 -0,4 -0,8 -0,8 -1,0 -0,3 0,1 3,7 5,4 6,8 5,3 2,9 3,9 4,1 2,4
45 Trg. z motor. vozili in popr. motor. vozil 7,7 5,4 3,3 3,3 3,3 6,8 10,1 7,4 10,2 21,9 27,2 24,8 23,1 32,9 33,7 45,4 42,0 52,7 50,7 47,7 33,5 44,6
46 Posr. in trg. na debelo, razen z mot. voz. 47,4 50,6 41,0 43,2 35,0 33,3 25,5 49,9 61,3 78,5 112,4 152,8 207,7 304,3 454,9 410,9 395,9 441,4 437,1 383,5 288,8 275,9
47 Trg. na drobno, razen z mot. vozili -23,2 -18,6 -36,2 -51,7 -3,0 -9,5 39,1 104,8 119,3 217,6 299,2 368,8 595,1 713,2 756,0 752,9 731,0 861,7 708,0 614,9 711,2 751,9
49 Kopenski promet, cevovodni transport 4,8 5,3 5,2 5,1 5,1 5,1 5,2 5,2 3,8 7,4 7,1 7,4 8,1 12,0 19,3 16,1 16,2 5,0 7,2 6,8 2,8 1,9
52 Sklad. in spremljajoče promet. dej. 2,1 2,1 2,4 3,3 3,7 11,8 17,1 29,1 36,2 41,1 45,3 50,2 67,4 177,7 249,4 231,5 199,8 181,0 116,6 91,8 86,3 84,5
55 Gostinske nastanitvene dejavnosti 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 1,5 28,5 29,0 35,3 44,0 32,5 36,3 45,4 44,6 45,4 43,6 38,9 19,7
58 Založništvo 1,8 5,3 9,6 10,2 10,1 5,6 5,3 1,8 3,0 5,7 6,0 7,9 10,7 14,6 14,0 13,8 9,4 8,3 9,8 10,4 10,4 12,9
59 Dej. v zvezi s filmi, video- in zvoč. zapisi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,3 1,7 1,5 3,4 2,8 3,1 -0,6 -0,8 -0,7
61 Telekomunikacijske dejavnosti 0,1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,0 0,9 1,9 3,1 14,0 197,0 199,1 449,9 285,0 230,0 230,1 232,9 212,9 222,8
62 Računal. prog., svetov. in dr. povez. dej. 3,7 3,9 3,3 2,6 5,3 6,3 8,1 10,4 13,7 9,9 8,8 16,8 19,2 20,2 19,5 19,8 23,5 23,1 24,1 27,0 25,0 28,2
64 Dej. finan. storitev, razen zav. in pok. skl. 65,7 63,0 64,1 81,3 97,4 113,6 129,2 170,5 180,9 199,2 299,2 570,7 693,1 825,8 992,1 846,1 932,0 818,2 700,0 507,0 572,2 684,6
65 Dej. zavarovanja, pozav. in pok. skladov 3,5 5,9 5,2 5,1 5,3 6,5 14,3 24,7 24,2 20,8 24,5 25,3 105,6 145,7 155,0 160,5 168,8 81,9 74,0 66,8 89,4 78,4
66 Pomož. dej. za finan. in zavar. storitve 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,3 0,4 1,5 3,8 6,4 11,7 2,2 5,2 11,5 16,0 10,2 9,4 13,2 8,2 7,9 7,0
68 Poslovanje z nepremičninami 0,0 0,2 0,1 0,3 0,2 0,0 0,0 1,1 1,4 2,8 10,0 26,2 4,7 6,6 65,3 55,3 65,4 76,8 78,1 77,0 61,2 67,3
69 Pravne in računovodske dejavnosti 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,8 2,6 2,3 0,5 20,5 21,5 22,3 23,4 13,9 -10,0
70 Dej. uprav podjetij, podj. in posl. svetov. 7,6 14,2 12,9 9,2 7,6 13,6 10,7 19,5 131,3 179,7 172,8 58,4 87,1 123,2 166,3 210,8 267,0 265,6 230,3 203,7 270,7 285,8
71 Arhit. in tehn. projekt., tehn. preiz., anal. 3,1 2,1 1,9 3,3 5,4 6,4 7,4 8,9 16,5 16,8 21,1 37,1 45,0 63,5 65,5 65,2 70,2 58,3 56,4 60,8 94,2 92,5
72 Znanstvena raziskoval. in razv. dej. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 2,0 0,2 0,1 0,2 0,1 4,0 23,9 14,5
73 Oglaševanje in raziskovanje trga 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,8 2,7 3,0 3,2 3,2 2,0 2,8 8,4 7,2 8,9 4,9 4,9 4,6 3,8
74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 2,2 7,2 14,4 28,2 2,0 2,4 2,3 2,3 0,2 1,0 1,1 1,1
79 Dej. potov. agencij, organiz. potovanj 2,5 2,7 3,1 4,1 4,6 4,8 4,4 6,2 6,2 5,2 4,8 7,0 5,9 5,3 21,4 7,8 -4,1 -5,2 -20,5 -4,6 5,4 -35,5
80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 2,5 2,1 0,7 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0
82 Pisarniške in spremlj. poslov. storit. dej. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 6,7 20,4 12,6 7,6 4,6 0,2 0,2
84 Dej. javne upr. in obr., dej. obv. soc. var. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 6,7 6,3 6,1 5,9 5,8 5,5 5,1
85 Izobraževanje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 2,1 2,1 2,1 2,0 1,9 0,3 0,4
94 Dej. članskih organizacij 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9
  Ostalo 26,4 32,1 36,0 35,3 18,4 39,2 40,9 28,7 36,1 41,5 68,6 93,8 89,3 125,0 189,3 187,2 236,7 249,1 242,7 227,4 246,0 232,0
  Nerazporejeno - nepremičnine 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 539,7 675,8 717,0 679,6 730,5 813,7 771,8 780,2 828,0

 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti