Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Statistika evroobmočja

Posebni standardi objavljanja statističnih podatkov - SDDS

Prva objava podatkov – hitra informacija

Bilance MFI

Ekonomski odnosi s tujino

Devizni tečaji in plemenite kovine

Obrestne mere

Neto finančna sredstva Banke Slovenije

Publikacije in informacije

Podatkovne serije

Raziskava o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev (HFCS)

Seznam kontaktnih oseb

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Statistika  > Prva objava podatkov – hitra informacija  > Ekonomski odnosi s tujino

Neposredne naložbe – po smeri naložbe

Za časovno serijo podatkov o neposrednih naložbah tujcev v Sloveniji ali slovenskih neposrednih naložbah v tujini po državah od leta 1993 naprej (lastniški kapital ter terjatve in obveznosti med povezanimi družbami) pišite na elektronski naslov: fs@bsi.si.

Neposredne naložbe tujcev v Sloveniji po državah po BPM6

Neposredne naložbe tujcev v Sloveniji po državah 2015 - 2016
Stanje konec leta v miljonih EUR
Datum preseka: 30.06.2017

    31.12.2015 31.12.2016
    Skupaj Lastniški kapital Dolžniški instrumenti Skupaj Lastniški kapital Dolžniški instrumenti
Koda Naziv države tujega partnerja Imetja Obveznosti Imetja Obveznosti
    1=2-3+4 2 3 4 1=2-3+4 2 3 4
036 Avstralija 38,7 36,4 0,1 2,4 38,8 36,4 0,0 2,4
040 Avstrija 3.547,9 3.107,7 389,1 829,3 3.192,8 3.225,6 464,9 432,0
031 Azerbajdžan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
050 Bangladeš 0,1 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,1 0,0
056 Belgija 155,3 121,1 5,1 39,4 173,2 120,3 25,3 78,2
084 Belize 1,6 0,5 0,0 1,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0
112 Belorusija 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 0,2
100 Bolgarija 4,0 3,6 1,6 2,0 7,0 4,9 1,8 3,8
070 Bosna in Hercegovina 31,7 38,7 8,5 1,5 57,0 62,6 6,3 0,7
076 Brazilija 1,6 0,0 0,1 1,7 1,4 0,0 0,3 1,8
196 Ciper 160,6 206,1 65,3 19,8 182,3 217,3 64,8 29,8
203 Češka republika 223,6 150,5 6,8 80,0 263,4 243,2 9,1 29,3
499 Črna gora 7,0 7,0 0,0 0,0 11,4 11,4 0,0 0,0
208 Danska 55,0 50,1 17,6 22,5 48,4 48,7 14,9 14,6
092 Deviški otoki (britanski) 32,4 -22,7 1,9 56,9 40,6 -24,0 1,9 66,4
212 Dominika 0,4 0,4 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0
818 Egipt 0,9 1,2 1,4 1,1 0,7 1,0 1,5 1,3
233 Estonija 1,0 1,0 0,0 0,0 0,8 1,0 0,3 0,0
5F Evropska banka za obnovo in razvoj 4,1 4,1 0,0 0,0 4,1 4,1 0,0 0,0
246 Finska 31,0 24,6 12,3 18,8 20,7 22,0 11,1 9,8
250 Francija 629,5 595,7 105,9 139,7 633,4 634,0 115,7 115,0
292 Gibraltar 0,4 0,4 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0
300 Grčija 6,3 9,7 3,5 0,2 8,0 9,6 2,2 0,5
344 Hongkong 12,2 -0,6 0,1 12,9 5,7 -0,7 0,1 6,5
191 Hrvaška 927,2 890,5 93,2 129,9 912,1 913,7 102,2 100,6
356 Indija -12,8 0,2 13,4 0,5 -11,2 0,1 12,4 1,0
372 Irska 13,0 4,8 8,7 17,0 39,8 4,4 9,4 44,9
380 Italija 863,2 743,8 76,3 195,7 1.142,2 1.039,8 113,2 215,6
376 Izrael 0,6 1,3 1,4 0,7 4,2 1,2 0,0 3,0
392 Japonska 71,1 50,1 0,3 21,3 73,4 56,0 0,0 17,5
400 Jordanija 2,3 2,5 0,1 0,0 2,3 2,4 0,1 0,0
124 Kanada 0,3 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,1 0,1
398 Kazahstan -1,0 -0,1 0,9 0,0 -3,1 -0,2 2,9 0,0
156 Kitajska 3,0 0,4 1,3 3,8 11,2 2,7 2,0 10,5
410 Koreja, Republika 0,6 4,4 3,8 0,1 3,0 5,4 3,9 1,6
414 Kuvajt 2,3 0,4 0,0 1,9 2,3 0,4 0,0 1,9
428 Latvija 3,3 1,6 0,0 1,7 1,9 1,2 0,0 0,7
438 Lihtenštajn 35,0 32,2 0,0 2,9 31,8 29,4 0,0 2,4
440 Litva 0,2 0,3 0,1 0,0 0,3 0,5 0,2 0,0
442 Luksemburg 574,8 279,6 40,8 336,0 1.439,0 1.125,2 33,0 346,8
348 Madžarska 26,2 22,5 6,4 10,1 33,7 23,6 2,3 12,4
807 Makedonija 5,7 4,4 3,6 5,0 7,5 6,9 3,7 4,4
470 Malta 41,9 39,9 0,1 2,1 56,5 56,2 0,1 0,4
504 Maroko 0,6 0,6 0,0 0,0 0,9 0,9 0,0 0,0
1M Mednarodna finančna korporacija 20,7 13,3 0,0 7,4 17,3 17,3 0,0 0,0
492 Monako 0,3 0,3 0,0 0,0 1,4 1,4 0,0 0,0
276 Nemčija 1.083,4 978,2 181,6 286,8 1.108,0 1.080,5 227,1 254,6
528 Nizozemska 1.014,7 726,2 64,1 352,6 1.015,0 645,1 72,8 442,7
578 Norveška 1,6 1,6 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0
554 Nova Zelandija 0,2 0,2 0,0 0,1 0,3 0,2 0,0 0,1
833 Otok Man 3,4 3,4 0,0 0,0 3,3 3,3 0,0 0,0
591 Panama 14,9 6,9 0,0 8,0 7,0 7,0 0,0 0,0
616 Poljska 14,3 11,9 1,6 4,0 25,7 17,9 3,3 11,1
620 Portugalska -0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
642 Romunija 2,2 -0,4 4,6 7,2 1,6 -0,4 3,3 5,3
643 Ruska federacija 61,7 40,2 6,3 27,8 72,9 41,9 7,8 38,7
670 Saint Vincent in Grenadine 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
682 Saudova Arabija 4,7 4,7 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0
686 Senegal 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
702 Singapur 11,4 5,2 0,6 6,7 6,7 5,2 0,1 1,5
703 Slovaška 9,8 9,5 1,8 2,0 13,2 12,4 1,1 1,9
688 Srbija 81,4 75,3 22,9 29,0 87,0 95,9 25,6 16,8
724 Španija 1,4 0,6 0,7 1,5 4,2 1,6 0,6 3,2
752 Švedska 83,9 62,6 3,2 24,5 335,5 118,9 9,8 226,4
756 Švica 1.313,2 1.029,2 88,3 372,3 1.371,9 1.131,1 99,6 340,5
788 Tunizija 0,7 -0,4 0,1 1,2 0,8 -0,5 0,1 1,4
792 Turčija -3,5 -0,4 4,7 1,6 -7,5 2,2 10,6 1,0
804 Ukrajina 1,8 6,4 4,7 0,0 -0,8 3,3 4,1 0,0
840 Združene države 43,4 60,9 51,3 33,8 53,6 72,5 57,3 38,5
784 Združeni arabski emirati 18,2 15,6 1,6 4,2 27,5 23,1 0,2 4,6
826 Združeno kraljestvo 297,0 308,0 72,9 62,0 309,2 314,4 85,0 79,9
  Nerazvrščeno 29,6 29,6 1.381,1 3.190,9 32,5 32,5 0,0 0,0
  Ostalo -1,5 -0,1 1,6 0,2 19,0 21,5 2,6 0,2
  Skupaj 11.612,0 9.803,7 1.382,8 3.191,1 12.949,7 11.542,3 1.617,1 3.024,5

Neposredne naložbe tujcev v Sloveniji po dejavnostih po BPM6

Neposredne naložbe tujcev v Sloveniji po dejavnostih domačih družb 2015-2016
Stanja konec leta v milijonih EUR
Datum preseka: 30.06.2017

    31.12.2015 31.12.2016
    Skupaj Lastniški kapital Dolžniški instrumenti Skupaj Lastniški kapital Dolžniški instrumenti
Šifra Naziv področja dejavnosti (SKD 2008) Imetja Obveznosti Imetja Obveznosti
    1=2+3-4 2 3 4 1=2+3-4 2 3 4
A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 16,0 13,1 0,0 2,9 16,3 13,9 0,0 2,4
B Rudarstvo 43,1 -17,6 0,0 60,7 43,6 -20,7 0,2 64,5
C Predelovalne dejavnosti 3.971,5 3.536,0 539,1 974,6 4.208,9 3.929,0 675,1 955,0
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 348,2 299,2 6,7 55,6 332,4 285,0 16,0 63,3
E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja 58,3 49,8 0,2 8,6 57,9 50,5 0,9 8,4
F Gradbeništvo 88,5 47,9 53,7 94,4 154,0 111,5 52,5 95,0
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 2.462,6 2.267,3 566,3 761,6 2.482,5 2.351,8 671,2 801,9
H Promet in skladiščenje 280,5 272,9 23,9 31,4 290,5 292,2 25,5 23,8
I Gostinstvo 86,5 85,4 0,0 1,2 96,2 89,3 1,7 8,6
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 711,0 429,1 98,4 380,2 747,6 494,9 67,7 320,4
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 2.058,7 1.833,7 36,7 261,7 2.918,6 2.762,9 37,7 193,4
L Poslovanje z nepremičninami 698,2 340,5 37,0 394,8 784,3 464,7 28,9 348,5
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 395,7 348,5 20,0 67,3 407,9 358,7 38,1 87,4
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 118,1 29,7 0,8 89,2 95,7 51,3 0,9 45,4
O Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
P Izobraževanje -0,3 -0,3 0,0 0,0 -0,8 -0,7 0,5 0,4
Q Zdravstvo in socialno varstvo 7,3 6,0 0,0 1,3 7,0 5,7 0,0 1,3
R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 12,0 6,5 0,0 5,5 26,3 21,3 0,0 5,0
S Druge dejavnosti 18,3 18,3 0,0 0,0 19,2 19,2 0,0 0,0
  Ni podatka 237,8 237,8 0,0 0,0 261,6 261,6 0,0 0,0
  Skupaj 11.612,02 9.803,70 1.382,76 3.191,08 12.949,74 11.542,27 1.617,06 3.024,53

Neposredne naložbe Slovenije v tujini po državah po BPM6

Neposredne naložbe Slovenije v tujini po državah 2015-2016
Stanja konec leta v milijonih EUR
Datum preseka: 30.06.2017

    31.12.2015 31.12.2016
    Skupaj Lastniški kapital Dolžniški instrumenti Skupaj Lastniški kapital Dolžniški instrumenti
Šifra Naziv države tujega partnerja) Imetja Obveznosti Imetja Obveznosti
    1=2-3+4 2 3 4 1=2-3+4 2 3 4
008 Albanija 21,2 4,5 18,0 1,3 9,7 3,2 8,3 1,7
024 Angola 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0
036 Avstralija 16,3 -3,6 20,2 0,3 19,4 -8,1 27,7 0,2
040 Avstrija 165,0 75,9 100,0 10,9 114,6 66,6 58,2 10,2
056 Belgija 2,6 0,1 2,8 0,3 2,5 0,4 2,5 0,3
112 Belorusija 1,6 0,6 1,2 0,2 1,5 1,5 0,3 0,3
100 Bolgarija 11,1 3,4 9,0 1,3 11,1 3,3 8,1 0,4
070 Bosna in Hercegovina 482,0 372,0 162,6 52,6 514,8 382,0 178,1 45,2
076 Brazilija 2,2 -0,2 2,4 0,0 2,4 0,5 1,9 0,0
196 Ciper 29,9 31,0 0,0 1,1 38,3 37,8 0,5 0,0
203 Češka republika 61,4 59,2 12,0 9,8 72,7 75,8 10,7 13,8
152 Čile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0
499 Črna gora 157,3 134,2 31,7 8,5 172,8 154,8 25,6 7,6
208 Danska 14,4 1,4 13,6 0,7 10,0 1,7 9,0 0,8
218 Ekvador 0,2 1,0 0,0 0,7 -0,8 0,0 0,0 0,8
246 Finska 0,8 0,2 0,8 0,2 1,3 0,7 0,6 0,1
250 Francija 14,1 2,4 12,3 0,6 13,5 4,4 10,8 1,7
300 Grčija 6,0 0,6 6,4 1,1 8,6 0,4 13,2 5,0
344 Hongkong 4,1 4,1 0,0 0,0 4,4 4,4 0,0 0,0
191 Hrvaška 1.487,1 1.198,9 356,8 68,6 1.611,6 1.262,9 412,6 63,9
372 Irska 1,1 1,0 1,2 1,0 4,9 1,6 4,0 0,7
380 Italija 56,9 26,6 32,3 2,0 70,3 29,2 43,8 2,8
392 Japonska 2,3 1,1 1,2 0,0 1,5 0,8 0,7 0,0
710 Južna Afrika 20,3 20,2 0,1 0,0 24,5 24,3 0,2 0,0
124 Kanada 5,6 4,3 3,6 2,3 8,2 4,5 5,5 1,8
398 Kazahstan 5,7 -0,7 6,8 0,4 9,3 0,0 9,9 0,6
156 Kitajska 35,2 35,9 7,2 7,8 43,7 41,0 8,0 5,2
410 Koreja, Republika 4,4 4,4 0,0 0,1 4,5 4,6 0,0 0,1
901 Kosovo* 197,5 73,8 126,9 3,2 188,2 66,9 124,5 3,1
428 Latvija 0,4 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3
430 Liberija 198,3 195,0 3,4 0,0 91,5 88,1 3,4 0,0
434 Libija 4,9 4,8 0,2 0,0 5,6 5,4 0,2 0,0
438 Lihtenštajn 2,3 2,2 0,1 0,0 0,8 0,6 0,2 0,0
440 Litva 0,1 0,9 0,0 0,8 0,2 1,0 0,0 0,9
442 Luksemburg 1,9 0,9 1,1 0,0 5,3 0,9 8,2 3,7
348 Madžarska 18,8 8,8 13,9 3,9 23,1 17,1 10,1 4,2
807 Makedonija 395,9 329,6 70,6 4,3 415,5 353,9 71,3 9,7
458 Malezija 0,5 -0,3 1,0 0,2 0,6 -0,3 1,0 0,1
484 Mehika 7,6 4,8 2,9 0,0 4,7 2,4 3,4 1,1
498 Moldavija, Republika 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
276 Nemčija 77,2 105,3 39,8 67,9 58,1 108,3 49,8 100,0
528 Nizozemska 215,0 143,7 92,7 21,4 229,9 146,8 103,7 20,6
591 Panama 2,5 2,5 0,0 0,0 2,5 2,5 0,0 0,0
616 Poljska 63,4 54,6 19,0 10,2 66,4 50,6 23,1 7,4
620 Portugalska 4,2 0,7 4,1 0,7 3,7 1,0 2,8 0,1
642 Romunija 22,7 11,8 14,1 3,2 24,2 10,9 15,5 2,2
643 Ruska federacija 305,3 98,2 226,8 19,7 391,9 169,2 254,6 32,0
682 Saudova Arabija 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0
694 Sierra Leone 0,4 0,0 0,4 0,0 2,4 0,0 2,4 0,0
703 Slovaška 15,2 6,8 10,5 2,1 11,7 7,2 9,8 5,4
688 Srbija 996,0 659,0 374,0 37,0 1.014,8 694,8 361,8 41,7
724 Španija 26,6 7,7 19,5 0,6 40,8 12,0 29,1 0,2
752 Švedska 10,9 3,4 13,4 5,8 9,4 1,8 11,9 4,3
756 Švica 23,1 19,8 5,4 2,0 19,0 14,5 4,7 0,2
764 Tajska 1,2 1,2 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0
792 Turčija 9,5 4,4 6,6 1,5 7,9 3,8 5,7 1,5
804 Ukrajina 28,3 19,6 11,7 3,1 30,8 23,5 9,3 2,1
860 Uzbekistan 1,9 1,7 0,2 0,0 1,8 1,6 0,2 0,0
840 Združene države 43,9 16,4 27,9 0,4 43,2 12,2 32,1 1,0
784 Združeni arabski emirati 3,0 -6,6 9,6 0,1 3,1 -4,7 8,0 0,2
826 Združeno kraljestvo 22,7 11,1 12,2 0,6 12,8 6,1 9,7 3,0
  Nerazvrščeno 197,8 197,8 0,0 361,0 222,9 222,9 0,0 0,0
  Ostalo 0,2 0,2 0,1 0,1 2,9 0,5 2,6 0,3
  Skupaj 5.508,4 3.958,8 1.910,7 361,1 5.713,5 4.121,4 2.000,8 408,7

*Kosovo je možno ločeno prikazovati od leta 2015 dalje.

Neposredne naložbe Slovenije v tujini po dejavnostih po BPM6

Neposredne naložbe Slovenije v tujini po dejavnostih domačih podjetij 2015-2016
Stanja konec leta v milijonih EUR
Datum preseka: 30.06.2017

    31.12.2015 31.12.2016
    Skupaj Lastniški kapital Dolžniški instrumenti Skupaj Lastniški kapital Dolžniški instrumenti
Šifra Naziv področja dejavnosti (SKD 2008) Imetja Obveznosti Imetja Obveznosti
    1=2+3-4 2 3 4 1=2+3-4 2 3 4
A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 1,6 1,1 0,6 0,1 1,5 1,0 0,5 0,1
B Rudarstvo 8,2 4,0 4,3 0,0 12,7 10,6 2,1 0,0
C Predelovalne dejavnosti 1.667,0 875,3 1.027,2 235,5 1.847,7 1.045,3 1.079,0 276,6
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 112,1 36,6 105,3 29,9 100,8 34,6 86,3 20,1
E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja 7,9 7,6 0,5 0,2 10,3 7,8 2,7 0,2
F Gradbeništvo 12,2 -4,3 17,4 0,9 14,1 -1,8 16,0 0,2
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 1.071,5 845,0 303,1 76,6 1.086,9 813,9 358,0 85,0
H Promet in skladiščenje 285,5 278,7 7,1 0,3 176,6 171,7 6,0 1,1
I Gostinstvo 18,7 13,5 5,2 0,0 17,5 11,8 5,7 0,0
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 262,8 138,6 131,6 7,4 271,5 137,4 146,3 12,1
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 770,1 676,9 94,7 1,5 754,6 690,5 65,1 1,0
L Poslovanje z nepremičninami 67,3 24,1 43,8 0,6 96,1 64,5 32,1 0,5
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 384,8 253,3 138,2 6,7 405,9 235,0 181,4 10,5
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti -19,4 -31,3 13,2 1,4 -34,2 -33,5 0,7 1,4
O Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti 5,1 5,1 0,0 0,0 4,6 4,6 0,0 0,0
P Izobraževanje 0,4 0,4 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0
Q Zdravstvo in socialno varstvo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 9,5 -9,0 18,6 0,0 9,6 -9,4 19,0 0,0
S Druge dejavnosti 1,4 1,4 0,0 0,0 1,4 1,4 0,0 0,0
  Ni podatka 841,7 841,7 0,0 0,0 935,6 935,6 0,0 0,0
  Skupaj 5.508,4 3.958,8 1.910,7 361,1 5.713,5 4.121,4 2.000,8 408,7

Neposredne naložbe tujcev v Sloveniji po oddelkih dejavnosti /2-mestne/ po BPM6

Neposredne naložbe tujcev v Sloveniji po oddelkih dejavnosti /2-mestne/ domačih družb 1994-2016

Stanja konec leta v milijonih EUR

Datum preseka: 30.06.2017

šifra dejavnosti (2) (SKD 2008) naziv dejavnosti - krajši (2) (SKD 2008) 31.12.1994 31.12.1995 31.12.1996 31.12.1997 31.12.1998 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016
01 Kmet. proizv. in lov ter povez. storitve 1,58 1,70 2,50 2,37 1,55 0,50 0,48 1,04 0,93 1,21 0,91 1,05 0,98 1,70 2,28 2,92 1,68 0,81 0,77 1,43 1,32 1,07 0,98
02 Gozdarstvo 0,36 0,34 0,26 0,38 0,47 0,46 0,32 0,98 0,17 0,08 0,07 0,06 0,04 0,04 0,06 -0,11 0,25 0,68 0,75 0,85 0,63 0,52 0,49
10 Proizv. živil 22,04 24,68 24,85 26,68 29,62 36,51 46,74 59,00 67,17 76,94 76,57 164,85 202,49 249,92 269,99 254,17 168,48 167,87 160,68 168,24 165,09 184,01 201,49
11 Proizv. pijač 2,71 2,79 2,43 2,47 1,96 2,85 21,98 26,35 31,17 33,06 31,68 30,97 26,82 17,82 19,95 25,59 25,31 26,17 27,65 29,01 10,27 7,95 11,35
13 Proizv. tekstilij -4,11 -2,76 0,91 4,90 -5,16 -2,20 3,01 50,69 59,11 79,77 62,65 72,61 61,12 63,18 63,80 48,93 25,63 13,21 20,01 11,96 7,23 5,77 6,77
14 Proizv. oblačil 4,24 4,80 6,60 10,51 11,62 13,51 14,86 15,03 16,37 22,47 25,17 24,19 23,79 25,31 31,52 25,50 25,74 23,41 22,25 17,08 15,33 16,35 7,76
15 Proizv. usnja, usnjenih in sorodnih izd. 20,18 15,57 11,53 9,34 10,14 8,01 9,86 16,41 22,85 30,68 27,83 29,19 33,66 27,47 28,22 23,64 21,28 29,21 25,50 24,19 14,35 7,69 13,11
16 Obdel., predel. lesa, izdelki, razen poh. 9,12 27,42 13,06 10,94 10,72 10,07 7,92 7,16 2,99 5,14 3,66 3,74 1,17 1,04 0,82 1,47 1,96 2,63 2,75 1,40 1,43 2,73 2,71
17 Proizv. papirja in izdelkov iz papirja 6,40 1,97 1,65 2,54 2,06 2,85 8,08 5,05 10,16 18,88 4,29 5,04 5,25 14,54 3,33 5,27 3,78 2,76 2,15 2,78 1,08 1,42 2,08
18 Tiskar. in razmnož. posn. nosilcev zap. 1,54 1,93 2,08 1,74 2,12 1,98 2,05 2,19 3,82 1,73 1,77 3,61 6,66 5,12 7,40 7,20 5,27 7,67 7,64 7,66 3,84 3,60 3,32
20 Proizv. kemikalij, kemičnih izdelkov 7,32 7,82 6,10 8,38 9,20 17,91 21,63 26,64 32,22 39,22 51,32 54,92 53,25 66,63 40,99 39,30 44,21 31,96 54,27 53,91 53,94 57,48 59,70
21 Proizv. farmac. surovin in preparatov 27,90 39,34 36,09 43,51 64,98 86,99 112,62 164,94 215,28 307,10 297,71 294,04 346,47 386,96 498,27 371,69 439,53 387,06 413,53 405,79 441,24 371,84 477,58
22 Proizv. izdelkov iz gume in plast. mas 3,13 7,14 4,14 6,69 5,58 5,70 7,81 3,29 4,78 7,31 16,78 18,54 15,37 48,91 67,40 84,37 93,81 81,64 86,50 91,53 84,63 86,69 115,68
23 Proizv. nekovinskih mineralnih izdelkov -1,63 -0,53 0,77 4,16 6,34 14,46 14,31 16,70 20,42 12,72 25,93 33,73 38,78 35,71 42,40 25,16 34,18 31,78 31,27 23,65 21,88 27,49 23,03
24 Proizv. kovin -4,99 -5,48 -5,71 1,88 -0,08 -0,70 -0,38 0,11 2,37 29,69 41,55 61,02 69,30 102,16 84,65 76,29 74,79 47,90 53,47 47,54 47,96 59,25 155,44
25 Proizv. kovin. izd., razen strojev in napr. 5,82 7,01 7,16 5,51 7,46 8,54 12,01 15,07 24,34 30,67 34,03 46,98 60,48 72,37 115,06 103,95 98,07 80,43 73,09 80,14 78,93 70,68 80,90
26 Proizv. računalnikov, elektron. in opt. izd. 6,04 8,50 6,98 9,44 14,57 16,23 18,41 25,03 43,55 52,93 58,80 69,10 64,90 43,25 44,93 33,95 38,44 35,29 33,69 31,64 42,67 49,22 58,06
27 Proizv. električnih naprav 8,74 14,64 32,64 43,16 57,43 64,35 94,63 110,93 119,56 116,73 149,90 167,67 166,89 203,68 245,19 323,24 381,59 428,77 450,57 440,30 487,66 514,08 519,71
28 Proizv. drugih strojev in naprav 1,60 2,28 1,03 2,16 3,09 3,30 3,44 3,88 5,58 20,44 10,30 14,45 20,29 26,39 32,79 40,60 35,93 39,20 40,43 34,17 25,38 32,44 27,57
29 Proizv. motor. vozil, prikolic in polprik. 2,69 3,55 10,20 9,72 35,33 26,16 27,73 53,68 57,40 73,19 81,95 96,76 121,76 165,20 202,13 204,80 204,62 220,65 194,09 126,45 89,12 143,65 59,97
30 Proizv. drugih vozil in plovil -9,13 3,49 0,12 0,02 0,96 0,00 0,00 2,64 1,91 6,19 8,14 7,16 6,47 12,90 16,09 9,77 7,33 4,24 6,66 8,74 7,89 4,18 2,52
31 Proizv. pohištva 0,69 -0,18 -0,36 -0,94 0,97 1,35 0,20 -1,07 -1,44 -0,79 0,41 0,70 0,10 3,82 3,48 2,11 0,55 1,29 2,27 0,18 1,67 1,34 1,50
32 Druge raznovrstne predel. dej. -0,13 0,09 0,00 0,01 10,82 2,04 22,55 22,53 23,65 23,67 27,23 33,30 34,52 32,02 32,74 28,67 9,82 21,76 18,75 16,68 16,75 18,51 16,80
33 Popravila in montaža strojev in naprav 1,12 1,26 1,77 2,35 3,69 4,06 5,68 7,92 8,73 9,30 9,84 10,54 9,34 21,49 0,55 0,61 0,39 0,79 -0,10 0,56 0,73 0,63 0,65
35 Oskrba z elektr. energijo, plinom in paro 40,54 42,43 41,35 42,15 47,06 47,50 45,84 5,04 14,69 14,02 13,57 13,51 13,51 27,89 33,85 63,68 59,39 118,82 81,72 97,24 92,72 112,06 100,76
36 Zbiranje, prečišč. in distribucija vode 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,15 0,26 0,28 0,28 0,27 0,27 0,26 0,26 0,25 0,25 0,25 0,24 0,23 0,23 0,30 0,32
38 Zbir. in odvoz odpadkov, prid. sek. sur. 0,66 0,66 0,62 0,60 0,60 0,38 0,39 0,43 0,44 0,51 0,62 1,07 1,97 1,25 3,81 5,14 5,05 5,85 9,03 11,41 11,73 7,16 9,54
41 Gradnja stavb 1,39 3,06 3,70 2,24 1,49 1,49 0,87 1,66 2,17 7,90 7,38 8,37 12,64 28,46 27,47 19,90 12,82 7,97 1,31 2,32 4,05 2,86 0,10
42 Gradnja inženirskih objektov 3,51 6,79 5,00 4,84 7,06 5,98 7,37 5,45 -0,05 -5,18 -4,19 6,66 -1,51 11,73 17,09 35,96 32,53 32,69 21,07 13,82 13,36 6,96 11,39
43 Specializirana gradbena dela 2,20 2,28 0,52 0,40 -0,29 -0,52 -0,42 -0,47 -0,42 -0,81 -0,78 -1,00 -0,33 0,11 3,69 5,42 6,84 5,25 2,90 3,95 4,13 2,38 2,56
45 Trg. z motor. vozili in popr. motor. vozil 7,73 5,41 3,27 3,32 3,30 6,79 10,11 7,36 10,22 21,85 27,22 24,75 23,06 32,88 33,68 45,37 42,01 52,68 50,67 47,72 33,46 44,60 50,24
46 Posr. in trg. na debelo, razen z mot. voz. 47,41 50,57 41,04 43,21 35,00 33,27 25,49 49,89 61,27 78,46 112,42 152,78 207,73 304,28 454,86 410,87 395,90 441,36 437,08 383,53 288,84 273,91 258,26
47 Trg. na drobno, razen z mot. vozili -23,19 -18,60 -36,21 -51,69 -2,96 -9,52 39,08 104,76 119,33 217,55 299,20 368,82 595,07 713,17 755,98 752,86 730,97 861,74 708,01 614,87 711,20 752,94 778,45
49 Kopenski promet, cevovodni transport 4,84 5,27 5,16 5,07 5,14 5,07 5,16 5,17 3,78 7,41 7,13 7,38 8,12 12,00 19,33 16,06 16,16 5,03 7,22 6,82 2,80 1,88 0,54
52 Sklad. in spremljajoče promet. dej. 2,06 2,06 2,41 3,34 3,69 11,77 17,14 29,11 36,16 41,09 45,28 50,16 67,36 177,74 249,35 231,50 199,84 180,99 116,62 91,82 86,31 83,99 83,29
55 Gostinske nastanitvene dejavnosti 0,20 0,26 0,24 0,24 0,26 0,25 0,24 0,26 0,26 1,51 28,48 28,97 35,27 44,05 32,48 36,25 45,36 44,60 45,37 43,59 38,88 19,81 16,60
58 Založništvo 1,79 5,34 9,59 10,18 10,13 5,62 5,33 1,84 3,04 5,74 6,02 7,90 10,73 14,63 14,03 13,79 9,42 8,32 9,77 10,40 10,39 11,62 14,63
59 Dej. v zvezi s filmi, video- in zvoč. zapisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,02 0,02 0,18 0,17 0,21 0,25 1,73 1,50 3,40 2,78 3,10 -0,57 -0,83 -0,68 -0,48
61 Telekomunikacijske dejavnosti 0,11 0,69 0,66 0,68 0,72 0,72 0,70 0,75 0,97 0,91 1,89 3,13 13,95 197,02 199,13 449,88 285,03 230,03 230,07 232,92 212,95 222,76 213,73
62 Računal. prog., svetov. in dr. povez. dej. 3,71 3,90 3,26 2,60 5,26 6,25 8,15 10,40 13,66 9,86 8,80 16,84 19,17 20,16 19,51 19,85 23,45 23,07 24,11 26,96 25,05 28,62 43,49
64 Dej. finan. storitev, razen zav. in pok. skl. 65,65 62,96 64,14 81,25 97,40 113,61 129,17 170,48 180,86 199,19 299,16 570,73 693,07 825,82 992,10 846,12 932,00 818,15 700,02 507,03 572,24 684,72 689,70
65 Dej. zavarovanja, pozav. in pok. skladov 3,51 5,95 5,23 5,12 5,33 6,46 14,31 24,65 24,21 20,82 24,46 25,25 105,61 145,71 154,97 160,48 168,81 81,88 74,01 66,83 89,44 78,44 57,54
66 Pomož. dej. za finan. in zavar. storitve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,28 0,29 0,38 1,45 3,76 6,36 11,67 2,24 5,24 11,47 15,97 10,19 9,40 13,24 8,17 7,86 6,97 7,32
68 Poslovanje z nepremičninami 0,01 0,16 0,10 0,27 0,23 0,01 0,02 1,09 1,43 2,76 9,97 26,16 4,73 6,56 65,26 55,28 65,41 76,79 78,11 77,03 61,22 67,32 96,12
69 Pravne in računovodske dejavnosti 0,08 0,01 0,00 0,00 0,21 0,27 0,25 0,13 0,13 0,21 0,26 0,55 0,80 2,62 2,33 0,47 20,50 21,49 22,33 23,41 13,91 -9,99 -10,79
70 Dej. uprav podjetij, podj. in posl. svetov. 7,64 14,20 12,92 9,24 7,63 13,61 10,74 19,48 131,27 179,75 172,77 58,38 87,14 123,18 166,26 210,82 266,96 265,63 230,27 203,69 270,72 284,85 310,96
71 Arhit. in tehn. projekt., tehn. preiz., anal. 3,14 2,13 1,90 3,31 5,35 6,39 7,42 8,87 16,51 16,77 21,08 37,08 44,98 63,49 65,47 65,15 70,18 58,25 56,43 60,83 94,17 90,44 81,41
72 Znanstvena raziskoval. in razv. dej. 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,03 0,02 0,06 0,06 0,03 0,04 0,09 0,20 0,25 2,00 0,20 0,07 0,21 0,13 4,04 23,91 14,51 20,00
73 Oglaševanje in raziskovanje trga 0,02 0,02 0,01 0,04 0,01 0,02 0,03 0,50 0,79 2,74 2,98 3,17 3,18 1,95 2,77 8,40 7,22 8,86 4,90 4,86 4,58 3,86 4,13
74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,01 0,13 0,19 2,21 7,24 14,35 28,16 2,00 2,43 2,26 2,26 0,21 0,99 1,11 1,14 0,24
79 Dej. potov. agencij, organiz. potovanj 2,51 2,68 3,06 4,13 4,65 4,83 4,37 6,23 6,16 5,17 4,76 6,95 5,89 5,31 21,43 7,80 -4,10 -5,20 -20,53 -4,62 5,39 -35,22 -38,25
80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,09 0,21 0,26 0,26 0,25 0,24 2,48 2,15 0,72 1,11 0,98 0,98 0,98 0,99 0,95
84 Dej. javne upr. in obr., dej. obv. soc. var. 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,23 0,97 0,91 0,89 0,87 0,85 1,05 0,93 6,67 6,31 6,13 5,92 5,78 5,49 5,06 4,61
85 Izobraževanje 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,08 0,08 0,44 0,48 0,52 0,39 0,55 0,44 2,10 2,06 2,12 2,00 1,86 0,29 0,37 0,36
94 Dej. članskih organizacij 0,20 0,20 0,19 0,10 0,10 0,11 0,11 0,12 0,11 0,12 0,09 0,51 0,62 1,13 1,01 1,02 1,01 0,89 1,00 0,95 0,90 0,90 0,88
  Ostalo 26,37 32,07 36,00 35,36 18,36 39,24 40,92 28,68 36,11 41,48 68,58 93,55 89,32 125,02 198,14 193,90 257,10 261,73 250,32 231,96 246,28 232,59 120,18
00 Nerazporejeno - nepremičnine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539,70 675,82 716,96 679,61 730,50 813,67 771,82 780,20 841,73 935,61
Grand Total   315,6 398,1 371,2 414,1 541,5 625,1 829,3 1.119,1 1.439,2 1.874,0 2.216,4 2.777,0 3.430,7 5.089,5 6.085,1 6.143,3 6.097,4 6.048,8 5.709,9 5.178,5 5.335,0 5.508,4 5.713,5

Neposredne naložbe Slovenije v tujini po oddelkih dejavnosti /2-mestne/ po BPM6

Neposredne naložbe Slovenije v tujini po oddelkih dejavnosti /2-mestne/ po BPM6 1994-2016

Stanja konec leta v milijonih EUR

Datum preseka: 30.06.2017

šifra dejavnosti (2) (SKD 2008) naziv dejavnosti - krajši (2) (SKD 2008) 31.12.1994 31.12.1995 31.12.1996 31.12.1997 31.12.1998 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016
01 Kmet. proizv. in lov ter povez. storitve 0,2 0,3 0,4 1,5 0,6 0,9 0,5 0,8 1,1 1,9 2,5 2,5 8,0 12,4 11,6 8,0 8,1 10,3 12,7 13,8 14,3 13,9 14,1
08 Pridobivanje rudnin in kamnin 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 -0,1 4,0 2,1 3,0 2,8 9,0 10,5 11,4 10,2 8,8 14,2 15,0 18,8 14,2 13,4 11,6
10 Proizv. živil 8,3 7,4 21,2 19,5 25,0 33,1 35,2 36,1 36,4 32,6 17,1 18,6 18,2 11,3 16,2 23,4 16,4 20,2 93,4 158,4 168,8 217,8 212,2
11 Proizv. pijač 4,6 6,2 13,3 19,8 18,7 15,6 9,3 28,5 40,1 38,7 34,6 0,4 -0,8 3,2 4,6 7,3 8,4 0,3 0,3 0,3 0,2 312,5 283,1
13 Proizv. tekstilij 5,5 22,2 13,6 19,7 22,5 32,1 52,5 32,2 39,1 43,8 46,1 46,7 30,6 37,1 37,5 46,6 36,4 39,8 46,0 32,5 28,9 23,5 25,7
14 Proizv. oblačil 5,2 5,4 5,7 5,1 5,3 3,5 2,3 2,7 2,9 4,3 5,8 3,3 4,1 6,7 8,5 2,2 2,0 7,1 10,8 12,1 13,7 13,8 17,1
15 Proizv. usnja, usnjenih in sorodnih izd. 0,1 0,1 0,3 1,0 4,7 14,9 14,0 9,4 35,8 37,7 25,6 45,1 27,3 24,8 20,1 1,2 -3,2 5,5 8,3 18,9 29,7 22,6 14,5
16 Obdel., predel. lesa, izdelki, razen poh. 0,4 0,6 6,0 7,8 12,3 13,6 6,4 16,0 22,2 30,6 39,7 45,5 39,2 59,7 73,2 77,6 72,8 80,3 85,2 79,2 68,4 84,3 90,6
17 Proizv. papirja in izdelkov iz papirja 97,8 99,5 121,1 115,5 221,8 180,7 192,1 199,6 244,6 238,8 306,2 289,4 255,6 265,7 260,0 236,7 237,0 251,7 262,0 261,1 258,8 250,7 274,2
18 Tiskar. in razmnož. posn. nosilcev zap. 5,0 8,1 10,1 10,8 12,6 12,9 12,9 14,1 11,3 9,0 9,6 7,5 6,9 17,6 20,6 19,1 18,4 13,8 13,7 14,7 17,1 18,2 15,8
20 Proizv. kemikalij, kemičnih izdelkov 57,3 82,7 87,8 142,8 158,1 174,0 176,4 207,0 192,0 179,3 160,4 137,2 138,9 143,4 153,4 129,9 142,3 174,0 211,9 237,7 267,7 304,5 345,9
21 Proizv. farmac. surovin in preparatov 8,4 8,2 8,4 8,3 33,8 7,9 9,4 0,7 340,5 905,1 832,6 802,3 765,6 817,2 951,4 649,7 561,4 571,0 665,7 674,1 692,9 735,2 811,1
22 Proizv. izdelkov iz gume in plast. mas 12,2 17,6 19,4 38,0 137,0 149,7 146,6 145,1 218,3 260,5 295,6 300,8 332,2 264,2 253,8 244,6 241,0 219,8 270,9 231,1 257,0 346,2 362,6
23 Proizv. nekovinskih mineralnih izdelkov 21,7 36,5 40,7 60,3 77,6 87,7 85,5 97,9 130,3 135,8 140,8 166,8 170,6 174,5 209,0 182,6 237,0 238,5 243,1 243,2 300,1 340,7 328,3
24 Proizv. kovin 5,5 8,1 15,1 25,1 35,1 51,3 59,0 60,9 54,7 60,7 75,6 48,0 22,6 30,8 39,8 12,3 -16,8 21,2 22,0 22,6 24,7 25,6 25,2
25 Proizv. kovin. izd., razen strojev in napr. 3,7 5,0 6,1 10,5 19,0 28,3 36,2 34,1 42,6 45,5 51,8 71,6 81,8 94,1 126,8 121,7 117,1 136,5 131,0 131,7 143,0 158,6 213,8
26 Proizv. računalnikov, elektron. in opt. izd. 17,7 27,3 28,5 33,4 38,0 45,3 52,9 57,3 64,7 73,7 82,5 85,6 85,2 98,2 107,7 70,9 68,0 70,0 79,7 83,3 93,4 123,3 123,0
27 Proizv. električnih naprav 75,1 76,3 86,5 106,8 118,1 141,1 156,4 136,0 144,7 164,8 197,4 223,9 178,0 183,3 143,2 140,9 231,6 232,7 218,8 203,3 180,2 186,3 339,3
28 Proizv. drugih strojev in naprav 10,3 20,4 23,1 26,0 31,9 28,8 34,6 51,5 44,5 46,1 59,6 68,7 60,8 108,6 183,1 230,3 166,8 181,5 163,9 166,1 214,6 235,9 244,1
29 Proizv. motor. vozil, prikolic in polprik. 1,9 2,5 2,6 22,1 28,4 39,2 48,0 47,5 51,6 31,8 22,0 27,7 21,9 36,1 286,3 236,2 190,4 210,1 231,3 356,1 495,5 470,7 372,6
30 Proizv. drugih vozil in plovil 114,2 105,3 109,5 113,6 151,4 124,9 117,2 104,0 25,9 92,8 179,0 232,9 247,0 180,5 -4,3 -0,8 -0,9 -0,9 11,3 5,2 0,0 0,2 0,5
31 Proizv. pohištva 3,0 3,3 6,2 6,9 5,1 4,8 4,7 8,2 4,9 4,5 3,8 4,6 3,0 16,1 5,8 5,2 3,0 2,3 3,0 2,9 4,2 3,4 4,3
32 Druge raznovrstne predel. dej. 0,8 0,7 0,7 0,7 35,5 25,2 0,9 1,1 1,2 0,3 1,0 3,5 2,4 2,1 2,3 1,8 3,7 4,1 4,7 4,9 21,0 60,5 65,0
33 Popravila in montaža strojev in naprav 0,3 9,4 12,2 15,5 17,7 19,9 21,7 17,4 18,8 22,4 22,6 22,7 33,5 42,7 25,9 20,2 17,4 30,2 23,4 25,0 25,9 36,9 40,0
35 Oskrba z elektr. energijo, plinom in paro 241,8 236,2 213,3 203,9 10,2 19,3 18,5 28,6 25,3 251,1 250,0 253,9 251,2 270,1 280,1 282,0 281,8 297,6 309,3 317,1 334,1 348,2 332,4
37 Ravnanje z odplakami 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 -0,1 -0,3 0,8 0,8 0,1 0,3 0,2 0,3 0,8 1,1 1,0 1,6 3,9 4,0 4,0
38 Zbir. in odvoz odpadkov, prid. sek. sur. 0,2 0,2 0,1 0,0 2,2 2,4 2,3 2,7 3,1 2,0 2,1 11,5 14,8 17,3 24,1 26,3 26,3 37,0 34,7 36,9 36,6 37,1 37,7
41 Gradnja stavb 0,9 1,7 1,7 1,9 1,5 5,0 1,0 -4,5 0,2 -7,1 -5,6 9,8 11,6 87,8 49,3 71,4 82,0 80,7 80,0 99,7 45,6 62,2 104,7
42 Gradnja inženirskih objektov 0,4 0,1 0,5 1,4 0,9 1,2 1,4 3,8 4,1 4,8 5,1 5,7 7,1 8,3 25,4 32,6 26,5 41,3 31,4 35,1 28,1 13,0 35,8
43 Specializirana gradbena dela 0,3 0,4 0,6 0,5 1,3 1,4 2,6 2,5 3,4 3,0 3,8 7,1 7,2 8,6 15,5 16,7 11,0 11,8 15,5 14,3 11,9 13,4 13,5
45 Trg. z motor. vozili in popr. motor. vozil 16,5 35,3 52,7 75,8 86,2 80,0 92,2 121,6 146,7 164,2 158,8 148,8 163,1 192,3 220,9 170,7 179,2 212,7 192,0 167,6 175,8 209,1 212,1
46 Posr. in trg. na debelo, razen z mot. voz. 74,0 100,0 128,5 182,7 191,6 222,2 276,4 382,5 391,8 427,9 474,9 545,3 596,9 601,8 810,2 845,3 864,7 909,8 921,7 805,9 820,1 880,6 907,2
47 Trg. na drobno, razen z mot. vozili 70,1 53,2 69,0 84,1 95,5 97,5 102,7 89,0 90,3 120,8 132,4 330,2 384,3 482,3 642,9 685,7 771,7 722,9 825,4 806,4 1334,0 1372,9 1363,2
49 Kopenski promet, cevovodni transport 6,0 7,1 4,8 4,5 4,8 5,4 7,7 7,7 9,6 8,3 34,8 36,9 39,1 48,2 50,6 44,7 29,4 25,6 27,9 34,9 45,0 69,3 62,4
50 Vodni promet 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 4,3 8,8 14,0 20,0 16,9 17,1 18,4 25,5 36,6 36,9 38,6 34,6
51 Zračni promet 0,1 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,6 1,5 1,9 2,5 5,6 6,5 6,8 5,0 -2,1 3,5 -0,1 2,6 6,8 5,9 13,5
52 Sklad. in spremljajoče promet. dej. 7,6 7,8 8,5 35,7 32,4 27,6 30,1 24,6 36,2 34,5 36,0 28,4 37,7 49,5 52,0 44,1 50,3 48,9 59,2 62,9 281,6 158,9 170,6
53 Poštna in kurirska dejavnost 0,9 0,8 0,8 1,0 0,8 1,0 1,2 0,5 -0,1 -1,6 1,4 0,2 1,5 1,6 2,3 4,3 4,0 4,5 5,0 5,9 6,0 7,7 9,5
55 Gostinske nastanitvene dejavnosti 1,7 1,8 1,7 1,8 2,4 1,8 2,0 5,5 5,2 2,9 5,1 10,9 7,3 9,7 24,2 10,8 11,8 11,5 11,7 7,0 20,8 79,1 83,5
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač 5,3 8,7 2,2 12,1 14,1 15,6 16,9 14,9 13,9 12,3 12,3 14,7 14,5 14,2 14,7 16,8 17,9 18,5 19,7 20,7 7,4 7,4 12,8
58 Založništvo 0,6 0,2 0,7 0,6 0,7 0,9 0,9 -0,3 -1,8 -1,4 -0,3 0,2 3,3 3,5 12,9 7,7 7,0 14,1 19,7 22,4 29,9 29,7 28,8
59 Dej. v zvezi s filmi, video- in zvoč. zapisi 0,1 11,3 17,6 20,8 19,2 20,0 20,3 33,8 37,8 49,0 51,3 40,7 39,6 23,2 59,4 41,6 62,8 67,0 71,2 63,5 88,1 74,4 76,8
60 Radijska in televizijska dejavnost 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 -1,7 -2,2 -3,9 4,7 3,9 1,5 5,3 -2,1 -3,3 -4,8 -10,9 -0,6 -5,5
61 Telekomunikacijske dejavnosti 0,1 0,0 0,1 0,3 5,0 8,1 13,8 99,8 121,1 116,1 117,8 136,8 213,7 205,4 228,0 150,0 134,0 132,4 142,9 186,6 366,6 498,1 535,8
62 Računal. prog., svetov. in dr. povez. dej. 1,9 2,4 8,0 4,1 6,3 14,1 17,2 18,1 27,2 36,7 39,5 45,9 37,5 39,2 55,3 58,7 57,6 62,8 68,0 70,6 72,8 99,8 97,5
63 Druge informacijske dejavnosti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,4 0,4 0,5 1,3 4,8 7,1 7,6 7,6 9,6 8,7 16,8 8,9 9,6 14,2
64 Dej. finan. storitev, razen zav. in pok. skl. 101,8 226,7 273,5 247,6 251,8 331,5 392,5 501,8 758,3 846,1 961,0 1191,4 1741,6 1909,0 2206,6 1858,7 1989,9 2002,4 1979,4 1475,6 1373,7 1832,3 2637,9
65 Dej. zavarovanja, pozav. in pok. skladov 8,7 7,1 5,3 7,4 7,5 10,4 11,5 24,0 26,6 39,9 46,8 62,3 92,3 104,2 67,2 123,6 141,2 145,4 169,2 170,7 208,0 219,9 272,2
66 Pomož. dej. za finan. in zavar. storitve 2,2 -3,5 -1,2 -0,7 0,8 0,7 0,9 1,8 1,7 1,4 1,2 2,9 2,7 2,5 5,6 -5,9 -0,5 -5,6 -9,6 6,2 5,8 6,5 8,5
68 Poslovanje z nepremičninami 0,6 3,7 6,0 12,2 34,3 38,6 31,9 33,7 53,8 62,8 71,4 179,6 232,8 351,6 227,4 266,5 257,4 798,7 741,5 739,5 749,6 698,2 784,3
69 Pravne in računovodske dejavnosti 0,5 0,7 0,6 1,0 2,0 1,6 2,2 4,4 4,0 4,6 6,1 4,8 4,9 4,2 -0,5 2,3 8,5 20,5 6,6 9,7 13,0 11,1 4,2
70 Dej. uprav podjetij, podj. in posl. svetov. 12,4 25,3 49,6 80,4 79,8 93,6 130,5 107,6 205,4 168,2 204,2 145,8 152,5 166,5 128,9 166,6 159,5 181,8 200,9 209,7 257,9 267,5 282,8
71 Arhit. in tehn. projekt., tehn. preiz., anal. 12,7 8,1 9,6 20,7 23,1 13,8 20,7 11,6 11,8 18,1 18,7 19,4 20,4 21,3 23,3 13,6 13,4 14,8 16,8 21,3 42,8 44,9 49,1
72 Znanstvena raziskoval. in razv. dej. 0,0 0,3 0,3 0,8 0,7 0,7 0,4 -0,3 0,2 0,0 0,8 0,7 1,0 4,8 5,9 7,5 10,8 17,4 19,2 15,3 14,3 14,3 17,2
73 Oglaševanje in raziskovanje trga 1,1 1,2 1,2 2,5 2,8 4,4 6,5 9,0 11,6 11,8 12,6 18,2 34,9 40,6 42,1 40,6 35,4 39,0 40,4 52,5 52,7 54,6 50,4
74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 3,7 4,9 12,9 8,7 10,7 13,6 33,3 23,5 30,1 17,4 15,0 13,1 1,0 0,9 1,5 1,8 3,3 4,2
77 Dajanje v najem in zakup 3,1 4,5 2,7 2,9 3,1 3,6 4,0 3,1 1,4 1,9 2,7 2,9 2,8 7,8 10,2 23,3 21,3 23,1 19,4 19,8 23,3 27,5 33,6
78 Zaposlovalne dejavnosti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,1 0,3 1,5 1,5 2,2 4,2 5,4 6,0 7,2 8,6 8,6 7,2 14,4 22,6 26,2
79 Dej. potov. agencij, organiz. potovanj 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,7 0,6 1,6 2,0 2,1 1,4 4,9 4,7 2,8 -6,5 -2,8 15,2 46,8 50,0 50,7 50,5 56,8 24,6
81 Dej. oskrbe stavb in okolice 2,7 3,6 4,0 4,1 2,6 2,2 2,2 2,2 1,7 2,1 3,0 4,1 2,3 6,3 8,1 5,9 6,6 5,8 5,2 4,4 4,6 0,2 0,2
82 Pisarniške in spremlj. poslov. storit. dej. 3,9 0,9 0,3 3,8 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 11,0 9,3 10,6 13,5 17,4 17,0 15,6 7,0 6,8
85 Izobraževanje 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,5 0,3 0,2 -0,1 -0,3 -0,8
86 Zdravstvo 0,1 0,1 0,5 1,1 1,0 0,7 1,4 0,7 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,2 1,1 1,3 1,2 -0,8 -0,8 -0,7 1,7 7,3 7,0
93 Športne in druge dej. za prosti čas 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 2,3 1,6 -0,8 -3,0 -3,0 -1,9 -1,2 -2,3 2,7 11,0 12,6
96 Druge storitvene dejavnosti 1,0 3,1 3,5 3,8 3,8 3,1 1,2 -0,5 -1,0 -1,4 -1,3 2,8 4,7 8,5 7,5 13,7 14,2 14,4 15,4 16,0 17,2 18,2 19,1
  Ostalo 29,9 27,2 31,6 36,5 48,3 67,5 73,0 8,6 12,7 12,4 12,5 13,8 14,0 29,6 21,7 25,2 24,6 44,5 49,0 48,0 47,7 54,1 68,5
00 Nerazporejeno - nepremičnine 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 262,0 240,8 242,1 246,1 224,5 226,9 220,1 237,8 261,6
  Skupaj 1.069,4 1.330,6 1.538,1 1.867,4 2.155,9 2.336,3 2.567,4 2.861,8 3.788,0 4.869,7 5.295,3 5.981,0 6.724,6 7.430,7 8.598,0 7.827,8 7.982,9 8.880,1 9.248,6 8.896,5 10.201,6 11.612,0 12.949,7

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti