Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Statistika evroobmočja

Posebni standardi objavljanja statističnih podatkov - SDDS

Prva objava podatkov – hitra informacija

Bilance MFI

Ekonomski odnosi s tujino

Devizni tečaji in plemenite kovine

Obrestne mere

Neto finančna sredstva Banke Slovenije

Publikacije in informacije

Podatkovne serije

Raziskava o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev (HFCS)

Seznam kontaktnih oseb

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Statistika  > Prva objava podatkov – hitra informacija  > Ekonomski odnosi s tujino

Kapitalski in finančni račun plačilne bilance po državah

Kapitalski in finančni račun po državah za leto 2016 v EUR

mio EUR Kapitalski račun Finančni račun, od tega:
31.12.2016   Neposredne naložbe Naložbe v vrednostne papirje Finančni derivativi Posojila
  Neto Neto Imetja Obveznosti Imetja Obveznosti Neto Imetja Obveznosti
Stolpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Skupaj svet -302 1.129 431 1.311 2.073 -3.005 -215 -203 -818
Evropa -272 -2.188 410 1.307 1.815 21 -230 -227 -758
Evropska unija (28) -213 -2.247 251 1.198 1.770 20 -264 -102 -734
Avstrija -19 107 25 199 -90 -0 5 -3 -81
Belgija -2 2.237 2 18 48 -2.246 4 -4 1
Ciper 3 23 8 5 7 -2 1 0 1
Estonija -1 6 0 0 6 0 0 0 8
Finska -1 -5 -4 -11 -13 0 0 -0 -0
Francija -15 239 5 -15 -22 -5 4 -1 73
Grčija -2 1 5 3 -10 -0 0 -0 -0
Irska -0 97 2 27 124 -0 0 0 -8
Italija -28 -354 41 112 34 -0 1 -6 -12
Latvija -1 5 0 1 5 0 0 -0 -0
Luksemburg -109 467 -1 421 -67 -1.028 0 -4 60
Malta -0 -43 0 46 2 0 0 1 0
Nemčija -82 -3.820 51 102 -146 3.292 30 -0 -506
Nizozemska 5 -215 21 129 220 1 -0 -9 -40
Portugalska -1 28 -1 -0 31 -0 0 -1 -0
Slovaška -6 18 -2 7 -8 -11 0 -0 0
Španija -3 235 15 1 197 -0 0 0 -0
Bolgarija -4 46 0 2 39 0 -1 -2 0
Češka republika -3 -15 21 45 12 2 -3 -2 -25
Danska -5 46 -7 -6 54 0 0 0 -0
Hrvaška -31 27 74 -14 17 14 -94 -77 1
Litva -1 -5 0 0 -6 0 0 0 0
Madžarska -1 -7 -3 2 26 0 -8 4 26
Poljska -11 124 0 6 126 0 -2 1 0
Romunija -5 59 -0 -3 54 -0 0 0 0
Švedska -4 -134 -1 74 107 -0 -7 0 1
Združeno kraljestvo 45 -247 -2 47 -17 3 -193 1 -150
EU institucije 69 -1.169 -0 0 1.038 0 0 1 -82
EFTA -7 -65 -0 62 44 -0 16 -22 -10
Islandija 0 18 -0 0 19 0 -0 0 0
Lihtenštajn -0 -1 0 1 3 0 -0 -3 -3
Norveška -1 9 0 -1 9 -0 1 0 0
Švica -6 -91 -0 62 14 -0 15 -19 -7
Druge evropske države, od tega -51 124 159 47 1 1 18 -103 -14
Bosna in Hercegovina -11 -6 26 1 -2 -1 2 -46 -0
Črna gora -1 10 11 1 -1 1 -0 -5 -1
Makedonija -3 -3 20 9 -0 0 0 -5 0
Ruska federacija -14 19 25 16 -0 0 3 -5 -6
Srbija -14 125 86 13 2 1 11 -39 -4
Turčija -2 8 6 -1 3 0 -0 -0 -4
Afrika -4 -24 -11 -2 4 0 -0 -6 -0
Amerika, od tega -12 172 7 4 265 -1 13 22 2
Kanada -1 69 2 -3 79 0 1 0 0
Združene države -9 84 6 2 165 -1 12 22 0
Azija. od tega -12 92 8 1 14 0 2 7 0
Hong Kong -1 54 0 -6 -4 -0 1 0 -0
Japonska -2 -2 -1 -1 2 -1 1 0 0
Kitajska -0 5 8 3 -1 0 0 0 -0
Oceanija in polarne regije -2 -13 2 1 -23 -0 0 0 -0
Medn. org. brez EU institucij 0 68 0 1 0 0 0 -0 -62
Nerazvrščeno - izven EU 1 3.022 15 0 0 -3.025 0 0 0

Kapitalski in finančni račun po državah za leto 2015 v EUR

mio EUR Kapitalski račun Finančni račun, od tega:
31.12.2015   Neposredne naložbe Naložbe v vrednostne papirje Finančni derivativi Posojila
  Neto Neto Imetja Obveznosti Imetja Obveznosti Neto Imetja Obveznosti
Stolpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Skupaj svet 412 1.658 292 1.560 2.016 -914 -98 -408 -315
Evropa 439 -1.349 264 1.528 1.852 1.856 -102 -400 -255
Evropska unija (28) 494 -1.264 -35 1.328 1.769 1.857 -101 -97 -228
Avstrija -19 747 118 382 69 -111 -8 13 -819
Belgija -3 21 -7 5 56 23 21 6 2
Ciper -0 -43 2 33 -1 -0 -0 -4 -1
Estonija -1 0 0 1 6 -0 -0 -0 0
Finska -0 5 5 6 8 -0 -0 0 0
Francija -13 728 -8 -1 -13 -10 0 0 -29
Grčija -1 -86 -9 -11 -30 0 -0 -55 0
Irska -0 126 -2 12 62 -0 -0 0 -68
Italija -26 555 -10 48 479 1 0 11 -53
Latvija -1 12 0 1 13 0 -0 -0 0
Luksemburg -74 -28 15 219 -63 -247 -0 1 -15
Malta -0 -0 0 2 3 0 -0 1 0
Nemčija -97 -301 -36 139 284 2.186 -9 4 84
Nizozemska 6 -725 15 294 80 -0 15 5 31
Portugalska -1 -7 -1 -2 -7 -0 -0 -0 -0
Slovaška -7 45 -4 -5 -20 -0 -0 1 -2
Španija -5 495 -0 -2 408 0 -0 -1 -1
Bolgarija -1 -11 3 2 1 0 -1 -15 0
Češka republika -7 -46 -43 44 4 -3 -6 -3 -15
Danska -5 3 6 3 21 0 2 -0 0
Hrvaška -68 -237 -4 129 17 37 -31 -50 -4
Litva -1 -5 0 0 -3 -0 -0 0 0
Madžarska 3 -19 -3 1 2 1 -3 -0 4
Poljska -10 63 -4 4 64 -0 -2 -2 0
Romunija -4 30 -8 -2 22 0 0 -0 -0
Švedska -4 133 -0 20 30 -0 -2 -0 0
Združeno kraljestvo 39 -170 -60 5 278 -19 -77 -9 797
EU institucije 796 -2.548 0 0 0 0 -0 0 -140
EFTA -6 -37 144 173 81 1 0 -195 2
Islandija 1 4 -0 0 4 0 -0 0 0
Lihtenštajn -0 -4 -1 1 1 -0 -0 -0 -1
Norveška -1 62 -0 -0 69 0 -0 0 0
Švica -6 -99 145 172 7 1 0 -195 3
Druge evropske države, od tega -49 -48 155 27 1 -1 -1 -107 -29
Bosna in Hercegovina -10 -16 48 14 1 -4 -0 -42 -0
Črna gora -0 -52 -24 -7 3 1 -0 -37 -0
Makedonija -3 -19 -10 7 -4 0 -0 5 0
Ruska federacija -14 33 51 1 3 0 -0 1 -24
Srbija -12 -30 60 12 -2 1 -0 -33 5
Turčija -3 33 1 0 6 0 -0 -1 -10
Afrika -6 -28 -12 2 3 -0 -0 -5 0
Amerika, od tega -12 211 2 8 201 17 -0 -2 2
Kanada -2 119 -0 -0 99 5 -0 0 0
Združene države -9 83 2 9 95 12 -0 -1 3
Azija. od tega -8 55 15 30 -3 -0 -0 0 10
Hong Kong -1 55 2 -3 -2 0 -0 0 0
Japonska -1 -10 0 23 4 -1 -0 0 9
Kitajska 3 1 5 0 -6 0 -0 0 0
Oceanija in polarne regije -2 -83 7 -0 -38 -0 -0 -0 0
Medn. org. brez EU institucij 0 38 0 -7 0 0 4 0 -71
Nerazvrščeno - izven EU 1 2.813 16 0 0 -2.787 0 0 0

Kapitalski in finančni račun po državah za leto 2014 v EUR

mio EUR Kapitalski račun Finančni račun, od tega:
31.12.2014   Neposredne naložbe Naložbe v vrednostne papirje Finančni derivativi Posojila
  Neto Neto Imetja Obveznosti Imetja Obveznosti Neto Imetja Obveznosti
Stolpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Skupaj svet 79 2.251 155 739 426 4.394 -51 -299 -1.246
Evropa 93 4.225 124 749 212 1.949 -51 -267 -1.221
Evropska unija (28) 307 4.443 230 780 183 1.970 -50 -109 -1.109
Avstrija -20 2.369 45 -177 -1 -43 -1 -11 -1.052
Belgija -3 -608 4 5 -119 438 6 -0 184
Ciper -0 8 -2 -17 0 -2 -0 -11 -2
Estonija -0 -3 -0 1 -1 -2 -0 0 0
Finska -1 56 3 4 58 0 -0 0 -0
Francija -16 302 14 -20 67 53 8 0 -110
Grčija -1 -6 12 9 -51 0 -0 42 0
Irska -1 131 2 -10 122 0 -0 0 -8
Italija -45 193 4 25 81 -0 -1 -9 -42
Latvija -1 16 -0 1 20 0 -0 0 -0
Luksemburg -11 263 -6 120 88 -339 -0 -11 56
Malta -0 3 0 -3 0 0 -0 -0 -0
Nemčija -32 -2.263 32 373 -403 1.851 -13 -2 -345
Nizozemska -0 966 36 194 -6 -10 3 -21 -44
Portugalska -1 38 1 -0 30 0 -0 6 -0
Slovaška -5 102 1 7 -4 -2 -0 -1 -11
Španija -1 288 3 2 252 0 -0 1 -2
Bolgarija 7 4 -9 -3 22 0 -1 -13 -0
Češka republika -5 -24 19 25 -30 12 -3 -9 -10
Danska -7 113 -30 -27 81 -0 2 0 -0
Hrvaška -157 -355 62 260 4 34 -24 -65 -3
Litva -1 11 -1 -0 9 0 -0 -0 0
Madžarska -1 -1 -2 9 -7 -2 -2 -0 -16
Poljska -10 17 6 3 21 -0 -0 -7 3
Romunija -6 44 -0 0 62 0 -0 -0 0
Švedska -4 -14 -0 11 -33 -1 -1 -0 0
Združeno kraljestvo -2 -132 37 -9 -2 -17 -22 2 64
EU institucije 627 2.925 0 0 -77 0 0 0 230
EFTA -47 -90 -13 68 5 -3 -0 14 1
Islandija -0 3 0 - 3 0 -0 0 0
Lihtenštajn -0 4 0 5 1 -3 -0 2 -2
Norveška -1 -22 -0 4 2 -0 0 0 0
Švica -45 -74 -13 59 -1 -0 -0 12 3
Druge evropske države, od tega -168 -128 -93 -98 24 -18 -1 -171 -113
Bosna in Hercegovina -130 -141 -38 -24 1 -3 -0 -30 -2
Črna gora -1 1 13 -10 -1 -0 -0 -25 -0
Makedonija -3 3 -3 -3 15 0 -0 -5 0
Ruska federacija -15 236 80 -25 2 0 -0 -3 -101
Srbija -11 -138 -85 -28 6 -15 -0 -106 -3
Turčija -2 -3 -2 -4 4 0 -0 1 -7
Afrika -5 -9 -8 1 -1 -0 -0 -5 0
Amerika, od tega -6 203 20 17 134 10 0 -25 -5
Kanada -1 114 -0 -2 107 -0 -0 0 0
Združene države -4 104 16 16 34 10 0 -24 -1
Azija. od tega -4 58 7 5 -2 0 -0 -3 0
Hong Kong -1 -14 1 2 -8 0 0 -0 0
Japonska -0 6 -1 -1 6 0 0 -0 0
Kitajska 1 -8 4 0 -14 0 -0 0 0
Oceanija in polarne regije -1 136 5 -0 83 0 0 0 -2
Medn. org. brez EU institucij 0 61 0 -33 0 0 0 0 -19
Nerazvrščeno - izven EU 3 -2.423 7 -0 1 2.435 0 0 0

Kapitalski in finančni račun po državah za leto 2013 v EUR

mio EUR Kapitalski račun Finančni račun, od tega:
31.12.2013   Neposredne naložbe Naložbe v vrednostne papirje Finančni derivativi Posojila
  Neto Neto Imetja Obveznosti Imetja Obveznosti Neto Imetja Obveznosti
Stolpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Skupaj svet 162 1.004 24 71 -467 3.709 27 1 -269
Evropa 177 5.157 15 94 -539 -443 27 -1 -382
Evropska unija (28) 225 5.246 116 50 -551 -457 24 31 -393
Avstrija -17 1.913 19 -182 56 -20 5 -3 -410
Belgija -1 631 -11 9 97 -561 -1 6 40
Ciper -0 -14 2 -8 -2 -2 0 -9 -2
Estonija -0 1 0 0 0 1 0 -0 0
Finska -1 17 -0 -10 6 -0 -0 -0 0
Francija -13 296 -46 3 -79 4 4 -7 -240
Grčija -1 -158 -6 -8 -292 -0 -0 128 0
Irska -1 392 4 -5 -7 3 0 29 -352
Italija -20 54 -5 34 -163 1 5 1 -90
Latvija -0 11 0 0 9 0 -0 -0 0
Luksemburg -11 123 8 50 2 35 -0 2 -159
Malta 0 -8 - 9 0 0 0 -0 0
Nemčija -46 20 36 78 -329 31 -2 3 72
Nizozemska -2 229 14 -51 182 -0 0 -25 13
Portugalska -0 14 3 1 -21 0 0 33 0
Slovaška -4 34 -20 -1 14 -0 1 -3 -3
Španija -2 16 2 -2 12 0 0 0 -6
Bolgarija -2 12 15 -2 0 0 -0 -4 -0
Češka republika -6 -108 91 72 -4 5 -0 26 63
Danska -3 -15 10 12 -13 0 4 -0 0
Hrvaška -18 -239 25 72 -1 34 -2 -138 -1
Litva -1 7 0 0 7 0 -0 -0 0
Madžarska -4 20 4 -17 -5 -1 -0 0 -13
Poljska -7 -29 -1 2 -22 -0 -0 -6 0
Romunija -4 0 3 5 -7 0 -0 -1 -0
Švedska -3 5 -21 5 60 4 -0 -2 -0
Združeno kraljestvo -5 12 -11 -17 -52 10 12 -0 7
EU institucije 399 2.011 0 0 -0 0 0 0 688
EFTA -4 -78 -131 1 3 3 0 8 -1
Islandija -0 -0 -0 0 0 0 0 -0 0
Lihtenštajn -0 -5 -1 1 1 3 0 0 -2
Norveška -1 -7 0 -0 -11 -0 -0 -0 -0
Švica -3 -66 -130 -0 13 0 0 8 1
Druge evropske države, od tega -44 -10 29 43 10 11 2 -40 12
Bosna in Hercegovina -7 -47 -30 14 -4 6 0 -1 -3
Črna gora -1 -2 -9 14 1 0 -0 13 1
Makedonija -2 4 40 1 -9 -0 -0 -3 0
Ruska federacija -15 76 83 23 13 0 -0 -22 0
Srbija -10 -85 -70 -9 -3 4 3 -23 -7
Turčija -2 8 8 -2 19 0 0 2 21
Afrika -5 -10 2 -3 -2 0 0 -4 -0
Amerika, od tega -6 91 4 -8 6 5 0 6 -1
Kanada -1 2 -2 2 4 -0 -0 -0 0
Združene države -4 73 3 -4 7 5 0 7 0
Azija. od tega -5 -93 -1 6 -10 0 -0 1 -0
Hong Kong -1 -5 -1 -3 -7 -0 -0 -0 0
Japonska -0 1 1 11 10 0 -0 0 -0
Kitajska 1 8 5 2 -3 0 -0 -0 -0
Oceanija in polarne regije -1 87 4 -1 77 0 -0 0 -2
Medn. org. brez EU institucij 0 -100 0 -18 0 0 0 0 116
Nerazvrščeno - izven EU 2 -4.128 0 0 1 4.147 0 0 0

Kapitalski in finančni račun po državah za leto 2012 v EUR

mio EUR Kapitalski račun Finančni račun, od tega:
31.12.2012   Neposredne naložbe Naložbe v vrednostne papirje Finančni derivativi Posojila
  Neto Neto Imetja Obveznosti Imetja Obveznosti Neto Imetja Obveznosti
Stolpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Skupaj svet 41 -142 -439 27 -143 -362 89 371 -938
Evropa 56 2 -428 44 -155 -390 83 402 -1.077
Evropska unija (28) 102 636 -391 -88 -183 -389 82 570 -1.263
Avstrija 4 1.385 -24 -76 -108 -90 -4 7 -618
Belgija -1 121 -76 -39 -177 -376 -3 -8 57
Ciper -0 74 3 -33 0 4 -0 13 -9
Estonija -0 15 -0 -0 19 1 -0 0 0
Finska -1 -6 -1 -3 -0 -0 -0 0 0
Francija -19 144 19 14 105 -40 -4 1 -193
Grčija 0 522 -5 7 -37 -0 -0 566 0
Irska -0 89 -2 -3 -10 -0 3 23 -83
Italija -15 -153 -31 -21 -236 0 19 3 -84
Latvija -0 2 0 0 0 0 0 -0 0
Luksemburg -0 -427 3 -17 149 -17 -0 1 580
Malta -0 -5 0 5 0 0 -0 -0 -0
Nemčija -47 397 -42 139 143 51 61 -16 -692
Nizozemska -3 148 -147 -47 138 -0 11 -11 -9
Portugalska -0 56 0 1 -0 0 -0 57 0
Slovaška -4 -54 13 -8 29 -0 -0 -8 15
Španija -1 -222 1 -2 -72 0 -0 -1 -6
Bolgarija -2 -46 -12 -4 -0 0 0 -4 0
Češka republika -7 -27 -34 -2 2 20 2 -83 0
Danska -3 -89 -8 -13 -49 0 12 -0 -1
Hrvaška -17 -69 -39 14 -3 40 1 26 -25
Litva -1 -7 0 0 -7 0 0 0 0
Madžarska -3 -72 -1 -6 -39 4 0 1 30
Poljska -7 -29 -19 2 -16 -1 0 2 0
Romunija -4 -4 -2 0 1 0 0 -1 -0
Švedska -3 -46 -3 2 -10 5 0 -0 -0
Združeno kraljestvo -6 386 15 0 26 10 -14 4 -190
EU institucije 244 -1.448 0 0 -29 0 0 0 -37
EFTA -4 -102 -80 86 27 1 2 0 -61
Islandija -0 0 0 0 -0 0 0 -0 0
Lihtenštajn -0 11 0 0 1 1 0 0 -1
Norveška -1 10 -0 -0 25 0 0 0 -1
Švica -3 -123 -80 86 1 1 2 -0 -59
Druge evropske države, od tega -43 -533 43 46 1 -3 -1 -168 247
Bosna in Hercegovina -7 -155 -19 12 -6 1 0 -35 6
Črna gora -2 -39 -0 17 1 -5 0 -23 0
Makedonija -2 22 16 5 3 0 0 -12 0
Ruska federacija -14 -385 -7 15 -11 0 0 -33 239
Srbija -10 -8 55 2 -1 -0 -2 -64 2
Turčija -2 -5 -1 -3 4 0 0 1 0
Afrika -6 26 -7 -1 5 -0 0 -4 0
Amerika, od tega -5 -115 5 -2 -92 2 6 -27 3
Kanada -0 0 1 -4 4 -0 0 0 1
Združene države -4 -89 5 -2 -115 -2 6 -1 0
Azija. od tega -4 35 -3 8 45 0 0 1 -1
Hong Kong -1 -0 -0 2 6 0 0 -0 0
Japonska -0 5 -2 2 -1 0 0 0 0
Kitajska 1 21 4 2 18 0 0 0 0
Oceanija in polarne regije -1 40 -0 -2 54 -0 0 -0 3
Medn. org. brez EU institucij 0 -141 0 -20 0 0 0 0 134
Nerazvrščeno - izven EU 2 11 -6 0 0 26 0 0 0

Kapitalski in finančni račun po državah za leto 2011 v EUR

Mio EUR Kapitalski račun Finančni račun, od tega
 
31.12.2011   Neposredne naložbe Naložbe v vrednostne papirje Finančni derivativi Posojila
 
  Neto Neto    Imetja Obveznosti Imetja Obveznosti Neto Imetja Obveznosti
Stolpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Koda                  
 Skupaj svet -85 -754 -3 636 -17 1.827 155 3 -1.320
 Evropa -75 -1.170 -10 605 223 2.676 151 -38 -1.427
 Evropska unija (28) -38 -905 -112 515 231 2.668 130 207 -1.466
 Avstrija -7 567 7 619 -17 18 2 -3 -57
 Belgija 0 90 34 -79 6 -4 -6 5 19
 Ciper -1 31 -20 -81 -11 12 0 -22 4
 Estonija -1 1 0 0 1 0 0 0 -
 Finska 0 21 1 -8 9 0 0 0 0
 Francija -22 -19 -25 9 -325 -60 38 3 -200
 Grčija 0 78 4 -2 -67 0 0 143 -
 Irska -1 266 -6 3 4 0 1 41 -243
 Italija -7 379 5 43 337 0 26 -44 11
 Latvija 0 -2 0 0 0 - 0 -1 0
 Luksemburg 0 -89 -49 -35 86 -269 0 -1 459
 Malta 0 -2 0 0 - - 0 0 -1
 Nemčija -38 -197 -17 36 320 1.429 -13 10 -1.171
 Nizozemska 4 -156 -12 -30 -125 0 4 18 -38
 Portugalska -1 32 0 0 -11 0 0 41 -
 Slovaška -3 47 4 5 46 0 0 13 0
 Španija 1 -80 -4 0 -204 0 0 -1 -5
 Bolgarija -3 -39 -16 3 -2 0 0 0 -2
 Češka republika -4 75 -17 -9 27 9 0 69 0
 Danska -3 2 2 6 25 0 12 -1 0
 Hrvaška -16 -21 46 -14 -9 28 0 -61 -37
 Litva -1 -3 0 0 2 0 0 0 -
 Madžarska -3 -11 -11 12 0 0 0 0 1
 Poljska -6 -22 -29 -6 31 38 0 0 -
 Romunija -4 12 -1 1 6 0 0 -1 0
 Švedska -7 95 18 3 77 7 0 3 0
 Združeno kraljestvo -8 -1.137 -26 38 -53 1.459 65 -3 -375
 EU institucije 91 -823 - - 78 - - - 168
 EFTA -2 -84 -5 45 31 -4 21 -6 47
 Islandija 0 -1 0 0 -1 - 0 0 -
 Lihtenštajn 0 13 0 -10 0 -4 0 2 -2
 Norveška -1 46 0 -6 45 0 0 0 0
 Švica -1 -142 -5 61 -13 0 21 -9 48
 Druge evropske države, od tega -35 -181 106 46 -39 11 0 -239 -8
 Bosna in Hercegovina -7 4 35 11 -4 5 0 -15 0
 Črna gora -1 -16 10 -12 -2 3 -1 -20 0
 Makedonija -2 -19 30 -1 -12 0 0 -22 -
 Ruska federacija -10 -86 -5 15 -11 0 0 -57 1
 Srbija -7 -68 17 22 -9 3 0 -118 -8
 Turčija -2 -1 0 3 -3 0 0 0 0
 Afrika -3 32 11 -4 -1 0 0 37 0
 Amerika, od tega -3 -257 -3 11 -227 4 5 5 1
 Kanada -1 -42 -1 5 -31 0 0 0 0
 Združene države -2 -232 -4 -7 -233 3 5 7 -1
 Azija. od tega -3 -69 1 -7 -25 0 0 0 -2
 Hong Kong -1 -15 -1 0 -13 - 0 0 -
 Japonska 0 -4 2 0 -2 0 0 0 0
 Kitajska 3 -40 5 3 -14 0 0 0 0
 Oceanija in polarne regije -1 -28 -2 -2 13 0 0 -1 0
 Medn. org. brez EU institucij - -116 - 34 0 - - - 107
 Nerazvrščeno - izven EU 0 853 - -1 - -852 - - -

Kapitalski in finančni račun po državah za leto 2010 v EUR

   
Mio EUR Kapitalski račun Finančni račun, od tega
 
31.12.2010   Neposredne naložbe Naložbe v vrednostne papirje Finančni derivativi Posojila
 
  Neto Neto    Imetja Obveznosti Imetja  Obveznosti Neto Imetja Obveznosti
Stolpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Koda                  
 Skupaj svet 54 -1.460 138 231 370 2.332 117 -324 -697
 Evropa 63 -1.365 102 150 244 2.132 117 -322 -736
 Evropska unija (28) 101 -1.077 54 243 231 2.146 116 -87 -702
 Avstrija -8 -208 35 114 37 46 67 -11 -166
 Belgija 0 -281 -5 -52 -174 -7 27 -10 -2
 Ciper 0 -87 0 24 2 9 0 -40 11
 Estonija 0 2 0 0 0 0 0 - -
 Finska 0 31 0 1 15 0 0 0 0
 Francija -14 356 38 8 182 -64 8 -40 -47
 Grčija -1 294 10 5 190 0 0 104 -
 Irska 0 28 8 -3 37 3 0 1 -23
 Italija -8 -39 37 32 81 1 0 -7 -15
 Latvija 0 -2 0 0 0 - 0 -1 0
 Luksemburg 57 -874 30 -71 86 1.107 -2 -33 -61
 Malta 0 1 - 0 - - 0 0 -1
 Nemčija -31 -25 30 -14 -332 -1 -5 20 -299
 Nizozemska 2 251 -84 9 34 0 -2 0 -213
 Portugalska -1 71 0 0 70 0 0 0 -
 Slovaška -2 -21 -2 0 56 0 2 7 0
 Španija 0 -165 1 1 -179 0 0 -1 -3
 Bolgarija -2 -15 -48 -1 1 0 4 8 0
 Češka republika -3 -12 -3 -30 17 12 1 -52 0
 Danska -3 -102 2 14 7 0 0 0 0
 Hrvaška -14 -308 35 187 -16 24 1 -19 59
 Litva -1 6 1 1 4 0 0 0 -
 Madžarska -3 -11 5 9 5 15 2 0 0
 Poljska -7 -2 -35 -1 25 0 0 -5 -
 Romunija -4 -9 -16 1 2 0 0 -6 0
 Švedska -5 17 10 1 42 6 2 2 0
 Združeno kraljestvo 0 -951 3 7 76 994 9 -3 -121
 EU institucije 150 978 - - -38 - - - 179
 EFTA -4 123 85 -80 10 -7 0 -18 -29
 Islandija 0 -7 - - -7 - 0 0 -
 Lihtenštajn -2 22 0 -15 - -7 0 4 2
 Norveška -1 -2 0 5 5 0 0 0 0
 Švica -2 109 85 -70 12 0 0 -23 -31
 Druge evropske države, od tega -35 -411 -37 -14 3 -7 1 -217 -5
 Bosna in Hercegovina -7 -57 -19 -23 -9 2 0 -41 0
 Črna gora -1 -85 22 13 -1 0 0 -35 1
 Makedonija -2 2 5 3 -4 1 0 -17 0
 Ruska federacija -8 -194 -90 -30 16 0 0 -49 0
 Srbija -8 -86 39 19 -4 -11 1 -69 -6
 Turčija -2 7 5 2 3 0 0 0 -
 Afrika -3 33 39 0 3 0 0 0 0
 Amerika, od tega -4 69 -10 -23 97 8 0 9 -3
 Kanada -1 -23 -5 -3 -13 0 0 0 -
 Združene države -3 43 -3 -19 70 7 0 0 -4
 Azija. od tega -3 21 2 28 48 2 0 -10 0
 Hong Kong 0 -3 1 0 -2 - 0 0 -
 Japonska 0 -12 0 19 4 0 0 0 -
 Kitajska 3 18 3 -1 11 0 0 0 0
 Oceanija in polarne regije -1 -41 2 -3 -21 0 0 0 1
 Medn. org. brez EU institucij - -1 - 79 0 - - - 41
 Nerazvrščeno - izven EU 1 -175 3 1 0 191 - - -

 

Kapitalski in finančni račun po državah za leto 2009 v EUR

  
Mio EUR Kapitalski račun Finančni račun, od tega
 
31.12.2009   Neposredne naložbe Naložbe v vrednostne papirje Finančni derivativi Posojila
 
  Neto Neto    Imetja Obveznosti Imetja  Obveznosti Neto Imetja Obveznosti
Stolpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Koda                  
 Skupaj svet 9 -1.274 244 -253 -80 4.548 -15 2 -2.887
 Evropa 16 122 188 -261 67 3.391 -14 18 -2.894
 Evropska unija (28) 54 -125 -26 -63 80 3.402 -12 62 -2.898
 Avstrija -4 447 -72 -17 -6 18 -1 -17 -632
 Belgija 0 414 7 3 -61 -83 5 0 -86
 Ciper 0 -92 37 114 14 -6 0 -8 -2
 Estonija 0 1 0 0 0 0 0 0 -
 Finska 0 21 0 -3 29 0 0 0 0
 Francija -17 611 35 -24 333 -58 6 4 -91
 Grčija 0 267 1 1 265 0 0 0 0
 Irska 0 -267 -3 6 -28 3 0 -1 -76
 Italija -5 49 -22 52 131 -1 0 0 86
 Latvija 0 2 0 0 0 - 0 0 0
 Luksemburg 0 -145 6 36 -43 -61 0 5 222
 Malta 0 1 - 0 - - 0 0 -1
 Nemčija -23 1.202 1 -67 -224 283 -19 10 -1.454
 Nizozemska 2 474 73 -96 -164 -1 0 52 -377
 Portugalska -1 -12 0 0 -12 0 0 0 -
 Slovaška -3 15 2 -2 29 0 0 1 0
 Španija 1 -125 -2 -2 -103 0 0 2 27
 Bolgarija -2 -36 -4 5 -4 0 0 3 0
 Češka republika -3 12 -32 1 40 12 0 58 0
 Danska -5 -87 3 -13 -41 0 0 0 -1
 Hrvaška -15 -103 4 -10 -22 -9 -1 -28 -1
 Litva -1 6 0 0 0 1 0 0 -
 Madžarska -3 1 -2 1 -6 1 0 -2 -22
 Poljska -5 -48 -33 -6 15 0 0 -3 -
 Romunija -3 -8 -3 -1 -2 0 0 -10 -
 Švedska -3 5 -1 -6 -27 9 0 0 -1
 Združeno kraljestvo -2 -2.764 -22 -34 -43 3.295 -1 -6 -563
 EU institucije 144 34 - - 13 - - - 74
 EFTA -5 280 11 -243 2 -13 0 89 7
 Islandija 0 -18 - 0 -7 - 0 3 -
 Lihtenštajn 0 45 0 -25 - -13 0 0 -5
 Norveška 0 18 0 -1 0 0 0 0 -
 Švica -5 236 11 -217 9 0 0 86 13
 Druge evropske države, od tega -32 -33 202 45 -16 1 -2 -132 -4
 Bosna in Hercegovina -7 78 15 0 -2 1 0 52 -1
 Črna gora -1 -66 5 0 -1 0 0 -34 0
 Makedonija -3 155 137 0 -1 0 0 5 -
 Ruska federacija -8 -134 7 34 -9 0 0 -52 0
 Srbija -8 -47 41 14 0 0 -1 -91 -3
 Turčija -1 -4 -3 -2 -3 0 0 0 -
 Afrika -3 51 26 -1 -8 0 0 -1 0
 Amerika, od tega -2 -311 9 10 -119 3 0 -7 -5
 Kanada -1 -148 8 -1 -137 0 0 0 -5
 Združene države -2 -162 1 12 15 2 0 -7 -2
 Azija. od tega -3 9 7 2 9 0 0 -6 0
 Hong Kong 0 16 0 0 15 - 0 0 -
 Japonska 0 1 0 -3 1 0 0 0 -
 Kitajska 2 -13 1 2 -7 - 0 0 0
 Oceanija in polarne regije 2 -19 0 -3 -28 0 0 -2 1
 Medn. org. brez EU institucij - 205 - 0 0 - - - 11
 Nerazvrščeno - izven EU 0 -1.331 13 0 - 1.154 - - -

 

Kapitalski in finančni račun po državah za leto 2008 v EUR

  
Mio EUR Kapitalski račun Finančni račun, od tega
 
31.12.2008   Neposredne naložbe Naložbe v vrednostne papirje Finančni derivativi Posojila
 
  Neto Neto    Imetja Obveznosti Imetja  Obveznosti Neto Imetja Obveznosti
Stolpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Koda                  
 Skupaj svet -30 -3.366 884 754 33 626 -46 361 2.362
 Evropa -31 -3.558 802 726 6 672 -46 361 2.419
 Evropska unija (28) 11 -4.410 151 510 50 649 -44 -11 2.498
 Avstrija -3 -1.345 -11 266 68 -76 -28 -30 775
 Belgija 1 242 -21 16 55 70 -1 -28 -21
 Ciper 0 74 15 54 -3 6 0 51 -4
 Estonija 0 3 0 0 0 -1 0 0 0
 Finska 0 -10 0 6 -13 0 0 0 0
 Francija -9 -314 -63 19 105 -13 -4 -19 153
 Grčija 0 15 0 -1 21 0 0 1 0
 Irska 0 -884 3 5 -256 0 0 -15 585
 Italija -3 -242 -47 47 -29 7 -3 -50 21
 Latvija 0 -3 0 0 -3 0 0 0 0
 Luksemburg 0 92 1 5 98 -197 0 -9 19
 Malta 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
 Nemčija -25 -1.158 3 -44 -197 -15 -7 -25 654
 Nizozemska 1 -153 107 61 116 39 -1 10 327
 Portugalska 0 -137 -1 0 -132 0 0 -5 0
 Slovaška -3 29 25 0 8 0 0 1 0
 Španija 1 42 6 2 79 0 0 -2 -7
 Bolgarija -2 58 -1 1 -3 -1 0 43 2
 Češka republika -3 178 30 -2 2 10 1 2 -151
 Danska 0 279 -2 -1 72 0 0 0 0
 Hrvaška -17 182 134 27 -41 -20 0 112 26
 Litva -1 22 0 0 22 0 0 0 0
 Madžarska -3 -6 -4 14 16 1 0 -1 -4
 Poljska -6 61 -6 4 34 0 0 8 0
 Romunija -5 9 1 0 -11 0 0 10 0
 Švedska -1 31 -3 11 12 -4 0 0 -5
 Združeno kraljestvo -3 -982 -16 21 12 843 0 -66 -265
 EU institucije 96 -491 0 0 16 0 0 0 395
 EFTA -6 -173 10 162 -33 4 0 100 37
 Islandija 0 4 0 0 -9 0 0 0 0
 Lihtenštajn 0 -29 0 4 0 2 0 -14 6
 Norveška -1 -48 0 -1 -9 0 0 0 0
 Švica -5 -100 10 159 -14 2 0 113 31
 Druge evropske države, od tega -53 1.207 775 81 -52 0 -2 385 -91
 Bosna in Hercegovina -8 332 159 21 -6 0 0 75 -130
 Črna gora -1 45 -1 0 1 -1 0 5 0
 Makedonija -3 54 64 0 -9 0 0 5 0
 Ruska federacija -8 256 204 5 25 0 0 -3 1
 Srbija -9 316 205 23 -17 21 0 193 12
 Turčija -1 1 1 1 -5 0 0 0 0
 Afrika -2 57 60 6 -4 0 0 6 0
 Amerika, od tega 0 27 0 9 22 10 0 3 3
 Kanada 0 123 -3 0 132 1 0 0 5
 Združene države -1 -102 -1 9 -97 9 0 1 -3
 Azija. od tega 2 -4 3 7 -9 0 0 -6 0
 Hong Kong 0 3 0 0 4 0 0 0 0
 Japonska 0 -11 0 5 1 0 0 0 0
 Kitajska 2 16 0 0 11 0 0 0 0
 Oceanija in polarne regije 0 -6 0 0 30 0 0 -4 1
 Medn. org. brez EU institucij 0 47 0 6 -12 0 0 0 -60
 Nerazvrščeno - izven EU 2 71 19 0 -1 -56 0 0 0

 

Kapitalski in finančni račun po državah za leto 2007 v EUR

  
Mio EUR Kapitalski račun Finančni račun, od tega  
 
31.12.2007   Neposredne naložbe   Naložbe v vrednostne papirje Finančni derivativi Posojila
 
  Neto Neto          Imetja   Obveznosti  Imetja  Obveznosti Neto     Imetja   Obveznosti
Stolpec 1 2   3 4 5 6 7 8 9
Koda                    
 Skupaj svet -52 -1.077   1.417 817 3.311 1.055 15 2.099 4.390
 Evropa -44 -508   1.326 762 3.126 213 16 2.068 4.424
 Evropska unija (28) -4 -1.840   771 596 2.821 164 19 1.157 4.202
 Avstrija -5 -1.031   107 278 257 29 4 77 744
 Belgija 1 260   15 9 362 -72 -1 27 82
 Ciper 0 38   50 26 3 -1 0 71 7
 Estonija 0 2   0 0 2 -1 0 0 0
 Finska 0 -4   0 7 2 0 0 0 0
 Francija -14 262   76 -33 391 23 3 15 177
 Grčija 0 118   0 -4 97 0 0 0 0
 Irska 0 433   -3 2 299 -2 2 13 263
 Italija -13 65   13 44 -14 5 3 65 8
 Latvija 0 6   0 0 5 0 0 1 0
 Luksemburg 0 92   3 -2 71 43 2 5 -33
 Malta 0 1   0 0 0 0 0 1 -1
 Nemčija -31 -624   116 77 435 28 6 30 1.242
 Nizozemska 1 9   81 156 182 1 1 188 179
 Portugalska -1 134   1 0 131 0 0 5 -2
 Slovaška -3 11   4 1 9 0 0 -4 0
 Španija -2 203   8 -1 215 0 0 1 0
 Bolgarija -2 108   84 -1 12 1 0 19 0
 Češka republika -4 104   -2 4 39 0 0 3 -59
 Danska -3 -41   -9 -4 -36 0 0 -1 1
 Hrvaška -22 831   214 6 90 5 0 557 0
 Litva -1 5   0 0 4 0 0 0 0
 Madžarska -6 76   13 10 66 1 0 0 5
 Poljska -8 61   -21 7 56 0 0 5 0
 Romunija -5 39   -24 0 34 0 0 0 0
 Švedska -2 39   -9 -2 57 4 0 0 5
 Združeno kraljestvo -8 -848   50 20 109 100 0 79 1.249
 EU institucije 128 -2.189   0 0 -57 0 0 0 337
 EFTA 0 -220   -86 107 59 42 -2 11 33
 Islandija 0 -4   0 0 -2 0 0 0 0
 Lihtenštajn 0 -33   1 12 0 41 0 20 -2
 Norveška -1 11   0 0 33 0 0 0 0
 Švica 0 -194   -87 95 28 1 -2 -9 35
 Druge evropske države, od tega -62 2.384   856 64 336 12 -2 1.456 188
 Bosna in Hercegovina -8 99   63 14 29 2 -1 158 130
 Črna gora -1 239   24 0 6 0 0 183 0
 Makedonija -2 82   68 1 26 0 0 9 0
 Ruska federacija -10 206   128 33 50 0 0 83 38
 Srbija -12 894   356 9 126 5 0 453 19
 Turčija -1 15   2 1 10 0 0 0 0
 Afrika -2 -3   24 31 10 0 0 5 0
 Amerika, od tega -5 237   46 13 147 -22 0 13 3
 Kanada 0 42   2 -5 10 0 0 0 0
 Združene države -5 105   28 19 94 -14 0 -9 5
 Azija. od tega 0 126   17 10 57 1 0 13 0
 Hong Kong 0 8   0 0 6 0 0 0 0
 Japonska 0 -10   -1 7 -5 0 0 -1 0
 Kitajska 1 36   3 0 22 0 0 0 0
 Oceanija in polarne regije -1 -20   -3 1 -34 0 0 1 1
 Medn. org. brez EU institucij 0 -15   0 0 4 0 0 0 -38
 Nerazvrščeno - izven EU 0 -895   7 0 0 863 0 0 0

 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti