Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Statistika evroobmočja

Posebni standardi objavljanja statističnih podatkov - SDDS

Koledar objave podatkov

Makroekonomski indikatorji

Prva objava podatkov – hitra informacija

Devizni tečaji in plemenite kovine

Obrestne mere

Neto finančna sredstva Banke Slovenije

Publikacije in informacije

Podatkovne serije

Raziskava o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev (HFCS)

Seznam kontaktnih oseb

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Statistika  > Posebni standardi objavljanja statističnih podatkov - SDDS  > Koledar objave podatkov

Koledar objave podatkov

 
Kategorija podatkov Avgust 2017 September 2017 Oktober 2017 November 2017
REALNI SEKTOR        
Nacionalni računi 31.
(za 2. kvartal 2017)
    30.
(za 3. kvartal 2017)
Indeks industrijske proizvodnje  10.
(za junij 2017)
08.
(za julij 2017)
10.
(za avgust 2017)
10.
(za september 2017)
Poslovne tendence: Kazalec zaupanja 25.
(za avgust 2017)
25.
(za september 2017)
25.
(za oktober 2017)
24.
(za november 2017)
Trg delovne sile: Zaposlenost 31.
(za 2. kvartal 2017)
    30.
(za 3. kvartal 2017)
Trg delovne sile: Brezposelnost 31.
(za 2. kvartal 2017)
    30.
(za 3. kvartal 2017)
Trg delovne sile: Plače 16.
(za junij 2017)
15.
(za julij 2017)
16.
(za avgust 2017)
15.
(za september 2017)
Kazalci cen: Indeks cen življenjskih potrebščin 31.
(za avgust 2017)
29.
(za september 2017)
30.
(za oktober 2017)
30.
(za november 2017)
Kazalci cen: Indeks cen ind. izdelkov pri proizvajalcih  21.
(za julij 2017)
21.
(za avgust 2017)
20.
(za september 2017)
21.
(za oktober 2017)
FISKALNI SEKTOR        
Bilance širšega vladnega sektorja        
Državni proračun 17.
(za julij 2017)
najkasneje 29.
(za avgust 2017)
najkasneje 30.
(za september 2017)
najkasneje 30.
(za september 2017)
Dolg države        
  Dolg neposrednih uporabnikov državnega proračuna 17.
(za julij 2017)
najkasneje 29.
(za avgust 2017)
najkasneje 30.
(za september 2017)
najkasneje 30.
(za september 2017)
  Skupaj poroštva   najkasneje 29.
(za 2. kvartal 2017)
   
FINANČNI SEKTOR        
Analitični računi bančnega sektorja (Konsolidirana bilanca denarnega sistema) 31.
(za julij 2017)
najkasneje 29.
(za avgust 2017)
najkasneje 30.
(za september 2017)
najkasneje 30.
(za oktober 2017)
Analitični računi centralne banke (Bilanca Banke Slovenije) 14.
(za julij 2017)
najkasneje 14.
(za avgust 2017)
najkasneje 13.
(za september 2017)
najkasneje 14.
(za september 2017)
Obrestne mere 1 14.
(za julij 2017)
najkasneje 14.
(za avgust 2017)
najkasneje 13.
(za september 2017)
najkasneje 14.
(za september 2017)
Indikatorji finančne stabilnosti   najkasneje 29.
(za 2. kvartal 2017)
   
Ljubljanska borza: Slovenski blue chip indeks (SBI TOP) 03.
(za julij 2017)
najkasneje 14.
(za avgust 2017)
najkasneje 13.
(za september 2017)
najkasneje 14.
(za september 2017)
ZUNANJI SEKTOR        
Plačilna bilanca 14.
(za junij 2017)
najkasneje 29.
(za julij 2017)
najkasneje 30.
(za avgust 2017)
najkasneje 30.
(za september 2017)
Mednarodne rezerve 07.
(za julij 2017)
najkasneje 07.
(za avgust 2017)
najkasneje 07.
(za september 2017)
najkasneje 07.
(za oktober 2017)
Mednarodne rezerve in devizna likvidnost 14.
(za julij 2017)
najkasneje 29.
(za avgust 2017)
najkasneje 30.
(za september 2017)
najkasneje 30.
(za oktober 2017)
Zunanja trgovina 09.
(za junij 2017)
08.
(za julij 2017)
09.
(za avgust 2017)
09.
(za september 2017)
Prikaz stanja mednarodnih naložb   najkasneje 29.
(za 2. kvartal 2017)
   
Zunanji dolg 14.
(za junij 2017)
najkasneje 29.
(za julij 2017)
najkasneje 30.
(za avgust 2017)
najkasneje 30.
(za september 2017)
Devizni tečaji 2        
Dodatek        
Prebivalstvo     27
(za 2. kvartal 2017)
 

Opombe:
* Obdobje na katero se podatek nanaša, je v oklepaju.
** Zaradi sprememb uteži bodo podatki za januar 2017 objavljeni v februarju 2017.
1 Banka Slovenije in Ministrstvo za finance objavljata podatke o obrestnih merah ločeno. Podatki o reprezentativni obrestni meri BS  na denarnem trgu in obrestnih merah na medbančnem denarnem trgu so objavljeni ob vsaki spremembi.
2 Podatki so objavljeni dnevno na spletnih straneh Banke Slovenije na dnevni tečajnici in v Arhivu finančnih podatkov.

Bilten Banke Slovenije je objavljen na spletnih straneh Banke Slovenije v poglavju Publikacije.

Vsi datumi so pričakovani datumi objav in se lahko spremenijo.

Dodatne informacije so na voljo pri osebi iz Seznama kontaktnih oseb Finančne statistike.

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti