Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Statistika evroobmočja

Posebni standardi objavljanja statističnih podatkov - SDDS

Prva objava podatkov – hitra informacija

Bilance MFI

Ekonomski odnosi s tujino

Devizni tečaji in plemenite kovine

Obrestne mere

Neto finančna sredstva Banke Slovenije

Publikacije in informacije

Podatkovne serije

Raziskava o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev (HFCS)

Seznam kontaktnih oseb

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Statistika  > Prva objava podatkov – hitra informacija  > Ekonomski odnosi s tujino

Tekoči račun plačilne bilance po državah

Tekoči račun po državah leto 2016 (EUR)

mio EUR Tekoči račun Blago Storitve Primarni dohodki Sekundarni dohodki
31.12.2016 Neto Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz Prejemki Izdatki Prejemki Izdatki
Stolpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Skupaj svet 2.108 24.991 23.454 6.410 4.236 1.436 2.730 745 1.054
Evropa 2.572 22.629 20.781 5.833 3.883 1.360 2.272 649 964
Evropska unija (28) 774 19.086 19.018 5.057 3.231 1.178 2.079 559 779
Avstrija -585 1.926 2.640 946 524 283 501 70 143
Belgija -210 331 504 231 84 15 198 5 6
Ciper 10 24 24 26 9 11 18 0 0
Estonija 18 36 8 6 15 1 1 0 0
Finska -10 52 70 17 10 5 4 1 1
Francija 195 1.184 923 202 166 48 148 7 10
Grčija 30 119 99 21 23 12 1 1 0
Irska -44 51 102 52 65 23 4 1 2
Italija -328 2.742 3.623 872 283 88 119 52 56
Latvija 33 46 9 5 10 1 0 0 0
Luksemburg -308 30 48 139 141 12 300 0 0
Malta -7 9 6 6 5 0 11 0 0
Nemčija 940 5.098 4.496 910 485 133 303 147 65
Nizozemska -325 446 896 181 64 67 64 9 3
Portugalska 30 72 52 9 7 9 1 1 1
Slovaška 81 478 400 80 67 5 16 2 1
Španija 124 445 353 50 47 31 2 5 6
Bolgarija 66 216 103 35 60 4 39 18 6
Češka republika 19 597 606 112 76 16 23 8 9
Danska 201 285 82 73 48 3 31 1 1
Hrvaška 377 2.073 1.444 467 592 4 65 32 97
Litva 8 56 37 10 22 2 1 0 0
Madžarska -139 736 979 221 98 7 35 12 3
Poljska 162 820 676 74 64 22 12 2 4
Romunija 110 390 295 62 47 9 13 5 1
Švedska 154 286 153 67 37 9 16 4 5
Združeno kraljestvo 228 541 390 184 161 101 47 31 30
EU institucije -56 0 0 1 21 257 107 143 330
EFTA 273 524 317 347 199 20 160 71 12
Islandija 6 3 0 4 1 0 -0 0 0
Lihtenštajn 13 8 1 6 1 0 -0 0 0
Norveška 72 70 4 22 14 3 4 1 2
Švica 182 442 312 315 184 16 156 70 10
Druge evropske države, od tega 1.525 3.019 1.446 429 453 162 33 20 173
Bosna in Hercegovina 187 615 336 68 101 26 8 3 80
Črna gora 78 89 10 14 23 15 4 2 5
Makedonija 125 180 83 23 25 39 3 2 8
Ruska federacija 530 758 234 77 98 25 -2 2 4
Srbija 407 792 379 163 127 31 12 4 66
Turčija -123 240 369 26 23 2 -0 4 5
Afrika 129 244 130 18 9 6 -3 1 3
Amerika, od tega 225 802 675 221 149 39 24 25 14
Kanada -29 72 102 18 17 4 0 1 4
Združene države 265 527 324 153 116 33 24 24 9
Azija. od tega -309 1.204 1.684 282 132 29 4 52 56
Hong Kong 35 36 7 16 14 5 -5 9 15
Japonska 54 115 71 15 5 4 4 1 1
Kitajska -444 273 744 34 20 10 0 6 2
Oceanija in polarne regije 98 90 3 18 4 -1 0 1 3
Medn. org. brez EU institucij -59 0 0 3 32 1 30 0 2
Nerazvrščeno - izven EU -549 21 182 35 27 2 403 17 13

Tekoči račun po državah leto 2015 (EUR)

mio EUR Tekoči račun Blago Storitve Primarni dohodki Sekundarni dohodki
31.12.2015 Neto Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz Prejemki Izdatki Prejemki Izdatki
Stolpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Skupaj svet 1.698 24.039 22.563 5.866 4.007 1.345 2.608 733 1.108
Evropa 2.580 21.906 19.870 5.374 3.680 1.280 2.065 644 1.008
Evropska unija (28) 884 18.495 18.234 4.626 3.055 1.185 1.865 553 820
Avstrija -448 1.986 2.621 887 523 342 435 78 162
Belgija -196 329 437 193 82 15 212 4 6
Ciper 8 23 16 30 11 3 22 0 0
Estonija 26 32 12 9 3 1 1 0 0
Finska -11 51 61 15 14 4 5 1 1
Francija 330 1.184 823 187 144 47 120 6 8
Grčija -40 92 143 15 20 15 0 1 1
Irska -24 35 61 52 59 15 5 0 1
Italija -252 2.737 3.587 876 274 90 85 52 62
Latvija 22 34 8 6 11 1 0 0 0
Luksemburg -204 34 49 97 86 17 218 0 0
Malta -3 8 8 5 4 0 4 0 0
Nemčija 841 4.893 4.274 840 512 123 301 134 63
Nizozemska -294 428 801 142 61 44 48 4 2
Portugalska 34 66 43 7 6 11 1 1 0
Slovaška 146 476 335 77 63 5 15 2 1
Španija 1 388 401 34 44 27 1 5 6
Bolgarija 38 182 91 30 54 1 41 20 9
Češka republika -11 568 603 97 65 13 23 9 8
Danska 170 272 77 58 50 3 36 1 1
Hrvaška 303 1.881 1.319 431 548 -1 78 31 94
Litva 23 73 40 9 21 2 1 0 0
Madžarska -179 734 1.003 191 89 18 36 8 3
Poljska 237 825 605 67 59 20 11 3 2
Romunija 52 366 309 47 51 5 9 4 1
Švedska 148 248 139 58 23 15 11 4 5
Združeno kraljestvo 263 550 368 164 162 115 44 33 25
EU institucije -94 0 0 0 18 234 103 151 358
EFTA 234 494 339 328 131 12 191 73 11
Islandija 4 3 0 2 1 0 -0 0 0
Lihtenštajn 9 6 0 5 0 0 2 0 0
Norveška 48 69 25 16 10 3 3 1 2
Švica 173 416 313 305 120 8 186 72 8
Druge evropske države, od tega 1.462 2.917 1.297 420 494 84 9 18 177
Bosna in Hercegovina 156 548 292 61 105 28 8 4 80
Črna gora 73 76 7 14 17 7 -3 2 4
Makedonija 106 165 72 30 31 20 1 1 6
Ruska federacija 575 798 225 78 93 8 -10 2 3
Srbija 338 725 341 152 124 -4 13 4 62
Turčija -82 270 326 30 44 2 -0 4 17
Afrika 121 307 181 20 10 -11 1 1 3
Amerika, od tega 215 742 605 195 127 41 22 25 34
Kanada 43 70 31 15 13 2 0 3 2
Združene države 205 493 328 136 97 34 22 20 30
Azija. od tega -590 968 1.664 226 146 29 4 46 46
Hong Kong 34 33 4 18 14 3 -2 11 16
Japonska -3 53 62 11 16 13 2 1 1
Kitajska -578 149 738 23 23 9 0 3 1
Oceanija in polarne regije 91 82 2 14 4 3 -0 1 3
Medn. org. brez EU institucij -19 0 0 6 10 1 15 0 1
Nerazvrščeno - izven EU -700 34 241 31 30 2 500 17 13

Tekoči račun po državah leto 2014 (EUR)

mio EUR Tekoči račun Blago Storitve Primarni dohodki Sekundarni dohodki
31.12.2014 Neto Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz Prejemki Izdatki Prejemki Izdatki
Stolpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Skupaj svet 2.179 22.961 21.780 5.558 3.862 1.093 1.521 709 980
Evropa 3.474 20.992 18.819 5.133 3.606 1.029 967 639 928
Evropska unija (28) 1.891 17.533 17.059 4.400 3.006 1.024 804 563 760
Avstrija 367 2.026 2.496 820 498 264 -308 56 114
Belgija -244 250 413 168 78 20 179 5 16
Ciper 36 18 13 21 10 2 -19 0 0
Estonija 25 32 8 3 3 1 1 0 0
Finska 4 49 45 13 12 4 5 1 1
Francija 329 1.172 814 163 138 50 105 9 7
Grčija 23 90 78 16 21 18 0 1 1
Irska -14 44 41 37 59 11 7 0 0
Italija -157 2.729 3.568 942 273 79 56 49 58
Latvija 22 35 10 6 10 1 0 0 0
Luksemburg -230 36 47 70 90 15 205 0 9
Malta -5 5 10 3 2 0 1 0 0
Nemčija 790 4.545 3.985 823 581 119 215 141 56
Nizozemska -261 389 761 129 55 40 4 3 1
Portugalska 18 53 44 8 8 8 0 0 0
Slovaška 99 415 312 71 63 2 16 2 1
Španija -112 275 396 35 43 19 2 5 5
Bolgarija 67 187 73 24 43 -0 41 18 4
Češka republika 40 535 526 96 72 16 7 6 7
Danska 136 234 74 52 48 2 31 0 1
Hrvaška 513 1.780 1.040 395 488 -47 24 28 92
Litva 14 69 44 7 19 2 1 0 0
Madžarska -203 729 1.006 176 74 5 36 5 3
Poljska 229 754 530 61 62 16 10 2 3
Romunija 73 348 266 49 54 4 10 3 1
Švedska 150 251 138 69 36 13 9 4 4
Združeno kraljestvo 190 484 320 143 151 85 60 39 31
EU institucije -6 0 0 0 17 275 106 186 345
EFTA 182 454 329 288 141 13 152 59 9
Islandija 3 2 0 2 1 0 -0 0 0
Lihtenštajn 5 5 0 4 1 2 3 0 0
Norveška 35 60 27 13 10 3 1 0 3
Švica 140 388 302 270 129 8 148 59 5
Druge evropske države, od tega 1.401 3.005 1.431 446 459 -8 11 18 159
Bosna in Hercegovina 95 517 283 57 91 -29 1 3 77
Črna gora 71 71 12 13 10 11 1 2 4
Makedonija 127 169 56 33 35 20 1 1 5
Ruska federacija 617 1.005 400 120 118 12 1 4 4
Srbija 313 718 348 166 125 -30 8 4 63
Turčija -84 212 299 28 30 3 -2 3 3
Afrika 174 333 178 28 10 -2 0 5 2
Amerika, od tega 213 660 522 157 99 42 34 16 6
Kanada 30 59 35 13 8 2 0 1 2
Združene države 207 426 265 104 73 31 25 15 4
Azija. od tega -810 863 1.757 187 117 17 6 30 27
Hong Kong 30 30 4 20 16 3 1 11 13
Japonska -19 32 59 11 5 3 2 1 0
Kitajska -453 140 604 15 14 7 0 3 1
Oceanija in polarne regije 90 76 2 14 3 5 -1 0 2
Medn. org. brez EU institucij -14 0 0 9 2 1 19 0 3
Nerazvrščeno - izven EU -948 36 503 31 24 2 497 19 12

Tekoči račun po državah leto 2013 (EUR)

mio EUR Tekoči račun Blago Storitve Primarni dohodki Sekundarni dohodki
31.12.2013 Neto Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz Prejemki Izdatki Prejemki Izdatki
Stolpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Skupaj svet 1.594 21.692 20.984 5.317 3.586 822 1.303 630 994
Evropa 2.508 19.771 18.247 4.936 3.319 763 1.041 577 932
Evropska unija (28) 1.024 16.228 16.518 4.229 2.752 965 876 516 768
Avstrija 6 1.890 2.444 764 444 171 -118 53 102
Belgija -210 238 403 152 61 19 157 10 9
Ciper 7 21 11 13 9 3 9 0 0
Estonija 24 28 6 4 2 1 1 0 0
Finska 4 47 46 16 11 3 4 1 1
Francija 440 1.138 754 137 113 50 18 5 6
Grčija -34 71 99 19 22 19 -1 1 23
Irska -52 24 41 29 67 10 7 0 1
Italija -132 2.488 3.389 989 233 64 44 52 59
Latvija 21 33 10 4 7 1 0 0 0
Luksemburg -200 51 71 75 89 15 180 0 0
Malta -17 4 14 5 3 0 9 0 0
Nemčija 692 4.352 3.904 755 515 111 194 136 47
Nizozemska -149 336 635 140 46 44 -11 2 1
Portugalska -32 49 89 7 6 8 0 0 0
Slovaška 83 417 334 64 56 5 14 2 1
Španija -137 237 371 34 45 10 2 5 6
Bolgarija 47 166 89 22 28 4 38 16 4
Češka republika 56 583 522 83 72 6 17 5 10
Danska 134 226 71 48 43 2 27 0 1
Hrvaška 150 1.460 1.003 388 487 -78 62 28 97
Litva 21 59 32 9 16 2 1 0 0
Madžarska -244 673 1.001 170 67 9 32 5 2
Poljska 161 654 481 54 75 17 9 2 1
Romunija 132 307 175 41 37 2 9 3 0
Švedska 128 212 129 82 43 15 10 4 4
Združeno kraljestvo 131 464 395 127 145 122 32 15 25
EU institucije -8 0 0 1 11 330 130 171 368
EFTA 36 397 299 270 112 -82 173 46 10
Islandija 2 2 0 1 1 0 0 0 0
Lihtenštajn 5 4 0 2 0 -0 0 0 0
Norveška 33 61 32 15 11 4 1 0 1
Švica -3 331 267 251 100 -85 172 46 8
Druge evropske države, od tega 1.448 3.146 1.429 437 454 -121 -7 16 154
Bosna in Hercegovina 102 526 286 53 94 -20 5 3 75
Črna gora 53 82 20 14 10 -10 1 1 3
Makedonija 157 169 47 38 33 35 1 1 6
Ruska federacija 593 1.029 443 114 123 19 2 2 2
Srbija 208 728 350 150 119 -154 -14 4 64
Turčija -14 237 257 26 24 1 -4 3 3
Afrika 220 378 176 26 10 3 0 1 2
Amerika, od tega -8 579 651 144 108 37 4 8 12
Kanada -30 61 94 13 9 1 0 1 3
Združene države -1 358 386 90 75 26 11 8 10
Azija. od tega -573 839 1.485 175 115 15 -1 27 30
Hong Kong 34 38 4 21 25 2 -2 9 10
Japonska -19 39 64 10 4 2 2 1 0
Kitajska -384 128 523 13 11 6 -0 3 1
Oceanija in polarne regije 88 84 5 13 4 2 -1 1 2
Medn. org. brez EU institucij -26 0 0 0 2 1 21 0 4
Nerazvrščeno - izven EU -616 41 420 24 27 2 239 15 12

 

Tekoči račun po državah leto 2012 (EUR)

mio EUR Tekoči račun Blago Storitve Primarni dohodki Sekundarni dohodki
31.12.2012 Neto Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz Prejemki Izdatki Prejemki Izdatki
Stolpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Skupaj svet 775 21.256 21.337 5.106 3.597 853 1.431 931 1.006
Evropa 1.505 19.305 18.679 4.790 3.320 805 1.310 857 942
Evropska unija (28) -202 15.930 17.198 4.081 2.714 819 1.155 791 756
Avstrija -521 1.757 2.470 735 445 167 221 48 92
Belgija -190 236 425 136 64 14 94 15 8
Ciper 19 32 18 12 12 1 -5 0 0
Estonija 29 33 6 4 2 1 0 0 0
Finska 12 54 54 16 10 4 -3 0 1
Francija 174 1.160 997 122 117 56 47 4 7
Grčija -37 60 124 15 17 28 0 1 1
Irska -135 20 47 24 126 9 15 1 1
Italija -722 2.408 3.946 1.040 257 78 39 52 58
Latvija 26 33 5 3 5 0 0 0 0
Luksemburg -222 41 84 70 73 12 186 0 1
Malta 0 7 2 2 1 0 5 0 0
Nemčija 595 4.413 3.981 687 454 79 211 106 45
Nizozemska -97 411 653 136 45 44 -10 2 1
Portugalska 13 42 37 6 6 8 1 0 0
Slovaška 50 399 336 44 41 7 24 2 1
Španija -174 212 390 34 33 7 3 4 5
Bolgarija 16 181 130 18 22 -16 37 28 6
Češka republika 51 597 538 87 65 -21 7 5 6
Danska 143 215 68 43 40 3 9 1 1
Hrvaška 171 1.337 874 385 490 -74 45 29 97
Litva 37 60 13 6 16 2 1 0 0
Madžarska -281 606 965 180 69 9 43 4 4
Poljska 173 640 462 45 60 18 8 2 1
Romunija 137 301 140 35 45 2 16 2 1
Švedska 112 204 120 57 35 15 10 4 4
Združeno kraljestvo 146 472 310 137 154 62 51 19 28
EU institucije 274 0 0 1 9 306 99 461 387
EFTA 169 336 229 286 131 11 148 51 8
Islandija 4 3 0 2 1 0 0 0 0
Lihtenštajn 6 5 0 2 0 1 1 0 0
Norveška 14 51 36 11 14 3 1 0 1
Švica 144 277 192 271 116 7 147 51 6
Druge evropske države, od tega 1.539 3.038 1.252 423 474 -25 8 15 178
Bosna in Hercegovina 106 553 299 60 118 3 6 4 91
Črna gora 24 88 25 13 10 -38 1 1 3
Makedonija 133 156 33 30 34 19 1 1 5
Ruska federacija 595 951 372 106 104 27 6 2 9
Srbija 329 719 303 152 139 -40 -1 4 66
Turčija 39 223 192 29 26 2 -5 3 4
Afrika 249 435 197 22 10 -0 1 2 2
Amerika, od tega 33 559 585 134 116 35 9 26 10
Kanada -3 71 102 21 12 2 0 18 1
Združene države 60 335 291 80 81 25 8 7 8
Azija. od tega -676 843 1.511 132 143 10 0 30 36
Hong Kong 33 38 5 13 15 1 0 9 8
Japonska -0 29 44 12 5 3 -3 2 1
Kitajska -460 136 600 10 10 3 0 2 1
Oceanija in polarne regije 74 70 4 10 4 3 -1 1 2
Medn. org. brez EU institucij -23 0 0 0 1 1 20 0 2
Nerazvrščeno - izven EU -388 45 361 19 3 0 91 15 12

Tekoči račun po državah leto 2011 (EUR)

Mio EUR Tekoči račun  
  Blago Storitve Primarni dohodki Sekundarni dohodki
31.12.2011
  Neto Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz Prejemki  Izdatki Prejemki  Izdatki
Stolpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Koda                  
Skupaj svet 68   21.042   22.016   4.906   3.500   1.318   1.598   993   1.077  
 Evropa 949   19.248   19.371   4.654   3.264   1.238   1.453   922   1.024  
Evropska unija (28) -510   16.164   17.738   3.966   2.707   1.096   1.311   877   858  
Avstrija -697   1.597   2.487   763   437   304   325   46   159  
Belgija -33   235   431   129   56   33   -51   11   5  
Ciper -11   88   84   12   14   -11   3   0   0  
Estonija 23   28   5   3   2   0   1   0   0  
 Finska -22   59   91   13   8   4   -1   0   1  
 Francija 347   1.409   1.056   133   130   63   70   5   7  
 Grčija -71   58   155   12   18   31   0   1   1  
 Irska -103   19   39   28   107   16   20   1   1  
 Italija -580   2.468   3.844   1.050   291   103   58   56   63  
 Latvija 23   26   3   2   2   0   0   0   0  
 Luksemburg -255   29   69   41   58   11   207   0   2  
 Malta 1   3   3   3   1   0   0   0   0  
 Nemčija 198   4.299   4.277   600   400   95   186   110   43  
 Nizozemska -131   439   706   130   41   50   3   2   1  
 Portugalska 29   50   27   6   5   7   0   0   0  
 Slovaška 4   333   320   42   48   10   13   2   2  
 Španija -192   239   457   32   27   24   3   5   5  
 Bolgarija 29   187   129   22   31   -3   30   33   20  
 Češka republika -41   523   566   88   76   -10   0   4   5  
 Danska 117   202   69   38   42   3   15   1   0  
 Hrvaška 294   1.415   858   375   516   -6   42   29   102  
 Litva 43   59   9   7   14   2   1   0   0  
 Madžarska -177   661   919   179   80   19   37   4   3  
 Poljska 203   658   455   39   46   14   6   1   2  
 Romunija 153   352   194   32   28   -2   8   3   1  
 Švedska 107   222   125   47   40   14   10   4   5  
 Združeno kraljestvo -61   505   359   143   176   69   238   22   26  
 EU institucije 291   0   -   0   10   258   87   535   405  
 EFTA 214   326   225   296   119   40   124   30   9  
 Islandija 0   1   2   1   1   0   0   0   0  
 Lihtenštajn 5   2   0   0   0   0   -3   0   0  
 Norveška 32   47   22   11   12   3   -4   4   3  
 Švica 178   275   201   284   107   37   131   26   5  
 Druge evropske države, od tega 1.245   2.758   1.408   392   438   101   18   14   157  
 Bosna in Hercegovina 129   561   333   65   101   17   6   4   78  
 Črna gora 75   91   26   13   11   12   1   1   3  
 Makedonija 95   155   39   27   33   -11   0   1   6  
 Ruska federacija 388   782   398   84   92   14   2   1   2  
 Srbija 241   605   358   143   133   55   11   4   64  
 Turčija 46   245   211   33   26   1   -3   4   3  
 Afrika 117   291   196   13   10   17   -1   2   1  
 Amerika, od tega -245   541   789   95   125   43   18   29   20  
 Kanada 19   58   26   10   13   3   0   1   13  
 Združene države -133   326   479   72   88   31   16   28   7  
 Azija. od tega -547   789   1.380   121   94   14   0   21   18  
 Hong Kong 38   35   5   13   9   2   0   7   6  
 Japonska -9   28   52   14   5   4   1   3   0  
 Kitajska -456   99   560   8   8   4   0   2   0  
 Oceanija in polarne regije 51   43   6   8   3   6   -5   0   2  
 Medn. org. brez EU institucij -17   -   0   0   1   1   16   0   1  
 Nerazvrščeno - izven EU -241   130   275   14   3   0   115   20   11  

Tekoči račun po državah leto 2010 (EUR)

Mio EUR Tekoči račun  
  Blago Storitve Primarni dohodki Sekundarni dohodki
31.12.2010
  Neto Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz Prejemki  Izdatki Prejemki  Izdatki
Stolpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Koda                  
Skupaj svet -43   18.631    19.379    4.655    3.444    895   1.268   864   996  
 Evropa 696   17.039   17.067   4.400   3.193   795   1.133   805   949  
Evropska unija (28) -613   14.279   15.630   3.727   2.678   792   1.045   716   773  
Avstrija -707   1.461   2.317   707   458   227   255   49   121  
Belgija -85   206   419   123   59   12   -52   6   6  
Ciper 16   9   7   9   11   4   -11   1   0  
Estonija 23   27   4   2   1   0   0   0   1  
 Finska -17   45   76   14   7   6   -1   0   1  
 Francija 426   1.481   1.040   139   135   59   77   6   7  
 Grčija -1   64   79   10   19   22   0   1   0  
 Irska -119   23   55   26   107   10   16   0   0  
 Italija -511   2.219   3.415   1.002   343   83   57   53   52  
 Latvija 23   25   3   2   2   0   0   0   0  
 Luksemburg -192   37   82   15   31   6   137   0   1  
 Malta -1   3   6   3   1   0   0   0   0  
 Nemčija 101   3.514   3.570   500   353   100   158   107   40  
 Nizozemska -298   366   637   111   34   -67   40   4   1  
 Portugalska 32   53   24   4   6   4   0   0   0  
 Slovaška -35   287   305   44   61   4   7   3   1  
 Španija -199   229   447   30   26   16   2   3   4  
 Bolgarija 1   147   124   19   24   -7   17   19   13  
 Češka republika 4   439   491   74   53   9   -26   7   6  
 Danska 72   164   67   31   34   3   24   0   1  
 Hrvaška 267   1.251   731   403   519   -32   36   33   101  
 Litva 48   60   7   5   11   2   1   0   0  
 Madžarska -118   580   790   184   83   14   24   4   3  
 Poljska 230   638   406   42   55   18   8   2   1  
 Romunija 133   306   163   30   27   -8   6   3   1  
 Švedska 96   182   102   44   32   12   8   4   5  
 Združeno kraljestvo 27   463   265   152   177   43   185   27   30  
 EU institucije 172   0   -   1   10   250   74   382   376  
 EFTA 83   253   296   271   116   35   82   28   11  
 Islandija 1   1   1   1   1   0   0   0   0  
 Lihtenštajn 11   4   1   0   0   0   -9   0   1  
 Norveška 29   43   19   21   14   4   6   6   6  
 Švica 42   205   275   249   101   31   85   22   4  
 Druge evropske države, od tega 1.227   2.507   1.141   402   399   -32   6   61   165  
 Bosna in Hercegovina 150   531   274   65   103   0   -4   5   78  
 Črna gora 70   90   26   19   12   2   1   2   4  
 Makedonija 116   146   32   29   27   4   1   3   6  
 Ruska federacija 373   633   298   97   82   -13   2   43   4  
 Srbija 206   600   312   141   123   -32   5   5   69  
 Turčija 40   211   173   26   26   1   0   3   2  
 Afrika 74   289   256   17   13   36   -2   1   2  
 Amerika, od tega 5   458   440   90   142   39   7   18   10  
 Kanada 34   48   10   10   16   3   0   1   2  
 Združene države 22   292   265   68   104   32   10   17   8  
 Azija. od tega -483   695   1.236   127   88   18   1   19   16  
 Hong Kong 27   24   5   12   8   2   0   5   4  
 Japonska -31   18   51   10   10   2   1   1   0  
 Kitajska -385   102   496   7   6   6   0   2   0  
 Oceanija in polarne regije 38   32   7   9   3   6   -2   0   2  
 Medn. org. brez EU institucij -2   -   -   0   0   1   3   1   1  
 Nerazvrščeno - izven EU -370   118   373   12   4   1   128   20   16  

Tekoči račun po državah leto 2009 (EUR)

Mio EUR Tekoči račun  
  Blago Storitve Primarni dohodki Sekundarni dohodki
31.12.2009
  Neto Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz Prejemki  Izdatki Prejemki  Izdatki
Stolpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Koda                  
Skupaj svet -203   16.283    16.708    4.403    3.291    935   1.471   675   1.029  
 Evropa 415   14.954   14.784   4.166   3.042   837   1.363   629   983  
Evropska unija (28) -1.028   12.407   13.674   3.488   2.574   768   1.206   576   814  
Avstrija -984   1.225   2.183   669   473   229   399   56   110  
Belgija -141   176   378   112   60   19   5   5   9  
Ciper 27   11   5   7   8   1   -20   0   0  
Estonija 16   21   6   2   1   0   0   0   0  
 Finska 6   49   64   20   6   8   1   1   1  
 Francija 414   1.361   909   132   135   50   85   5   6  
 Grčija -58   75   131   10   22   11   1   1   1  
 Irska -106   15   64   24   61   8   28   0   0  
 Italija -527   1.857   2.936   864   314   64   60   46   48  
 Latvija 18   21   3   2   2   0   0   0   0  
 Luksemburg -160   17   64   9   27   4   95   0   5  
 Malta 0   2   3   3   2   0   0   0   0  
 Nemčija 130   3.059   3.009   490   356   54   174   107   39  
 Nizozemska -234   251   550   111   33   28   42   2   1  
 Portugalska 28   46   20   5   4   1   0   0   0  
 Slovaška 48   292   231   32   43   1   6   3   1  
 Španija -248   191   455   29   25   13   1   4   3  
 Bolgarija 79   133   47   19   17   -2   11   15   10  
 Češka republika -19   392   428   72   55   6   6   5   5  
 Danska 42   132   74   27   21   4   25   0   0  
 Hrvaška 456   1.285   606   430   528   -27   32   33   99  
 Litva 12   60   34   5   10   1   1   0   10  
 Madžarska -74   487   641   161   74   12   21   3   2  
 Poljska 129   475   350   42   50   15   3   1   1  
 Romunija 91   248   155   33   28   -5   5   3   1  
 Švedska 40   141   106   34   30   9   8   3   5  
 Združeno kraljestvo 33   383   221   144   176   19   126   38   28  
 EU institucije -43   0   -   1   13   244   91   245   428  
 EFTA 44   219   275   271   105   23   108   24   5  
 Islandija 2   1   0   1   1   0   0   0   0  
 Lihtenštajn 3   2   1   1   1   0   -1   0   0  
 Norveška 38   40   14   21   6   2   10   5   0  
 Švica 2   176   259   248   98   20   100   19   4  
 Druge evropske države, od tega 1.400   2.328   835   407   363   46   48   29   164  
 Bosna in Hercegovina 223   496   193   111   130   5   19   9   57  
 Črna gora 93   97   17   25   12   2   0   1   2  
 Makedonija 161   169   24   26   27   24   5   5   7  
 Ruska federacija 392   558   206   88   28   -16   2   1   3  
 Srbija 284   575   227   109   114   24   20   11   73  
 Turčija 16   156   145   21   21   4   1   2   2  
 Afrika 191   298   148   23   16   36   0   1   2  
 Amerika, od tega -315   338   617   96   152   40   21   14   13  
 Kanada 0   41   35   11   21   5   0   0   1  
 Združene države -123   215   317   77   108   29   21   13   11  
 Azija. od tega -335   554   933   97   71   15   -1   12   8  
 Hong Kong 26   17   3   7   4   9   0   2   2  
 Japonska -28   17   57   12   3   1   -2   1   0  
 Kitajska -275   78   356   6   6   2   0   2   1  
 Oceanija in polarne regije 31   26   5   9   4   6   -2   0   4  
 Medn. org. brez EU institucij -6   0   0   0   1   0   3   0   2  
 Nerazvrščeno - izven EU -185   114   222   12   5   0   87   19   16  

Tekoči račun po državah leto 2008 (EUR)

Mio EUR Tekoči račun  
  Blago Storitve Primarni dohodki Sekundarni dohodki
31.12.2008
  Neto Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz Prejemki  Izdatki Prejemki  Izdatki
Stolpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Koda                  
Skupaj svet -2.017   20.030    22.144    5.060    3.650    1.552   2.580   600   885  
 Evropa -784   18.571   19.494   4.786   3.330   1.409   2.453   559   832  
Evropska unija (28) -2.683   15.312   18.045   4.050   2.761   1.180   2.156   467   730  
Avstrija -1.463   1.514   2.703   812   534   236   728   84   145  
Belgija -232   198   471   116   64   34   41   3   7  
Ciper 8   14   4   13   19   7   1   11   13  
Estonija 13   19   6   2   1   0   0   0   0  
 Finska -22   58   94   19   7   2   1   1   1  
 Francija 110   1.293   1.131   171   147   69   143   4   5  
 Grčija -171   84   251   10   21   9   1   0   0  
 Irska -91   27   43   33   66   22   58   0   7  
 Italija -993   2.379   4.017   955   337   111   65   49   69  
 Latvija 19   24   3   3   5   1   0   0   0  
 Luksemburg -78   25   76   11   8   6   26   0   11  
 Malta -10   4   13   2   3   0   0   0   0  
 Nemčija -374   3.598   4.098   615   337   133   349   102   37  
 Nizozemska -313   338   728   117   37   67   70   2   1  
 Portugalska 20   49   33   5   4   3   0   0   0  
 Slovaška 83   386   298   33   35   2   7   3   1  
 Španija -293   270   591   36   32   29   3   3   4  
 Bolgarija 54   194   131   16   12   4   25   11   2  
 Češka republika -51   488   543   73   70   7   7   8   8  
 Danska 78   180   84   30   27   6   26   0   0  
 Hrvaška 830   1.740   800   507   595   85   35   38   109  
 Litva 34   56   9   4   14   1   0   0   3  
 Madžarska -115   664   868   176   81   15   22   3   4  
 Poljska 275   702   395   51   93   16   3   1   3  
 Romunija 195   351   150   34   31   -3   8   4   2  
 Švedska -9   174   177   40   40   9   14   4   4  
 Združeno kraljestvo 121   481   327   166   137   50   141   58   29  
 EU institucije -308   0   0   1   3   261   381   75   262  
 EFTA 59   234   212   230   100   39   145   18   4  
 Islandija 5   3   0   1   1   1   0   0   0  
 Lihtenštajn -7   2   2   1   2   1   8   0   0  
 Norveška 48   56   9   27   4   3   25   0   0  
 Švica 14   173   202   201   93   34   113   18   4  
 Druge evropske države, od tega 2.670   4.765   2.037   1.014   1.064   275   187   112   207  
 Bosna in Hercegovina 306   626   253   99   127   54   77   32   48  
 Črna gora 93   129   38   22   36   18   0   1   2  
 Makedonija 154   185   43   28   34   34   21   10   6  
 Ruska federacija 569   862   355   173   113   6   3   1   2  
 Srbija 450   743   333   127   102   77   46   21   36  
 Turčija -4   148   163   30   22   0   2   8   3  
 Afrika 119   317   244   36   45   62   6   1   2  
 Amerika, od tega -348   404   733   116   177   67   20   8   13  
 Kanada -75   31   102   24   34   8   0   0   1  
 Združene države -142   269   413   79   110   54   19   8   10  
 Azija. od tega -759   581   1.353   101   78   3   6   11   18  
 Hong Kong 8   18   10   4   5   0   0   1   1  
 Japonska -66   25   94   12   4   0   5   1   0  
 Kitajska -355   72   428   7   8   -1   0   5   2  
 Oceanija in polarne regije 35   35   10   10   9   11   0   2   2  
 Medn. org. brez EU institucij -8   0   0   0   1   1   7   0   1  
 Nerazvrščeno - izven EU -272   123   310   11   10   0   88   18   16  

Tekoči račun po državah leto 2007 (EUR)

Mio EUR Tekoči račun  
  Blago Storitve Primarni dohodki Sekundarni dohodki
31.12.2007
  Neto Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz Prejemki  Izdatki Prejemki  Izdatki
Stolpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Koda                  
Skupaj svet -1.451   19.517    20.929    4.195    3.211    1.318   2.084   790   1.048  
 Evropa -669   18.166   18.950   3.963   2.872   1.214   1.937   712   965  
Evropska unija (28) -2.006   15.013   17.321   3.561   2.379   1.011   1.689   597   800  
Avstrija -1.478   1.309   2.623   675   450   232   539   100   182  
Belgija -428   63   483   103   69   26   75   12   6  
Ciper 10   26   5   8   13   4   11   1   2  
Estonija 15   20   4   1   2   0   0   0   0  
 Finska 7   76   81   19   4   2   4   1   2  
 Francija 125   1.293   1.148   173   155   56   112   32   14  
 Grčija -97   77   173   10   17   7   1   1   0  
 Irska -36   27   42   28   47   20   21   1   1  
 Italija -647   2.532   3.826   877   283   90   37   66   66  
 Latvija 31   30   2   7   3   0   0   0   1  
 Luksemburg -18   48   65   7   5   9   18   7   2  
 Malta 3   4   1   2   2   0   0   0   0  
 Nemčija -442   3.383   3.954   536   324   120   240   138   102  
 Nizozemska -372   315   739   89   56   57   38   6   4  
 Portugalska 29   57   37   7   2   4   0   0   0  
 Slovaška 37   323   276   36   31   2   20   9   5  
 Španija -132   361   520   26   20   20   1   5   2  
 Bolgarija 0   185   182   10   11   5   10   5   2  
 Češka republika 31   492   493   58   33   6   10   19   9  
 Danska 90   192   75   18   19   8   30   0   4  
 Hrvaška 872   1.820   823   432   511   60   27   45   125  
 Litva 54   66   7   3   7   0   0   0   2  
 Madžarska 25   647   734   144   64   13   7   34   7  
 Poljska 260   617   338   38   71   16   3   3   3  
 Romunija 209   350   139   18   20   -2   4   11   6  
 Švedska 26   180   163   35   23   8   15   8   4  
 Združeno kraljestvo 117   518   384   191   132   61   140   22   20  
 EU institucije -294   0   0   9   4   185   327   70   227  
 EFTA -252   118   246   126   118   25   129   41   69  
 Islandija 10   6   1   3   1   2   0   1   1  
 Lihtenštajn -20   3   2   1   15   0   4   2   5  
 Norveška 13   49   12   11   5   4   0   6   40  
 Švica -254   61   231   111   97   19   125   32   23  
 Druge evropske države, od tega 2.461   4.856   2.207   709   887   238   145   119   222  
 Bosna in Hercegovina 294   657   276   50   112   45   65   35   41  
 Črna gora 138   141   22   15   15   22   3   3   3  
 Makedonija 105   153   55   15   22   26   15   11   8  
 Ruska federacija 228   735   481   66   93   9   2   3   10  
 Srbija 482   764   329   98   82   71   29   19   30  
 Turčija -18   157   176   17   16   0   1   1   1  
 Afrika 92   204   139   35   36   24   -7   2   5  
 Amerika, od tega -244   431   576   87   215   58   29   43   43  
 Kanada -75   43   63   6   63   3   0   7   7  
 Združene države 47   340   277   72   111   51   27   34   34  
 Azija. od tega -599   567   1.190   76   53   10   7   8   11  
 Hong Kong 11   22   11   5   7   1   0   1   0  
 Japonska -63   22   84   7   1   0   6   1   1  
 Kitajska -272   64   335   3   6   1   0   2   1  
 Oceanija in polarne regije 31   39   15   10   12   10   0   5   6  
 Medn. org. brez EU institucij -18   0   0   2   1   1   8   1   14  
 Nerazvrščeno - izven EU -44   110   60   21   21   0   110   20   4  

Glejte še Plačilne bilance Slovenije v SIT, EUR in USD.
Dodatne informacije so na voljo pri osebi iz Seznama kontaktnih oseb finančne statistike.

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti