Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Statistika evroobmočja

Posebni standardi objavljanja statističnih podatkov - SDDS

Prva objava podatkov – hitra informacija

Bilance MFI

Ekonomski odnosi s tujino

Devizni tečaji in plemenite kovine

Obrestne mere

Neto finančna sredstva Banke Slovenije

Publikacije in informacije

Podatkovne serije

Raziskava o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev (HFCS)

Seznam kontaktnih oseb

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Statistika  > Prva objava podatkov – hitra informacija  > Ekonomski odnosi s tujino

Tekoči račun plačilne bilance po državah

Tekoči račun po državah leto 2016 (EUR)

Mio EUR Tekoči račun  
  Blago Storitve Primarni dohodki Sekundarni dohodki
31.12.2016
  Neto Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz Prejemki  Izdatki Prejemki  Izdatki
Stolpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Koda                  
Skupaj svet 2.698 24.951 23.416 6.513 4.227 1.602 2.233 712 1.205
Evropa 3.147 22.589 20.746 5.939 3.872 1.519 1.783 617 1.116
Evropska unija (28) 1.446 19.046 18.985 5.165 3.221 1.437 1.591 529 933
Avstrija -254 1.921 2.652 968 520 560 312 66 284
Belgija -202 333 503 230 84 14 191 5 6
Ciper 13 24 24 25 9 3 7 0 0
Estonija 18 36 8 6 15 1 1 0 0
Finska -11 52 70 17 10 4 4 1 1
Francija 266 1.183 915 203 166 47 83 7 10
Grčija 31 119 98 21 23 13 -0 1 0
Irska -44 51 100 52 65 23 4 1 2
Italija -226 2.732 3.607 907 279 99 62 51 68
Latvija 33 46 9 5 10 1 0 0 0
Luksemburg -267 29 48 137 140 12 257 0 0
Malta 0 9 6 6 5 0 5 0 0
Nemčija 973 5.092 4.486 913 486 128 266 142 65
Nizozemska -280 447 896 185 64 68 25 9 3
Portugalska 30 72 52 9 7 9 0 1 1
Slovaška 81 474 398 80 67 4 14 3 1
Španija 124 445 351 51 47 30 2 6 6
Bolgarija 66 215 99 36 60 4 44 20 6
Češka republika 15 595 612 113 76 11 16 8 9
Danska 202 284 81 73 49 3 28 1 1
Hrvaška 400 2.068 1.447 491 592 -3 53 34 99
Litva 7 55 37 10 22 2 1 0 0
Madžarska -128 736 977 232 97 4 32 9 3
Poljska 169 815 672 77 64 22 9 3 4
Romunija 115 389 294 64 47 9 9 3 1
Švedska 157 286 153 68 37 10 16 4 5
Združeno kraljestvo 233 538 390 184 160 103 43 31 30
EU institucije -75 0 0 1 21 257 107 123 330
EFTA 253 523 317 346 198 25 181 68 12
Islandija 6 3 0 4 1 0 -0 0 0
Lihtenštajn 11 8 1 7 1 -0 2 0 0
Norveška 70 69 4 22 14 3 4 1 2
Švica 166 442 311 313 182 21 175 67 10
Druge evropske države, od tega 1.448 3.020 1.444 428 453 58 11 20 170
Bosna in Hercegovina 175 615 335 68 102 11 6 4 80
Črna gora 69 89 10 14 23 0 -1 2 5
Makedonija 116 180 83 23 25 28 1 2 8
Ruska federacija 517 758 233 77 98 12 -2 2 4
Srbija 368 793 378 162 127 -15 8 5 63
Turčija -120 240 368 26 23 2 -3 4 5
Afrika 132 244 130 18 10 12 1 1 3
Amerika, od tega 244 803 674 219 148 46 13 25 14
Kanada -29 72 102 18 17 4 -0 1 4
Združene države 280 528 323 152 115 37 14 24 9
Azija. od tega -317 1.204 1.682 281 132 20 5 52 56
Hong Kong 26 36 7 16 14 2 0 9 15
Japonska 58 115 71 15 5 5 1 1 1
Kitajska -447 273 744 34 20 7 0 6 2
Oceanija in polarne regije 103 90 3 18 4 3 -1 1 3
Medn. org. brez EU institucij -58 - - 3 32 1 29 - 2
Nerazvrščeno - izven EU -552 20 180 35 30 2 403 17 13

Tekoči račun po državah leto 2015 (EUR)

Mio EUR Tekoči račun  
  Blago Storitve Primarni dohodki Sekundarni dohodki
31.12.2015
  Neto Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz Prejemki  Izdatki Prejemki  Izdatki
Stolpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Koda                  
Skupaj svet 1.998 24.039 22.541 6.025 4.006 1.632 2.614 725 1.262
 Evropa 2.874 21.906 19.851 5.529 3.679 1.567 2.071 635 1.162
Evropska unija (28) 1.180 18.495 18.217 4.775 3.055 1.471 1.862 544 971
Avstrija -305 1.986 2.618 917 522 595 435 68 294
Belgija -194 329 437 195 82 15 212 4 6
Ciper 8 23 16 30 11 3 21 0 0
Estonija 26 32 12 9 3 1 1 0 0
 Finska -10 51 61 15 14 4 5 1 1
 Francija 332 1.184 823 189 144 48 120 6 8
 Grčija -40 92 143 15 20 15 0 1 1
 Irska -24 35 61 52 59 15 6 0 1
 Italija -183 2.737 3.584 925 273 119 77 50 79
 Latvija 22 34 8 6 11 1 0 0 0
 Luksemburg -204 34 49 97 86 17 217 0 0
 Malta -3 8 8 5 4 0 4 0 0
 Nemčija 855 4.893 4.270 849 512 123 301 135 63
 Nizozemska -289 428 801 146 61 44 49 5 2
 Portugalska 35 66 43 8 6 11 1 1 0
 Slovaška 147 476 335 78 63 5 16 3 1
 Španija 2 388 400 35 44 27 1 5 6
 Bolgarija 37 182 91 31 54 1 44 21 9
 Češka republika -9 568 602 99 65 13 23 8 8
 Danska 170 272 77 59 50 3 36 1 1
 Hrvaška 329 1.881 1.318 456 548 3 84 33 96
 Litva 23 73 40 9 21 2 1 0 0
 Madžarska -165 734 1.002 202 89 18 30 6 3
 Poljska 240 825 605 70 59 20 11 3 2
 Romunija 55 366 308 49 51 5 9 3 1
 Švedska 150 248 139 60 23 15 11 4 5
 Združeno kraljestvo 265 550 368 166 162 115 45 33 25
 EU institucije -92 0 - 0 18 234 103 152 358
 EFTA 238 494 338 331 131 12 191 73 11
 Islandija 4 3 0 2 1 0 0 0 0
 Lihtenštajn 9 6 0 6 0 0 2 0 0
 Norveška 48 69 25 16 10 3 3 1 2
 Švica 176 416 312 307 120 8 186 72 8
 Druge evropske države, od tega 1.456 2.917 1.296 424 494 84 18 18 180
 Bosna in Hercegovina 158 548 291 63 105 28 8 4 81
 Črna gora 73 76 7 14 17 7 -3 2 4
 Makedonija 107 165 72 30 31 20 1 1 6
 Ruska federacija 568 798 225 79 93 8 -2 2 3
 Srbija 336 725 341 152 124 -4 13 4 64
 Turčija -81 270 326 30 44 2 0 4 17
 Afrika 121 307 181 20 10 -11 1 1 3
 Amerika, od tega 216 742 604 196 127 41 22 25 34
 Kanada 43 70 31 15 13 2 0 3 2
 Združene države 207 493 328 137 97 34 22 20 30
 Azija. od tega -587 968 1.662 228 146 29 4 46 46
 Hong Kong 34 33 4 18 14 3 -2 11 16
 Japonska -3 53 62 11 16 13 2 1 1
 Kitajska -577 149 737 23 23 9 0 3 1
 Oceanija in polarne regije 92 82 2 14 4 3 0 1 3
 Medn. org. brez EU institucij -19 - - 6 10 1 15 - 1
 Nerazvrščeno - izven EU -699 34 241 32 30 2 500 17 13

Tekoči račun po državah leto 2014 (EUR)

Mio EUR Tekoči račun  
  Blago Storitve Primarni dohodki Sekundarni dohodki
31.12.2014
  Neto Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz Prejemki  Izdatki Prejemki  Izdatki
Stolpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Koda                  
Skupaj svet 2.325 22.961 21.780 5.558 3.862 1.396 1.521 709 1.137
 Evropa 3.620 20.992 18.819 5.133 3.606 1.332 967 639 1.085
Evropska unija (28) 2.037 17.533 17.059 4.400 3.006 1.327 804 563 917
Avstrija 498 2.026 2.496 820 498 532 -308 56 249
Belgija -244 250 413 168 78 20 179 5 16
Ciper 36 18 13 21 10 2 -19 0 0
Estonija 25 32 8 3 3 1 1 0 0
 Finska 4 49 45 13 12 4 5 1 1
 Francija 329 1.172 814 163 138 50 105 9 7
 Grčija 23 90 78 16 21 18 0 1 1
 Irska -14 44 41 37 59 11 7 0 0
 Italija -142 2.729 3.568 942 273 115 56 49 80
 Latvija 22 35 10 6 10 1 0 0 0
 Luksemburg -230 36 47 70 90 15 205 0 9
 Malta -5 5 10 3 2 0 1 0 0
 Nemčija 790 4.545 3.985 823 581 119 215 141 56
 Nizozemska -261 389 761 129 55 40 4 3 1
 Portugalska 18 53 44 8 8 8 0 0 0
 Slovaška 99 415 312 71 63 2 16 2 1
 Španija -112 275 396 35 43 19 2 5 5
 Bolgarija 67 187 73 24 43 0 41 18 4
 Češka republika 40 535 526 96 72 16 7 6 7
 Danska 136 234 74 52 48 2 31 0 1
 Hrvaška 513 1.780 1.040 395 488 -47 24 28 92
 Litva 14 69 44 7 19 2 1 0 0
 Madžarska -203 729 1.006 176 74 5 36 5 3
 Poljska 229 754 530 61 62 16 10 2 3
 Romunija 73 348 266 49 54 4 10 3 1
 Švedska 150 251 138 69 36 13 9 4 4
 Združeno kraljestvo 190 484 320 143 151 85 60 39 31
 EU institucije -6 0 - 0 17 275 106 186 345
 EFTA 182 454 329 288 141 13 152 59 9
 Islandija 3 2 0 2 1 0 0 0 0
 Lihtenštajn 5 5 0 4 1 2 3 0 0
 Norveška 35 60 27 13 10 3 1 0 3
 Švica 140 388 302 270 129 8 148 59 5
 Druge evropske države, od tega 1.401 3.005 1.431 446 459 -8 11 18 159
 Bosna in Hercegovina 95 517 283 57 91 -29 1 3 77
 Črna gora 71 71 12 13 10 11 1 2 4
 Makedonija 127 169 56 33 35 20 1 1 5
 Ruska federacija 617 1.005 400 120 118 12 1 4 4
 Srbija 313 718 348 166 125 -30 8 4 63
 Turčija -84 212 299 28 30 3 -2 3 3
 Afrika 174 333 178 28 10 -2 0 5 2
 Amerika, od tega 213 660 522 157 99 42 34 16 6
 Kanada 30 59 35 13 8 2 0 1 2
 Združene države 207 426 265 104 73 31 25 15 4
 Azija. od tega -810 863 1.757 187 117 17 6 30 27
 Hong Kong 30 30 4 20 16 3 1 11 13
 Japonska -19 32 59 11 5 3 2 1 0
 Kitajska -453 140 604 15 14 7 0 3 1
 Oceanija in polarne regije 90 76 2 14 3 5 -1 0 2
 Medn. org. brez EU institucij -14 - - 9 2 1 19 0 3
 Nerazvrščeno - izven EU -948 36 503 31 24 2 497 19 12

Tekoči račun po državah leto 2013 (EUR)

Mio EUR Tekoči račun  
  Blago Storitve Primarni dohodki Sekundarni dohodki
31.12.2013
  Neto Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz Prejemki Izdatki Prejemki  Izdatki
Stolpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Koda                  
Skupaj svet 1.732 21.692 20.984 5.317 3.586 1.117 1.309 632 1.148
 Evropa 2.646 19.771 18.247 4.936 3.319 1.058 1.047 579 1.085
Evropska unija (28) 1.162 16.228 16.518 4.229 2.752 1.260 881 517 922
 Avstrija 127 1.890 2.444 764 444 416 -118 53 226
 Belgija -210 238 403 152 61 19 157 10 9
 Ciper 7 21 11 13 9 3 9 0 0
 Estonija 24 28 6 4 2 1 1 0 0
 Finska 4 47 46 16 11 3 4 1 1
 Francija 440 1.138 754 137 113 50 18 5 6
 Grčija -34 71 99 19 22 19 -1 1 23
 Irska -52 24 41 29 67 10 7 0 1
 Italija -114 2.488 3.389 989 233 110 45 52 87
 Latvija 21 33 10 4 7 1 0 0 0
 Luksemburg -200 51 71 75 89 15 180 0 0
 Malta -17 4 14 5 3 0 9 0 0
 Nemčija 692 4.352 3.904 755 515 111 194 136 47
 Nizozemska -149 336 635 140 46 44 -11 2 1
 Portugalska -32 49 89 7 6 8 0 0 0
 Slovaška 83 417 334 64 56 5 14 2 1
 Španija -137 237 371 34 45 10 2 5 6
 Bolgarija 46 166 89 22 28 4 40 17 4
 Češka republika 56 583 522 83 72 6 17 5 10
 Danska 134 226 71 48 43 2 27 0 1
 Hrvaška 151 1.460 1.003 388 487 -75 63 28 98
 Litva 21 59 32 9 16 2 1 0 0
 Madžarska -245 673 1.001 170 67 9 32 5 2
 Poljska 161 654 481 54 75 17 9 2 1
 Romunija 131 307 175 41 37 2 9 3 0
 Švedska 128 212 129 82 43 15 10 4 4
 Združeno kraljestvo 131 464 395 127 145 122 32 15 25
 EU institucije -8 0 - 1 11 330 130 171 368
 EFTA 36 397 299 270 112 -82 173 46 10
 Islandija 2 2 0 1 1 0 0 0 0
 Lihtenštajn 5 4 0 2 0 0 0 0 0
 Norveška 33 61 32 15 11 4 1 0 1
 Švica -3 331 267 251 100 -85 172 46 8
 Druge evropske države, od tega 1.448 3.146 1.429 437 454 -121 -7 16 154
 Bosna in Hercegovina 102 526 286 53 94 -20 5 3 75
 Črna gora 53 82 20 14 10 -10 1 1 3
 Makedonija 157 169 47 38 33 35 1 1 6
 Ruska federacija 593 1.029 443 114 123 19 2 2 2
 Srbija 208 728 350 150 119 -154 -13 4 64
 Turčija -14 237 257 26 24 1 -4 3 3
 Afrika 220 378 176 26 10 3 0 1 2
 Amerika, od tega -8 579 651 144 108 37 4 8 12
 Kanada -30 61 94 13 9 1 0 1 3
 Združene države -1 358 386 90 75 26 11 8 10
 Azija. od tega -573 839 1.485 175 115 15 -1 27 30
 Hong Kong 34 38 4 21 25 2 -2 9 10
 Japonska -19 39 64 10 4 2 2 1 0
 Kitajska -384 128 523 13 11 6 0 3 1
 Oceanija in polarne regije 88 84 5 13 4 2 -1 1 2
 Medn. org. brez EU institucij -26 - - 0 2 1 21 0 4
 Nerazvrščeno - izven EU -616 41 420 24 27 2 239 15 12

Tekoči račun po državah leto 2012 (EUR)

 

Mio EUR Tekoči račun  
  Blago Storitve Primarni dohodki Sekundarni dohodki
31.12.2012
  Neto Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz Prejemki  Izdatki Prejemki  Izdatki
Stolpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Koda                  
Skupaj svet 930   21.256   21.337   5.106   3.597   1.159   1.430   931   1.157  
 Evropa 1.660   19.305   18.679   4.790   3.320   1.110   1.310   857   1.093  
Evropska unija (28) -47   15.930   17.198   4.081   2.714   1.124   1.154   790   907  
Avstrija -386   1.757   2.470   735   445   432   221   48   222  
Belgija -190   236   425   136   64   14   94   15   8  
Ciper 19   32   18   12   12   1   -5   0   0  
Estonija 29   33   6   4   2   1   0   0   0  
 Finska 12   54   54   16   10   4   -3   0   1  
 Francija 174   1.160   997   122   117   56   47   4   7  
 Grčija -37   60   124   15   17   28   0   1   1  
 Irska -135   20   47   24   126   9   15   1   1  
 Italija -705   2.408   3.946   1.040   257   112   39   52   76  
 Latvija 26   33   5   3   5   0   0   0   0  
 Luksemburg -222   41   84   70   73   12   186   0   1  
 Malta 0   7   2   2   1   0   5   0   0  
 Nemčija 595   4.413   3.981   687   454   79   211   106   45  
 Nizozemska -97   411   653   136   45   44   -10   2   1  
 Portugalska 13   42   37   6   6   8   1   0   0  
 Slovaška 50   399   336   44   41   7   24   2   1  
 Španija -174   212   390   34   33   7   3   4   5  
 Bolgarija 17   181   130   18   22   -16   37   28   6  
 Češka republika 51   597   538   87   65   -21   7   5   6  
 Danska 143   215   68   43   40   3   9   1   1  
 Hrvaška 174   1.337   874   385   490   -68   45   29   99  
 Litva 37   60   13   6   16   2   1   0   0  
 Madžarska -281   606   965   180   69   9   43   4   4  
 Poljska 173   640   462   45   60   18   8   2   1  
 Romunija 137   301   140   35   45   2   16   2   1  
 Švedska 112   204   120   57   35   15   10   4   4  
 Združeno kraljestvo 146   472   310   137   154   62   51   19   28  
 EU institucije 274   0   -   1   9   306   99   461   387  
 EFTA 169   336   229   286   131   11   148   51   8  
 Islandija 4   3   0   2   1   0   0   0   0  
 Lihtenštajn 6   5   0   2   0   1   1   0   0  
 Norveška 14   51   36   11   14   3   1   0   1  
 Švica 144   277   192   271   116   7   147   51   6  
 Druge evropske države, od tega 1.539   3.038   1.252   423   474   -25   8   15   178  
 Bosna in Hercegovina 106   553   299   60   118   3   6   4   91  
 Črna gora 24   88   25   13   10   -38   1   1   3  
 Makedonija 133   156   33   30   34   19   1   1   5  
 Ruska federacija 595   951   372   106   104   27   6   2   9  
 Srbija 329   719   303   152   139   -40   -1   4   66  
 Turčija 39   223   192   29   26   2   -5   3   4  
 Afrika 249   435   197   22   10   0   1   2   2  
 Amerika, od tega 33   559   585   134   116   35   9   26   10  
 Kanada -3   71   102   21   12   2   0   18   1  
 Združene države 60   335   291   80   81   25   8   7   8  
 Azija. od tega -676   843   1.511   132   143   10   0   30   36  
 Hong Kong 33   38   5   13   15   1   0   9   8  
 Japonska 0   29   44   12   5   3   -3   2   1  
 Kitajska -460   136   600   10   10   3   0   2   1  
 Oceanija in polarne regije 74   70   4   10   4   3   -1   1   2  
 Medn. org. brez EU institucij -23   -   0   0   1   1   20   0   2  
 Nerazvrščeno - izven EU -388   45   361   19   3   -   91   15   12  

 

 

Tekoči račun po državah leto 2011 (EUR)

  
Mio EUR Tekoči račun  
  Blago Storitve Primarni dohodki Sekundarni dohodki
31.12.2011
  Neto Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz Prejemki  Izdatki Prejemki  Izdatki
Stolpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Koda                  
Skupaj svet 68   21.042   22.016   4.906   3.500   1.318   1.598   993   1.077  
 Evropa 949   19.248   19.371   4.654   3.264   1.238   1.453   922   1.024  
Evropska unija (28) -510   16.164   17.738   3.966   2.707   1.096   1.311   877   858  
Avstrija -697   1.597   2.487   763   437   304   325   46   159  
Belgija -33   235   431   129   56   33   -51   11   5  
Ciper -11   88   84   12   14   -11   3   0   0  
Estonija 23   28   5   3   2   0   1   0   0  
 Finska -22   59   91   13   8   4   -1   0   1  
 Francija 347   1.409   1.056   133   130   63   70   5   7  
 Grčija -71   58   155   12   18   31   0   1   1  
 Irska -103   19   39   28   107   16   20   1   1  
 Italija -580   2.468   3.844   1.050   291   103   58   56   63  
 Latvija 23   26   3   2   2   0   0   0   0  
 Luksemburg -255   29   69   41   58   11   207   0   2  
 Malta 1   3   3   3   1   0   0   0   0  
 Nemčija 198   4.299   4.277   600   400   95   186   110   43  
 Nizozemska -131   439   706   130   41   50   3   2   1  
 Portugalska 29   50   27   6   5   7   0   0   0  
 Slovaška 4   333   320   42   48   10   13   2   2  
 Španija -192   239   457   32   27   24   3   5   5  
 Bolgarija 29   187   129   22   31   -3   30   33   20  
 Češka republika -41   523   566   88   76   -10   0   4   5  
 Danska 117   202   69   38   42   3   15   1   0  
 Hrvaška 294   1.415   858   375   516   -6   42   29   102  
 Litva 43   59   9   7   14   2   1   0   0  
 Madžarska -177   661   919   179   80   19   37   4   3  
 Poljska 203   658   455   39   46   14   6   1   2  
 Romunija 153   352   194   32   28   -2   8   3   1  
 Švedska 107   222   125   47   40   14   10   4   5  
 Združeno kraljestvo -61   505   359   143   176   69   238   22   26  
 EU institucije 291   0   -   0   10   258   87   535   405  
 EFTA 214   326   225   296   119   40   124   30   9  
 Islandija 0   1   2   1   1   0   0   0   0  
 Lihtenštajn 5   2   0   0   0   0   -3   0   0  
 Norveška 32   47   22   11   12   3   -4   4   3  
 Švica 178   275   201   284   107   37   131   26   5  
 Druge evropske države, od tega 1.245   2.758   1.408   392   438   101   18   14   157  
 Bosna in Hercegovina 129   561   333   65   101   17   6   4   78  
 Črna gora 75   91   26   13   11   12   1   1   3  
 Makedonija 95   155   39   27   33   -11   0   1   6  
 Ruska federacija 388   782   398   84   92   14   2   1   2  
 Srbija 241   605   358   143   133   55   11   4   64  
 Turčija 46   245   211   33   26   1   -3   4   3  
 Afrika 117   291   196   13   10   17   -1   2   1  
 Amerika, od tega -245   541   789   95   125   43   18   29   20  
 Kanada 19   58   26   10   13   3   0   1   13  
 Združene države -133   326   479   72   88   31   16   28   7  
 Azija. od tega -547   789   1.380   121   94   14   0   21   18  
 Hong Kong 38   35   5   13   9   2   0   7   6  
 Japonska -9   28   52   14   5   4   1   3   0  
 Kitajska -456   99   560   8   8   4   0   2   0  
 Oceanija in polarne regije 51   43   6   8   3   6   -5   0   2  
 Medn. org. brez EU institucij -17   -   0   0   1   1   16   0   1  
 Nerazvrščeno - izven EU -241   130   275   14   3   0   115   20   11  

 

 

 

Tekoči račun po državah leto 2010 (EUR)

 
Mio EUR Tekoči račun  
  Blago Storitve Primarni dohodki Sekundarni dohodki
31.12.2010
  Neto Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz Prejemki  Izdatki Prejemki  Izdatki
Stolpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Koda                  
Skupaj svet -43   18.631    19.379    4.655    3.444    895   1.268   864   996  
 Evropa 696   17.039   17.067   4.400   3.193   795   1.133   805   949  
Evropska unija (28) -613   14.279   15.630   3.727   2.678   792   1.045   716   773  
Avstrija -707   1.461   2.317   707   458   227   255   49   121  
Belgija -85   206   419   123   59   12   -52   6   6  
Ciper 16   9   7   9   11   4   -11   1   0  
Estonija 23   27   4   2   1   0   0   0   1  
 Finska -17   45   76   14   7   6   -1   0   1  
 Francija 426   1.481   1.040   139   135   59   77   6   7  
 Grčija -1   64   79   10   19   22   0   1   0  
 Irska -119   23   55   26   107   10   16   0   0  
 Italija -511   2.219   3.415   1.002   343   83   57   53   52  
 Latvija 23   25   3   2   2   0   0   0   0  
 Luksemburg -192   37   82   15   31   6   137   0   1  
 Malta -1   3   6   3   1   0   0   0   0  
 Nemčija 101   3.514   3.570   500   353   100   158   107   40  
 Nizozemska -298   366   637   111   34   -67   40   4   1  
 Portugalska 32   53   24   4   6   4   0   0   0  
 Slovaška -35   287   305   44   61   4   7   3   1  
 Španija -199   229   447   30   26   16   2   3   4  
 Bolgarija 1   147   124   19   24   -7   17   19   13  
 Češka republika 4   439   491   74   53   9   -26   7   6  
 Danska 72   164   67   31   34   3   24   0   1  
 Hrvaška 267   1.251   731   403   519   -32   36   33   101  
 Litva 48   60   7   5   11   2   1   0   0  
 Madžarska -118   580   790   184   83   14   24   4   3  
 Poljska 230   638   406   42   55   18   8   2   1  
 Romunija 133   306   163   30   27   -8   6   3   1  
 Švedska 96   182   102   44   32   12   8   4   5  
 Združeno kraljestvo 27   463   265   152   177   43   185   27   30  
 EU institucije 172   0   -   1   10   250   74   382   376  
 EFTA 83   253   296   271   116   35   82   28   11  
 Islandija 1   1   1   1   1   0   0   0   0  
 Lihtenštajn 11   4   1   0   0   0   -9   0   1  
 Norveška 29   43   19   21   14   4   6   6   6  
 Švica 42   205   275   249   101   31   85   22   4  
 Druge evropske države, od tega 1.227   2.507   1.141   402   399   -32   6   61   165  
 Bosna in Hercegovina 150   531   274   65   103   0   -4   5   78  
 Črna gora 70   90   26   19   12   2   1   2   4  
 Makedonija 116   146   32   29   27   4   1   3   6  
 Ruska federacija 373   633   298   97   82   -13   2   43   4  
 Srbija 206   600   312   141   123   -32   5   5   69  
 Turčija 40   211   173   26   26   1   0   3   2  
 Afrika 74   289   256   17   13   36   -2   1   2  
 Amerika, od tega 5   458   440   90   142   39   7   18   10  
 Kanada 34   48   10   10   16   3   0   1   2  
 Združene države 22   292   265   68   104   32   10   17   8  
 Azija. od tega -483   695   1.236   127   88   18   1   19   16  
 Hong Kong 27   24   5   12   8   2   0   5   4  
 Japonska -31   18   51   10   10   2   1   1   0  
 Kitajska -385   102   496   7   6   6   0   2   0  
 Oceanija in polarne regije 38   32   7   9   3   6   -2   0   2  
 Medn. org. brez EU institucij -2   -   -   0   0   1   3   1   1  
 Nerazvrščeno - izven EU -370   118   373   12   4   1   128   20   16  

 

 

 

Tekoči račun po državah leto 2009 (EUR)

 

Mio EUR Tekoči račun  
  Blago Storitve Primarni dohodki Sekundarni dohodki
31.12.2009
  Neto Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz Prejemki  Izdatki Prejemki  Izdatki
Stolpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Koda                  
Skupaj svet -203   16.283    16.708    4.403    3.291    935   1.471   675   1.029  
 Evropa 415   14.954   14.784   4.166   3.042   837   1.363   629   983  
Evropska unija (28) -1.028   12.407   13.674   3.488   2.574   768   1.206   576   814  
Avstrija -984   1.225   2.183   669   473   229   399   56   110  
Belgija -141   176   378   112   60   19   5   5   9  
Ciper 27   11   5   7   8   1   -20   0   0  
Estonija 16   21   6   2   1   0   0   0   0  
 Finska 6   49   64   20   6   8   1   1   1  
 Francija 414   1.361   909   132   135   50   85   5   6  
 Grčija -58   75   131   10   22   11   1   1   1  
 Irska -106   15   64   24   61   8   28   0   0  
 Italija -527   1.857   2.936   864   314   64   60   46   48  
 Latvija 18   21   3   2   2   0   0   0   0  
 Luksemburg -160   17   64   9   27   4   95   0   5  
 Malta 0   2   3   3   2   0   0   0   0  
 Nemčija 130   3.059   3.009   490   356   54   174   107   39  
 Nizozemska -234   251   550   111   33   28   42   2   1  
 Portugalska 28   46   20   5   4   1   0   0   0  
 Slovaška 48   292   231   32   43   1   6   3   1  
 Španija -248   191   455   29   25   13   1   4   3  
 Bolgarija 79   133   47   19   17   -2   11   15   10  
 Češka republika -19   392   428   72   55   6   6   5   5  
 Danska 42   132   74   27   21   4   25   0   0  
 Hrvaška 456   1.285   606   430   528   -27   32   33   99  
 Litva 12   60   34   5   10   1   1   0   10  
 Madžarska -74   487   641   161   74   12   21   3   2  
 Poljska 129   475   350   42   50   15   3   1   1  
 Romunija 91   248   155   33   28   -5   5   3   1  
 Švedska 40   141   106   34   30   9   8   3   5  
 Združeno kraljestvo 33   383   221   144   176   19   126   38   28  
 EU institucije -43   0   -   1   13   244   91   245   428  
 EFTA 44   219   275   271   105   23   108   24   5  
 Islandija 2   1   0   1   1   0   0   0   0  
 Lihtenštajn 3   2   1   1   1   0   -1   0   0  
 Norveška 38   40   14   21   6   2   10   5   0  
 Švica 2   176   259   248   98   20   100   19   4  
 Druge evropske države, od tega 1.400   2.328   835   407   363   46   48   29   164  
 Bosna in Hercegovina 223   496   193   111   130   5   19   9   57  
 Črna gora 93   97   17   25   12   2   0   1   2  
 Makedonija 161   169   24   26   27   24   5   5   7  
 Ruska federacija 392   558   206   88   28   -16   2   1   3  
 Srbija 284   575   227   109   114   24   20   11   73  
 Turčija 16   156   145   21   21   4   1   2   2  
 Afrika 191   298   148   23   16   36   0   1   2  
 Amerika, od tega -315   338   617   96   152   40   21   14   13  
 Kanada 0   41   35   11   21   5   0   0   1  
 Združene države -123   215   317   77   108   29   21   13   11  
 Azija. od tega -335   554   933   97   71   15   -1   12   8  
 Hong Kong 26   17   3   7   4   9   0   2   2  
 Japonska -28   17   57   12   3   1   -2   1   0  
 Kitajska -275   78   356   6   6   2   0   2   1  
 Oceanija in polarne regije 31   26   5   9   4   6   -2   0   4  
 Medn. org. brez EU institucij -6   0   0   0   1   0   3   0   2  
 Nerazvrščeno - izven EU -185   114   222   12   5   0   87   19   16  

 

 

 

Tekoči račun po državah leto 2008 (EUR)

  

Mio EUR Tekoči račun  
  Blago Storitve Primarni dohodki Sekundarni dohodki
31.12.2008
  Neto Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz Prejemki  Izdatki Prejemki  Izdatki
Stolpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Koda                  
Skupaj svet -2.017   20.030    22.144    5.060    3.650    1.552   2.580   600   885  
 Evropa -784   18.571   19.494   4.786   3.330   1.409   2.453   559   832  
Evropska unija (28) -2.683   15.312   18.045   4.050   2.761   1.180   2.156   467   730  
Avstrija -1.463   1.514   2.703   812   534   236   728   84   145  
Belgija -232   198   471   116   64   34   41   3   7  
Ciper 8   14   4   13   19   7   1   11   13  
Estonija 13   19   6   2   1   0   0   0   0  
 Finska -22   58   94   19   7   2   1   1   1  
 Francija 110   1.293   1.131   171   147   69   143   4   5  
 Grčija -171   84   251   10   21   9   1   0   0  
 Irska -91   27   43   33   66   22   58   0   7  
 Italija -993   2.379   4.017   955   337   111   65   49   69  
 Latvija 19   24   3   3   5   1   0   0   0  
 Luksemburg -78   25   76   11   8   6   26   0   11  
 Malta -10   4   13   2   3   0   0   0   0  
 Nemčija -374   3.598   4.098   615   337   133   349   102   37  
 Nizozemska -313   338   728   117   37   67   70   2   1  
 Portugalska 20   49   33   5   4   3   0   0   0  
 Slovaška 83   386   298   33   35   2   7   3   1  
 Španija -293   270   591   36   32   29   3   3   4  
 Bolgarija 54   194   131   16   12   4   25   11   2  
 Češka republika -51   488   543   73   70   7   7   8   8  
 Danska 78   180   84   30   27   6   26   0   0  
 Hrvaška 830   1.740   800   507   595   85   35   38   109  
 Litva 34   56   9   4   14   1   0   0   3  
 Madžarska -115   664   868   176   81   15   22   3   4  
 Poljska 275   702   395   51   93   16   3   1   3  
 Romunija 195   351   150   34   31   -3   8   4   2  
 Švedska -9   174   177   40   40   9   14   4   4  
 Združeno kraljestvo 121   481   327   166   137   50   141   58   29  
 EU institucije -308   0   0   1   3   261   381   75   262  
 EFTA 59   234   212   230   100   39   145   18   4  
 Islandija 5   3   0   1   1   1   0   0   0  
 Lihtenštajn -7   2   2   1   2   1   8   0   0  
 Norveška 48   56   9   27   4   3   25   0   0  
 Švica 14   173   202   201   93   34   113   18   4  
 Druge evropske države, od tega 2.670   4.765   2.037   1.014   1.064   275   187   112   207  
 Bosna in Hercegovina 306   626   253   99   127   54   77   32   48  
 Črna gora 93   129   38   22   36   18   0   1   2  
 Makedonija 154   185   43   28   34   34   21   10   6  
 Ruska federacija 569   862   355   173   113   6   3   1   2  
 Srbija 450   743   333   127   102   77   46   21   36  
 Turčija -4   148   163   30   22   0   2   8   3  
 Afrika 119   317   244   36   45   62   6   1   2  
 Amerika, od tega -348   404   733   116   177   67   20   8   13  
 Kanada -75   31   102   24   34   8   0   0   1  
 Združene države -142   269   413   79   110   54   19   8   10  
 Azija. od tega -759   581   1.353   101   78   3   6   11   18  
 Hong Kong 8   18   10   4   5   0   0   1   1  
 Japonska -66   25   94   12   4   0   5   1   0  
 Kitajska -355   72   428   7   8   -1   0   5   2  
 Oceanija in polarne regije 35   35   10   10   9   11   0   2   2  
 Medn. org. brez EU institucij -8   0   0   0   1   1   7   0   1  
 Nerazvrščeno - izven EU -272   123   310   11   10   0   88   18   16  

 

Tekoči račun po državah leto 2007 (EUR)

Mio EUR Tekoči račun  
  Blago Storitve Primarni dohodki Sekundarni dohodki
31.12.2007
  Neto Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz Prejemki  Izdatki Prejemki  Izdatki
Stolpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Koda                  
Skupaj svet -1.451   19.517    20.929    4.195    3.211    1.318   2.084   790   1.048  
 Evropa -669   18.166   18.950   3.963   2.872   1.214   1.937   712   965  
Evropska unija (28) -2.006   15.013   17.321   3.561   2.379   1.011   1.689   597   800  
Avstrija -1.478   1.309   2.623   675   450   232   539   100   182  
Belgija -428   63   483   103   69   26   75   12   6  
Ciper 10   26   5   8   13   4   11   1   2  
Estonija 15   20   4   1   2   0   0   0   0  
 Finska 7   76   81   19   4   2   4   1   2  
 Francija 125   1.293   1.148   173   155   56   112   32   14  
 Grčija -97   77   173   10   17   7   1   1   0  
 Irska -36   27   42   28   47   20   21   1   1  
 Italija -647   2.532   3.826   877   283   90   37   66   66  
 Latvija 31   30   2   7   3   0   0   0   1  
 Luksemburg -18   48   65   7   5   9   18   7   2  
 Malta 3   4   1   2   2   0   0   0   0  
 Nemčija -442   3.383   3.954   536   324   120   240   138   102  
 Nizozemska -372   315   739   89   56   57   38   6   4  
 Portugalska 29   57   37   7   2   4   0   0   0  
 Slovaška 37   323   276   36   31   2   20   9   5  
 Španija -132   361   520   26   20   20   1   5   2  
 Bolgarija 0   185   182   10   11   5   10   5   2  
 Češka republika 31   492   493   58   33   6   10   19   9  
 Danska 90   192   75   18   19   8   30   0   4  
 Hrvaška 872   1.820   823   432   511   60   27   45   125  
 Litva 54   66   7   3   7   0   0   0   2  
 Madžarska 25   647   734   144   64   13   7   34   7  
 Poljska 260   617   338   38   71   16   3   3   3  
 Romunija 209   350   139   18   20   -2   4   11   6  
 Švedska 26   180   163   35   23   8   15   8   4  
 Združeno kraljestvo 117   518   384   191   132   61   140   22   20  
 EU institucije -294   0   0   9   4   185   327   70   227  
 EFTA -252   118   246   126   118   25   129   41   69  
 Islandija 10   6   1   3   1   2   0   1   1  
 Lihtenštajn -20   3   2   1   15   0   4   2   5  
 Norveška 13   49   12   11   5   4   0   6   40  
 Švica -254   61   231   111   97   19   125   32   23  
 Druge evropske države, od tega 2.461   4.856   2.207   709   887   238   145   119   222  
 Bosna in Hercegovina 294   657   276   50   112   45   65   35   41  
 Črna gora 138   141   22   15   15   22   3   3   3  
 Makedonija 105   153   55   15   22   26   15   11   8  
 Ruska federacija 228   735   481   66   93   9   2   3   10  
 Srbija 482   764   329   98   82   71   29   19   30  
 Turčija -18   157   176   17   16   0   1   1   1  
 Afrika 92   204   139   35   36   24   -7   2   5  
 Amerika, od tega -244   431   576   87   215   58   29   43   43  
 Kanada -75   43   63   6   63   3   0   7   7  
 Združene države 47   340   277   72   111   51   27   34   34  
 Azija. od tega -599   567   1.190   76   53   10   7   8   11  
 Hong Kong 11   22   11   5   7   1   0   1   0  
 Japonska -63   22   84   7   1   0   6   1   1  
 Kitajska -272   64   335   3   6   1   0   2   1  
 Oceanija in polarne regije 31   39   15   10   12   10   0   5   6  
 Medn. org. brez EU institucij -18   0   0   2   1   1   8   1   14  
 Nerazvrščeno - izven EU -44   110   60   21   21   0   110   20   4  

 

 

 

Glejte še Plačilne bilance Slovenije v SIT, EUR in USD.
Dodatne informacije so na voljo pri osebi iz Seznama kontaktnih oseb finančne statistike.

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti