Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Kreditne institucije ter registra plačilnih institucij in družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzorniška razkritja

Predpisi za področje nadzora

CRD IV/CRR

EMIR

SFTR

Skrbni pregled bank in ukrepi

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Nadzor bančnega sistema  > Predpisi za področje nadzora  

Kapital

  Povezava
SLO EN
 REGULATIVNI TEHNIČNI STANDARDI     
Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/101 z dne 26. oktobra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za preudarno vrednotenje v skladu s členom 105(14) (UL L št. 21 z dne 28. januarja 2016)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 523/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za opredelitev, kaj predstavlja tesno vez med vrednostjo kritih obveznic institucije in vrednostjo njenih sredstev (UL L št. 148 z dne 20. maja 2014)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 241/2014 z dne 7. januarja 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede kapitalskih zahtev za institucije (UL L št. 74 z dne 14. marca 2014 s spremembami)
 IZVEDBENI TEHNIČNI STANDARDI    
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1423/2013 z dne 20. decembra 2013 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede zahtev po razkritju o kapitalu za institucije v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 355 z dne 31. decembra 2013)
 BS SKLEPI    
Sklep o merilih za stvarni vložek pri povečanju osnovnega kapitala bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 55/15)    
Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 50/15)    
 EBA SKLEPI IN SEZNAMI    
EBA sixth updated list of CET1 instruments (17 November 2017)novo /
EBA Standardised templates for Additional Tier 1 (AT1) instruments – Final (10 October 2016) /
 ECB AKTI    
Priporočilo Evropske centralne banke z dne 13. decembra 2016 o politiki razdelitve dividend (ECB/2016/44; UL C št. 481 z dne 23. decembra 2016)
Sklep Evropske centralne banke (EU) 2015/656 o pogojih, pod katerimi je kreditnim institucijam dovoljeno, da dobičke med letom ali čiste dobičke poslovnega leta vključijo v navaden lastniški temeljni kapital v skladu s členom 26(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 (ECB/2015/4) (UL L št. 107 z dne 25. aprila 2015)
Javni napotki za preverjanje primernosti kapitalskih instrumentov kot instrumentov dodatnega temeljnega kapitala (AT1) in dodatnega kapitala (T2), 6. junij 2016
 OSTALO    
EBA Report on the monitoring of CET1 instruments issued by EU institutions (23 May 2017)novo /
Opinion of the European Banking Authority on own funds in the context of the CRR review (EBA/OP/2017/07; 23 May 2017)novo /
EBA Report On the monitoring of Additional Tier 1 (AT1) instruments of European Union (EU) institutions – Second update: FINAL (10 October 2016) /
ESMA smernice o kompleksnih dolžniških instrumentih in strukturiranih vlogah (ESMA/2015/1787; 04/02/2016)
The Joint Committee of the ESAs reminds financial institutions of their responsibilities when placing their own financial products with customers (31 July 2014) /
ESMA Statement on Potential Risks Associated with Investing in Contingent Convertible Instruments (ESMA/2014/944; 31 July 2014)  /  
     

 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti