Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Kreditne institucije ter registra plačilnih institucij in družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzorniška razkritja

Predpisi za področje nadzora

CRD IV/CRR

EMIR

SFTR

Skrbni pregled bank in ukrepi

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Nadzor bančnega sistema  > Predpisi za področje nadzora  

Likvidnost_LCR, NSFR, dodatne likvidnostne metrike

LCR, NSFR, dodatne likvidnostne metrike

  Povezava
SLO EN
DELEGIRANI AKTI    
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1230 z dne 31. maja 2017o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o podrobnejši opredelitvi dodatnih objektivnih meril za uporabo ugodnejše stopnje likvidnostnih odlivov ali prilivov za čezmejne nečrpane okvirne kredite ali okvirne likvidnostne kredite znotraj skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog (UL L št. 177 z dne 8. julij 2017)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/61 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja za kreditne institucije (UL L št. 11 z dne 17. januarja 2015)
REGULATIVNI TEHNIČNI STANDARDI    
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/208 z dne 31. oktobra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za dodatne likvidnostne odlive glede na potrebe po zavarovanju s premoženjem, ki bi nastale zaradi vpliva slabih razmer na trgu na posle institucije z izvedenimi finančnimi instrumenti (UL L št. 33 z dne 8. februarja 2017)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/709 z dne 26. januarja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo pogoje za uporabo odstopanj glede valut, v katerih je razpoložljivost likvidnih sredstev omejena (UL L št. 125 z dne 13. maja 2016)
IZVEDBENI TEHNIČNI STANDARDI    
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/322 z dne 10. februarja 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij o zahtevi glede likvidnostnega kritja (UL L št. 64 z dne 10. marca 2016)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/313 z dne 1. marca 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 glede dodatnih likvidnostnih metrik za spremljanje za poročanje o likvidnosti (UL L št. 60 z dne 5. marca 2016)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2344 z dne 15. decembra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede valut, v katerih je razpoložljivost likvidnih sredstev omejena, v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 330 z dne 16. decembra 2015)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/233 z dne 13. februarja 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za valute, v katerih je opredelitev ustreznosti centralne banke izjemno omejena, v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 39 z dne 14. februarja 2015)
EBA SMERNICE    
Smernice o razkritju količnika likvidnostnega kritja (LCR) kot dopolnitev k razkritju upravljanja likvidnostnega tveganja iz člena 435 Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2017/01; 21. junij 2017)
in
Mapping template LCR disclosure vs LCR supervisory reporting

/

Sklep o uporabi Smernic o razkritju količnika likvidnostnega kritja (LCR) kot dopolnitev k razkritju upravljanja likvidnostnega tveganja iz člena 435 Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št. 42/2017)
Smernice o vlogah na drobno, ki so predmet drugačnih odlivov, za poročanje o likvidnosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (uredba o bonitetnih zahtevah – CRR) (EBA/GL/2013/01; 6. december 2013)
ECB AKTI    
Treatment of central bank reserves with regard to the Liquidity Coverage Requirement (LCR): Common understanding between the ECB and National Competent Authorities (30 September 2015) /
POSVETOVALNI DOKUMENTI IN DOKUMENTI PRED OBJAVO V UL    
Final report on Draft Implementing Standards amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014
(vključuje poročanje dodatnih metrik za poročanje likvidnosti; 07 April 2017)
/
EBA FINAL Draft Regulatory Technical Standards on disclosure of encumbered and unencumbered assets under Article 443 of the CRR (EBA/RTS/2017/03; 03 March 2017)
and
Annex (Disclosure on Asset Encumbrance)
/
DG FISMA Consultation Paper on Further consideration for the implementation of the NSFR in the EU (26.05.2016) /
OSTALO    
The EBA Report on liquidity measures under Article 509(1) and the review of the phase-in of the liqudity coverage requirement under Article 461(1) of the CRR (EBA/Op/22; 21 December 2016) /
CRD IV – CRR/BASEL III monitoring exercise results based on data as of 12 September 2017novo /
     

 Obremenitev sredstev in načrti financiranja 

Količnik likvidnosti in načrtovanje tokov likvidnosti

 

 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti