Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Kreditne institucije ter registra plačilnih institucij in družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzorniška razkritja

Predpisi za področje nadzora

CRD IV/CRR

EMIR

SFTR

Skrbni pregled bank in ukrepi

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Nadzor bančnega sistema  > Predpisi za področje nadzora  

Likvidnost: Obremenitev sredstev in načrti financiranja

  Povezava
SLO EN
 IZVEDBENI TEHNIČNI STANDARDI    
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/79 z dne 18. decembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 680/2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obremenitvijo sredstev, enotnim modelom podatkovne točke in validacijskimi pravili (UL L št. 14 z dne 21. januarja 2015)
 EBA SMERNICE TER PRIPADAJOČI BS SKLEPI    
Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 (EBA/GL/2014/04; 19. junij 2014)Sklep o uporabi Smernic o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 (Uradni list RS, št. 47/15)    
Smernice o razkritju obremenjenih in neobremenjenih sredstev (EBA/GL/2014/03; 27. junij 2014)
 
 


Sklep o uporabi Smernic o razkritju obremenjenih in neobremenjenih sredstev (Uradni list RS, št. 47/15)  
CEBS Guidelines on Liqudity Cost Benefit Allocation (27 October 2010) /
 POSVETOVALNI DOKUMENTI IN DOKUMENTI PRED OBJAVO V UL    
Consultation Paper Draft Regulatory Technical Standards on disclosure of encumbered and unencumbered assets under Article 443 of the CRR (EBA/CP/2016/05; 25 April 2016) /
 OSTALO    
Eba report on asset encumbrance (July 2017)novo /
Eba report on funding plans (July 2017)novo /
     

LCR, NSFR, dodatne likvidnostne metrike

 ► Količnik likvidnosti in načrtovanje tokov likvidnosti

 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti