Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Kreditne institucije ter registra plačilnih institucij in družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzorniška razkritja

Predpisi za področje nadzora

CRD IV/CRR

EMIR

SFTR

Skrbni pregled bank in ukrepi

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Nadzor bančnega sistema  > Predpisi za področje nadzora  

Licenciranje

  Povezava
SLO EN
 REGULATIVNI TEHNIČNI STANDARDI    
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1151/2014 z dne 4. junija 2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o informacijah za namen uradnega obveščanja pri uveljavljanju svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev (UL L št. 309 z dne 30. oktobra 2014)
 IZVEDBENI TEHNIČNI STANDARDI    
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 926/2014 z dne 27. avgusta 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za uradna obvestila o uveljavljanju svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 254 z dne 28. avgusta 2014)
 BS SKLEPI    
Sklep o dokumentaciji za dokazovanje pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 49/16)    
Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje bančnih in finančnih storitev ter za statusna preoblikovanja (Uradni list RS, št. 73/15)  
Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 73/15)    
Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice banke tretje države (Uradni list RS, št. 73/15)    
 EBA SMERNICE TER PRIPADAJOČI BS SKLEPI    
Smernice o ocenjevanju primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij (EBA/GL/2012/06; 22. november 2012)
Sklep o uporabi Smernic o ocenjevanju primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij (Uradni list RS, št. 47/15)
Joint Guidelines for the prudential assessment of acquisition and icreases in holdings in the financial sector required by Directive 2007/44/EC (CEBS/2008/214, CEIOPS-3L3-19/08, CESR/08-543b; 18 December 2008)  /  
 ECB AKTI    
Vodnik za ocenjevanje sposobnosti in primernosti (15. maj 2017)novo
Izjave o varstvu podatkov (30. 12. 2014):
-Postopek za ocenjevanje sposobnosti in primernosti
-Kvalificirani deleži
-Pravica do ustanavljanja pomembnih nadzorovanih subjektov na ozemlju druge sodelujoče države članice
-Pravica do ustanavljanja pomembnih nadzorovanih subjektov na ozemlju druge nesodelujoče države članice
-Postopek v zvezi z izdajanjem dovoljenj
   
 POSVETOVALNI DOKUMENTI IN DOKUMENTI PRED OBJAVO V UL    
Final Report on Joint Guidelines on the prudential assessment of acquisitions and increases of qualifying holdings in the financial sector (JC/GL/2016/0; 20 December 2016) /
Consultation Paper on
-Draft Regulatory Technical Standards under Article 8(2) of Directive 2013/36/EU on the information to be provided for the authorisation of credit institutions, the requirements applicable to shareholders and members with qualifying holdings and obstacles which may prevent the effective exercise of supervisory powers
-Draft Implementing Technical Standards under Article 8(3) of Directive 2013/36/EU on standard forms, templates and procedures for the provision of the information required for the authorisation of credit institution (EBA/CP/2016/19; 08 November 2016)
/
Consultation Paper on Joint ESMA and EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders under Directive 2013/36/EU and Directive 2014/65/EU (EBA/CP/2016/17; 28/10/2016) /
 OSTALO    
ECB: Fit and Proper Questionnaire (14. november 2016)
ECB: Kaj je kvalificirani delež? (18. marec 2016)
ECB: Kaj je preverjanje sposobnosti in primernosti? (18. marec 2016)
EBA Report On the peer review of the Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders (EBA/GL/2012/06) (16 June 2015) /
     

 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti