Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Kreditne institucije ter registra plačilnih institucij in družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzorniška razkritja

Predpisi za področje nadzora

CRD IV/CRR

EMIR

SFTR

Skrbni pregled bank in ukrepi

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Nadzor bančnega sistema  > Predpisi za področje nadzora  

II.steber

  Povezava
SLO EN
 REGULATIVNI TEHNIČNI STANDARDI    
Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/98 z dne 16. oktobra 2015 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev splošnih pogojev za delovanje kolegijev nadzornikov (UL L št. 21 z dne 28. januarja 2016)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 524/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov, v katerih so določene informacije, ki jih drug drugemu posredujejo pristojni organi matičnih držav članic in držav članic gostiteljic (UL L št. 148 z dne 20. maja 2014)
 IZVEDBENI TEHNIČNI STANDARDI    
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/100 z dne 16. oktobra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede postopka skupnega odločanja v zvezi z vlogo za nekatera bonitetna dovoljenja v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 21 z dne 28. januarja 2016)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/99 z dne 16. oktobra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z določitvijo operativnega delovanja kolegijev nadzornikov v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 21 z dne 28. januarja 2016)
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 710/2014 z dne 23. junija 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s pogoji uporabe postopka skupnega odločanja o bonitetnih zahtevah za posamezne institucije v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 188 z dne 27. junija 2014)
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 620/2014 z dne 4. junija 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z izmenjavo informacij med pristojnimi organi matičnih držav članic in držav članic gostiteljic v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 172 z dne 12. junija 2014)
 BS SKLEPI IN SMERNICE    
Smernice Banke Slovenije o procesu ICAAP (9. februarja 2010, s spremembami) /
 EBA SMERNICE IN PRIPOROČILA TER PRIPADAJOČI BS SKLEPI    
Smernice o oceni tveganja, povezanega z IKT, v skladu s procesom nadzorniškega pregledovanja in vrednotenja (SREP) (EBA/GL/2017/05; 11/09/2017)novo
Smernice o pridobivanju informacij o procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala (ICAAP) in procesu ocenjevanja ustrezne notranje likvidnosti (ILAAP) za namene nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) (EBA/GL/2016/10; 10/02/2017)
Priporočila o spremembi Priporočil EBA/REC/2015/01 o enakovrednosti ureditev zaupnosti (EBA/REC/2015/02; 23/11/2016)
Sklep o uporabi Priporočil o enakovrednosti ureditev zaupnosti (Uradni list RS, št. 66/15 in 2/17)
Smernice o upravljanju obrestnega tveganja, ki izhaja iz netrgovalnih dejavnosti (EBA/GL/2015/08; 05.10.2015)
Sklep o uporabi Smernic o upravljanju obrestnega tveganja, ki izhaja iz netrgovalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 88/15)    
Priporočila o enakovrednosti ureditev zaupnosti (EBA/REC/2015/01; 24.06.2015)
Smernice o skupnih postopkih in metodologijah za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) (EBA/GL/2014/13; 19. december 2014)
Sklep o uporabi Smernic o skupnih postopkih in metodologijah za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) (Uradni list RS, št. 88/15)    
CEBS Guidelines on Stress Testing (GL32) (26 August 2010) /
POSVETOVALNI DOKUMENTI IN DOKUMENTI PRED OBJAVO V UL    
ECB Public Consultation on the Guide to on-site inspections and internal models investigations (July 2017) /
Recommendations amending Recommendations EBA/REC/2015/01 on the equivalence of confidentiality regimes (EBA/REC/2017/01; 06/06/2017) /
Consultation Paper on Draft Guidelines on supervision of significant branches (EBA/CP/2016/24; 20 December 2016) /
Consultation Paper on Draft Guidelines on stress testing and supervisory stress testing (EBA/CP/2016/28; 18 December 2015) /
 OSTALO    
EBA Pillar 2 Roadmap (11 April 2017) /
EBA Report on the functioning of supervisory colleges in 2016 (22 March 2017) /
Bančni nadzor v ECB izvaja analizo občutljivosti s poudarkom na posledicah sprememb obrestnih mer (28. februar 2017)ECB pismo za vodstvo pomembnih bank: Večletni načrt v zvezi z vodnikoma EMN o ICAAP in ILAAP (20. februar 2017)
Outcome of SREP 2016 (December 2016) /
EBA Report on the convergence of supervisory practices (EBA-Op-2016-11; 14 July 2016) /
ECB: Kaj so kolegiji nadzornikov? (14. julij 2016)
ECB: Kaj je SREP? (16. junij 2016)
Opinion of the European Banking Authority on the interaction of Pillar1, Pillar 2 and combined buffer requirements and restrictions on distributions (EBA/Op/2015/24; 16 December 2015) /
Opinion of the European Banking Authority on cooperation with third countries – Article 161(7) CRD (EBA/Op/2015/19; 10 December 2015) /
     

 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti