Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov      

Novosti

Najnovejše datoteke

28.06.2017   Bilten, junijj 2017: Letnik XXVI št. 6
27.06.2017   POROČILO O POSTOPKIH ZA DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA dec2013-jun2017
22.06.2017   List of Authorised Signatories, June 2017
22.06.2017   ESPD-BSLAN
22.06.2017   Ekonomski bilten ECB: junij 2017
21.06.2017   Mesečna informacija o poslovanju bank, junij 2017
20.06.2017   BSLAN
19.06.2017   Navodilo za izdelavo izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega donosa ter izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic .pdf
19.06.2017   1Predpisi_SKLEP O POSLOVNIH KNJIGAH IN LETNIH POROČILIH BANK IN HRANILNIC.pdf
19.06.2017   1Priloga_PRIHODKI in ODHODKI_posli za stranke.xlsx

Najnovejše vsebine

28.06.2017   Bilten, junij 2017: Letnik XXVI št. 6
28.06.2017   STATISTIČNA PUBLIKACIJA: BILTEN JUNIJ 2017
22.06.2017   Ekonomski bilten ECB: junij 2017
21.06.2017   Mesečna informacija o poslovanju bank, junij 2017
21.06.2017   MESEČNA INFORMACIJA O POSLOVANJU BANK, JUNIJ 2017
20.06.2017   uvod_1
20.06.2017   objave
20.06.2017   BSLAN
19.06.2017   ECB objavila Pogodbo o posojilu v skrajni sili (ELA)
16.06.2017   EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO - april 2017

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti