Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Poslovanje s komitenti

Poročanje Banki Slovenije

Kontakti in tehnična navodila

Tehnična navodila in XML sheme

PGP ključi

Digitalna potrdila BS (x509)

Ustrezne vrste digitalnih potrdil za poslovne subjekte

Prijava digitalnega potrdila

Overitelj digitalnih potrdil na Banki Slovenije

Centralni kreditni register

Domov  > Poročanje BS  > Poročanje Banki Slovenije  

Poročilo o kupljenih / prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov DVP

Obvestilo poročevalcem podatkov KRD, BST, SN, SKV in DVP z dne 19.04.2017

Pričenjamo prenavljati postopke poročanja o poslovanju s tujino (obrazci KRD, BST, SN, SKV, DVP). Več v Obvestilu poročevalcem podatkov KRD, BST, SN, SKV in DVP z dne 19.04.2017

Navodila

Časovno bodo le-ta navodila stopila v veljavo:

  • za poročanje KRD in BST poročil od 1.9.2017 dalje za poročila, ki se nanašajo na avgust 2017 in dalje;
  • za poročila SN od 1.1.2018 dalje za mesečna poročila SN-T, ki se nanašajo na januar 2018 in dalje ter letna poročila SN, ki se nanašajo na leto 2017 in dalje.

Tri poročila (SKV, DVP in KRD) so se z novimi navodili združila v eno in sicer v KRD poročilo.

Do zgoraj napisanih datumov se poroča še po obstoječem načinu (kot navedeno spodaj)!

Kdo:

Rezidenti - pravne osebe (razen druge denarne finančne institucije - sektor S.122) in samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo iz poslov:

nakupov in prodaj dolžniških vrednostnih papirjev tujih izdajateljev (samo v primerih, ko ne gre za naložbe, ki jih opravijo rezidenti - banke, borznoposredniške družbe, zavarovalnice, družbe za upravljanje, investicijske družbe, vzajemni skladi, vzajemni pokojninski skladi, pokojninske družbe, Slovenska odškodninska družba, Kapitalska družba in Sklad za razgradnjo NEK  za svoj ali za tuj račun)

začetno in/ali končno stanje terjatev v poročevalskem mesecu enako ali višje od protivrednosti 100.000 evrov.

Do kdaj:

Do 20. v mesecu (za pretekli mesec).

Zakoni in sklepi:

Navodila:

Obrazec:

Obrazec DVP (PDF 45 KB)

Kontakti:

Kontakti oseb po matičnih številkah družb za poročanje SKV, BST, KRD, DVP, SN:

Oseba Zadolžena za družbe z matičnimi številkami E-pošta Telefon
Avgusta Rožanec Obrovnik 1000000 - 1470000 avgusta.rozanec-obrovnik@bsi.si 01 47 19 272
Milan Amon 1470001 - 1770000 milan.amon@bsi.si 01 47 19 376
Milena Šteger 1770001 - 2255000 milena.steger@bsi.si 01 47 19 309
Jana Drolc 2255001 - 3960000 jana.drolc@bsi.si 01 47 19 378
Irena Mrazić 3960001 - 5165000 irena.mrazic@bsi.si  01 47 19 383
Sonja Tavčar 5165001 - 5610000 sonja.tavcar@bsi.si 01 47 19 211
Irena Mlakar 5610001 - 5960000 irena.mlakar@bsi.si 01 47 19 379
Ana Žulj 5960001 - 9999999 ana.zulj@bsi.si 01 47 19 301

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti