Overitelj digitalnih potrdil na Banki Slovenije

Overitelj digitalnih potrdil na BS izdaja digitalna potrdila za zaposlene na BS in zunanje pogodbene izvajalce BS. Imetniki digitalnih potrdil overitelja zasebne ključe in pripadajoča digitalna potrdila hranijo na pametni kartici.

V okviru infrastrukture overitelja na BS delujeta korenski izdajatelj (Banka Slovenije Root CA) in podrejeni izdajatelj (Banka Slovenije EntSub CA) digitalnih potrdil.

Osnovni nameni uporabe digitalnih potrdil overitelja na BS so:

  • digitalno podpisovanje / overjanje podpisa
  • šifriranje / dešifriranje
  • prijava v računalniške sisteme
Naslov:Banka Slovenije
Overitelj digitalnih potrdil
Slovenska c. 35
1505 Ljubljana
Telefon:01 4719 140
Fax:01 2515 516
Elektronska pošta:PKI@bsi.si
Spletna stran:http://ca.bsi.si/pki

Related