Podatki o izpostavljenostih, zavarovanih z nepremičninami

V skladu s tretjim odstavkom 101. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Banka Slovenije na zbirni podlagi objavlja podatke o izgubah iz naslova izpostavljenosti, zavarovanih z nepremičninami, za katere banke uporabljajo uteži tveganja za izračun kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu, kot so določene v 125. in 126. členu Uredbe (EU) št. 575/2013 (35% za izpostavljenosti, zavarovane s stanovanjskimi nepremičninami in 50% za izpostavljenosti, zavarovane s poslovnimi nepremičninami).

Objavi zgoraj omenjenih podatkov je namenjen obrazec C 15.00, ki je del Izvedbene uredbe Komisije o poročanju (št. 680/2014 z dne 16. aprila 2014 z njenimi spremembami). V obrazcu se zbirajo podatki o izgubah za del izpostavljenosti, ki ne presega 60% tržne vrednosti nepremičnine (stolpec 10) ter podatki o izgubah za del izpostavljenosti, ki je v celoti zavarovan s tržno vrednostjo nepremičnine (stolpec 30).

Podatki za slovenski bančni sistem po stanju na dan 30. 6. 2018 in 31. 12. 2017:

C 15.00 - IZPOSTAVLJENOSTI IN IZGUBE IZ NASLOVA KREDITOV, ZAVAROVANIH Z NEPREMIČNINAMI (CR IP LOSSES); Država: SLOVENIJA

v tisoč EUR

Vsota izgub iz naslova kreditov do referenčnih ravni

Vsota skupnih izgub

Vsota izpostavljenosti

Vrstica

Stolpec

10

30

50

31.12.2017

10

zavarovani s: Stanovanjske nepremičnine

6.167

8.307

2.467.704

20

zavarovani s:
Poslovne nepremičnine

5.739

11.653

1.809.850

30.06.2018

10

zavarovani s: Stanovanjske nepremičnine

5.858

6.288

2.082.682

20

zavarovani s:
Poslovne nepremičnine

5.040

5.810

1.661.864

 

Posodobljeno: 10. 9. 2018