Poravnava Multilateralnega kliringa MasterCard

 

Poravnava Multilateralnega kliringa MasterCard je plačilni sistem, v okviru katerega se izvaja poravnava denarnih terjatev in obveznosti iz naslova domačih transakcij s plačilnimi karticami MasterCard in Maestro med udeleženci. Upravlja ga Banka Slovenije.

Obračun denarnih terjatev in obveznosti izvaja MasterCard International, medtem ko poravnavo denarnih terjatev in obveznosti izvaja Banka Slovenije enkrat dnevno na poravnalnih računih udeležencev v plačilnem sistemu TARGET2-Slovenija.