Gospodarska gibanja in projekcije

V rubriki so na voljo redna poročila Banke Slovenije, ki so osredotočene na analizo gospodarskih gibanj in projekcij. Gre za poročila: Gospodarska in finančna gibanja, Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji in Povzetek makroekonomskih gibanj.

Gospodarska in finančna gibanja

Gospodarska in finančna gibanja

Publikacija Gospodarska in finančna gibanja izhaja štirikrat letno. Podrobno analizira mednarodno okolje, slovenski realni sektor, trg dela, javne finance, financiranje podjetij, gospodinjstev in bank ter inflacijo. V posebnih prispevkih (izbrane teme in okvirji) so predstavljene aktualne teme, publikacija pa vključuje tudi izbor statističnih podatkov s področjih finančnih institucij in trgov, ekonomskih odnosov s tujino in finančnih računov.

Preberi več
Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji

Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji

Banka Slovenije dvakrat letno, junija in decembra, poda svojo napoved makroekonomskih gibanj v Sloveniji za naslednja tri leta. Gre za napovedi gibanja BDP in njegove strukture po izdatkovni metodi, inflacije in brezposelnosti. V publikaciji so zbrane tudi projekcije slovenskega BDP in inflacije drugih institucij (UMAR, EIPF, Evropska komisija, MDS idr.).

Napovedi izhajajo kot ločena publikacija od junija 2016, pred tem so bile projekcije vključene v publikacijo Gospodarska in finančna gibanja s projekcijami.

Preberi več
Povzetek makroekonomskih gibanj

Povzetek makroekonomskih gibanj

Publikacija izide osemkrat letno. Vključuje kratek opis ključnih makroekonomskih gibanj po temeljnih področjih in tabelarični prikaz izbranih makroekonomskih kazalnikov na mesečni ravni (gospodarska klima, industrijska proizvodnja, gradbeništvo, trgovina, plače, brezposelnost, inflacija in drugo).

Preberi več