Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

 

Poudarki

Informacije za vlagatelje družbe Moja Delnica BPH

Obveščanje o kršitvah

Nadzorniška razkritja

Statistika evroobmočja

Poročilo BS o vzrokih za nastali kapitalski primanjkljaj bank, marec 2015

Pogled BS na strateške izzive ekonomske politike v Sloveniji v letu 2016

Stresni testi 2013 - 2014

Evro, ANFA

 

Za prebivalce

Jamstvo za vloge v bankah

Aktualne informacije za potrošnike 

Ukinitev registrskih računov

Nadomestila za plačilne storitve

Seznam bank, hranilnic, plačilnih institucij

Pogosta vprašanja: 
Evro 
Računi in plačilne storitve 
Bankovci in kovanci
Register transakcijskih računov

Izobraževalna gradiva

Numizmatika

Knjižnica Banke Slovenije

Blagajna Banke Slovenije

 

Za komitente

Poslovanje s komitenti

 

Za medije

Sporočila za javnost

Kontakt

V središču
MESEČNA INFORMACIJA O POSLOVANJU BANK, SEPTEMBER 2017
19. september 2017

Julija se je nadaljevala rast posojil pri podjetjih in gospodinjstvih. Vse banke so julija poslovale z dobičkom, ki je pred obdavčitvijo znašal 310,9 mio EUR, kar je 1,1% več od primerljivega lanskega.

Publikacija: Mesečna informacija o poslovanju bank, september 2017

EKONOMSKI ODNOSI SLOVENIJE S TUJINO - julij 2017
14. september 2017

Julija 2017 je bruto dolg do tujine znašal 43,2 mrd EUR, kar je 2,8 mrd EUR manj kot pred enim letom. Največ je svojo zadolženost zmanjšala država (2,2 mrd EUR) sledijo banke (0,4 mrd EUR).

Publikacija: Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - julij 2017

 

 

Aktualno
EKONOMSKI BILTEN ECB, SEPTEMBER 2017
21. september 2017

Izšel je Ekonomski bilten ECB, september 2017.
 

3. KONFERENCA ECBN: Evaluating the Effectiveness of Macroprudential Policies
14. september 2017

V Ljubljani se danes začenja 3. mednarodna konferenca  European Central Banking Network (ECBN); mreže, ki sta jo ustanovili Banka Slovenije in Center for Economic Policy Research (CEPR). Konferenca, na kateri bo svoje ugotovitve predstavilo 18 centralnih bank, bo namenjena presoji učinkovitosti makrobonitetnih politik.

Program
Fotografije

PRIKAZI IN ANALIZE 1/2017: Wage differential between public and private sector in Slovenia
12. september 2017

Avtorji v  članku analizirajo plačno premijo med državnim in zasebnim sektorjem v Sloveniji v obdobju 2004 – 2014. 
Mojca Roter, Mojca Lindič, Matija Vodopivec: Wage differential between public and private sector in Slovenia (Prikazi in analize 1/2017)

OBJAVA IZBRANIH FINANČNIH KAZALNIKOV O POSLOVANJU NEFINANČNIH PODJETIJ
8. september 2017

V okviru aktivnosti na področju upravljanja nedonosnih izpostavljenosti (NPL) bank Banka Slovenije začenja z objavo izbranih finančnih kazalnikov za gospodarske panoge v Sloveniji. Več: Sporočilo za javnost
 

SVET ECB: SKLEPI O DENARNI POLITIKI
7. september 2017

Sporočilo za javnost ECB 
 

MNENJE BANKE SLOVENIJE - PREDLOG ZAKONA O BANKI SLOVENIJE (AMANDMA KOALICIJE)
1. september 2017

Objavljamo Mnenje Banke Slovenije o predlogu Zakona o Banki Slovenije po vloženem amandmaju poslancev koalicije, predstavljeno na današnji seji Odbora DZ za finance in monetarno politiko. Več
 

E-NOVICE NACIONALNEGA SVETA ZA PLAČILA
1. september 2017

Objavljena je nova izdaja E-novic Nacionalnega sveta za plačila (avgust 2017), katerega cilj je podpirati uravnotežen in trajnosten razvoj trga varnih in učinkovitih plačilnih storitev v Sloveniji. Več
 

BILTEN, JULIJ - AVGUST 2017
30. avgust 2017

Objavljena je redna statistična publikacija Banke Slovenije  Bilten, julij-avgust 2017.
 

POVZETEK MAKROEKONOMSKIH GIBANJ, AVGUST 2017
29. avgust 2017

Med dejavnostmi po rasti letos izstopa gradbeništvo, saj se krepijo investicije v inženirske objekte ter v nestanovanjske in stanovanjske stavbe. Več: Sporočilo za javnost

Publikacija: Povzetek makroekonomskih gibanj, avgust 2017

 

 

POPRAVEK NAVEDB V ČLANKU V ČASNIKU DELO
28. avgust 2017

Popravek navedb v članku Guverner Jazbec bi šel v Washington v Delu, 24. 8. 2017
 

POPRAVEK POROČANJ MEDIJEV - PREDSEDOVANJE ODBORU GUVERNERJEV
24. avgust 2017

Pojasnilo – Potencialna kandidatura za funkcijo predsednika Odbora guvernerjev v MDS in SB
 

VABILO NA EURO VIDEO IZZIV
7. julij 2017

Evropska centralna banka (ECB) mlade med 18 in 30 letom vabi k izdelavi videa o ekonomski temi, povezani z dejavnostmi ECB. Rok za oddajo videa je 24. september letos. Več: Euro Video Challenge 
 

VSA SPOROČILA ZA JAVNOST>>

 

ODPRTI KADROVSKI RAZPISI
29. avgust 2017

Odprti  razpisi so v rubriki Zaposlitev.

ZBIRATELJSKI KOVANCI OB 100. OBLETNICI MAJNIŠKE DEKLARACIJE V PRODAJI IN OBTOKU
29. maj 2017

Ob 100.obletnici Majniške deklaracije so danes, 29. maja,  v prodajo in obtok izročeni zbirateljski kovanci. Več: Napoved izdaje, Numizmatika

 

 

BANKA SLOVENIJE NAMENJA 43 MIO EUR LANSKEGA PRESEŽKA V PRORAČUN RS
4. maj 2017

V proračun Republike Slovenije se nameni 75% lanskega presežka Banke Slovenije. Več: Sporočilo za javnost

Publikacije:
Letno poročilo Banke Slovenije 2016
Letni poročili za leto 2016 Sklada za jamstvo vlog  in Sklada za rezevanje bank za leto 2016

 

 

NOVI BANKOVEC ZA 50 € V OBTOKU
4. april 2017

4. aprila 2017 v obtok prihaja novi bankovec za 50 € z izboljšanimi zaščitnimi elementi. Več...
 

Informativni filmi:
Potovanje novega bankovca
Tiskanje novega bankovca
Novi eurski bankovci.eu
 

 

Finančni podatki
Devizni tečaji 21.9.2017
EUR/USD 1,1905
EUR/CHF 1,1585
 
Obrestne mere ECB 16.3.2016
Operacije glavnega refinanciranja, fiksna obrestna mera 0,00

Devizni tečaji in plemenite kovine

Obrestne mere

Nacionalni svet za plačila

V številkah

37.077

mio EUR je bila bilančna vsota slovenskega bančnega sistema konec julija 2017.
 
Vir: Mesečna informacija o poslovanju bank, september 2017

3,5%
rast BDP Slovenije  za leto 2017 napoveduje Banka Slovenije. 

Vir: Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji, junij 2017

310,9 
mio EUR dobička pred obdavčitvijo je imel slovenski bančni po prvih sedmih mesecih 2017.
 
Vir: Mesečna informacija o poslovanju bank, september 2017

17.214
mio EUR vlog so imela gospodinjstva konec julija 2017 v bankah in hranilnicah v Sloveniji. 

Vir: Mesečna informacija o poslovanju bank, september 2017

8,22 %

nedonosnih izpostavljenosti (definicija EBA) so imele slovenske banke med vsemi izpostavljenostmi konec leta 2016.
 
Vir: Podatki o nedonosnih izpostavljenostih

57,3
mio EUR presežka prihodkov nad odhodki je imela Banka Slovenije v letu 2016, 43 mio EUR ga bo namenila v proračun RS.

Vir: Letno poročilo 2016

1,84 %

je bila v prvih sedmih mesecih 2017 povprečna obrestna marža v bančnem sistemu.
 
Vir: Mesečna informacija o poslovanju bank, september 2017

44,1
mrd EUR je aprila 2017 znašal bruto dolg do tujine, kar je 0,2 mrd EUR manj kot pred enim letom.

Vir: Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - april 2017 

Nove publikacije

Ekonomski bilten ECB, september 2017

Mesečna informacija o poslovanju bank, september 2017

Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - julij 2017

Roter, Lindič, Vodopivec: Wage differential between public and private sector in Slovenia

Letno poročilo Odbora za finančno stabilnost za leto 2016

Bilten, julij-avgust 2017

Povzetek makroekonomskih gibanj, avgust 2017

Gospodarska in finančna gibanja, julij 2017

Poročilo o finančni stabilnosti, junij 2017

Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji, junij 2017

Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije, maj 2017

--------------------------

POMEMBNO

Letno poročilo 2016

Poročilo BS za Državni zbor o vzrokih za nastali kapitalski primanjkljaj, marec 2015

Poročilo o prenehanju Factor banke in Probanke, maj 2016 

Vse publikacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti