Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Sklad za reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

 

Poudarki

Obveščanje o kršitvah

Nadzorniška razkritja

Statistika evroobmočja

Pogled BS na strateške izzive ekonomske politike v 2015

Stresni testi 2013 - 2014

Evro, ANFA

 

Za prebivalce

Jamstvo za vloge v bankah

Informacije za potrošnike  Problematika CHF

Ukinitev registrskih računov

Nadomestila za plačilne storitve

Seznam bank, hranilnic, plačilnih institucij

Pogosta vprašanja: 
Evro 
Računi in plačilne storitve 
Bankovci in kovanci

Seznam numizmatičnih izdelkov

Knjižnica Banke Slovenije

Izobraževalna gradiva

Register transakcijskih računov

 

Za komitente

Poslovanje s komitenti

 

Za medije

Sporočila za javnost

Kontakt

V središču
POROČILO O PRENEHANJU FACTOR BANKE IN PROBANKE
18. maj 2016

Publikacija: Poročilo o prenehanju Factor banke in Probanke, maj 2016 
 

Aktualno
KAKOVOST KREDITNEGA PORTFELJA SE IZBOLJŠUJE
24. maj 2016

Delež terjatev bank v zamudi nad 90 dni se je v prvem četrtletju 2016 znižal za dve odstotni točki na 8,2%, znižal pa se je tudi delež vseh nedonosnih izpostavljenosti, upoštevajoč  širšo definicijo EBA (na 10,8%).  
Več: Sporočilo za javnost; Mesečna informacija o poslovanju bank, maj 2016 in Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 2016 
 

POJASNILO O POPLAČILU IMETNIKOV IZBRISANIH OBVEZNIC V ITALIJI
24. maj 2016

Zaradi nekaterih napačnih/nepopolnih zapisov v medijih, objavljamo pojasnilo o poplačilu imetnikov izbrisanih podrejenih obveznic v Italiji. Več: Odgovor na članek Slovenija in Italija: Justine in Juliette evrskega območja (Finance, 84/2016) 
 

OBVEZNOSTI NEFINANČNIH DRUŽB MANJŠE ZA 4,5 mrd EUR
23. maj 2016

Obveznosti nefinančnih družb so konec leta 2015 znašale 78,1 mrd EUR in so se glede na konec leta 2014 zmanjšale za 4,5 mrd EUR.
Publikacija: Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije, maj 2016

TUJE NEPOSREDNE NALOŽBE VIŠJE
20. maj 2016

Analitični prikaz neposrednih naložb po smeri naložbe kaže, da so se tuje neposredne naložbe v Sloveniji v zadnjih 12 mesecih povečale za 0,9 mrd EUR. Več: Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - marec 2016
 

 

SEMINAR BANKE SLOVENIJE IN MDS: Rethinking Monetary-Fiscal Policy Coordination
19. maj 2016

V Portorožu se začenja dvodnevni mednarodni seminar o izzivih usklajevanja monetarne in fiskalne politike, ki ga pripravlja Banka Slovenije v sodelovanju z  MDS (High Level Seminar on Rethinking Monetary-Fiscal Policy Coordination). 
Program in sodelujoči
Uvodni nagovor guvernerja Banke Slovenije Boštjana Jazbeca
Fotografije

 

 

LETNO POROČILO BANKE SLOVENIJE
19. maj 2016

Letno poročilo Banke Slovenije 2015
 

ODGOVOR NA ČLANEK V MLADINI 13. MAJA 2016
19. maj 2016

Odgovor na članek Urše Marn v Mladini, 13. maja 2016
 

OBJAVLJENO POROČILO MDS O SLOVENIJI
16. maj 2016

Poročilo Mednarodnega denarnega sklada v okviru rednih posvetovanj po IV. členu Statuta MDS
 

POJASNILA O UKINITVI REGISTRSKIH RAČUNOV
11. maj 2016

V rubriki Plačilni in poravnalni sistemi - Pogosta vprašanja so zbrani odgovori na  najpogostejša vprašanja, povezana z ukinitvijo registrskih računov.
 

ECB: KONEC IZDELAVE IN IZDAJE BANKOVCEV ZA 500 EUR
4. maj 2016

Svet ECB je danes sprejel odločitev, da ECB ukinja izdelavo in izdajo bankovcev za 500 EUR. Bankovec za 500 EUR sicer ostaja zakonito plačilno sredstvo.
Več: Sporočilo za javnost ECB 
 

NOVA ANALIZA: A Primer on Slovene House Prices Forecast
3. maj 2016

Ekonometrični model ob napovedih zmerne rasti slovenskega gospodarstva nakazuje zaustavitev padanja cen nepremičnin in kaže na sicer zgolj postopno okrevanje nepremičninskega trga.
Č. Lenarčič, R. Zorko, U. Herman, S. Savšek: A primer on Slovene house prices forecast

KAKO POTEKA OCENJEVANJE KANDIDATOV ZA ČLANE NADZORNIH SVETOV BANK
21. april 2016

Zaradi informacij, ki se po odstopu treh članov nadzornega sveta NLB pojavljajo v javnosti, želi Banka Slovenije pojasniti postopek ocenjevanja kandidatov za člane nadzornih svetov bank. Več...
 

VELJA NOV ZAKON O SISTEMU JAMSTVA ZA VLOGE
13. april 2016

Sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji je po novem urejen s posebnim zakonom, to je Zakonom o sistemu jamstva za vloge, ki je začel veljati 12. aprila 2016. Ključne informacije: Jamstvo za vloge v bankah
 

VSA SPOROČILA ZA JAVNOST >> 

Finančni podatki
Devizni tečaji 27.5.2016
EUR/USD 1,1168
EUR/CHF 1,1068
 
Obrestne mere ECB 16.3.2016
Operacije glavnega refinanciranja, fiksna obrestna mera 0,00

Devizni tečaji in plemenite kovine

Obrestne mere

Nov bankovec za 20 €

Nacionalni svet za plačila

V številkah

37.039
mio EUR je bila bilančna vsota slovenskega bančnega sistema konec marca 2016.
 
Vir: Mesečna informacija o poslovanju bank, maj 2016

129,7
mio EUR dobička pred obdavčitvijo je imel slovenski bančni sistem po prvem četrtletju 2016.
 
Vir: Mesečna informacija o poslovanju bank, maj 2016

54,0

mio EUR presežka prihodkov nad odhodki je Banka Slovenije imela v letu 2015.

Vir: Letno poročilo 2015

15.879 
mio EUR vlog so imela gospodinjstva konec marca 2016 v bankah in hranilnicah v Sloveniji. 

Vir: Mesečna informacija o poslovanju bank, maj 2016

10,8 %

nedonosnih izpostavljenosti so imele slovenske banke med vsemi izpostavljenostmi konec marca 2016.
 
Vir: Mesečna informacija o poslovanju bank, maj 2016

1,97 %

je bila marca 2016 povprečna obrestna marža v bančnem sistemu.
 
Vir: Mesečna informacija o poslovanju bank, maj 2016

12,1
mrd EUR je marca 2016 znašal skupni neto zunanji dolg vseh sektorjev (obveznosti – terjatve).

Vir: Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - marec 2016

0,9
mrd EUR so se v obdobju mar.2015/2016 povečale tuje neposredne naložbe v Sloveniji.

Vir: Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - marec 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191,07
mio EUR ustanovnih sredstev ima sklad za reševanje bank.
 
Vir: Banka Slovenije - Sklad za reševanje bank 

23
ukrepov na področju upravljanja (od skupaj izrečenih 34) je Banka Slovenija v letih 2008-2014  izrekla največjim bankam v državni lasti.
 

Vir: Poročilo BS za DZ, marec 2015 

Nove publikacije

Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 2016

Mesečna informacija o poslovanju bank, maj 2016

Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije, maj 2016

Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - marec 2016

Letno poročilo 2015

Poročilo o prenehanju Factor banke in Probanke, maj 2016 

Č. Lenarčič, R. Zorko, U. Herman, S. Savšek: A primer on Slovene house prices forecast

Letno poročilo ECB o nadzornih aktivnostih 2015

Bilten, april 2016

Revidirano letno poročilo Sklada za reševanje bank za 2015

Gospodarska in finančna gibanja, april 2016

Letno poročilo ECB 2015

Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev – 2015

Raziskava o dostopnosti finančnih virov za podjetja 2015

 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti