Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

 

Poudarki

Informacije za vlagatelje družbe Moja Delnica BPH

Obveščanje o kršitvah

Nadzorniška razkritja

Statistika evroobmočja

Poročilo BS o vzrokih za nastali kapitalski primanjkljaj bank, marec 2015

Pogled BS na strateške izzive ekonomske politike v 2015

Stresni testi 2013 - 2014

Evro, ANFA

 

Za prebivalce

Jamstvo za vloge v bankah

Aktualne informacije za potrošnike 

Ukinitev registrskih računov

Nadomestila za plačilne storitve

Seznam bank, hranilnic, plačilnih institucij

Pogosta vprašanja: 
Evro 
Računi in plačilne storitve 
Bankovci in kovanci

Seznam numizmatičnih izdelkov

Knjižnica Banke Slovenije

Izobraževalna gradiva

Register transakcijskih računov

 

Za komitente

Poslovanje s komitenti

 

Za medije

Sporočila za javnost

Kontakt

V središču
BILANČNA VSOTA BANČNEGA SISTEMA SE JE JULIJA POVEČALA, KAKOVOST KREDITNEGA PORFELJA BANK SE IZBOLJŠUJE
22. september 2016

Delež terjatev v zamudi nad 90 dni se je v prvih sedmih mesecih 2016 znižal iz 9,9 na 7,3%. Posojila gospodinjstvom ohranjajo pozitivno rast. Več: Mesečna informacija o poslovanju bank, september 2016
Podatkovne serije: Izbrani podatki iz bilance bank

Aktualno
OSNOVNI PLAČILNI RAČUN IN NADOMESTILA
23. september 2016

Uporabljati se je začela novela Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS-E), ki v slovensko zakonodajo prenaša Direktivo 2014/92/EU o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov. Več...
 

TUJE NEPOSREDNE NALOŽBE JULIJA VIŠJE ZA 92 MIO EUR
23. september 2016

Tuje neposredne naložbe v Sloveniji so se v juliju 2016 povečale za 92 mio EUR (od tega v obliki lastniškega kapitala: 62 mio EUR), v zadnjih dvanajstih mesecih pa za 1,4 mrd EUR. Publikacija: Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - julij 2016
 

 

EKONOMSKI BILTEN ECB, september 2016
22. september 2016

Ekonomski bilten ECB in prispevka: Dejavniki upočasnjene rasti svetovne trgovinske menjave: kaj je novo normalno stanje?; Globalni proizvodni vzorci z vidika Evrope: spoznanja iz ankete med velikimi podjetji v euroobmočju
 

POJASNILO RAZLIKE MED OCENAMA KAPITALSKEGA PRIMANJKLJAJA
20. september 2016

V članku Ustavno sodišče o izbrisanih podrejenih obveznicah, vrednih 600 milijonov evrov (Dnevnik, 16. 9. 2016) je bila ponovno problematizirana razlika med ocenama kapitalskega primanjkljaja, ki sta ju v okviru skrbnega pregleda bank v letu 2013 izdelali družbi Roland Berger in Oliver Wyman. Zato ponovno podajamo pojasnilo. Več...
 

BLAGAJNA BS OD DANES NA ŠTEFANOVI ULICI 1
19. september 2016

Od ponedeljka, 19. 9. 2016, blagajna Banke Slovenije obratuje na Štefanovi ulici 1 v Ljubljani (stavba BS, vhod nasproti Ministrstva za notranje zadeve), in sicer vse delovne dni od 9.–13. ure, ob sredah tudi od 14.–15:30 ure.
 

CENTRALNI KREDITNI REGISTER - KLJUČNI POUDARKI
15. september 2016

Banka Slovenije bo vzpostavila Centralni kreditni register (CKR), ki bo predstavljal osrednjo nacionalno zbirko podatkov o zadolženosti fizičnih oseb in poslovnih subjektov.  Več
 

DELEŽ NEDONOSNIH IZPOSTAVLJENOSTI NA 30. 6. 2016: 10,44 %
13. september 2016

Objavljeni so novi četrtletni podatki o nedonosnih izpostavljenostih bančnega sistema, skladno z definicijo EBA. Več
 

ODGOVOR NA TRDITVE g. ALJOŠE TOMAŽA V SOBOTNI PRILOGI DELA
10. september 2016

Aljoša Tomaž, glavni izvršni direktor KD Group in pred tem dolgoletni vodilni Abanke, v intervjuju, objavljenem v Sobotni prilogi Dela 3. 9. 2016, navaja več neresnic in pavšalnih trditev. Celoten odziv
 

SVET ECB - SKLEPI O DENARNI POLITIKI
8. september 2016

 Sporočilo za javnost ECB
 

UVEDENA MAKROBONITETNA INSTRUMENTA ZA NEPREMIČNINSKI TRG
6. september 2016

Uvedena sta dva nova makrobonitetna instrumenta za nepremičninski trg v obliki priporočil bankam. Sporočilo za javnost
 

DEMANTI NAVEDB DR. KRIŽANIČA V VEČERU
3. september 2016

Demanti navedb dr. Križaniča v članku Tovarne delavcem! Ali spet? 
 

BANKE PRVO POLLETJE ZAKLJUČILE Z 285 MIO EUR DOBIČKA PRED DAVKI
30. avgust 2016

Banke po 1. polletju 2016 izkazujejo 284,5 mio EUR dobička pred obdavčitvijo (lani 134,2 mio EUR). Več: Sporočilo za javnost
Publikaciji: Mesečna informacija o poslovanju bank, avgust 2016Povzetek makroekonomskih gibanj, avgust 2016
 

BILTEN JULIJ-AVGUST 2016
29. avgust 2016

Objavljena je redna statistična publikacija Bilten, julij-avgust 2016
 

DEMANTI NAVEDB V ČLANKU NEDOTAKLJIVI (Mladina, 12.8.2016)
26. avgust 2016

Novinarka Mladine v članku Nedotakljivi (Mladina št. 32, 12.8.2016) navaja več neresnic, povezanih z Banko Slovenije. Demanti
 

BANKA SLOVENIJE VLOŽILA PRITOŽBO
25. avgust 2016

Banka Slovenije je vložila pritožbo zoper sklep Upravnega sodišča, s katerim se je Upravno sodišče razglasilo za nepristojno odločati o odredbi Okrožnega sodišča v Ljubljani. Več...
 

FINANČNI RAČUNI SLOVENIJE 2010-2015: ZADOLŽENOST PODJETIJ SE JE MOČNO ZMANJŠALA
10. avgust 2016

Posojila nefinančnih družb so konec leta 2015 znašala 24,8 mrd EUR. Zgolj v letu 2015 so se zmanjšala za 4,2 mrd EUR, v obdobju 2010-2015 pa skupno za 8,8 mrd EUR oziroma 26%.
Več: Finančni računi Slovenije 2010-2015

 

 

 

VSA SPOROČILA ZA JAVNOST >> 

ECB JE RAZKRILA NOVI BANKOVEC ZA 50 €
5. julij 2016

Evropska centralna banka je danes razkrila novi bankovec za 50 €, ki bo v obtok prišel 4. aprila 2017. Več...
 

 

Finančni podatki
Devizni tečaji 28.9.2016
EUR/USD 1,1225
EUR/CHF 1,0891
 
Obrestne mere ECB 16.3.2016
Operacije glavnega refinanciranja, fiksna obrestna mera 0,00

Devizni tečaji in plemenite kovine

Obrestne mere

Nov bankovec za 20 €

Nacionalni svet za plačila

V številkah

36.384

mio EUR je bila bilančna vsota slovenskega bančnega sistema konec junija 2016.
 
Vir: Mesečna informacija o poslovanju bank, avgust 2016

284,5mio EUR dobička pred obdavčitvijo je imel slovenski bančni sistem konec junija 2016.
 
Vir: Mesečna informacija o poslovanju bank, avgust 2016

16.137
mio EUR vlog so imela gospodinjstva konec junija 2016 v bankah in hranilnicah v Sloveniji. 

Vir: Mesečna informacija o poslovanju bank, avgust 2016

10,8 %

nedonosnih izpostavljenosti so imele slovenske banke med vsemi izpostavljenostmi konec marca 2016.
 
Vir: Mesečna informacija o poslovanju bank, avgust 2016

24,8
mrd EUR so konec 2015 znašala posojila nefinančnih družb, kar je za 8,8 mrd EUR oz. 26% manj kot konec 2010.
 
Vir: Pregled finančnih računov Slovenije 2010-2015

1,9%
rast BDP Slovenije  za leto 2016 napoveduje Banka Slovenije, za leto 2017 2,5%. 

Vir: Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji, junij 2016

54,0

mio EUR presežka prihodkov nad odhodki je Banka Slovenije imela v letu 2015.

Vir: Letno poročilo 2015

1,95 %

je bila v prvih šestih mesecih 2016 povprečna obrestna marža v bančnem sistemu.
 
Vir: Mesečna informacija o poslovanju bank, avgust 2016
 

12,1
mrd EUR je marca 2016 znašal skupni neto zunanji dolg vseh sektorjev (obveznosti – terjatve).

Vir: Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - marec 2016

0,9
mrd EUR so se v obdobju mar.2015/2016 povečale tuje neposredne naložbe v Sloveniji.

Vir: Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - marec 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191,07
mio EUR ustanovnih sredstev ima sklad za reševanje bank.
 
Vir: Banka Slovenije - Sklad za reševanje bank 

23
ukrepov na področju upravljanja (od skupaj izrečenih 34) je Banka Slovenija v letih 2008-2014  izrekla največjim bankam v državni lasti.
 

Vir: Poročilo BS za DZ, marec 2015 

Nove publikacije

Mesečna informacija o poslovanju bank, september 2016

Ekonomski bilten ECB, september 2016

Povzetek makroekonomskih gibanj, avgust 2016

Bilten, julij-avgust 2016

Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - junij 2016

Finančni računi Slovenije 2010-2015

E-novice Nacionalnega sveta za plačila (avgust 2016)

--------------------------

POMEMBNO

Poročilo BS za Državni zbor o vzrokih za nastali kapitalski primanjkljaj, marec 2015

Letno poročilo BS 2015

Poročilo o prenehanju Factor banke in Probanke, maj 2016 

Letno poročilo OFS za leto 2015

Vse publikacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti