Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

 

Poudarki

Informacije za vlagatelje družbe Moja Delnica BPH

Obveščanje o kršitvah

Nadzorniška razkritja

Statistika evroobmočja

Poročilo BS o vzrokih za nastali kapitalski primanjkljaj bank, marec 2015

Pogled BS na strateške izzive ekonomske politike v Sloveniji v letu 2016

Stresni testi 2013 - 2014

Evro, ANFA

 

Za prebivalce

Jamstvo za vloge v bankah

Aktualne informacije za potrošnike 

Ukinitev registrskih računov

Nadomestila za plačilne storitve

Seznam bank, hranilnic, plačilnih institucij

Pogosta vprašanja: 
Evro 
Računi in plačilne storitve 
Bankovci in kovanci
Register transakcijskih računov

Izobraževalna gradiva

Numizmatika

Knjižnica Banke Slovenije

Blagajna Banke Slovenije

 

Za komitente

Poslovanje s komitenti

 

Za medije

Sporočila za javnost

Kontakt

V središču
EKONOMSKI ODNOSI SLOVENIJE S TUJINO
15. november 2017

Septembra 2017 je bruto dolg do tujine znašal 43,2 mrd EUR, kar je 2,1 mrd EUR manj kot pred enim letom. Najbolj je zadolženost zmanjšala država (1,2 mrd EUR), banke pa za 0,3 mrd EUR.

Več: Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - september 2017

ČETRTLETNA INFORMACIJA FINANČNI RAČUNI SLOVENIJE
25. oktober 2017

Nefinančne družbe so izboljšale neto finančni položaj do države in bank. Gospodinjstva so povečala vloge pri bankah in naložbe v lastniški kapital ter nadaljevala z najemanjem posojil pri bankah.
Publikacija: Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije, oktober 2017

OPOZORILO GLEDE KUPOVANJA, HRAMBE IN VLAGANJA V VIRTUALNE VALUTE
9. oktober 2017

Odbor za finančno stabilnost (OFS) je izdal Opozorilo glede kupovanja, hrambe in vlaganja v virtualne valute.
 

Aktualno
ODGOVORI NA VPRAŠANJA MEDIJEV
16. november 2017

Zaradi vprašanj več medijev, povezanih s pismi guvernerja predsedniku ECB, podajamo pojasnila. Odziv

SKUPNA KONFERENCA BS, EIB IN EK
16. november 2017

Danes je v Ljubljani potekala konferenca Unlocking the Investment Potential, ki jo skupaj organizirajo Banka Slovenije, Evropska investicijska banka in Evropska komisija. Program konference, Fotografije
 

DAN SLOVENSKIH BANČNIKOV
6. november 2017

Govor guvernerja Banke Slovenije
 

BANKA SLOVENIJE VLOŽILA ZAHTEVO ZA OCENO USTAVNOSTI
30. oktober 2017

Sporočilo za javnost
 

SVET ECB: SKLEPI O DENARNI POLITIKI
26. oktober 2017

Sporočilo za javnost ECB
 

BILTEN, OKTOBER 2017
26. oktober 2017

Objavljena je redna statistična publikacija Banke Slovenije Bilten, oktober 2017 

ODGOVOR NA ČLANEK NA PORTALU SIOL
25. oktober 2017

Odgovor na članek Po hrvaškem tajkunu bo v Sloveniji kraljeval srbski, Siol, 21. 10. 2017 
 

PODELITEV NAGRAD BANKE SLOVENIJE ZA MAGISTRSKA IN DOKTORSKA DELA
18. oktober 2017

Ob 26. obletnici uvedbe tolarja je Banka Slovenije že tradicionalno podelila nagrade za najboljša magistrska in doktorska dela s finančnega področja študentom slovenskih univerz. Nagrajenih je pet del. Več

LETNO ZASEDANJE MDS IN SKUPINE SVETOVNE BANKE V WASHINGTONU
13. oktober 2017

Guverner Boštjan Jazbec se bo, v vlogi guvernerja v Odboru guvernerjev MDS, udeležil zasedanja Denarnega in finančnega odbora MDS. Več
 

GOSPODARSKA IN FINANČNA GIBANJA, OKTOBER 2017
12. oktober 2017

Po večletnem padanju je v letu 2017 ponovno oživelo bančno posojanje v segmentu podjetij. Podjetja najemajo predvsem dolgoročna posojila, kar je ugodno z vidika financiranja investicij, vendar je skupni znesek najetih posojil za zdaj še majhen. Več: Sporočilo za javnost

Publikaciji: Gospodarska in finančna gibanja, oktober 2017; Povzetek makroekonomskih gibanj, oktober 2017

 
 

MESEČNA INFORMACIJA O POSLOVANJU BANK, OKTOBER 2017
10. oktober 2017

Rast posojil nebančnemu sektorju se krepi, avgusta se je zvišala na 5,1% medletno. Posojila gospodinjstvom in nefinančnim družbam (NFD) so se letos povečala za blizu 0,6 mrd EUR. Več:  Sporočilo za javnost, Mesečna informacija o poslovanju bank, oktober 2017

 

 

 

 

VSA SPOROČILA ZA JAVNOST>>


ZBIRATELJSKI KOVANCI OB 100. OBLETNICI MAJNIŠKE DEKLARACIJE V PRODAJI IN OBTOKU
29. maj 2017

Ob 100.obletnici Majniške deklaracije so danes, 29. maja,  v prodajo in obtok izročeni zbirateljski kovanci. Več: Napoved izdaje, Numizmatika

 

 

NOVI BANKOVEC ZA 50 € V OBTOKU
4. april 2017

4. aprila 2017 v obtok prihaja novi bankovec za 50 € z izboljšanimi zaščitnimi elementi. Več...
 

Informativni filmi:
Potovanje novega bankovca
Tiskanje novega bankovca
Novi eurski bankovci.eu
 

 

ODPRTI KADROVSKI RAZPISI
30. oktober 2017

Odprti  razpisi so v rubriki Zaposlitev.

Finančni podatki
Devizni tečaji 21.11.2017
EUR/USD 1,1718
EUR/CHF 1,1641
 
Obrestne mere ECB 16.3.2016
Operacije glavnega refinanciranja, fiksna obrestna mera 0,00

Devizni tečaji in plemenite kovine

Obrestne mere

Nacionalni svet za plačila

V številkah

37.321

mio EUR je bila bilančna vsota slovenskega bančnega sistema konec avgusta 2017.
 
Vir: Mesečna informacija o poslovanju bank, oktober 2017

3,5%
rast BDP Slovenije  za leto 2017 napoveduje Banka Slovenije. 

Vir: Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji, junij 2017

340,8 
mio EUR dobička pred obdavčitvijo je imel slovenski bančni po prvih osmih mesecih 2017.
 
Vir: Mesečna informacija o poslovanju bank, oktober 2017

17.164
mio EUR vlog so imela gospodinjstva konec avgusta 2017 v bankah in hranilnicah v Sloveniji. 

Vir: Mesečna informacija o poslovanju bank, oktober 2017

7,2%

nedonosnih izpostavljenosti (NPE) so imele slovenske banke med vsemi izpostavljenostmi do avgusta 2017.
 
Vir: Mesečna informacija o poslovanju bank, oktober 2017

57,3
mio EUR presežka prihodkov nad odhodki je imela Banka Slovenije v letu 2016, 43 mio EUR ga bo namenila v proračun RS.

Vir: Letno poročilo 2016

1,83 %

je bila v prvih sedmih mesecih 2017 povprečna obrestna marža v bančnem sistemu.
 
Vir: Mesečna informacija o poslovanju bank, oktober 2017

44,1
mrd EUR je aprila 2017 znašal bruto dolg do tujine, kar je 0,2 mrd EUR manj kot pred enim letom.

Vir: Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - april 2017 

Nove publikacije

Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - september 2017

Bilten, oktober 2017
 

Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije, oktober 2017


Gospodarska in finančna gibanja, oktober 2017

Povzetek makroekonomskih gibanj, oktober 2017

Mesečna informacija o poslovanju bank, oktober 2017

Employment and wage adjustments during the crisis period: Evidence from Wage Dynamics Network (WDN) data for Slovenia

Bank Response to Policy Related Changes in Capital Requirements

Ekonomski bilten ECB, september 2017

 

--------------------------

POMEMBNO

Letno poročilo 2016

Poročilo BS za Državni zbor o vzrokih za nastali kapitalski primanjkljaj, marec 2015

Poročilo o prenehanju Factor banke in Probanke, maj 2016 

Vse publikacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti