Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Predstavitev

Razpisi

Zaposlitev

Javna naročila

Sporočila za javnost

Konference in seminarji

Izobraževalni dan

Knjižnica

Katalog informacij javnega značaja

Povezave

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Banka Slovenije  > Katalog informacij javnega značaja  

Katalog informacij javnega značaja

 1. Podatki o katalogu
 2. Postopek za dostop do informacij javnega značaja
 3. Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja
 4. Podatki o Banki Slovenije
 5. Seznam zakonov, ki urejajo delovanje Banke Slovenije, in predpisi Banke Slovenije
 6. Seznam sprejetih strateških dokumentov
 7. Seznam upravnih postopkov ter uradnih in javnih storitev
 8. Seznam javnih evidenc
 9. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
 10. Seznam publikacij Banke Slovenije
 11. Javna naročila 
 12. Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja
 13. Poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja 

1. Podatki o katalogu

V katalogu so osnovni podatki o Banki Slovenije, vodstvu in področjih njenega dela. Poleg zakonov in zakonskih predpisov, ki urejajo delo Banke Slovenije, so navedeni tudi sklepi in drugi predpisi, ki jih sprejema Svet Banke Slovenije; seznam javnih evidenc, ki jih vodi Banka Slovenije, in seznam najpomembnejših poročil ter publikacij, ki jih periodično izdaja Banka Slovenije.

Na koncu kataloga je spisek najpogostejših informacij javnega značaja in povezave do odgovorov nanje. Vse vsebine so podrobneje objavljene na spletnem mestu Banke Slovenije, katalog pa vsebuje aktivne povezave nanje, kot tudi povezavo na spletno mesto Evropske centralne banke.

2. Postopek za dostop do informacij javnega značaja

Postopek je natančno opredeljen v zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, ki je del tega kataloga. Informacija javnega značaja se lahko zahteva ustno ali pisno, za vložitev preko elektronskega naslova se uporabljajo določbe zakona, ki urejajo elektronsko poslovanje in podpis. V primeru zavrnitve zahteve ima prosilec možnost pritožbe, o kateri odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja, postopek pa se vodi v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku in zakonom o dostopu do informacij javnega značaja. Zoper odločbo pooblaščenca pa je dopusten upravni spor.

Zakonska podlaga za dostop do informacij javnega značaja


Ta uredba v 6. poglavju določa stroškovnik, po katerem se zaračunavajo materialni stroški za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije. Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen. V primeru informacije večjega obsega lahko organ po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja zahteva od prosilca vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja informacije.
 

Datum prve objave: 22.09.2004

Datum zadnje spremembe: 25.11.2016

 

3. Odgovorna in uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja

ga. Jasna Iskra, direktorica Pravnega oddelka
jasna.iskra@bsi.si
tel: 01 47 19 421

Svetovalka za odnose z javnostmi

Bojana Leskovar
pr@bsi.si
kontaktni obrazec
tel: 01 47 19 000

4. Podatki o Banki Slovenije

Banka Slovenije
Slovenska cesta 35
1000 Ljubljana
Telefon: 01 47 19 000
Faks: 01 25 15 516
Internet: www.bsi.si

SWIFT: BSLJ SI 2X
Matična številka: 5023912
Šifra dejavnosti: J65.110 - dejavnost centralne banke
Identifikacijska številka za DDV: SI92582087
IBAN: SI56010000000100090

Vodstvo BS:

Svet in vodstvo Banke Slovenije.

Organizacija celotne ustanove je razvidna iz organigrama .

5. Seznam zakonov, ki urejajo delovanje Banke Slovenije, in predpisi Banke Slovenije


 

6. Seznam sprejetih strateških dokumentov


 

7. Seznam upravnih postopkov ter uradnih in javnih storitev

8. Seznam javnih evidenc

 

9. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

10. Seznam publikacij Banke Slovenije

Publikacije BSI :

 

11. Javna naročila

Javna naročila BS
Vsa dokumentacija v zvezi z javnimi naročili je objavljena na portalu www.enarocanje.si

12. Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

13. Poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

Prosilec zahteva dostop do informacije javnega značaja s pisno zahtevo za dostop do informacije javnega značaja ali njihovo ponovno uporabo, lahko pa tudi z neformalno zahtevo. V primeru zavrnitve zahteve ima prosilec možnost pritožbe, o kateri odloča Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja, postopek pa se vodi v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku. Zoper odločbo pooblaščenca je dopusten upravni spor v skladu z zakonom.
V letu 2014 je Banka Slovenije obravnavala 16 zahtev za dostop do informacij javnega značaja, v letu 2015 14 zahtev, v letu 2016 pa do 10.6.2016 3 zadeve, ena je v postopku odločanja. 

Banka Slovenije je konec leta 2013 in konec leta 2014 izrekla bankam izredne ukrepe v skladu z veljavnim Zakonom o bančništvu. Posledično se je povečalo število zahtev za dostop do informacij javnega značaja in število zavrnilnih odločb oziroma odločb z delno zavrnitvijo zahtev (v nadaljevanju: odločba). V povezavi z izrednimi ukrepi je Banka Slovenije v letu 2014 izdala 13 odločb, v letu 2015 7 odločb, v letu 2016 pa 1 odločbo (skupno 21). V letu 2016 je 1 zahtevi v okviru svojih pristojnosti tudi ugodila.
Prosilci so se v letu 2015 pritožili zoper 9 odločb Banke Slovenije (v 5 primerih prosilci niso vložili pritožbe), od tega je Informacijski pooblaščenec (delno) ugodil 4 pritožbam, 4 je zavrnil, 1 pa še ima v odločanju. Banka Slovenije je v eni sami zadevi iz leta 2015 pričela upravni spor zoper izdano odločbo Informacijskega pooblaščenca. Poleg navedene zadeve pa poteka upravni spor še v eni zadevi iz leta 2015, ki pa ga je zoper odločbo Informacijskega pooblaščenca pričel prosilec.
V zadevah iz preteklih let, ko je Informacijski pooblaščenec pritožbi ugodil, je Banka Slovenije ravnala v skladu z navodili drugostopenjskega organa. Banka Slovenije je odločitev Informacijskega pooblaščenca izpodbijala pred Upravnim sodiščem RS v 3 zadevah, ko je bilo pritožbi ugodeno, in v vseh treh primerih je sodišče njeni tožbi ugodilo in zadevo vrnilo Informacijskemu pooblaščencu nazaj v postopek oziroma obravnavo. Stranke so vložile zoper odločitev Informacijskega pooblaščenca tožbe v upravnem sporu v 2 zadevah, katere je sodišče zaključilo z zavrnitvijo tožbe oziroma z delno ugoditvijo tožbi in posledično z vrnitvijo zadeve v ponovni postopek pred Informacijskim pooblaščencem.
Na dan 10. 6. 2016 ima Banka Slovenije 1 odprto zahtevo. Prav tako ima odprte 4 pritožbene zadeve iz preteklih let, ko je sodišče zadeve vrnilo Informacijskemu pooblaščencu v ponovni postopek, 1 pritožbeni postopek v zadevi iz leta 2015 in 2 upravna spora.

Datum zadnje spremembe: 10. 6. 2016 

BANKA SLOVENIJE
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Telefon: 01 47 19 000
Faks: 01 25 15 516
Kontakt
 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti