Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Statistika evroobmočja

Posebni standardi objavljanja statističnih podatkov - SDDS

Prva objava podatkov – hitra informacija

Bilance MFI

Ekonomski odnosi s tujino

Devizni tečaji in plemenite kovine

Obrestne mere

Neto finančna sredstva Banke Slovenije

Publikacije in informacije

Podatkovne serije

Raziskava o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev (HFCS)

Seznam kontaktnih oseb

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Statistika  > Prva objava podatkov – hitra informacija  > Ekonomski odnosi s tujino

Plačilna bilanca

Plačilna bilanca Slovenije po BPM6 v EUR

September 2017

Predhodni podatki, z dne 13.11.2017

V mio EUR

  Postavke januar - september september
    2016 2017 2016 2017
I. Tekoči račun 1.764,4 2.310,8 346,8 459,7
1. Blago 1.309,9 1.365,3 226,1 308,9
1.1. Izvoz blaga 18.584,0 21.073,6 2.301,9 2.626,6
  Izvoz f.o.b. 18.577,9 20.939,6 2.293,7 2.617,0
  Prilagoditev zaobjema -175,1 -58,0 -16,8 -12,6
  Neto izvoz blaga za preprodajo 159,2 175,3 22,6 22,1
  Nemonetarno zlato 22,0 16,8 2,5 0,1
1.2. Uvoz blaga 17.274,1 19.708,3 2.075,8 2.317,6
  Uvoz c.i.f. 17.768,6 20.232,2 2.131,1 2.358,3
  Prilagoditev zaobjema -8,7 20,9 3,4 25,8
  Prilagoditev c.i.f./f.o.b -500,8 -570,2 -60,1 -66,5
  Nemonetarno zlato 15,0 25,4 1,5 0,0
2. Storitve 1.648,5 1.972,1 240,4 261,7
2.1. Izvoz storitev 4.711,4 5.292,2 602,1 655,1
  Storitve predelave blaga, ki je v lasti drugih oseb 90,6 87,1 10,4 17,9
  Vzdrževanje in popravila blaga 49,2 55,8 5,9 7,8
  Transport 1.352,9 1.526,0 168,6 187,7
  Potovanja 1.703,3 1.864,4 218,1 233,7
  Gradbene storitve 273,4 311,2 41,3 43,1
  Zavarovalne in pokojninske storitve 74,7 82,0 6,5 6,6
  Finančne storitve 32,9 33,6 3,1 4,0
  Nadomestila za uporabo intelektualne lastnine 50,3 38,5 6,4 3,7
  Telekomunikacijske, računalniške in informacijske storitve 397,6 395,6 49,8 45,7
  Ostale poslovne storitve 611,7 835,2 82,9 98,7
  Storitve raziskav in razvoja 41,8 49,3 4,7 6,3
  Storitve strokovnega in poslovnega svetovanja 206,7 222,1 29,3 31,1
  Tehnične, s trgovino povezane in druge poslovne storitve 363,2 563,8 48,8 61,3
  Osebne, kulturne in rekreacijske storitve 62,6 54,1 6,3 5,1
  Državne storitve 12,2 8,6 2,9 1,1
2.2. Uvoz storitev 3.062,8 3.320,1 361,6 393,4
  Storitve predelave blaga, ki je v lasti drugih oseb 15,7 39,2 1,8 1,1
  Vzdrževanje in popravila blaga 46,4 40,7 5,3 5,9
  Transport 649,3 741,0 76,7 81,9
  Potovanja 688,3 709,5 84,5 86,7
  Gradbene storitve 67,5 83,9 11,3 12,9
  Zavarovalne in pokojninske storitve 81,6 82,3 7,4 6,4
  Finančne storitve 114,5 101,2 10,9 11,8
  Nadomestila za uporabo intelektualne lastnine 148,0 148,2 14,5 15,3
  Telekomunikacijske, računalniške in informacijske storitve 358,7 378,9 44,7 47,3
  Ostale poslovne storitve 780,7 881,2 94,5 109,8
  Storitve raziskav in razvoja 34,1 36,1 3,9 4,4
  Storitve strokovnega in poslovnega svetovanja 309,9 337,3 40,4 40,7
  Tehnične, s trgovino povezane in druge poslovne storitve 436,7 507,9 50,2 64,6
  Osebne, kulturne in rekreacijske storitve 63,6 68,1 7,0 9,3
  Državne storitve 48,5 45,7 3,2 5,0
3. Primarni dohodki -935,6 -800,2 -86,8 -102,7
3.1. Prejemki 1.116,5 1.133,4 133,4 105,1
  Od dela 207,5 221,5 21,1 23,2
  Od kapitala 485,0 429,3 74,9 52,8
  Ostali primarni dohodki 424,0 482,6 37,4 29,1
3.2. Izdatki 2.052,2 1.933,6 220,2 207,7
  Od dela 94,1 103,3 10,8 12,1
  Od kapitala 1.601,7 1.429,5 166,3 150,2
  Ostali primarni dohodki 356,4 400,8 43,1 45,4
4. Sekundarni dohodki -258,4 -226,4 -32,9 -8,2
4.1. Prejemki 528,3 579,7 62,2 72,1
  Državni sektor 135,6 147,9 17,3 16,5
  Ostali sektorji 392,7 431,8 44,8 55,6
4.2. Izdatki 786,7 806,1 95,1 80,4
  Državni sektor 380,9 377,8 42,9 40,9
  Ostali sektorji 405,8 428,4 52,2 39,5
II. Kapitalski račun -196,1 -172,1 -20,2 -9,1
1. Bruto pridobitve/odtujitve neproizvedenih nefinančnih imetij -29,8 15,6 1,3 9,3
2. Kapitalski transferi -166,3 -187,6 -21,5 -18,3
III. Finančni račun 973,3 1.600,7 301,6 259,1
1. Neposredne naložbe -980,7 -341,7 -31,9 -240,1
  Imetja 290,0 428,8 28,2 107,0
  Lastniški kapital in reinvestirani dobički 148,0 97,6 18,5 33,7
  Dolžniški instrumenti 142,0 331,2 9,7 73,4
  Obveznosti 1.270,7 770,5 60,1 347,2
  Lastniški kapital in reinvestirani dobički 1.109,4 642,4 101,2 245,4
  Dolžniški instrumenti 161,3 128,1 -41,1 101,8
2. Naložbe v vrednostne papirje 2.385,5 966,3 50,5 4,5
  Imetja 1.256,4 2.201,0 246,9 195,4
  Lastniški kapital in delnice investicijskih skladov -44,5 189,3 -0,3 21,2
  Dolžniški vrednostni papirji 1.301,0 2.011,7 247,3 174,2
  od tega: Banka Slovenije 1.039,0 953,4 159,5 94,0
  Obveznosti -1.129,0 1.234,7 196,4 190,9
  Lastniški kapital in delnice investicijskih skladov 25,2 20,4 8,9 -9,1
  Dolžniški vrednostni papirji -1.154,2 1.214,3 187,6 200,1
  od tega: Državni sektor -810,3 1.331,2 186,3 199,4
3. Finančni derivativi -170,5 -189,8 -20,7 -0,1
4. Ostale naložbe -181,0 1.065,2 318,3 493,0
4.1. Imetja -1.651,1 -1.520,9 -97,2 -416,0
  Ostali lastniški kapital 2,0 -0,5 0,4 -0,1
  Gotovina in vloge -1.922,9 -2.359,4 -282,2 -674,3
  Banka Slovenije -131,0 -905,6 616,8 22,4
  Banke -643,1 -406,1 -185,3 -210,6
  Državni sektor -883,6 -742,4 -706,1 -462,4
  Ostali sektorji -265,2 -305,3 -7,7 -23,7
  Posojila -92,5 -81,0 0,4 -13,6
  Banke -102,6 -57,7 -3,2 -4,5
  Državni sektor -0,0 -0,0 -0,2 -0,2
  Ostali sektorji 10,0 -23,3 3,8 -9,0
  Zavarovalne, pokojninske in standard. jamstvene sheme 9,4 2,7 -0,1 0,0
  Komercialni krediti in predujmi 362,2 775,7 165,5 245,8
  Ostale terjatve -9,3 141,6 18,9 26,2
4.2. Obveznosti -1.470,1 -2.586,1 -415,5 -909,0
  Ostali lastniški kapital 3,4 -34,7 0,0 -34,7
  Gotovina in vloge -177,6 -1.146,6 -174,3 -652,1
  Banka Slovenije -107,2 -1.306,9 -195,7 -616,6
  Banke -70,5 160,3 21,4 -35,6
  Posojila -1.152,3 -1.563,0 -124,4 -226,7
  Banke -578,2 -295,0 -81,1 -11,0
  Državni sektor -367,8 -772,2 49,8 64,8
  Ostali sektorji -206,3 -495,9 -93,1 -280,5
  Zavarovalne, pokojninske in standard. jamstvene sheme -5,1 10,8 -9,3 0,0
  Komercialni krediti in predujmi -95,6 191,6 38,7 93,0
  Ostale obveznosti -43,0 -44,2 -146,2 -88,5
  Posebne pravice črpanja (SDR) 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Rezervna imetja -79,9 100,7 -14,5 1,8
  Monetarno zlato, SDR in rezervna imetja pri MDS 31,9 11,2 0,0 0,2
  Gotovina in vloge -19,5 -8,7 -0,2 7,2
  Vrednostni papirji -92,2 110,4 -14,4 3,9
  Finančni derivativi -0,2 -12,2 0,0 -9,5
IV. Neto napake in izpustitve -595,0 -538,0 -25,0 -191,6

 

Plačilne bilance po BPM6 od leta 1994 do 2016 v EUR

V mio EUR

  Postavke 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
I.  Tekoči račun 469 -73 11 20 -132 -689 -610 9 218 -213 -746 -524 -578 -1.451 -2.017 -203 -43 68 775 1.594 2.179 1.698 2.108
1.    Blago -530 -979 -938 -932 -950 -1.362 -1.335 -872 -378 -673 -1.152 -1.072 -922 -1.412 -2.114 -425 -748 -974 -81 708 1.181 1.476 1.536
1.1.    Izvoz blaga 4.991 5.678 5.904 6.663 7.310 7.404 8.849 9.674 10.450 10.730 12.284 14.094 16.769 19.517 20.030 16.283 18.631 21.042 21.256 21.692 22.961 24.039 24.991
      Izvoz f.o.b. 5.753 6.430 6.637 7.405 8.053 8.031 9.492 10.347 10.962 11.285 12.783 14.397 17.004 19.629 20.042 16.269 18.639 20.999 21.061 21.549 22.936 23.940 24.971
      Prilagoditev zaobjema -775 -769 -758 -769 -769 -665 -723 -721 -611 -606 -502 -362 -347 -281 -202 -132 -167 -108 -20 -180 -188 -149 -194
      Neto izvoz blaga za preprodajo 13 17 25 26 26 38 78 48 91 46 1 58 111 168 189 144 156 139 189 291 199 231 186
      Nemonetarno zlato 0 0 0 1 1 0 1 1 9 5 2 1 1 1 1 2 2 12 26 32 15 17 29
1.2.    Uvoz blaga 5.522 6.657 6.842 7.595 8.261 8.766 10.183 10.547 10.828 11.403 13.436 15.166 17.691 20.929 22.144 16.708 19.379 22.016 21.337 20.984 21.780 22.563 23.454
      Uvoz c.i.f. 6.150 7.332 7.536 8.287 8.999 9.478 10.984 11.344 11.574 12.239 14.143 15.805 18.355 21.521 23.038 17.276 20.101 22.555 22.078 22.114 22.580 23.305 24.112
      Prilagoditev zaobjema -405 -403 -416 -406 -428 -384 -423 -405 -339 -400 -307 -187 -138 19 -257 -79 -177 38 -148 -517 -160 -115 -5
      Prilagoditev c.i.f./f.o.b -228 -275 -285 -293 -319 -339 -391 -406 -418 -442 -405 -456 -530 -623 -669 -503 -584 -656 -639 -642 -656 -656 -680
      Nemonetarno zlato 4 4 7 7 9 11 13 13 11 6 6 3 4 12 32 13 40 78 47 29 15 30 27
2.   Storitve 773 674 745 772 654 484 570 676 683 647 802 935 937 984 1.409 1.111 1.210 1.406 1.509 1.732 1.697 1.860 2.174
2.1.    Izvoz storitev 1.785 1.847 1.990 2.078 2.070 1.986 2.188 2.394 2.588 2.655 2.960 3.300 3.618 4.195 5.060 4.403 4.655 4.906 5.106 5.317 5.558 5.866 6.410
       Storitve predelave blaga, ki je v lasti drugih oseb 272 265 280 264 261 233 186 233 202 192 122 92 116 137 195 104 109 98 120 145 133 108 118
       Vzdrževanje in popravila blaga 6 11 14 18 20 18 21 30 29 30 38 39 39 41 40 34 34 45 51 51 58 64 68
       Transport 411 390 386 414 483 493 537 563 638 684 812 926 1.060 1.260 1.436 1.090 1.210 1.309 1.346 1.398 1.529 1.672 1.854
       Potovanja 767 837 989 1.048 971 900 1.045 1.105 1.143 1.186 1.312 1.451 1.555 1.665 1.827 1.804 1.925 1.975 2.008 2.043 2.060 2.098 2.190
       Gradbene storitve 104 104 74 70 65 54 72 79 95 71 72 108 104 151 300 197 148 158 224 280 277 292 385
       Zavarovalne in pokojninske storitve 2 2 3 4 5 5 8 8 8 7 8 11 14 16 79 64 74 79 78 70 80 95 93
       Finančne storitve 5 29 25 22 17 17 17 15 57 33 33 31 29 81 88 101 105 92 75 61 54 47 47
       Nadomestila za uporabo intelektualne lastnine 3 3 5 5 8 8 13 16 8 9 10 13 13 14 28 25 29 38 34 42 54 53 70
       Telekomunikacijske, računalniške in informacijske storitve 15 18 33 46 62 70 83 106 141 136 148 179 185 212 340 306 333 371 415 452 457 519 552
       Ostale poslovne storitve 192 174 168 173 164 170 187 219 247 285 378 422 466 583 691 635 641 686 683 717 779 824 929
         Storitve raziskav in razvoja 14 15 9 10 11 10 12 13 18 17 21 24 36 57 75 33 26 27 37 46 52 62 68
         Storitve strokovnega in poslovnega svetovanja 42 30 34 50 53 58 64 80 98 124 191 215 226 261 279 244 254 251 251 244 249 264 305
         Tehnične, s trgovino povezane in druge poslovne storitve 136 129 125 113 100 102 111 125 131 144 165 182 204 266 337 359 361 408 394 427 477 498 556
       Osebne, kulturne in rekreacijske storitve 5 4 7 9 11 15 15 18 16 18 24 23 30 28 29 36 40 51 66 53 63 78 89
       Državne storitve 2 9 5 5 2 3 6 4 5 4 4 5 6 5 7 8 7 7 6 7 15 19 15
2.2.    Uvoz storitev 1.012 1.173 1.245 1.306 1.415 1.502 1.618 1.718 1.906 2.008 2.158 2.365 2.680 3.211 3.650 3.291 3.444 3.500 3.597 3.586 3.862 4.007 4.236
       Storitve predelave blaga, ki je v lasti drugih oseb 22 16 0 10 15 10 12 17 20 20 0 9 18 33 53 31 50 56 150 53 28 26 21
       Vzdrževanje in popravila blaga 10 16 23 20 23 31 36 38 37 41 41 44 57 59 55 27 30 31 34 39 45 60 61
       Transport 355 340 328 329 367 359 386 358 386 421 487 526 603 735 875 654 716 725 713 738 814 851 922
       Potovanja 326 443 481 463 501 512 556 601 635 664 703 707 772 831 922 913 923 817 730 708 745 823 854
       Gradbene storitve 3 18 35 47 31 59 56 52 60 72 49 64 68 160 155 99 68 76 103 259 234 120 104
       Zavarovalne in pokojninske storitve 6 8 9 9 11 10 9 11 13 15 14 17 21 21 89 75 89 94 87 83 97 100 102
       Finančne storitve 10 38 45 45 49 49 36 50 60 51 53 54 69 80 44 102 86 97 85 80 113 129 150
       Nadomestila za uporabo intelektualne lastnine 14 18 22 29 35 44 54 67 83 79 99 91 122 122 175 207 260 274 278 191 182 199 203
       Telekomunikacijske, računalniške in informacijske storitve 21 28 36 68 68 84 116 130 173 183 190 209 218 263 342 364 375 417 466 460 483 533 509
       Ostale poslovne storitve 220 221 236 248 273 296 302 335 381 399 455 572 648 802 840 697 741 802 843 864 1.003 1.024 1.147
         Storitve raziskav in razvoja 10 12 13 18 20 20 27 23 23 24 32 39 88 71 70 53 48 51 59 41 45 49 50
         Storitve strokovnega in poslovnega svetovanja 39 67 74 90 118 142 140 165 188 195 233 269 287 358 367 305 359 399 415 442 479 454 466
         Tehnične, s trgovino povezane in druge poslovne storitve 171 142 149 140 135 135 134 148 170 180 190 264 273 372 403 340 334 353 369 382 479 522 631
       Osebne, kulturne in rekreacijske storitve 11 15 18 26 29 34 39 41 40 44 47 49 60 72 21 31 36 37 47 60 67 83 91
       Državne storitve 14 12 11 12 14 15 16 17 18 18 19 21 25 32 78 91 70 72 61 50 51 60 72
3.   Primarni dohodki 145 159 134 79 60 76 29 62 -147 -212 -333 -251 -362 -766 -1.028 -536 -373 -279 -578 -482 -428 -1.263 -1.294
3.1.    Prejemki 274 277 303 323 355 383 453 496 468 484 535 747 1.006 1.318 1.552 935 895 1.318 853 822 1.093 1.345 1.436
       Od dela 184 167 187 182 183 194 204 197 207 192 201 205 218 229 238 212 240 327 169 201 235 323 276
       Od kapitala 90 110 117 141 172 189 249 299 261 292 311 430 653 938 1.021 416 287 580 207 54 368 500 623
       Ostali primarni dohodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 112 136 151 294 306 367 411 478 567 490 522 537
3.2.    Izdatki 129 118 169 244 295 307 425 434 615 696 868 998 1.368 2.084 2.580 1.471 1.268 1.598 1.431 1.303 1.521 2.608 2.730
       Od dela 14 20 19 23 24 23 29 30 47 57 63 77 110 179 230 116 89 93 99 100 114 122 127
       Od kapitala 116 98 150 221 271 284 395 404 567 639 768 850 1.175 1.768 2.059 1.228 1.031 1.328 1.097 917 1.063 2.057 2.113
       Ostali primarni dohodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 72 83 136 291 127 147 176 235 286 344 429 490
4.   Sekundarni dohodki 82 73 70 101 104 112 125 144 60 26 -62 -136 -231 -258 -285 -353 -132 -84 -75 -365 -271 -375 -309
4.1.    Prejemki 200 191 200 230 266 316 371 436 500 474 538 627 649 790 600 675 864 993 931 630 709 733 745
       Državni sektor 10 14 13 26 19 22 44 62 90 90 187 236 274 260 180 293 470 584 538 223 246 214 209
       Ostali sektorji 190 177 187 204 247 293 327 374 410 384 351 390 375 531 419 382 394 408 393 407 463 519 536
4.2.    Izdatki 118 118 130 129 162 203 245 293 439 449 600 763 880 1.048 885 1.029 996 1.077 1.006 994 980 1.108 1.054
       Državni sektor 101 78 77 85 94 103 111 137 147 135 262 389 434 468 446 590 544 576 571 580 538 542 519
       Ostali sektorji 17 40 53 44 68 101 135 156 292 313 338 373 447 581 438 439 452 501 435 414 442 566 535
II.  Kapitalski račun -3 -5 -1 1 -1 -1 4 -4 -164 -165 -96 -114 -131 -52 -30 9 54 -85 41 162 79 412 -302
1.    Bruto pridobitve/odtujitve neproizvedenih nefinančnih imetij -1 -2 -2 -1 -1 -1 3 -5 -1 -2 0 -5 -5 -1 -3 -6 -3 -12 -4 -10 -24 -37 -45
2.    Kapitalski transferi -1 -4 1 2 0 0 1 1 -163 -164 -96 -109 -126 -51 -26 16 57 -73 45 172 102 449 -257
III.   Finančni račun 438 -206 32 112 -54 -625 -538 144 -167 -211 -790 -1.078 -1.205 -1.077 -3.366 -1.274 -1.460 -754 -142 1.004 2.251 1.658 1.129
1.    Neposredne naložbe -109 -126 -133 -267 -199 -55 -77 -239 -1.507 181 -104 54 106 600 130 497 -93 -640 -466 -47 -584 -1.269 -880
      Imetja -11 -8 6 28 -5 45 72 174 359 631 400 855 710 1.417 884 244 138 -3 -439 24 155 292 431
        Lastniški kapital in reinvestirani dobički -11 -8 6 28 -5 45 72 98 57 252 391 502 518 818 731 196 -186 65 -42 -80 -45 178 270
        Dolžniški instrumenti 0 0 0 0 0 0 0 76 301 379 9 353 192 599 152 47 324 -69 -396 103 200 114 161
      Obveznosti 99 118 138 295 194 99 149 414 1.865 451 504 801 605 817 754 -253 231 636 27 71 739 1.560 1.311
        Lastniški kapital in reinvestirani dobički 99 118 138 295 194 99 149 334 1.645 180 594 522 448 509 398 122 198 -22 -6 -57 791 1.785 1.515
        Dolžniški instrumenti 0 0 0 0 0 0 0 79 220 271 -89 279 156 308 356 -375 33 658 33 128 -51 -225 -204
2.    Naložbe v vrednostne papirje 29 11 -508 -212 -82 -324 -185 -80 69 223 637 1.313 1.442 2.255 -592 -4.628 -1.961 -1.844 220 -4.176 -3.968 2.929 5.079
      Imetja 29 22 -5 -1 26 5 66 119 94 193 653 1.409 2.128 3.311 33 -80 370 -17 -143 -467 426 2.016 2.073
         Lastniški kapital in delnice investicijskih skladov 0 0 0 0 0 1 16 26 74 89 219 639 746 912 -110 63 193 -123 45 60 127 116 -97
         Dolžniški vrednostni papirji 29 22 -5 -1 26 5 49 93 20 104 434 770 1.382 2.399 143 -143 177 106 -188 -527 299 1.900 2.171
             od tega: Banka Slovenije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -490 358 132 218 440 133 -782 -477 539 1.377
      Obveznosti 0 12 503 211 109 329 251 199 25 -30 16 96 685 1.055 626 4.548 2.332 1.827 -362 3.709 4.394 -914 -3.005
         Lastniški kapital in delnice investicijskih skladov 0 0 0 48 8 -2 28 -3 12 14 -10 79 156 204 -181 17 128 162 115 113 101 52 48
         Dolžniški vrednostni papirji 0 12 503 163 100 331 222 202 13 -44 25 17 529 852 807 4.531 2.204 1.665 -478 3.595 4.293 -966 -3.053
             od tega: Državni sektor 0 0 501 173 85 390 371 174 9 34 -147 -100 532 843 691 2.660 1.493 1.942 813 3.772 3.991 -591 -2.524
3.    Finančni derivativi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 10 13 15 -46 -15 117 155 89 27 -51 -98 -215
4.    Ostale naložbe -13 -272 209 -549 81 -159 -462 -976 -614 -879 -1.061 -2.644 -1.485 -3.809 -2.836 2.830 497 1.646 45 5.194 6.765 208 -2.758
4.1.     Imetja 186 198 344 -230 405 540 576 -248 544 731 1.319 1.490 1.987 6.636 -119 -473 -1.807 425 456 611 4.799 -692 -2.335
       Ostali lastniški kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 35 25 18 10 10 155 152 84 10 -0
       Gotovina in vloge 70 55 227 -659 -55 194 296 -500 157 323 720 872 743 4.138 -642 -286 -1.593 323 38 564 5.037 -516 -2.205
         Banka Slovenije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.209 -421 -674 -88 248 -110 -708 2.867 -3.003 -868
         Banke 281 160 273 -524 25 -22 272 301 -351 -204 1 447 -37 870 -309 623 -1.550 24 -17 473 1.201 -108 -130
         Državni sektor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 -4 0 114 426 931 2.426 -1.012
         Ostali sektorji -211 -105 -46 -135 -79 216 24 -800 509 527 720 424 780 59 88 -229 49 50 51 373 37 168 -196
       Posojila 9 13 4 57 49 39 72 -19 180 224 281 350 752 2.099 361 2 -324 3 371 1 -299 -408 -203
         Banke 9 11 3 62 28 8 -11 17 99 128 205 235 476 1.707 231 30 -249 -155 -200 -186 -341 -352 -211
         Državni sektor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 222 648 190 48 -55 -0
         Ostali sektorji 0 2 1 -4 21 31 84 -36 81 96 76 116 276 392 129 -29 -177 -64 -77 -3 -7 -1 8
       Zavarovalne, pokojninske in standard. jamstvene sheme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 20 28 6 17 -13 -11 -2 28 -10 8 -8 10
       Komercialni krediti in predujmi 11 9 235 320 416 276 174 239 135 116 237 226 442 400 142 -261 199 61 -49 19 -16 -5 161
       Ostale terjatve 96 121 -122 51 -6 31 33 32 71 68 61 20 21 -42 -22 68 -88 30 -88 -115 -14 235 -96
4.2.     Obveznosti 199 471 134 319 324 699 1.038 728 1.158 1.610 2.380 4.134 3.471 10.445 2.717 -3.303 -2.303 -1.221 411 -4.583 -1.966 -900 423
       Ostali lastniški kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 5 -1 -2 0 -29 7 11 4
       Gotovina in vloge -4 29 129 18 39 2 34 152 130 428 335 1.053 998 5.564 435 -148 -1.921 -77 1.019 -4.169 -831 -400 1.175
         Banka Slovenije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 2 7 4.382 288 -74 -1.202 721 1.689 -3.320 -675 116 1.240
         Banke -4 29 128 18 39 2 34 152 130 428 236 1.051 991 1.182 147 -75 -719 -798 -670 -849 -156 -516 -65
       Posojila 272 438 -8 293 241 710 1.038 586 893 1.154 1.791 2.753 2.015 4.390 2.362 -2.887 -697 -1.320 -938 -269 -1.246 -315 -818
         Banke 89 168 -142 -12 38 243 306 152 424 683 950 2.465 1.443 3.355 1.228 -2.963 -730 -1.461 -1.291 -1.019 -853 -624 -660
         Državni sektor 79 108 -55 -23 -21 -4 85 -74 -96 -66 5 -27 -115 -43 -29 -20 -3 72 613 448 416 993 123
         Ostali sektorji 104 162 189 328 224 471 647 509 565 537 837 314 687 1.078 1.163 95 36 69 -261 301 -810 -684 -281
       Zavarovalne, pokojninske in standard. jamstvene sheme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 14 10 5 14 25 17 27 41 39 -54 3 -8
       Komercialni krediti in predujmi -9 -3 17 8 39 -19 -21 -10 95 59 214 291 479 499 -73 -478 310 133 285 -182 -144 -100 137
       Ostale obveznosti -60 6 -3 1 5 6 -13 -1 39 -31 33 23 -30 -13 -7 -28 -12 19 5 27 302 -99 -67
       Posebne pravice črpanja (SDR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 0 0 0 0 0 0 0
5.    Rezervna imetja 530 181 463 1.141 146 -88 187 1.439 1.885 264 -256 189 -1.281 -140 -21 42 -19 -72 -31 5 89 -113 -97
      Monetarno zlato, SDR in rezervna imetja pri MDS 0 0 0 0 41 41 -19 3 45 23 -17 -94 0 -34 16 222 37 65 6 -3 -2 -51 -6
      Gotovina in vloge 498 92 308 447 -624 -502 183 1.100 379 -848 -954 541 -297 -156 49 -9 10 -59 60 55 -94 -20 20
      Vrednostni papirji 32 89 155 694 730 373 23 336 1.461 1.089 715 -258 -983 51 -86 -182 -75 -67 -101 -42 181 -39 -110
      Finančni derivativi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 -10 4 -4 3 -2 -0
IV.  Neto napake in izpustitve -28 -128 23 92 79 65 69 139 -221 167 52 -440 -496 426 -1.319 -1.081 -1.470 -737 -958 -752 -6 -453 -677
Uvedba metodologije BPM6

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti