Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Predstavitev

Razpisi

Zaposlitev

Javna naročila

Sporočila za javnost

Govori guvernerja

Konference in seminarji

Izobraževalni dan

Knjižnica

Katalog informacij javnega značaja

Povezave

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Banka Slovenije  > Sporočila za javnost  

Sporočila za javnost

   

Datum   Naslov sporočila za javnost
14.12.2010   Seja Sveta Banke Slovenije 14.12.2010
09.12.2010   Evropska centralna banka in vse centralne banke Evrosistema predstavljamo izobraževalni igri o denarni politiki in inflaciji
07.12.2010   Pojasnila in podatki o poslovanju Banke Slovenije
30.11.2010   Seja Sveta Banke Slovenije 30.11.2010
10.11.2010   Predstavitev zbirnih podatkov - vračilo provizij bank za dvig gotovine na bankomatih drugih bank (NLB, NKBM, Abanka Vipa in Banka Celje)
02.11.2010   Seja Sveta Banke Slovenije 2.11.2010
29.10.2010   Sestanek na temo finančne stabilnosti
18.10.2010   Seja Sveta Banke Slovenije 18.10.2010
15.10.2010   Podelitev nagrad Banke Slovenije za najboljša diplomska dela v letu 2010
07.10.2010   Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada v Washingtonu
21.09.2010   Seja Sveta Banke Slovenije 21.9.2010
07.09.2010   Seja Sveta Banke Slovenije 7.9.2010
03.08.2010   Seja Sveta Banke Slovenije 3.8.2010
23.07.2010   Objava rezultatov vseevropskega obremenitvenega testa za slovensko banko
20.07.2010   Seja Sveta Banke Slovenije 20.7.2010
06.07.2010   Seja Sveta Banke Slovenije 6.7.2010
22.06.2010   Seja Sveta Banke Slovenije 22.6.2010
11.06.2010   Poročilo predstavnikov Mednarodnega denarnega sklada
08.06.2010   Seja Sveta Banke Slovenije 8.6.2010
04.05.2010   Seja Sveta Banke Slovenije 4.5.2010
20.04.2010   Seja Sveta Banke Slovenije 20.04.2010
16.03.2010   Seja Sveta Banke Slovenije 16.03.2010
02.03.2010   Seja Sveta Banke Slovenije 02.03.2010
09.02.2010   Seja Sveta Banke Slovenije 09.02.2010
12.01.2010   Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 12. 01.2010
         

Objava rezultatov vseevropskega obremenitvenega testa za slovensko banko

Ljubljana, 23. julij 2010

Osnovne značilnosti obremenitvenega testa in rezultati za Novo Ljubljansko banko:

Odbor evropskih bančnih nadzornikov (CEBS) je na podlagi mandata Sveta ministrov za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN) koordiniral izvedbo obremenitvenih testov za skupino enaindevetdesetih evropskih bank v sodelovanju z nacionalnimi nadzorniki bank in ECB. Cilj je bil zajeti vsaj 50% posameznega nacionalnega bančnega sistema. Na tej podlagi je bilo v test vključenih šest bank iz R Slovenije.

Nova Ljubljanska banka d.d. je edina slovenska banka v večinski domači lasti vključena v vseevropski obremenitveni test, za katero bo rezultate testa objavila Banka Slovenije. Rezultate obremenitvenih testov za druge v test vključene banke iz Slovenije, ki pa so v večinski tuji lasti (SKB d.d, UniCredit banka Slovenije, Banka Koper, Raiffeisen banka in banka Sparkasse), bodo objavili tuji nadzorniki in sicer kot del konsolidiranih izkazov tujih bančnih skupin, v katere so te banke vključene. Skupaj vse omenjene banke dosegajo 51,3% tržni delež slovenskega bančnega sistema.

Namen obremenitvenega testa je oceniti odpornost EU bančnega sektorja na malo verjetne vendar možne dogodke na področju kreditnega, tržnega in deželnega tveganja ter oceniti morebitno potrebo po državni pomoči. Posledice hipotetičnih neugodnih gibanj za banke so ocenjene za obdobje 2010 in 2011.

Vseevropski obremenitveni test dopolnjuje redne postopke in metode spremljanja in ocenjevanja izpostavljenosti slovenskih bank tveganjem ter redno letno izvajanje obremenitvenih testov, ki so jih banke dolžne opravljati v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo (Direktiva 2006/48/ES).

Scenarije, metodologijo in ključne predpostavke obremenitvenega testa je opredelil CEBS (glej agregatno poročilo rezultatov objavljenih na http://www.c-ebs.org/EuWideStressTesting.aspx). Tako so bile določene makroekonomske spremenljivke kot so stopnja rasti BDP, stopnja inflacije, stopnja brezposelnosti, sprememba obrestnih mer, znižanje cen vrednostnih papirjev kakor tudi poslovne spremenljivke kot so verjetnost neplačila terjatve po sektorjih, izguba ob neplačilu terjatve, ki jih je Banka Slovenije upoštevala pri oceni končnega rezultata.

Rezultat obremenitvenega testa za Novo Ljubljansko banko kaže, da bi se količnik temeljnega kapitala ob uresničitvi simuliranih šokov znižal s 7,5% v letu 2009 na 7,4% v letu 2011. Ob upoštevanju dodatnih neugodnih posledic deželnega tveganja bi se količnik temeljnega kapitala lahko znižal za 1,1 odstotno točko, na 6,3% konec leta 2011. Ta rezultat kaže, da bi imela Nova Ljubljanska banka leta 2011 presežek kapitala v višini 38,2 mio EUR nad šest odstotno vrednostjo količnika temeljnega kapitala. Šest odstotkov temeljnega kapitala je bilo določenih kot mejna vrednost vseevropskega obremenitvenega testa, medtem ko je v skladu z obstoječo regulativo najnižja dopustna vrednost temeljnega kapitala štiri odstotke.

Rezultat obremenitvenega testa ni nujno odraz aktualnih razmer ali najverjetnejšega izida poslovanja banke v prihodnjih letih. Različne simulacije pod drugačnimi predpostavkami bi vodile k drugačnim rezultatom uspešnosti poslovanja in k drugačnim količnikom kapitalske ustreznosti.

Več informacij o scenarijih obremenitvenih testov, metodologiji, agregatnih in individualnih rezultatih vaje je na voljo na spletni strani CEBS http://www.c-ebs.org/EuWideStressTesting.aspx

Podrobnejše informacije o rezultatih obremenitvenega testa za Novo Ljubljansko banko so podane na spletni strani Rezultati vseevropskega obremenitvenega testa.
 

BANKA SLOVENIJE
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Telefon: 01 47 19 000
Faks: 01 25 15 516
Kontakt
 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti