Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Predstavitev

Razpisi

Zaposlitev

Javna naročila

Sporočila za javnost

Govori guvernerja

Konference in seminarji

Izobraževalni dan

Knjižnica

Katalog informacij javnega značaja

Povezave

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Banka Slovenije  > Sporočila za javnost  

Sporočila za javnost

   

Datum   Naslov sporočila za javnost
20.12.2011   Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije 20.12.2011
08.12.2011   Rezultati kapitalskih testov 2011
06.12.2011   Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije 06.12.2011
24.11.2011   Sporočilo za javnost Banke Slovenije
15.11.2011   Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 15.11.2011
02.11.2011   Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 2.11.2011
27.10.2011   Zahteve po dodatnem kapitalu EU bank v okviru ukrepov Evropskega sveta
13.10.2011   Podelitev nagrad Banke Slovenije za diplomska in magistrska dela v letu 2011
22.09.2011   Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada v Washingtonu
19.09.2011   Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 19.09.2011
08.09.2011   Tekmovanje za dijake Generacija €uro
07.09.2011   Spletna anketa o kakovosti bankovcev eura v obtoku
06.09.2011   Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 06.09.2011
29.08.2011   Zadolževanje v švicarskih frankih
02.08.2011   Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 02.08.2011
15.07.2011   Objava rezultatov vseevropskega obremenitvenega testa 2011 za slovenske banke
05.07.2011   Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 05.07.2011
20.06.2011   Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 20.06.2011
07.06.2011   Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije
20.05.2011   Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 17. 05.2011
05.05.2011   Razpis za oblikovanje kovanca ob desetletnici uvedbe evrskih bankovcev in kovancev
03.05.2011   Seja Sveta Banke Slovenije 03.05.2011
18.04.2011   Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 18. 04.2011
15.04.2011   Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada
23.03.2011   Informacija BS o obremenitvenih testih EU
21.03.2011   Poročilo misije Mednarodnega denarnega sklada
15.03.2011   Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 15.03.2011
01.03.2011   Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 01.03.2011
18.02.2011   Pojasnila v zvezi s člankom objavljenim v časniku Dnevnik, 16.2.2011
15.02.2011   Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 15.02.2011
01.02.2011   Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 01.02.2011
11.01.2011   Seja Sveta Banke Slovenije 11.1.2011
         

Objava rezultatov vseevropskega obremenitvenega testa 2011 za slovenske banke

Ljubljana, 15. julij 2011

Z namenom pridobitve zaupanja v trdnost bančnega sistema Evropske Unije je Evropski bančni organ (EBA), v sodelovanju z nacionalnimi nadzorniki (za Slovenijo: z Banko Slovenije), Evropsko centralno banko (ECB), Evropsko Komisijo (EC) in Evropskim odborom za sistemska tveganja (ESRB) izvedel obremenitvene teste (stres teste) za leto 2011. Od slovenskih bank sta v obremenitvenem testu EU letos sodelovali dve največji banki, in sicer Nova Ljubljanska banka d.d. in Nova Kreditna banka Maribor d.d.

Namen obremenitvenega testa izvedenega v 91 bankah, ki pokrivajo več kot 65% bilančne vsote bančnega sistema EU, je bil oceniti odpornost evropskih bank na večje šoke ter predvsem oceniti njihovo kapitalsko ustreznost ob hipotetičnih stresnih dogodkih in pod določenimi restriktivnimi omejitvami.

Obremenitveni test je bil izveden na podlagi skupne metodologije EBE in ključnih skupnih predpostavk (kot npr. statična bilanca stanja, enotna obravnava izpostavljenosti iz postavk listinjenja). EBA je pripravila podrobna metodološka navodila. S testom se je ocenila velikost količnika najbolj kakovostnega temeljnega kapitala (Core Tier 1) posamezne banke. Prag za preizkus uspešno opravljenega testa je 5 odstotni Core Tier 1 količnik. Neugodni scenarij, ki je bil določen s strani ECB, pokriva dveletni časovni horizont (2011 - 2012). Obremenitveni test je bil izveden na osnovi predpostavke statične bilance stanja na dan 31. 12. 2010 ter ni upošteval prihodnjih poslovnih strategij in odločitev vodstev bank, niti ne predstavlja napovedi prihodnjih rezultatov poslovanja bank.


Podrobnosti rezultatov obremenitvenega testa

Nova Ljubljanska banka

Ocenjeni količnik najbolj kakovostnega temeljnega kapitala (Core Tier 1) Nove Ljubljanske banke na konsolidirani podlagi po neugodnem scenariju v letu 2012 znaša 5,3 %. Ta rezultat upošteva učinke dokapitalizacije, t.j. vpis in vplačilo novega lastniškega kapitala v višini 250 mio EUR do 30. aprila 2011. Če bi bila dokapitalizacija izvedena že v letu 2010, bi koncem leta 2010 količnik Core Tier 1 znašal 6,8 %, dejansko pa je znašal 5,2 %. Izračun sicer ne upošteva bodočih mitigacijskih ukrepov (n.pr. zmanjševanje kreditnih tveganj, ipd.), ki jih planira banka.

Nova Kreditna banka Maribor

Ocenjeni količnik najbolj kakovostnega temeljnega kapitala (Core Tier 1) Nove Kreditne banke Maribor na konsolidirani podlagi po neugodnem scenariju v letu 2012 znaša 8,0 %. Ta rezultat upošteva učinke dokapitalizacije, t.j. vpis in vplačilo novega lastniškega kapitala v višini 104 mio EUR do 30. aprila 2011. Če bi bila dokapitalizacija izvedena že v letu 2010, bi koncem leta 2010 količnik Core Tier 1 znašal 9,5 %, dejansko pa je znašal 7,4 %. Izračun sicer ne upošteva bodočih mitigacijskih ukrepov, ki jih planira banka.

Rezultati in pomanjkljivosti, ki izhajajo iz obremenitvenih testov bodo služili izboljšanju trdnosti finančnega sistema. Nova Kreditna banka Maribor občutno presega 5 % referenčno vrednost količnika najbolj kakovostnega temeljnega kapitala (Core Tier 1), in bo v bodoče še naprej zagotavljala vzdrževanje ustrezne ravni kapitala. Nova Ljubljanska banka presega referenčno vrednost Core Tier 1 (5 %), vendar je le malo nad pragom. Zato bo Nova Ljubljanska banka predmet okrepljenega nadzora Banke Slovenije z namenom, da se čim prej zagotovi višja kapitalska ustreznost. Pri doseganju višje kapitalske ustreznosti bodo imele prednost rešitve privatnega sektorja. Uporaba javnih sredstev naj bi bila omejena, v primeru da privatni viri ne bodo zadostni, ter pod strogo določenimi pogoji in po pravilih državnih pomoči.

Podrobni rezultati obremenitvenega testa na podlagi osnovnega in neugodnega scenarija ter podatki o izpostavljenosti bank iz kreditnega in deželnega tveganja so na voljo v priloženih tabelah in v enotni obliki, ki jo je zagotovila EBA na spletni strani Rezultati vseevropskega obremenitvenega testa.

Podatki v zvezi z osnovnim scenarijem so namenjeni le za primerjavo. Niti osnovni niti neugodni scenarij se v nobenem primeru ne moreta tolmačiti kot bančna napoved ali se neposredno primerjati z drugimi objavljenimi podatki banke.

Več informacij o scenarijih obremenitvenih testov, predpostavkah in uporabljeni metodologiji je na voljo na spletni strani EBE http://www.eba.europa.eu/EU-wide-stress-testing/2011.aspx.

 

BANKA SLOVENIJE
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Telefon: 01 47 19 000
Faks: 01 25 15 516
Kontakt
 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti