Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Predstavitev

Razpisi

Zaposlitev

Javna naročila

Sporočila za javnost

Govori guvernerja

Konference in seminarji

Izobraževalni dan

Knjižnica

Katalog informacij javnega značaja

Povezave

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Banka Slovenije  > Sporočila za javnost  

Sporočila za javnost

   

Datum   Naslov sporočila za javnost
28.12.2015   Sporočilo za javnost - Predčasno poplačilo depozitov Factor banke in Probanke
17.12.2015   Sporočilo za javnost - Odziv Banke Slovenije na trditve VZMD
10.12.2015   Sporočilo za javnost - Pogled Banke Slovenije na starteške izzive ekonomske politike v 2015
08.12.2015   Sporočilo za javnost - Banka Slovenije uvaja dva nova makrobonitetna ukrepa
07.12.2015   Sporočilo za javnost: Sprememba pri Dnevni tečajnici – referenčni devizni tečaji ECB
30.11.2015   Banka Slovenije: Sprejeti ukrepi so bili nujni, da se ohrani finančna stabilnost v Republiki Sloveniji
30.11.2015   NSP se je seznanil z aktivnostmi, povezanimi z oblikovanjem nacionalne harmonizirane rešitve za financiranje terjatev dobaviteljev - factoring
25.11.2015   Sporočilo za javnost – Nadaljuje se solidna gospodarska rast
24.11.2015   Sporočilo za javnost - Objava nedonosnih izpostavljenosti bank in hranilnic po novi, enotni definiciji Evropskega bančnega organa (EBA)
13.11.2015   Vzpostavljen sistem obveščanja o kršitvah predpisov s področja bančništva
28.10.2015   Podelitev nagrad Banke Slovenije za magistrska in doktorska dela v letu 2015
27.10.2015   Novembra v prodajo novi priložnostni kovanci
14.10.2015   Sporočilo za javnost – Banka Slovenije projekcije gospodarskih gibanj popravila navzgor
13.10.2015   Banka Slovenije preiskovalni komisiji DZ posredovala dodatna gradiva
08.10.2015   Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke
01.10.2015   Izjava za javnost - Odziv na navedbe VZMD
23.09.2015   Konferenca: Izzivi prestrukturiranja in financiranja malih in srednje velikih podjetij
16.09.2015   Seminar na temo preiskovanja, pregona in sojenja primerov finančnega kriminala v finančnih institucijah
16.09.2015   Izjava za javnost - Predčasno poplačilo depozitov Factor banke d. d. in Probanke d. d.
25.08.2015   Sporočilo za javnost po seji Sveta BS 25. avgusta 2015 - Gospodarska gibanja, poslovanje bank
14.08.2015   Banka Slovenije - devalvacija juana
04.08.2015   Sporočilo za javnost: Banka Slovenije predala gradiva preiskovalni komisiji DZ
21.07.2015   Sporočilo za javnost po seji Sveta BS 21. julija 2015
14.07.2015   Izjava za javnost: Banka Slovenije o kazenski ovadbi
07.07.2015   Sporočilo za javnost po seji Sveta BS 7. julija 2015
29.06.2015   Izjava guvernerja Boštjana Jazbeca o vplivu dogajanj v Grčiji na slovenski bančni sistem
11.06.2015   Sporočilo za javnost - Nacionalni seminar na temo izdaje novega bankovca za 20€
27.05.2015   Sporočilo za javnost - Zbirateljski kovanci ob 500. obletnici prvega slovenskega tiskanega besedilo v prodajo in obtok 15. junija 2015
26.05.2015   Sporočilo za javnost - Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev – 2014
26.05.2015   Sporočilo za javnost po seji Sveta BS 26. maja 2015
19.05.2015   Obvestilo za javnost po tretji seji Nacionalnega sveta za plačila
13.05.2015   Sporočilo za javnost - Veljati je začel ZBan-2
08.05.2015   Junija začetek delovanja poravnalne platforme v lasti Evrosistema TARGET2-Securities
17.04.2015   Sporočilo za javnost - Spomladansko zasedanje MDS in skupine Svetovne banke
09.04.2015   Sporočilo za javnost - Zaključek dijaškega tekmovanja €URO 2014/15
02.04.2015   Sporočilo za javnost – Vzpostavljen sklad za reševanje bank
23.03.2015   Raziskava o dostopnosti finančnih virov za podjetja 2014
17.03.2015   F. Drenovec, P. Mohorič Peternelj: Dohodkovna neenakost v Sloveniji je nizka
12.03.2015   Poročilo Banke Slovenije za Državni zbor, marec 2015
11.03.2015   Izjava za javnost - Problematika izpostavljenosti iz posojil v CHF
05.03.2015   ECB Sporočilo za javnost - Sklepi o denarni politiki
24.02.2015   Sporočilo za javnost po seji SBS-24.02.2015-Gospodarska in finančna gibanja, poslovanje bank
24.02.2015   ECB sporočilo za javnost: DANES JE BIL V FRANKFURTU RAZKRIT NOVI BANKOVEC ZA 20 €
19.02.2015   Poročilo Mednarodnega denarnega sklada po IV. členu Statuta MDS -19.02.2015
13.02.2015   Odgovor na članka v časniku Delo
11.02.2015   Pojasnila Banke Slovenije o izvedenih ukrepih v bankah 2013/14 - Novinarska konferenca 11. 2. 2015
05.02.2015   Sporočilo za javnost - SKUPNA IZJAVA MF, MGRT, BS in ZBS - CHF švicarski franki
04.02.2015   ECB Sporočilo za javnost - Primernost grških obveznic za zastavo
28.01.2015   Sporočilo za javnost - 28. 1. 2015 - Ponaredki
23.01.2015   Odziv Banke Slovenije na pismo Zveze potrošnikov Slovenije - krediti v švicarskih frankih
22.01.2015   ECB objavlja razširjeni program nakupa vrednostnih papirjev
06.01.2015   Sporočilo po seji Sveta Banke Slovenije dne 6. januarja 2015
01.01.2015   ECB sporočilo za javnost - Litva prevzela evro s 1.1.2015
         

Sporočilo za javnost - Objava nedonosnih izpostavljenosti bank in hranilnic po novi, enotni definiciji Evropskega bančnega organa (EBA)

Ljubljana, 24. novembra 2015

Evropski bančni organ (EBA) je zaradi različnih praks v državah članicah v okviru enotne knjige pravil opredelil enotno definicijo nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti za namen poročanja na konsolidirani podlagi, objavljene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2015/227 (Uradni list EU, št. 48/2015 z dne 20.2.2015).

Upoštevajoč novo, enotno definicijo ter s ciljem spremljanja in učinkovitega obvladovanja tveganj je Banka Slovenije vsem bankam in hranilnicam s podzakonskim aktom predpisala četrtletno poročanje teh podatkov tudi na posamični podlagi. Banke in hranilnice so po novi definiciji obseg nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti prvič poročale po stanju na dan 30. 6. 2015.

Razlike v definiciji

Banka Slovenije trenutno mesečno (v publikaciji Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere) objavlja podatek o višini in deležu terjatev z zamudo nad 90 dni med vsemi razvrščenimi terjatvami bank. Po stanju na dan 30. 6. 2015 je delež teh terjatev na nivoju celotnega bančnega sistema znašal 10,2% oz. 3,54 mrd EUR.

Ebina definicija nedonosnih izpostavljenosti je širša, saj poleg izpostavljenosti s pomembnim zneskom zamude nad 90 dni v števcu kazalnika - delež nedonosnih izpostavljenosti - vključuje tudi izpostavljenosti, ki ustrezajo kriteriju "majhne verjetnosti plačila". Med slednjimi največji del predstavljajo restrukturirane izpostavljenosti, tj. izpostavljenosti, pri katerih zaradi spremenjenih amortizacijskih načrtov odplačevanja (kot posledica nezmožnosti odplačevanja po pogojih pred to spremembo) ne prihaja do zamude več kot 90 dni in pri katerih je ob tej spremembi prišlo ali je verjetno, da bo prišlo do pomembnega odpusta dolga dolžnika.

Ker imajo slovenske banke med svojimi izpostavljenostmi veliko takšnih restrukturiranih izpostavljenosti, se delež nedonosnih izpostavljenosti, upoštevajoč Ebino definicijo, zviša. Iz spodnje tabele izhaja, da je bilo po stanju na dan 30. 6. 2015 kar polovico nedonosnih izpostavljenosti že deležnih ukrepov restrukturiranja (2,84 mrd EUR od skupno 5,95 mrd EUR nedonosnih izpostavljenosti).

Definicija Ebe razširja tudi obseg izpostavljenosti v imenovalcu kazalnika o deležu nedonosnih izpostavljenosti (42,0 mrd EUR v primerjavi s 35,8 mrd EUR). V imenovalcu kazalnika so poleg do sedaj vključenih finančnih sredstev, merjenih po metodi odplačne vrednosti (kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev), ter (nepreklicnih) prevzetih obveznosti po zunajbilančnih postavkah, na podlagi katerih lahko za banko nastane obveznost plačila, vključena tudi finančna sredstva merjena po pošteni vrednosti, ki niso namenjena trgovanju, ter odobreni nečrpani krediti (iz zunajbilance).

Tabela: Podatki o nedonosnih izpostavljenostih bančnega sistema na posamični podlagi po stanju na dan 30.6.2015

Banka Slovenije bo podatke o nedonosnih izpostavljenostih na nivoju celotnega bančnega sistema objavljala četrtletno na spletni strani Banke Slovenije v okviru Nadzora bančnega sistema pod rubriko Nadzorniška razkritja - Podatki o nedonosnih izpostavljenostih.

Prezentacija: Problematika slabih kreditov (Novinarska konferenca, 24. 11. 2015)

Sporočilo za javnost EBE (v angl.)

BANKA SLOVENIJE
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Telefon: 01 47 19 000
Faks: 01 25 15 516
Kontakt
 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti