Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Predstavitev

Razpisi

Zaposlitev

Javna naročila

Sporočila za javnost

Govori guvernerja

Konference in seminarji

Izobraževalni dan

Knjižnica

Katalog informacij javnega značaja

Povezave

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Banka Slovenije  > Sporočila za javnost  

Sporočila za javnost

   

Datum   Naslov sporočila za javnost
29.12.2016   Sporočilo za javnost – S 3. januarjem 2017 bo začel delovati elektronski sistem za izmenjavo podatkov o zadolženosti fizičnih oseb in poslovnih subjektov
28.12.2016   Sporočilo za javnost - Menjava tolarskih kovancev tudi 3.1.2017
25.11.2016   Obvestilo za javnost po 6. seji Nacionalnega sveta za plačila
24.11.2016   Demanti navedb v članku na portalu pozareport.si 24.11.2016
24.11.2016   Objava celostnega seznama predpisov za področje nadzora
23.11.2016   Demanti navedb v članku na portalu pozareport.si 23.11.2016
22.11.2016   Sporočilo za javnost - Aktualna makroekonomska gibanja in informacija o poslovanju bank v prvih devetih mesecih 2016
11.11.2016   Nagovor guvernerja na Dnevu slovenskih bančnikov
27.10.2016   Odziv na odločitev Ustavnega sodišča
19.10.2016   Sporočilo za javnost - Nedonosne izpostavljenosti bank
17.10.2016   Odgovor na intervju z Alenko Žnidaršič Kranjc v Dnevniku
13.10.2016   Slovesnost ob 25. obletnici uvedbe tolarja in podelitev nagrad za magistrska in doktorska dela
11.10.2016   Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank v avgustu 2016 in Gospodarska in finančna gibanja, oktober 2016
07.10.2016   Sporočilo za javnost - Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke
07.10.2016   Sporočilo za javnost – Zamenjava tolarjev v evre
23.09.2016   Sporočilo za javnost - Osnovni plačilni račun
20.09.2016   Pojasnilo razlike med ocenama kapitalskega primanjkljaja (pristopa top-down in bottom up) - Odziv na članek v Dnevniku
15.09.2016   Sporočilo za javnost - Centralni kreditni register – ključni poudarki
10.09.2016   Odziv na trditve Aljoše Tomaža v intervjuju v Sobotni prilogi Dela
06.09.2016   Sporočilo za javnost - Uvedena makrobonitetna instrumenta za nepremičninski trg
05.09.2016   Demanti navedb dr. Križaniča v članku Tovarne delavcem! Ali spet?
30.08.2016   Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank in Povzetek makroekonomskih gibanj, avgust 2016
26.08.2016   Demanti navedb v članku Nedotakljivi v Mladini (št. 32, 12.8.2016)
25.08.2016   Sporočilo za javnost - Banka Slovenije vložila pritožbo
08.08.2016   Sporočilo za javnost – Izročitev zapisnikov ožjega kolegija guvernerja
05.08.2016   Sporočilo za javnost - Izplačilo zajamčenih terjatev iz stečaja borznoposredniške družbe Moja delnica BPH, d. d. od 8. avgusta 2016
29.07.2016   Odgovor na navedbe dr. Franceta Križaniča v Mladini
29.07.2016   Sporočilo za javnost - Objava rezultatov Ebinih stresnih testov in testi slovenskih bank
29.07.2016   Sporočilo za javnost - Opozorilo glede spletne prevare
26.07.2016   Sporočilo za javnost - Zajamčene terjatve vlagateljem družbe Moja delnica BPH v stečaju bodo izplačane pri NLB
19.07.2016   Sporočilo za javnost - Sodišče EU_Potrjena stališča Banke Slovenije
19.07.2016   Demanti navedb v članku Guverner Jazbec policiji ne bo več pomagal preiskovati bančne luknje (SiolNET, 19.7.2016)
13.07.2016   Odziv Banke Slovenije na odgovor generalnega državnega tožilca predsedniku ECB
12.07.2016   Demanti navedb v članku "Ima guverner že svoj jazbexit?" (Finance, 11. 7. 2016)
12.07.2016   Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank in Gospodarska in finančna gibanja, julij 2016
11.07.2016   Informacija za vlagatelje družbe Moja delnica BPH d. d.
07.07.2016   Demanti izjave vodje specializiranega državnega tožilstva na novinarski konferenci 7.7.2016
06.07.2016   Sporočilo za javnost - V prostorih Banke Slovenije poteka preiskovalno dejanje v predkazenskem postopku
05.07.2016   Sporočilo za javnost - ECB je razkrila novi bankovec za 50 EUR
28.06.2016   Sporočilo za javnost - Čas objave tečajnic julija 2016 prestavljen
16.06.2016   Sporočilo za javnost - ECB: Evrosistem se pripravlja na uvedbo novega bankovca za 50 €
10.06.2016   Sporočilo za javnost - Poročilo o 5. seji Nacionalnega sveta za plačila (NSP)
08.06.2016   Sporočilo za javnost - Novi zbirateljski in spominski kovanci v prodajo in obtok 20. junija
07.06.2016   Sporočilo za javnost - Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji in Poročilo o finančni stabilnosti, junij 2016
02.06.2016   Odziv Banke Slovenije na poročilo KPK Ocena stanja, maj 2016
24.05.2016   Pojasnilo o poplačilu imetnikov izbrisanih podrejenih obveznic v Italiji (Odgovor na članek v Financah, št. 84/2016)
24.05.2016   Sporočilo za javnost - Aktualna gospodarska in finančna gibanja ter poslovanje bank v marcu 2016
19.05.2016   Sporočilo za javnost - Seminar BS-MDS Rethinking Monetary-Fiscal Policy Coordination
19.05.2016   Odziv na članek v tedniku Mladina, 13. maja 2016
16.05.2016   Sporočilo za javnost - Poročilo Mednarodnega denarnega sklada v okviru rednih posvetovanj po IV. členu Statuta MDS
04.05.2016   Sporočilo za javnost - ECB ukinja izdelavo in izdajo bankovcev za 500 €
21.04.2016   Pojasnilo - Ocenjevanje primernosti članov nadzornih svetov bank
15.04.2016   Sporočilo za javnost - Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke
12.04.2016   Sporočilo za javnost - Gospodarska in finančna gibanja, april 2016
31.03.2016   Sporočilo za javnost - Objavljena Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve – 2015
30.03.2016   Sporočilo za javnost - Zaključek dijaškega tekmovanja Generacija €URO 2015/16
29.03.2016   Sporočilo za javnost - Zaključek obiska Mednarodnega denarnega sklada v Sloveniji
29.03.2016   Obvestilo - Knjižnica Banke Slovenije do septembra zaprta
15.03.2016   Sporočilo za javnost - Umar predstavlja analizo ocene učinkov strukturnih ukrepov v Sloveniji
11.03.2016   Odgovor na članek Tadeja Kotnika (Finance, 9.3.2016)
07.03.2016   Obvestilo - Do 31.12.2015 dve prijavi kršitev v sistem obveščanja
05.03.2016   Odgovor na članek dr. Jožeta Mencingera v Dnevniku, Objektiv 27.2.2016
23.02.2016   Sporočilo za javnost - Makroekonomska gibanja in poslovanje bank v letu 2015
19.02.2016   Sporočilo za javnost - Banka Slovenije o sklepnih predlogih generalnega pravobranilca-dodatna pojasnila
18.02.2016   Sporočilo za javnost - Banka Slovenije o sklepnih predlogih generalnega pravobranilca
12.02.2016   Demanti izjave državnega sekretarja MF v oddaji Tarča, 11.2.2016
11.02.2016   Sporočilo za javnost - Prenehanje dovoljenja za opravljanje bančnih storitev Factor banke in Probanke
06.02.2016   Odziv na članek "Nova uprava NLB, deal SDH - guverner Jazbec: Benedek (rezerva Andoljšek), Gruden, Brodnjak"
27.01.2016   Sporočilo za javnost - V Sloveniji je bilo v 2015 iz obtoka umaknjenih manj ponarejenih evrobankovcev kot leta 2014
26.01.2016   Sporočilo za javnost - V bankah potrebna večja diverzifikacija komitentov glede na njihove posebnosti, tako pri reševanju nedonosnih terjatev kot pri kreditiranju
18.01.2016   Sporočilo za javnost - Obisk predsednice Nadzornega odbora EMN v Sloveniji
16.01.2016   Odziv Banke Slovenije na članek Zakaj je potrebna revizija
12.01.2016   Sporočilo za javnost - Podjetja zmerno povečujejo investicije v opremo in stroje
         

Pojasnilo - Ocenjevanje primernosti članov nadzornih svetov bank

Ljubljana, 21.april 2016

Zaradi informacij, ki se po nedavnem odstopu treh članov nadzornega sveta NLB pojavljajo v javnosti, želi Banka Slovenije pojasniti postopek ocenjevanja kandidatov za člane nadzornega sveta bank. Pri tem se ne bo primerjalno opredeljevala do postopkov, ki jih izvajajo drugi organi. 

PREDPISI
Pogoji za imenovanje članov nadzornega sveta bank so določeni v Zakonu o bančništvu (ZBan-2), ki je dostopen na povezavi ZAKON. In sicer v:

53. člen
(pogoji za imenovanje člana nadzornega sveta banke)
(1) Za člana oziroma članico nadzornega sveta banke (v nadaljnjem besedilu: član nadzornega sveta banke) je lahko imenovana oseba:
1. ki ima znanje, veščine in izkušnje za nadzor in spremljanje vodenja poslov banke ali družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot banka oziroma drugih primerljivih poslov;
2. ki ima ugled in lastnosti za nadzor nad vodenjem poslov banke ter njeno ravnanje ne vzbuja dvoma o njeni zmožnosti za zagotovitev varnega in skrbnega nadzora nad vodenjem poslov banke v skladu s profesionalno skrbnostjo in najvišjimi etičnimi standardi ter preprečevanjem nasprotja interesov;
3. ki ne krši tretjega odstavka 36. člena tega zakona ali so bila dana zagotovila, da se bo kandidat uskladil s temi zahtevami v šestih mesecih od vpisa sklepa skupščine o imenovanju člana nadzornega sveta v sodni register.
(2) Šteje se, da oseba nima ugleda in lastnosti za nadzor nad vodenjem poslov banke, če je bila:
1. pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja in obsodba še ni bila izbrisana; ali
2. zoper to osebo vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katera se lahko izreče kazen zapora eno leto ali več.
54. člen
(obvestilo o imenovanju člana nadzornega sveta banke)
Banka mora v petih dneh po imenovanju člana nadzornega sveta banke na skupščini o tem obvestiti Banko Slovenije ali Evropsko centralno banko, kadar v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora nad banko izvaja naloge iz točke (e) prvega odstavka 4. člena te uredbe.

Podrobnejša vsebina dokumentacije, s katero banka v zvezi z imenovanim članom nadzornega sveta dokazuje izpolnjevanje pogojev za imenovanje iz  53. člena ZBan-2 je določena v Sklepu o dokumentaciji za dokazovanje pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa banke in hranilnice (Ur. l. RS, št. 73/15)

Kriteriji za ocenjevanje primernosti članov upravljalnih organov, to je uprave in nadzornega sveta bank so podrobneje urejeni tudi s Smernicami o ocenjevanju primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij (EBA/GL/2012/06, v nad.: smernice), ki so objavljene na spletni strani EBA na povezavi SMERNICE.
Smernice je Banka Slovenije na podlagi 13. člena ZBan-2 prenesla v slovenski pravni red s Sklepom o uporabi Smernic o ocenjevanju primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij (Uradni list RS, št. 47/15).

KRITERIJI ZA OCENJEVANJE PRIMERNOSTI ČLANOV
Smernice evropskega regulatorja EBA določajo enotne kriterije za ocenjevanje primernosti članov upravljalnih organov. Na podlagi teh smernic se ocenjuje ugled in strokovno usposobljenost oziroma izkušnje osebe ter osebne okoliščine te osebe, ki vplivajo na upravljanje (npr. nasprotje interesov, dovolj časa za opravljanje funkcije, neodvisnost, ipd…).

ODGOVORNOST ZA OCENJEVANJE PRIMERNOSTI
Pri tem posebej poudarjamo (ne glede na pristojnost SDH v zvezi z imenovanjem članov nadzornega sveta državnih bank), da smernice EBA določajo, da je "za ocenjevanje začetne in kasnejše primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij predvsem odgovorna kreditna institucija", torej banka.

POSTOPEK IZDELAVE OCENE PRIMERNOSTI ČLANOV NS
Organi banke, ki so pristojni za izbor in imenovanje članov upravljalnega organa (uprave ali nadzornega sveta), morajo vzpostaviti in izvajati ustrezno politiko izbora primernih kandidatov (34. člen ZBan-2) . Banka mora izvajati proces ocenjevanja primernosti članov pred in po imenovanju (35. člen ZBan-2).
To po vsebini (če se osredotočimo le na imenovanje članov nadzornega sveta bank)  pomeni, da mora banka - oziroma skupščina delničarjev kot pristojna za imenovanje članov nadzornega sveta - pred imenovanjem pridobiti oziroma izdelati oceno primernosti članov nadzornega sveta. Za izdelavo ocene nadzorni svet oziroma komisija nadzornega sveta za imenovanje (kadar je ta v skladu z zakonom imenovana) izdela mnenje o primernosti kandidatov za člane nadzornega sveta (50. člen ZBan-2).
Pri tem mnenju gre za presojo primernosti osebe, ki jo lahko skupščina kot pristojna za imenovanje članov nadzornega sveta, upošteva ali ne.  Vsekakor pa naj bi to mnenje zagotovilo interni pogled banke na ustreznost člana - predvsem glede morebitnih okoliščin v zvezi posli med kandidatom in banko, torej glede okoliščin, ki skupščini kot organu imenovanja članov nadzornega sveta morda niso znani, in s tega vidika je mnenje lahko pomemben vir za odločanje skupščine.

Ocena primernosti določene osebe
, ki je izdelana v banki v postopku imenovanja in ki vključuje mnenje nadzornega sveta oziroma komisije za imenovanja, predvsem predstavlja koristen pripomoček tudi v procesu presoje Banke Slovenije oziroma ECB (v primeru sistemsko pomembnih bank). Zakon predvideva, da banka v zvezi z imenovanjem člana nadzornega sveta v petih delovnih dneh po sprejemu sklepa nadzornega sveta o potrditvi ustreznosti članov nadzornega sveta, Banki Slovenije ali ECB (v primeru sistemsko pomembnih bank) posreduje omenjeni sklep in oceno primernosti kandidata, ki jo je izvedla banka (35. člen ZBan-2).
Menimo, da ta proces ocenjevanja ne posega v uveljavljene korporativne odnose, temveč omogoča le bolj strukturiran proces odločanja o primernosti članov upravljalnega organa tako s strani njihovih lastnikov kot s strani nadzornih institucij.

OCENJEVANJE, KI GA IZVEDE BS oz. ECB
Kot določa ZBan-2 v 54. členu, mora banka v petih dneh po imenovanju člana nadzornega sveta banke na skupščini o tem obvestiti Banko Slovenije ali ECB (v primeru sistemsko pomembnih bank).
Banka Slovenije oz. ECB pri svojem (neodvisnem) ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa uporablja – poleg omenjene ocene primernosti, ki jo izdela banka - naslednje vire in evidence:
- izpolnjen vprašalnik za ocenjevanje primernosti člana (ta je del omenjenega Sklepa o dokumentaciji za dokazovanje pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa banke in hranilnice ,
- javne evidence (AJPES, GVIN),
- ATVP, AZN,
- povpraševanje pri nadzornih organih drugih držav,
- interne BS evidence (zapisniki oz. druga poročila), če gre za kandidate, ki so že delovali v bankah,
- zapisniki in magnetogrami nadzornih svetov, uprav (kjer se oceni sodelovanje, vključevanje v diskusijo, prisotnost,…),
- dokumentacija in informacije o razmerjih med banko in kandidatom oziroma članom, ki jih Banki Slovenije na zahtevo posreduje banka,
- predloženih dodatnih informacij, ki izhajajo iz navedb medijev oz. so dostopni (internet),
- ugotovitve zunanjih in notranjih revizorjev banke,
- analiza poslovanja družb, v katerih je kandidat zaposlen.

Postopki se zaključijo z (ne)izdajo licence članom uprav bank (v šestih mesecih) oziroma z oceno (ne)primernosti za člane nadzornih svetov. V zadnjem primeru se zoper neprimernega člana nadzornega sveta začne postopek za izdajo odločbe o prepovedi opravljanja funkcije člana nadzornega sveta.

 

BANKA SLOVENIJE
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Telefon: 01 47 19 000
Faks: 01 25 15 516
Kontakt
 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti