Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Kreditne institucije ter registra plačilnih institucij in družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzorniška razkritja

Predpisi za področje nadzora

CRD IV/CRR

EMIR

SFTR

Skrbni pregled bank in ukrepi

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Nadzor bančnega sistema  > Predpisi za področje nadzora  

Načrtovanje sanacije in zgodnje posredovanje

  Povezava
SLO EN
 REGULATIVNI TEHNIČNI STANDARDI    
Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1075 z dne 23. marca 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo vsebino načrtov sanacije, načrtov reševanja in načrtov reševanja skupine, minimalna merila, ki naj bi jih pristojni organ ocenil v zvezi z načrti sanacije in načrti sanacije skupine, pogoje za finančno podporo v skupini, zahteve o neodvisnih ocenjevalcih vrednosti, pogodbeno priznavanje pooblastil za odpis in konverzijo, postopke in vsebino zahtev v zvezi z obveščanjem in obvestilom o mirovanju ter operativno delovanje kolegijev za reševanje (UL L št. 184 z dne 8. julija 2016)
 EBA SMERNICE TER PRIPADAJOČI BS SKLEPI    
Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU (EBA/GL/2015/17; 08.12.2015)
Sklep o uporabi Smernic o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU (Uradni list RS, št. 16/16)
Smernice o uporabi poenostavljenih obveznosti na podlagi člena 4(5) Direktive 2014/59/EU (EBA/GL/2015/16; 16.10.2015)
Sklep o uporabi Smernic o uporabi poenostavljenih obveznosti na podlagi člena 4(5) Direktive 2014/59/EU (Uradni list RS, št. 75/16)  
Smernice o sprožilnih dejavnikih za uporabo ukrepov za zgodnje posredovanje v skladu s členom 27(4) Direktive 2014/59/EU (EBA/GL/2015/03; 29.07.2015)
Sklep o uporabi Smernic o sprožilnih dejavnikih za uporabo ukrepov za zgodnje posredovanje v skladu s členom 27(4) Direktive 2014/59/EU (Uradni list RS, št. 66/15)
Smernice o minimalnem seznamu kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov načrta sanacije (EBA/GL/2015/02; 23.07.2015)
Sklep o uporabi Smernic o minimalnem seznamu kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov načrta sanacije (Uradni list RS, št. 63/15)
Smernice o vrsti scenarijev, ki se uporabljajo v načrtih sanacije (EBA/GL/2014/06; 18. julij 2014)
Sklep o uporabi Smernic o vrsti scenarijev, ki se uporabljajo v načrtih sanacije (Uradni list RS, št. 47/15)
 POSVETOVALNI DOKUMENTI IN DOKUMENTI PRED OBJAVO V UL    
Final Report on Recommendation on the coverage of entities in a group recovery plan (EBA/Rec/2017/01; 1 November 2017)novo /
Draft Regulatory Technical Standards on simplified obligations under Article 4(6) of Directive 2014/59/EU /
Final Report on Draft Regulatory Technical Standards on a minimum set of the information on financial contracts that should be contained in the detailed records and the circumstances in which the requirement should be imposed (Article 71(8) BRRD) (EBA/RTS/2015/13; 17 December 2015) /
EBA final draft Regulatory Technical Standards specifying the conditions for group financial support under Article 23 of Directive 2014/59/EU (EBA/RTS/2015/08; 9 July 2015) /
EBA final draft Implementing Technical Standards on the form and content of disclosure of financial support agreements under Article 26 of Directive 2014/59/EU (EBA/ITS/2015/07; 9 July 2015) /
Final Report on Draft Implementing Technical Standards on the uniform formats, templates and definitions for the identification and transmission of information by competent authorities and resolution authorities to EBA for the purposes of Article 4(7) of Directive 2014/59/EU (EBA/ITS/2015/05; 7 July 2015) /
EBA Final draft regulatory technical standards on the assessment of recovery plans under Article 6(8) of Directive 2014/59/EU (Bank Recovery and Resolution Directive  BRRD) (EBA/RTS/2014/12; 18 July 2014) /
 OSTALO    
EBA Recovery planning: Comparative report on recovery options (01 March 2017)novo /
EBA Recovery planning: Comparative report on governance arrangements and recovery indicators (05 July 2016) /
     

 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti