Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Kreditne institucije ter registra plačilnih institucij in družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzorniška razkritja

Predpisi za področje nadzora

CRD IV/CRR

EMIR

SFTR

Skrbni pregled bank in ukrepi

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Nadzor bančnega sistema  > Predpisi za področje nadzora  

Konsolidirani nadzor in finančni konglomerati

  Povezava
SLO EN
 REGULATIVNI TEHNIČNI STANDARDI    
Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2303 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Direktive 2002/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo opredelitve in usklajujejo nadzor koncentracije tveganj in poslov v skupini (UL L št. 326 z dne 11. decembra 2015)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 342/2014 z dne 21. januarja 2014 o dopolnitvi Direktive 2002/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za uporabo metod za izračun kapitalskih zahtev za finančne konglomerate (UL L št. 100 z dne 3. aprila 2014)
 EBA SMERNICE TER PRIPADAJOČI BS SKLEPI    
Skupne smernice o zbliževanju nadzorniških praks v zvezi s skladnostjo dogovorov o koordinaciji nadzora finančnih konglomeratov (JC/GL/2014/01; 22. december 2014)

Sklep o uporabi Skupnih smernic o zbliževanju nadzorniških praks v zvezi s skladnostjo dogovorov o koordinaciji nadzora finančnih konglomeratov (Uradni list RS, št. 47/15)    
 BS SKLEPI/MF PRAVILNIKI    
Sklep o poročanju bank in hranilnic v zvezi s skupino (Uradni list RS, št. 63/15)    
Pravilnik o registru finančnih konglomeratov (Uradni list RS, št. 45/07)
Pravilnik o pomembnih poslih nadzorovanih oseb v finančnem konglomeratu (Uradni list RS, št. 36/07)
Pravilnik o pomembnejših koncentracijah tveganj nadzorovanih oseb v finančnem konglomeratu (Uradni list RS, št. 32/07)
Pravilnik za izračun dopolnilnih kapitalskih zahtev nadzorovanih oseb in za izračun prilagojenih kapitalskih zahtev nenadzorovanih oseb v finančnem konglomeratu (Uradni list RS, št. 8/07)
 POSVETOVALNI DOKUMENTI IN DOKUMENTI PRED OBJAVO V UL    
European Commission, Staff working document on Directive 2002/87/EC (20 July 2017)novo /
European Commission, Public consultation on the Evaluation of the financial conglomerates directive, 9. 6. 2016 – 20. 9. 2016 /
 OSTALO    
Joint Committee List of Financial Conglomerates 2016 (20 October 2016) /
     

 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti