Izbrani dogodki za izdajo priložnostnih kovancev v letu 2019 in zbiranje predlogov dogodkov za leti 2020 in 2021

03/09/2018 / Numismatic

Republika Slovenija v skladu z evropsko zakonodajo in na podlagi Zakona o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07) izdaja priložnostne kovance ob političnih, zgodovinskih, znanstvenih, kulturnih, športnih, humanitarnih in drugih dogodkih, ki so splošnega pomena za Slovenijo ali pa imajo širši mednarodni pomen. Priložnostni kovanci se delijo na:

  • spominske kovance za 2 evra, ki se izdajo letno ob enem dogodku in so širšega pomena. Po velikosti, kemijskih in fizičnih lastnostih je spominski kovanec enak tečajnemu kovancu za 2 evra. V obtoku so v vseh državah evroobmočja;

  • zbirateljske kovance, ki se izdajajo ob največ dveh dogodkih na leto in so splošnega pomena za Slovenijo. Na območju Republike Slovenije so zakonito plačilno sredstvo po njihovi nominalni vrednosti, v drugih državah pa imajo samo numizmatično vrednost.

Banka Slovenije opravlja za Republiko Slovenijo strokovne in tehnične naloge v zvezi z izdajo priložnostnih kovancev. Med te naloge spada tudi zbiranje predlogov dogodkov, ob katerih naj bi se v posameznem letu izdali priložnostni kovanci. Komisija za izdajo priložnostnih kovancev pri Banki Slovenije med prispelimi predlogi dogodkov pripravi ožji izbor in ga posreduje v nadaljnjo obravnavo Vladi Republike Slovenije, ki odločitev o določitvi dogodkov objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Banka Slovenije je med 16. januarjem 2016 in 30. junijem 2017 zbirala predloge dogodkov, ki bi bili v letu 2019 primerni za zaznamovanje z izdajo priložnostnih kovancev. Izmed 20 prispelih predlogov dogodkov je Komisija za izdajo priložnostnih kovancev pripravila predlog, na podlagi katerega je Vlada Republike Slovenije z Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2019 izdajo priložnostni kovanci (Uradni list RS, št. 07/18), določila naslednja dogodka:

  • 100. obletnico ustanovitve Univerze v Ljubljani (spominski kovanec za 2 €) in

  • 100. obletnico priključitve Prekmurja k matični domovini (zbirateljski kovanci: zlatnik, srebrnik in dvokovinski zbirateljski kovanec). 

Banka Slovenije zbira predloge dogodkov za leti 2020 in 2021. Zato vas vabimo, da sodelujete pri oblikovanju predloga dogodkov, ob katerih bi se v teh letih izdali priložnostni kovanci. Dobrodošli so tudi predlogi za nadaljnja leta. Prosimo vas, da nam predlagate dogodke, ki so po vašem mnenju primerni za zaznamovanje z izdajo priložnostnih kovancev (okrogla obletnica oziroma pomemben, enkraten dogodek), vsak predlog pa na kratko utemeljite.

 

Vaše pobude in predloge pričakujemo do konca septembra 2018. Naslovite jih na:

 

Banka Slovenije, Gotovinsko poslovanje

Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana