Announcements

Content is available in Slovene only.

02/23/2024 Sprejete spremembe pravnih aktov o izvajanju denarne politike Evrosistema
09/15/2023 Objava okvirnega koledarja obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v 2024 in dopolnitev koledarja v 2023
09/15/2023 Objava okvirnega koledarja rednih avkcij Evrosistema v 2024
09/14/2023 Svet ECB zvišal obrestne mere
09/01/2023 Sprememba Uredbe ECB o uporabi zahtev glede obveznih rezerv
07/27/2023 Svet ECB spreminja obrestovanje obveznih rezerv
07/27/2023 Svet ECB zvišal obrestne mere
06/15/2023 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
05/26/2023 Novi Splošni pogoji o izvajanju okvira denarne politike začnejo veljati 29. junija 2023
05/04/2023 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
04/25/2023 S 1. majem ponovno tedenska frekvenca izvajanja posojilnih operacij v ameriških dolarjih
04/18/2023 Svet ECB sprejel spremembo Smernice o domačih poslih upravljanja sredstev in obveznosti s strani nacionalnih centralnih bank z uveljavitvijo 1. maja 2023
03/20/2023 Usklajeno delovanje centralnih bank za povečanje zagotavljanja likvidnosti v ameriških dolarjih
03/17/2023 Nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije začne veljati 20. 3. 2023
03/16/2023 Svet ECB zvišal obrestne mere
03/09/2023 Novi Splošni pogoji o izvajanju okvira denarne politike začnejo veljati 20. marca 2023
02/07/2023 Evrosistem s 1. majem 2023 prilagaja obrestovanje nekaterih nemonetarnih vlog
02/02/2023 Svet ECB zvišal obrestne mere
02/02/2023 Svet ECB odločil o podrobnostih glede zmanjševanja imetij vrednostnih papirjev v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev (APP)
12/20/2022 Svet ECB sprejel prilagoditve okvira za obvladovanje tveganj pri posojilnih operacijah denarne politike
12/15/2022 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
10/28/2022 Prehodne določbe o obveznih rezervah zaradi prevzema evra na Hrvaškem
10/27/2022 Svet ECB zvišal obrestne mere
10/27/2022 Rekalibracija pogojev v tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja
10/27/2022 Svet ECB prilagodil obrestovanje obveznih rezerv
09/19/2022 ECB provides details on how it aims to decarbonise its corporate bond holdings
09/08/2022 Svet ECB zvišal obrestne mere
09/08/2022 Svet ECB začasno ukinil 0-odstotno zgornjo mejo za obrestovanje vlog države
07/21/2022 Svet ECB zvišal obrestne mere in objavil ostale sklepe o denarni politiki
07/20/2022 Objava okvirnega koledarja rednih avkcij Evrosistema v 2023
07/20/2022 Objava okvirnega koledarja obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v 2023 in dopolnitev koledarja v 2022
07/04/2022 Further ECB steps to incorporate climate change into monetary policy implementation
06/20/2022 Novi Splošni pogoji o izvajanju okvira denarne politike začnejo veljati 8. julija 2022
06/09/2022 Prenehanje izvajanja neto nakupov v okviru programa nakupov vrednostnih papirjev (APP) s 1. julijem 2022
05/06/2022 ECB objavila spremembe predpisov ECB o izvajanju denarne politike Evrosistema
03/24/2022 ECB objavila časovnico za postopno ukinitev začasnih pandemičnih ukrepov pri kolateralu
01/31/2022 Nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije začne veljati 1. 2. 2022
12/16/2021 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
12/15/2021 Nov Uporabniški priročnik za uporabo spletne aplikacije eAvkcije
09/17/2021 Sprememba Splošnih pogojev o izvajanju okvira denarne politike začne veljati 20. 9. 2021
07/29/2021 Objava okvirnega koledarja rednih avkcij Evrosistema v 2022
07/29/2021 Objava okvirnega koledarja obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v 2022 in dopolnitev koledarja v 2021
06/17/2021 Spremembe Splošnih pogojev o izvajanju okvira denarne politike začnejo veljati 28. junija 2021
05/07/2021 ECB uvaja spremembo glede zahteve za izpolnjevanje količnika finančnega vzvoda pri primernih nasprotnih strankah za operacije denarne politike
05/06/2021 Sprememba Sklepa ECB o tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (TLTRO-III)
04/26/2021 Nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije začne veljati 1. maja 2021
04/23/2021 Izvajanje operacij zagotavljanja dolarske likvidnosti od 1. julija 2021 dalje
04/01/2021 Sprememba Splošnih pogojev o izvajanju okvira denarne politike začne veljati 5. aprila 2021
01/27/2021 Svet ECB sprejel prenovljeno Uredbo o uporabi zahtev glede obveznih rezerv, ki stopi v veljavo 26. junija 2021
01/13/2021 Posodobljen koledar izvajanja tretje serije ciljno usmerjenih operacij dolgoročnega refinanciranja (TLTRO-III)
12/28/2020 Nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije začne veljati 1. januarja 2021
12/17/2020 Novi Splošni pogoji o izvajanju okvira denarne politike začnejo veljati 1. januarja 2021
12/10/2020 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
12/10/2020 Rekalibracija pogojev v tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja
12/10/2020 Podaljšanje izvajanja izrednih operacij dolgoročnejšega refinanciranja ob pandemiji (PELTRO)
10/26/2020 Nov Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja
09/28/2020 ECB objavila spremembe predpisov ECB o izvajanju denarne politike Evrosistema
09/02/2020 Spremembe Splošnih pogojev o izvajanju okvira denarne politike začnejo veljati 4. septembra 2020
08/20/2020 Zagotavljanje likvidnosti v ameriških dolarjih od 1. septembra 2020 dalje
06/19/2020 Zagotavljanje likvidnosti v ameriških dolarjih od 1. julija 2020 dalje
06/17/2020 Objava okvirnega koledarja obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v 2021 in sprememba koledarja v 2020
06/17/2020 Objava okvirnega koledarja rednih avkcij Evrosistema v 2021
06/04/2020 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
05/14/2020 Novi Splošni pogoji o izvajanju okvira denarne politike začnejo veljati 18. maja 2020
05/07/2020 Sprememba Smernice o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja
04/30/2020 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
04/30/2020 Uvedba novih izrednih operacij dolgoročnejšega refinanciranja ob pandemiji (PELTRO)
04/30/2020 Rekalibracija pogojev pri ciljno usmerjenih operacijah dolgoročnejšega refinanciranja (TLTRO-III) za nadaljnjo podporo gospodarstvu
04/23/2020 Svet ECB sprejel ukrepe za ublažitev vpliva morebitnih znižanj bonitetnih ocen na razpoložljivost kolaterala
04/17/2020 Novi Splošni pogoji o izvajanju okvira denarne politike začnejo veljati 20. aprila 2020
04/07/2020 Sprejet paket začasnih ukrepov rahljanja kriterijev kolaterala
03/25/2020 Sprejetje Sklepa ECB o začasnem izrednem programu nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji (PEPP)
03/25/2020 Sprememba Sklepa ECB o izvajanju programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja (CSPP)
03/20/2020 Usklajena akcija centralnih bank za nadaljnje povečanje zagotavljanja likvidnosti v ameriških dolarjih
03/18/2020 Uvedba Začasnega izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji (PEPP)
03/16/2020 Dopolnitev Sklepa ECB o tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (TLTRO-III)
03/15/2020 Usklajena akcija centralnih bank za povečanje zagotavljanja globalne likvidnosti v ameriških dolarjih
03/12/2020 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
03/12/2020 Ukrepi Sveta ECB za podporo pogojem likvidnosti bank in aktivnosti denarnega trga
03/12/2020 ECB Bančni nadzor zagotovil začasne kapitalske in operativne olajšave pri reakciji na koronavirus
03/12/2020 Sprejeti ugodnejši pogoji pri tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (TLTRO-III)
11/06/2019 Sprememba Splošnih pogojev o izvajanju okvira denarne politike začne veljati 6. novembra 2019
10/25/2019 Svet ECB sprejel Sklep o obrestovanju imetij presežnih rezerv in nekaterih vlog
09/12/2019 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
09/12/2019 Podrobnosti o nakupih vrednostnih papirjev iz APP z donosi pod obrestno mero mejnega depozita
09/12/2019 Spremenjeni pogoji pri tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (TLTRO-III)
09/12/2019 Uvedba dvostopenjskega obrestovanja presežnih rezerv kreditnih institucij
08/23/2019 Objava okvirnega koledarja rednih avkcij Evrosistema v 2020
08/23/2019 Objava okvirnega koledarja obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v 2020
07/29/2019 Objavljena Sklep ECB o tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (TLTRO-III) in sprememba Sklepa ECB o TLTRO-II
07/18/2019 Nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije začne veljati 5. avgusta 2019
07/17/2019 Novi Splošni pogoji o izvajanju okvira denarne politike začnejo veljati 5. avgusta 2019
06/06/2019 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
06/06/2019 Objavljene podrobnosti o novi seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (TLTRO-III)
05/14/2019 ECB objavila spremembe smernic ECB o izvajanju denarne politike Evrosistema
03/07/2019 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki in uvedba nove serije ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (TLTRO-III)
03/05/2019 ECB in Bank of England aktivirali dogovor o valutnih zamenjavah za morebitno zagotovitev evrov angleškim bankam
01/30/2019 Nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
12/13/2018 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
12/13/2018 Določitev tehničnih parametrov reinvestiranja pri programu APP
10/30/2018 Nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
08/02/2018 Objava okvirnega koledarja obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v 2019
07/13/2018 Objava okvirnega koledarja rednih avkcij Evrosistema v 2019
06/14/2018 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
05/28/2018 Nov Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja
04/09/2018 Novi Splošni pogoji o izvajanju okvira denarne politike
02/08/2018 ECB objavila spremembe smernic ECB o izvajanju okvira denarne politike Evrosistema
12/15/2017 Novi Splošni pogoji zagotavljanja dolarske likvidnosti nasprotnim strankam
12/14/2017 Spremembe v kriterijih primernosti za nekrite bančne obveznice
10/26/2017 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
10/26/2017 Dodatne informacije o programu APP
08/21/2017 Nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
07/21/2017 Svet BS je 29. 6. 2017 sprejel Spremembe Splošnih pogojev o izvajanju okvira denarne politike
07/21/2017 ECB objavila spremembe ECB Smernice o izvajanju okvira denarne politike Evrosistema
06/19/2017 ECB objavila Pogodbo o posojilu v skrajni sili (ELA)
05/25/2017 Nov model ICAS BS za ocenjevanje kreditne bonitete dolžnikov pri zavarovanju kreditnih operacij Evrosistema
02/03/2017 Nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
12/22/2016 Svet BS je 20. 12. 2016 sprejel nove Splošne pogoje o izvajanju okvira denarne politike
12/22/2016 Nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
12/08/2016 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
12/08/2016 Evrosistem uvedel zavarovanje z denarjem pri posojanju PSPP obveznic
12/08/2016 Svet ECB prilagodil parametre pri programu nakupa vrednostnih papirjev (APP)
11/29/2016 Svet BS je 25. 11. 2016 sprejel Spremembo Splošnih pogojev o izvajanju okvira denarne politike
11/03/2016 Svet ECB revidiral okvir upravljanja s tveganji pri primernem finančnem premoženju
11/03/2016 Sprejete dopolnitve smernic ECB o izvajanju okvira denarne politike
10/06/2016 Svet ECB nekritim bančnim obveznicam spremenil kriterije primernosti in ukrepe za obvladovanje tveganj
09/23/2016 Revizija standardiziranega odbitka od osnove za obvezne rezerve in sprememba Uredbe ECB o uporabi obveznih rezerv
09/19/2016 Objava okvirnega koledarja rednih avkcij Evrosistema v letih 2017 in 2018
09/19/2016 Objava okvirnega koledarja obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v letih 2017 in 2018
06/22/2016 ECB objavila ponovno primernost dolžniških vrednostnih papirjev, izdanih ali garantiranih s strani grške države, za zavarovanje operacij Evrosistema
06/02/2016 ECB objavila preostale podrobnosti o programu nakupa podjetniških papirjev (CSPP)
05/03/2016 Objava predpisov za izvedbo TLTRO in TLTRO-II operacij
04/21/2016 ECB objavila podrobnosti o programu nakupa podjetniških papirjev (CSPP)
03/21/2016 ECB objavila sklep o neprimernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki so izdani ali garantirani s strani ciprske države
03/10/2016 Svet ECB vključil v APP še program nakupa podjetniških papirjev (CSPP) in sprejel spremembe pri APP
03/10/2016 Svet ECB najavil novo serijo ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (TLTRO-II)
03/10/2016 Odločitve Sveta ECB o denarni politiki
01/13/2016 Svet BS je 12. 1. 2016 sprejel nove Splošne pogoje o izvajanju okvira denarne politike
07/26/2011 Sprejet nov Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja
04/22/2011 Pobuda Evrosistema na področju listinjenih vrednostnih papirjev; Sprememba primernosti s strani Irske izdanih ali garantiranih dolžniških instrumentov; Spodnja meja za velikost bančnih posojil