Izbrani dogodki za izdajo priložnostnih kovancev v letu 2021 in zbiranje predlogov dogodkov za leta od 2022 naprej

01/31/2020 / Numismatic

Republika Slovenija v skladu z evropsko zakonodajo in na podlagi Zakona o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07) izdaja priložnostne kovance ob političnih, zgodovinskih, znanstvenih, kulturnih, športnih, humanitarnih in drugih dogodkih, ki so splošnega pomena za Slovenijo ali pa imajo širši mednarodni pomen.

Banka Slovenije je do 31. avgusta 2019 zbirala predloge dogodkov, ki bi bili v letu 2021 primerni za obeležbo z izdajo priložnostnih kovancev. Izmed 29 prispelih predlogov dogodkov je Komisija za izdajo priložnostnih kovancev pripravila predlog, na podlagi katerega je Vlada Republike Slovenije z Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2021 izdajo priložnostni kovanci (Uradni list RS, št. 4/20), določila naslednja dogodka:

  • 200. obletnica ustanovitve Deželnega muzeja za Kranjsko, prvega muzeja na Slovenskem (spominski kovanec za 2 EUR) in
  • 300. obletnica Škofjeloškega pasijona (zbirateljski kovanci).

Banka Slovenije zbira predloge dogodkov za leta od vključno 2022 naprej. Zato vas vabimo, da sodelujete pri oblikovanju predloga dogodkov, ob katerih bi se v teh letih izdali priložnostni kovanci. Prosimo vas, da nam predlagate dogodke, ki so po vašem mnenju primerni za obeležbo z izdajo priložnostnih kovancev (okrogla obletnica oziroma pomemben, enkraten dogodek), vsak predlog pa na kratko utemeljite.

Vaše pobude in predloge dogodkov, ki bi se obeležili z izdajo priložnostnih kovancev v letu 2022, pričakujemo do konca avgusta 2020. Naslovite jih na:

Banka Slovenije

Gotovinsko poslovanje

Slovenska cesta 35

1505 Ljubljana