Numizmatični izdelki 2016

09/28/2015 / Numismatic

PRILOŽNOSTNI KOVANCI REPUBLIKE SLOVENIJE

Republika Slovenija bo v letu 2016 z izdajo priložnostnih kovancev zaznamovala naslednja dogodka:

  • 150. obletnica Rdečega križa na Slovenskem (zbirateljski kovanci)

Zlatnik
Srebrnik
Nominalna vrednost: 100 evrov 
Teža: 7 gramov 
Premer: 24 milimetrov 
Čistina: Au 900/1000 
Izdelano: 1000 kovancev 
 
Nominalna vrednost: 30 evrov 
Teža: 15 gramov 
Premer: 32 milimetrov 
Čistina: Ag 925/1000 
Izdelano: 2000 kovancev 
 
Zbirateljski dvokovinski kovanec
Nominalna vrednost: 3 evre 
Teža: 15 gramov 
Premer: 32 milimetrov 
Zlitina: jedro 75 Cu 25 Ni
           kolobar 78 Cu 20 Zn 2 Ni 
Izdelano: 114.500 kovancev (skupna količina BU in proof kvalitete). 

Banka Slovenije bo dala zbirateljske kovance v prodajo in obtok predvidoma v drugem četrtletju 2016, točen datum bo določen s Sklepom o dajanju zbirateljskih kovancev v prodajo in obtok, ki bo objavljen v Uradnem listu RS.

  • 25. obletnica osamosvojitve Republike Slovenije (spominski kovanec za 2€)

    Izdelano: 1 milijon kovancev (skupna količina BU in proof kvalitete).

    Banka Slovenije načrtuje, da bo dala spominski kovanec v obtok predvidoma v drugem četrtletju 2016.

 

NUMIZMATIČNI IZDELKI BANKE SLOVENIJE

Banka Slovenije bo dala predvidoma v drugem četrtletju 2016 v prodajo zbirko evrokovancev (10.500 kosov BU in 1.500 kosov proof kvalitete) z letnico kovanja 2016. Zbirka bo vsebovala vse nominalne vrednosti evrokovancev s slovensko nacionalno stranjo, zbirateljski dvokovinski kovanec za 3 €, izdan ob 150. obletnici Rdečega križa na Slovenskem in spominski kovanec za 2 €, izdan za zaznamovanje 25. obletnice osamosvojitve Republike Slovenije.

V prodaji bosta tudi spominski kovanec za 2 € (3.500 kosov) in dvokovinski zbirateljski kovanec za 3 € (2.500 kosov) proof kvalitete.

Priložnostni kovanci Republike Slovenije in numizmatični izdelki Banke Slovenije bodo v prodaji v Banki Slovenije in Deželni banki Slovenije (pooblaščena agentka Banke Slovenije).