Numizmatični izdelki 2015

02/04/2015 / Numismatic

PRILOŽNOSTNI KOVANCI REPUBLIKE SLOVENIJE

Republika Slovenija bo v letu 2015 z izdajo priložnostnih kovancev zaznamovala naslednje dogodke:

  • 500. obletnica prvega slovenskega tiskanega besedila (zbirateljski kovanci)
Zlatnik
Srebrnik
Nominalna vrednost: 100 evrov 
Teža: 7 gramov 
Premer: 24 milimetrov 
Čistina: Au 900/1000 
Izdelano: 1500 kovancev 
 
Nominalna vrednost: 30 evrov 
Teža: 15 gramov 
Premer: 32 milimetrov 
Čistina: Ag 925/1000 
Izdelano: 2500 kovancev 
 
Zbirateljski dvokovinski kovanec
Nominalna vrednost: 3 evre 
Teža: 15 gramov 
Premer: 32 milimetrov 
Zlitina: jedro 75 Cu 25 Ni
           kolobar 78 Cu 20 Zn 2 Ni 
Izdelano: 138.000 kovancev (skupaj nakovano BU in proof kvalitete) 

Banka Slovenije bo dala zbirateljske kovance v prodajo in obtok predvidoma v 2. četrtletju 2015, točen datum bo določen s Sklepom o dajanju zbirateljskih kovancev v prodajo in obtok, ki bo objavljen v Uradnem listu RS.

  • Emona – Ljubljana (spominski kovanec za 2€)

Izdelano: 1 milijon kosov (skupne nakovane količine BU in proof kvalitete)Banka Slovenije načrtuje, da bo dala spominski kovanec v obtok predvidoma v 4. četrtletju 2015.

  • 30. obletnica zastave Evropske unije (spominski kovanec za 2€ - skupni evropski motiv)

Izdelano: 1 milijon kosov (celotna nakovana količina BU kvalitete v rolicah)Banka Slovenije načrtuje, da bo dala spominski kovanec v obtok v 4. četrtletju 2015.

 

NUMIZMATIČNI IZDELKI BANKE SLOVENIJE

Banka Slovenije bo dala predvidoma v 4. četrtletju 2015 v prodajo zbirko evrokovancev (13.500 kosov BU in 1.500 kosov proof kvalitete) z letnico kovanja 2015, ki bo vsebovala vse nominalne vrednosti evrokovancev s slovensko nacionalno stranjo, zbirateljski dvokovinski kovanec za 3 evre, izdan ob 500. obletnici prvega slovenskega tiskanega besedila in spominski kovanec za 2 €, izdan za zaznamovanje dogodka Emona - Ljubljana.

V posebni embalaži (kapsula) bo v prodaji spominski kovanec za 2 € (5.000 kosov) in dvokovinski zbirateljski kovanec za 3 € (3.000 kosov). Kovanci bodo proof kvalitete.