Izbrani dogodki za izdajo priložnostnih kovancev v letu 2015 in zbiranje predlogov dogodkov za leti 2016 in 2017

01/23/2014 / Numismatic

Republika Slovenija v skladu z evropsko zakonodajo in na podlagi Zakona o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07) izdaja priložnostne kovance ob političnih, zgodovinskih, znanstvenih, kulturnih, športnih, humanitarnih in drugih dogodkih, ki so splošnega pomena za Slovenijo ali pa imajo širši mednarodni pomen. Priložnostni kovanci se delijo na:

  • spominske kovanceki se izdajo letno ob enem dogodku in so širšega pomena. Po velikosti, kemijskih in fizičnih lastnostih je spominski kovanec enak tečajnemu kovancu za 2 evra. V obtoku so v vseh državah evroobmočja;
  • zbirateljske kovance, ki se izdajajo ob največ dveh dogodkih na leto in so splošnega pomena za Slovenijo. Na območju Republike Slovenije so zakonito plačilno sredstvo po njihovi nominalni vrednosti, v drugih državah pa imajo samo numizmatično vrednost.

Banka Slovenije opravlja za Republiko Slovenijo strokovne in tehnične naloge v zvezi z izdajo priložnostnih kovancev. Med te naloge spada tudi zbiranje predlogov dogodkov, ob katerih naj bi se v posameznem letu izdali priložnostni kovanci. Komisija za izdajo priložnostnih kovancev pri Banki Slovenije med prispelimi predlogi dogodkov pripravi ožji izbor in ga posreduje v nadaljnjo obravnavo Vladi Republike Slovenije, ki odločitev o določitvi dogodkov objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Za leto 2015 je Vlada Republike Slovenije z Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2015 izdajo priložnostni kovanci (Uradni list RS, št. 3/14), določila naslednja dogodka:

  • Emona - Ljubljana (spominski kovanec za 2 €) in
  • 500. obletnica prvega slovenskega tiskanega besedila (zbirateljski kovanci).

Banka Slovenije zbira predloge dogodkov za leti 2016 in 2017. Zato vas vabimo, da sodelujete pri oblikovanju predloga dogodkov, ob katerih bi se v teh letih izdali priložnostni kovanci.

Dobrodošli so tudi predlogi za nadaljnja leta. Prosimo vas, da nam predlagate dogodke, ki so po vašem mnenju primerni za zaznamovanje z izdajo priložnostnih kovancev (okrogla obletnica oziroma pomemben, enkraten dogodek), vsak predlog pa na kratko utemeljite. 

Vaše pobude in predloge pričakujemo do konca septembra 2014, ki jih naslovite na: Banka Slovenije, Gotovinsko poslovanje, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana.