Izjava za javnost - Odziv na navedbe VZMD

10/01/2015 / Press release

Zadnje javne izjave Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) glede stališča Evropske komisije o nezavezujoči naravi Sporočila o bančništvu, ki je bilo podlaga za izbris delnic in podrejenih instrumentov ob sanaciji slovenskih bank, temeljijo na izvlečkih stališča Evropske komisije in  ti izvečki ne dajo celovite informacije o stališču Evropske komisije.

Evropska komisija je namreč v dokumentu, ki ga je posredovala Sodišču EU v Luksemburgu, pritrdila dosedanjim stališčem Banke Slovenije, in sicer da bi bila državna pomoč, ki ne bi upoštevala popolnega izbrisa podrejenih instrumentov, zavrnjena.

Evropska komisija je v svojem odgovoru za sodišče tudi jasno in večkrat poudarila, da bi bila državna pomoč v primeru slovenskih bank brez popolnega izbrisa podrejenih upnikov nezdružljiva s pravili notranjega trga in bi torej Evropska komisija takšne ukrepe zavrnila.

Posledično so tako pritrdili tudi razlagi o zavezujočih učinkih sporočila v okoliščinah, v katerih je bila Slovenija.