OFS objavil pobudo vladi za spremembe na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja

03/31/2022 / Press release

Odbor za finančno stabilnost (OFS), ki ga sestavljajo predstavniki Banke Slovenije, Agencije za trg vrednostnih papirjev, Agencije za zavarovalni nadzor in Ministrstva za finance, je na svoji seji, 28. marca 2022, opravil razpravo o dolgoročnih tveganjih trenutne ureditve pokojninskega sistema v Sloveniji za finančno stabilnost.  V zvezi s tem je sprejel pobudo vladi, s katero želi poudariti nujnost sprememb na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja (drugi steber), ki bi med drugim povečale vključenost institucionalnih vlagateljev (bank, zavarovalnic in pokojninskih skladov) v pokojninski sistem, s tem pa posredno prispevale tudi h krepitvi domačega trga kapitala.

Gradivo OFS Dolgoročna tveganja trenutne ureditve pokojninskega sistema v Sloveniji za finančno stabilnost je dostopno na povezavi.