Sporočilo za javnost - Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev - 2013, 9. aprila 2014

04/09/2014 / Press release

Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev - 2013

Svet Banke Slovenije je sprejel dokument Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev - 2013 in potrdil objavo na spletnih straneh Banke Slovenije http://www.bsi.si/orodja/tarife-ps.asp?MapaId=1439 .

Banka Slovenije v okviru spremljanja učinkovitosti izvajanja plačilnih storitev analize s področja plačilnih storitev in politike nadomestil ponudnikov plačilnih storitev pripravlja že od leta 2009, od leta 2011 pa jih tudi objavlja na spletnih straneh. Novi dokument časovno vrsto dopolnjuje s podatki za leto 2013 ter zajema analizo sprememb nadomestil za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev.

Leto 2013 je zaznamovala uveljavitev davka na finančne storitve, ki s stopnjo 6,5% obdavčuje tudi plačilne storitve. Primerjava z letom 2012 kaže, da so se povprečna nadomestila v letu 2013 povišala v vseh 19 obravnavanih segmentih plačilnih storitev, v 10 za več kot je stopnja novega davka.

Izračunani so tudi stroški košaric plačilnih storitev po ponudnikih plačilnih storitev, pri čemer je v izračunih upoštevano razlikovanje med "tradicionalnim komitentom" (plačuje na okencu) in "e-komitentom" (plačuje preko elektronske banke), med fizičnimi in pravnimi osebami in med izkustveno košarico Zveze potrošnikov Slovenije in izračunano košarico plačilnih storitev Banke Slovenije. Izračun kaže, da je za fizične osebe – ne glede na košarico (Banka Slovenije/Zveza potrošnikov Slovenije) in vrsto komitenta (tradicionalni ali e-komitent) – najcenejša Delavska hranilnica d.d. Za pravne osebe pa je v primeru tradicionalnega komitenta najcenejša Hranilnica in posojilnica Vipava d.d., v primeru e-komitenta pa Delavska hranilnica d.d.