Sporočilo za javnost z dne 25. novembra 2013

11/25/2013 / Press release

Banka Slovenije spodbuja sodelovanje slovenskih strokovnjakov v institucijah monetarne unije

Na ravni Evrosistema se vzpostavlja Enotni mehanizem nadzora (SSM – Single Supervisory Mechanism). Evropska centralna banka (ECB) bo prevzela odgovornost za nadzorne naloge, povezane s finančno stabilnostjo vseh bank v območju evra. Odgovorna bo za učinkovito delovanje enotnega nadzornega mehanizma in imela neposreden nadzor nad bankami evroobmočja, izvajala pa ga bo v sodelovanju z nacionalnimi nadzornimi organi. Vzpostavitev enotnega mehanizma nadzora predstavlja pomemben korak k enotni bančni uniji v Evropi, ki bo temeljila na celovitih in podrobnih enotnih pravilih za finančne storitve.

Evropska centralna banka (ECB) razpise za delovna mesta v okviru Enotnega mehanizma nadzora (EMN) objavlja na svoji spletni strani in samostojno vodi izbirni postopek. Banka Slovenije spodbuja sodelovanje čim večjega število slovenskih finančnih strokovnjakov v tako pomembni instituciji bančne unije, zato opozarjamo na podrobnejše informacije o razpisanih delovnih mestih in pogojih, ki so objavljene na spletni strani ECB/Job opportunities .