Sporočilo za javnost - Erste Card - Diners (26.7.2013)

07/26/2013 / Press release

Banka Slovenije je danes, 26. 7. 2013, družbi Erste Card poslovanje s kreditnimi karticami, d. o. o. (Erste Card) izdala dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija. Dovoljenje se nanaša na plačilne storitve, povezane z izdajanjem novih plačilnih kartic Diners Club, izvrševanjem plačilnih transakcij na podlagi uporabe teh kartic in pogodbenimi razmerji s prodajnimi mesti, ki bodo omogočala plačila za blago in storitve z uporabo teh kartic.

Postopek izdaje zgoraj navedenega dovoljenja ni neposredno povezan s postopki, ki so v teku v zvezi s poplačilom obveznosti, ki jih imata družbi Diners Club SLO d. o. o. in DC Finance, d. o. o. do trgovcev kot prejemnikov plačil iz naslova preteklega poslovanja s karticami Diners Club. Je pa uresničitev doseženega dogovora med deležniki, ki predvideva poplačilo obveznosti do trgovcev, za kar se je zavzemala tudi Banka Slovenije, ključni pogoj za uspešno ponovno vzpostavitev poslovanja s karticami Diners Club v Sloveniji.

Družbi Erste Card je bilo dovoljenje izdano na podlagi ugotovitve, da družba izpolnjuje pogoje za opravljanje plačilnih storitev, ki so določeni v Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih. V tej zvezi je Banka Slovenije med drugim preverila primernost poslovodstva oziroma oseb, ki bodo neposredno odgovorne za vodenje poslov v zvezi s plačilnimi storitvami, in imetnikov kvalificiranega deleža v družbi ter izpolnjevanje organizacijskih, kadrovskih, tehničnih in drugih pogojev za varno in zanesljivo poslovanje družbe.

Poleg tega je bila preverjena primernost sistema upravljanja, vključno z upravljanjem s tveganji, in sistema notranjih kontrol v družbi. Posebna pozornost je bila namenjena zagotavljanju zakonsko predpisanega minimalnega kapitala ter načinu zagotavljanja varstva denarnih sredstev uporabnikov plačilnih storitev. Z implementacijo teh rešitev pred dejanskim začetkom opravljanja plačilnih storitev mora namreč družba Erste Card zagotoviti, da bodo prejeta sredstva ustrezno varovana oziroma da bo zagotovljena poravnava obveznosti družbe do trgovcev.

Po izdaji dovoljenja družbi Erste Card bo slednja – v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih – podvržena kontinuiranemu nadzoru s strani Banke Slovenije.