Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev

06/12/2013 / Press release

Banka Slovenije je danes na svojih spletnih straneh http://www.bsi.si/orodja/tarife-ps.asp?MapaId=1439 objavila dokument Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev. V dokumentu, ki sicer predstavlja ažuriranje leto dni starega podobnega dokumenta s podatki za leto 2012, je analiziran tudi učinek davka na finančne storitve na višino nadomestil. Ugotovljeno je, da so tisti ponudniki plačilnih storitev, ki so nadomestila za plačilne storitve v obdobju od 31. 12. 2012 do 1. 6. 2013 povišali, nadomestila praviloma povišali za več kot je stopnja davka (6,5%). Analiza stroškov košaric plačilnih storitev pa kaže, da je za fizične osebe še vedno najugodnejši ponudnik plačilnih storitev Delavska hranilnica d.d., za pravne osebe pa Hranilnica in posojilnica Vipava d.d. – zapisano velja ne glede na izbrano tržno pot, tj. bančno okence ali elektronsko banko.