Poročilo misije Mednarodnega denarnega sklada

03/21/2011 / Press release

Poročilo obiska delegacije MDS v Sloveniji se nahaja na spletni strani MDS. 

Povezava: http://www.imf.org/external/np/ms/2011/032111.htm