Pojasnila in podatki o poslovanju Banke Slovenije

12/07/2010 / Press release

Banka Slovenije s strani medijev občasno dobiva vprašanja o svojem poslovanju, stroških, plačah, organizacijski strukturi ter učinkovitosti poslovanja. Banka Slovenije se je zato odločila, da bo na svoji spletni strani objavila vse relevantne podatke, ki niso zaupne narave in ki zanimajo javnost. Javnost tudi obveščamo, da je vse podatke revidiranega zaključnega računa BS in letno poročilo mogoče najti na spletni strani BS (http://www.bsi.si/iskalniki/letna_porocila.asp?MapaId=709).

Vprašanja in odgovori