Podelitev nagrad Banke Slovenije za najboljša diplomska dela v letu 2010

10/15/2010 / Press release

Včeraj, dne 14. oktobra, je bila v Banki Slovenije tradicionalna svečana podelitev nagrad sedmim diplomantom in diplomantkam za diplomska dela oz. bolonjska magistrska dela, ki jih je na podlagi natečaja izbrala Komisija Sveta Banke Slovenije za raziskovalno delo. Nagrade, ki jih Banka Slovenije podeljuje ob obletnici uvedbe slovenskega tolarja, so namenjene spodbujanju raziskovalnega dela študentov na področju ekonomije, bančništva, zavarovalništva in financ ter finančnega prava. Nagrade je nagrajencem podelil guverner Banke Slovenije dr. Marko Kranjec.
Nagrade Banke Slovenije so prejeli:

Martina KADUNC, diplomantka Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, za diplomsko delo "Empirična analiza prisotnosti bid rigginga pri javnih razpisih za izgradnjo slovenskega avtocestnega omrežja", katerega mentor je bil prof. dr. Jože P. Damijan,

Jernej KOREN diplomant Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani za diplomsko delo "Phillipsova krivulja in njeno ocenjevanje", katerega mentor je bil doc. dr. Igor Masten,

Aljaž KUNČIČ diplomant Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani za diplomsko delo "Vpliv cene nafte na inflacijo v Sloveniji in Avstriji", katerega mentor je bil doc. dr. Sašo Polanec,

Karla OBLAK, diplomantka Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, za diplomsko delo "Bonitetne agencije in finančna kriza", katerega mentor je bil prof. dr. Franjo Štiblar,

Vasja SIVEC, diplomant Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, za diplomsko delo "Empirična analiza volatilnosti borznih donosov", katerega mentor je bil doc. dr. Igor Masten,

Sandra SORŠAK, diplomantka Ekonomsko - poslovne fakultete Univerze v Mariboru, za diplomsko delo "Multifaktorski model kreditnega tveganja bančnega portfelja", katerega mentorica je bila prof. dr. Mejra Festić,

Rok VEHOVEC, diplomant Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, za diplomsko delo "Vloga bank na kapitalskem trgu v Sloveniji", katerega mentor je bil prof. dr. Franjo Štiblar.