Predlogi dogodkov za izdajo priložnostnih kovancev v letih 2008 in 2009

03/02/2007 / Press release

Z vstopom v evropsko monetarno unijo in z uvedbo evra je spremenjeno izdajanje priložnostnih kovancev v Republiki Sloveniji. V skladu z zakonodajo EU se delijo na spominske in zbirateljske kovance. Spominski kovanci se izdajajo ob dogodkih širšega pomena enkrat letno in so v obtoku v vseh državah evroobmočja. Zbirateljski kovanci se izdajajo ob največ dveh dogodkih na leto, ki so splošnega pomena za Slovenijo ter so plačilno sredstvo le na območju Republike Slovenije. 

Republika Slovenija bo nadaljevala s prakso preteklih let in bo obeležila pomembne dogodke z izdajo spominskih in zbirateljskih kovancev. Zato Vas prosimo za predlog dogodka, ki bo v letu 2008 oziroma 2009 obeležil okroglo obletnico oziroma bo pomemben, enkraten dogodek v Sloveniji. Prosimo, da Vaše predloge s kratko obrazložitvijo (predlog za spominski oziroma zbirateljski kovanec) pošljete do 14. marca 2007 na naslov: Banka Slovenije, Gotovinsko poslovanje, Slovenska 35, 1505 Ljubljana ali elektronski naslov: coins@bsi.si . 

Komisija za priložnostne kovance pri Banki Slovenije bo od prispelih predlogov dogodkov pripravila ožji izbor. Na tej osnovi bosta Banka Slovenije in Ministrstvo za finance predlagala Vladi Republike Slovenije, da izbere dogodke, ki bi bili primerni za obeležitev z izdajo spominskih oziroma zbirateljskih kovancev. Oblikovan predlog dogodkov za izdajo priložnostnih kovancev bo nato posredovan v potrditev Evropski komisiji.