Sporočilo za javnost

01/02/2007 / Press release

Banka Slovenije je z včerajšnjo uvedbo evra postala polnopravna članica Evrosistema in je v skladu z 49. členom Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke vplačala preostali znesek svojega prispevka h kapitalu ECB v višini 17,1 milijona evrov, s čimer znaša skupni vplačani kapital 18,4 milijonov evrov. Več informacij lahko najdete v sporočilih za javnost Evropske centralne banke. Podrobnejše informacije o izvajanju denarne politike Evrosistema lahko najdete tudi na naši spletni strani, v rubriki Aktualno – Izvajanje denarne politike Evrosistema.