Izjava za javnost Banke Slovenije

12/22/2006 / Press release

Z namenom razjasnitve svojih namer v zvezi z naložbami v zlatu se Banka Slovenije strinja in se udeležuje skupne izjave z dne 8. marca 2004, ki so jo skupaj z Evropsko centralno banko podpisale Banca d´Italia, Banco de España, Banco de Portugal, Centralna banka Grčije, Banque centrale du Luxembourg, Banque de France, Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Deutsche Bundesbank, Central Bank and Financial Services Authority of Ireland, De Nederlandsche Bank, Österreichische Nationalbank, Suomen Pankki, Schweizerische Nationalbank in Sveriges Riksbank. 

S tem v zvezi Banka Slovenije izjavlja:

  1. Banka Slovenije bo spoštovala dogovor centralnih bank v zvezi z naložbami v zlatu (Central Bank Gold Agreement) z dne 8. marca 2004. Največja dovoljena letna prodaja kot tudi skupna prodaja, opredeljeni v tem dogovoru, bosta ostali nespremenjeni v obdobju veljavnosti dogovora.
  2. Banka Slovenije se strinja, da v obdobju veljavnosti dogovora ne bo povečevala obsega zakupa zlata ter uporabe terminskih pogodb in opcij, vezanih na zlato.