Vabilo na 16. seminar Banke Slovenije

06/23/2006 / Press release

Vabimo vas na šestnajsti raziskovalni seminar Banke Slovenije, ki bo v torek, dne 27. 6. 2006, ob 14. uri v avli Banke Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana. 

Igor Masten bo predstavil raziskavo: Transmisijski mehanizem denarne politike v Sloveniji

Avtorji (F. Coricelli, I. Masten, A. Brezigar Masten in M. Ferjančič) v raziskavi analizirajo učinek sprememb instrumentov denarne politike na cene in ekonomsko aktivnost, tako da uporabijo strukturno vektorsko avtoregresijo (VAR) v prvem delu in splošno metodo momentov (GMM) v drugem delu raziskave. V prvem delu identificirajo dva šoka denarne politike, in sicer šok obrestnega razmika in šok, ki je posledica depreciacije deviznega tečaja. Rezultati kažejo, da ekspanzivni denarni šok poveča inflacijo, medtem ko so učinki na ekonomsko aktivnost manj očitni. Hkrati model kaže na dominantnost kanala deviznega tečaja pri vplivu na inflacijo. V analizi učinkov sistematičnih sprememb ukrepov denarne politike avtorji s simulacijo pokažejo, da je kanal deviznega tečaja bistven za uravnavanje razlike med inflacijo v Sloveniji in Evropski denarni uniji. V drugem delu raziskave avtorji na mikro ravni analizirajo kreditni kanal denarne politike. Rezultati kažejo, da bi povečanje ponudbe kreditov v Sloveniji imelo pozitivne učinke na razvoj podjetij v sektorju predelovalnih dejavnosti. 

Dr. Igor Masten je docent na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. 

Razpravljalec bo dr. Dejan Krušec. 

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite do ponedeljka, dne 26. 6. 2006, na elektronski naslov: spela.brzan@bsi.si.