Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 14.03.2006

03/14/2006 / Press release

Svet Banke Slovenije je na današnji seji med drugim sprejel spremembe sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati. Spremembe začnejo veljati prvega aprila letos, pomenijo pa nadaljnje prilagajanje evroobmočju.

Svet Banke Slovenije je Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. izdal dovoljenje za opravljanje druge finančne storitve:posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic - mešanega in naložbenega življenjskega zavarovanja, življenjskega zavarovanja za primer smrti in nezgodnega zavarovanja.