Sestanek vodstva Banke Slovenije z bankami

01/24/2006 / Press release

Guverner Banke Slovenije Mitja Gaspari je skupaj z drugimi člani vodstva Banke Slovenije na današnjem sestanku s predsedniki uprav bank in Združenja bank Slovenije predstavil zadnjo fazo prilagoditev v mehanizmu delovanja denarne politike, sistema zavarovanj terjatev Banke Slovenije in upravljanja z likvidnostjo pred načrtovano uveljavitvijo evra v januarju 2007. Ta prilagoditev bo omogočila nemoten prehod tako v delovanju Banke Slovenije kot bank na razmere, ki jih za evrsko območje predpisuje Evropska centralna banka.