Sestanek s podpisniki delničarskega sporazuma

10/07/2005 / Press release

Guverner Banke Slovenije Mitja Gaspari, namestnik guvernerja Samo Nučič, član Sveta Banke Slovenije Božo Jašovič in direktorica nadzora bančnega poslovanja Nataša Pukl so se danes sestali s predsedniki uprav, podpisnic delničarskega sporazuma, in predsednikoma uprave in nadzornega sveta Abanke Vipa. Tema pogovora so bile strateške usmeritve Abanke Vipa v prihodnje. Za Banko Slovenije je kot regulatorja in nadzornika bančnih institucij tako z vidika nadzora kot finančne stabilnosti pomembno, da se v najkrajšem času odpravijo negotovosti glede bodoče strateške usmeritve banke.