Sestanek s predsedniki uprav bank in hranilnic

07/07/2005 / Press release

Guverner Banke Slovenije Mitja Gaspari je danes predsednikom uprav bank in hranilnic predstavil spremembe sklepov, ki jih bo Banka Slovenije sprejela ta mesec in so potrebne za nemoten prehod na poročanje bank v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi s prvim januarjem 2006. Gre predvsem za spremembe in dopolnitve tistih sklepov Banke Slovenije, ki se nanašajo na kapitalsko ustreznost bank in oblikovanje rezervacij.