Sestanek s člani nadzornega Sveta Združenja bank Slovenije

05/12/2005 / Press release

Vodstvo Banke Slovenije je na današnjem sestanku s člani nadzornega sveta Združenja bank Slovenije predstavilo glavno vsebino podzakonskih aktov, ki se bodo spremenili zaradi uvedbe mednarodnih standardov računovodskega poročanja. Gre predvsem za sklep , ki ureja oblikovanje rezervacij za kreditna tveganja, in poseben sklep o prehodu na uporabo mednarodnih standardov računovodskega poročanja. S sklepom o prehodu na mednarodne računovodske standarde bo Banka Slovenije uredila način prehoda s poročanja v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi na poročanje v skladu z mednarodnimi. Omenjena sklepa, ki sta zdaj v fazi delovnega gradiva, bosta pred dokončnim odločanjem na seji Sveta Banke Slovenije dana v strokovno razpravo Združenju bank Slovenije in Slovenskemu inštitutu za revizijo.