Sporočilo za javnost s sestanka z nadzornim svetom Združenja bank Slovenije z dne 09.02.2005

02/09/2005 / Press release

Vodstvo Banke Slovenije je na današnjem sestanku z nadzornim Svetom Združenja bank Slovenije razpravljalo o pripravah za prevzem evra, datumu začetka uvedbe mednarodnih računovodskih standardov ter poročanju bank denarne in bančne statistike. Na podlagi skupnega programa za prevzem evra, ki sta ga pripravili Vlada RS in Banka Slovenije, bodo banke do marca pripravile načrte aktivnosti, ki bodo podlaga za oblikovanje skupnih stališč glede potrebnih prilagoditev bančnega sistema evrosistemu.

V skladu z decembrsko spremembo zakona o gospodarskih družbah (ZGD-H) mora Banka Slovenije do konca februarja 2005 sprejeti sklep, s katerim bo določila poslovno leto, za katero bodo morale banke in hranilnice prvič sestaviti računovodske izkaze v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Ta sprememba prinaša precejšnje spremembe na področju računovodenja, ob prehodu pa bi lahko imela tudi enkraten vpliv na poslovne rezultate bank. Poleg uvajanja mednarodnih računovodskih standardov so pred bankami v prihodnjih dveh letih tudi spremembe, povezane s prevzemom evra in uvajanjem novih baselskih standardov. V pogovoru glede začetka uvedbe mednarodnih računovodskih standardov so bile izpostavljene tako prednosti kot slabosti uvajanja mednarodnih računovodskih standardov s 1. januarjem 2006 oziroma s 1. januarjem 2007. Svet Banke Slovenije bo tudi na podlagi današnje razprave določil datum začetka uvedbe mednarodnih računovodskih standardov do zakonsko predpisanega roka, torej do konca tega meseca.