Seja nadzornega sveta Združenja bank Slovenije

12/20/2004 / Press release

Na današnjem sestanku nadzornega sveta Združenja bank Slovenije je guverner Banke Slovenije Mitja Gaspari med drugim predstavil delovno gradivo Banke Slovenije za uvedbo evra. Gradivo temelji na priporočilih dobre prakse Evropske komisije in izkušnjah zdajšnjih članic monetarne unije pri menjavi gotovine. Banke naj bi ga uporabljale kot osnovo za načrtovanje njihovih načrtov aktivnosti, povezanih s prevzemom evra. V tej zvezi je guverner Banke Slovenije bančnikom predstavil predvideno dinamiko prilagajanja instrumentov denarne politike v prihodnjih dveh letih. Nabor instrumentov denarne politike v Slovenije se razlikuje od nabora v evrosistemu, Banka Slovenije ga po vstopu v mehanizem deviznih tečajev ni bistveno spreminjala, zato ga bo treba postopno prilagoditi v prihodnjih dveh letih.

Glede na to, da je državni zbor prejšnji teden sprejel novelo zakona o gospodarskih družbah, s katero Banko Slovenije pooblašča za določitev datuma njihove uveljavitve na področju bančništva, so na današnjem sestanku govorili tudi o najprimernejšem datumu prehoda na mednarodne računovodske standarde. Pri tem je bil v razpravi omenjen kot možni datum začetek leta 2006, sicer pa bo datum uveljavitve mednarodnih računovodskih standardov na področju bančništva vezan tudi na druge spremembe evropske regulative, posledično tudi prilagoditve podzakonske regulative na področju izračuna kapitala.